Didžiausia dovana. Pagaliau jūs sužinosite, už ką direktorių ketveriems metams siunčia į kalėjimą.

Gegužės 7, Ketvirtadienis

Jau beveik grįžau iš ligoninės ir sužinojau, kad įrašai, dėl kurių esu teisiamas, jau yra pasauliui girdimi:
*
https://youtu.be/ZW2jrGDlM7g
https://youtu.be/62AQkRL_tBA
https://youtu.be/JidEr17onh4
*****
Žinoma, nedaug kas klausys, nes įrašai ilgi, žinoma, nedaug kas supras, nes reikia žinoti visą istoriją, bet man to užtenka: jūs turite ar bent galite išgirsti, kad aš gyniau Gimnaziją, gyniau Paulinos, gyniau visų savo gimnazistų teisę gyventi oriai ir garbingai. Aš aistringai gyniau švietimo sistemos teisę mokyti vaikus taisyti klaidas. Jei klausysite, tai tikrai suprasite, kad nebuvau ir nesu Paulinos ar jos tėvų priešas, kad norėjau jiems padėti nepadaryti tos klaidos, kurią jie dabar, deja, jau padarė ir niekada gyvenime nebeištaisys…
***
Pirmasis įrašas – mano pokalbis su Paulinos tėvais. Tėvus, motinos prašymu, priėmiau penktadienį savo kabinete. (Prokuroras kaltinamajame akte tai įvardijo taip: „tęsdamas nusikalstamą veiką…“ O, Santa Barbara!) Žinoma, nežinojau, kad tėvai dar gerokai prieš užeidami pas mane įsijungė įrašymo priemones… Jums spręsti, kodėl jie atėjo įrašinėti, o ne protestuoti prieš tai, ką jie vėliau pavadino dukros bauginimu… Jums spręsti, kodėl jie tai darė, kodėl jie neprotestavo prieš, anot jų, mano monologą, kodėl jie neišėjo, pasipiktinę mano kalba, kodėl jie nepasikvietė liudininkų…
*
Antrasis įrašas – mano pokalbis su Paulina pirmadienį, kai sužinojau, jog ji ne tik nesirengia palikti gimnazijos, bet net nesiteikė ateiti ir man apie tai pranešti… Ir vėl – jei tai, anot prokuroro, psichologinis smurtas, tai kodėl Paulina neprotestavo, neišėjo, nepasikvietė liudininkų?… Nes turėjo užduotį…
*
Trečiasis, trumpiausias įrašas (nuo jo galite ir pradėti…), mano pokalbis Paulinos klasėje, dalyvaujant klasės vadovei.
***
Pabrėžiu, kad nei prokuroras Osvaldas Stadalius, nei tyrėja Roberta Balžekaitė, nei liudininkai neturi jokių kitų mano kaltės įrodymų, išskyrus šiuos tris įrašus. Visa kita, ką jūs girdėjote ir skaitėte, yra kaltintojų, prokuroro ir žiniasklaidos fantazijos, virtusios smurtinėmis patyčiomis, sukėlusiomis man sunkų sveikatos sutrikdymą.
*
Galite mane pasmerkti, galite mane prakeikti, bet aš niekada nesigailėsiu, kad už tas kalbas užmokėjau savo krauju ir skausmu.

patiko(101)