Dužo. Šukės aštrios…

Kovo 16, Penktadienis

(tiesos.lt, 2018 03 14)
***
Sutapimai, sutapimai…
Vakar prie Seimo įvyko įvairiaprasmis protesto mitingas.
Vakar Vilniaus senamiestyje vakarieniavau su būreliu labai seniai Gimnaziją baigusių žmonių.
*
Prie stalo mūsų buvo dvylika. „Paskutinė vakarienė“? Tikrai taip! Daugiau niekada, niekada nebedalyvausiu panašiame renginyje. Man pernelyg skaudu. Tie mano vaikai dar ne viską suprato…
* Gimnazijai vadovauja išdaviko statytinis išdavikas, kuris išardė visus ketvirtį amžiaus kurtus mokyklos moralinius pamatus.
* Gimnazijoje tebedirba tas niekšelis, kuris ilgai laukė keršto (už mano jam į akis sakytą tiesą) valandos ir pasityčiojo iš manęs ir iš teisingumo, kuris iškart gimnazijoje ėmė diegti savo šeimos „moralines vertybes“.
* Gimnazijoje tebedirba vergais tapę mano mokytojai.
* Nei žurnalistai, nei teisėsauga, nei kas nors iš aukštai aukštai jau pakilusių mano gimnazistų nepasirūpino, kad mane užpuolusieji būtų nubausti ar bent pinigus grąžintų…
***
Deja, deja net šviesiausi prisiminimai (Vasario 16-oji, Baltijos kelias, Kovo 11-oji…; KTU Gimnazijos triumfas, neįtikėtino gėrio mano gimnazistai, jų Mokytojai…) nepakeičia dabarties. Nekaltinu savo gimnazistų. Jie – mano vaikai. Vaikai turi teisę klysti. Bet aš turiu pareigą juos mokyti.
Todėl ir nebedalyvausiu panašiuose renginiuose.

patiko(29)