Džentelmenas

Birželio 29, Pirmadienis

Važiavome šįryt pro geležinkelio stotį. Sustojome prie šviesoforo. Prieš mus stovėjo automobilis, už kurio vairo sėdėjo moteris, o antroje eilėje – VW automobilis GEU 185.
Staiga iš jo iššoko jaunas vairuotojas, žengė porą žingsnių prie greta stovinčio automobilio ir užtrenkė jo, matyt, atsidariusį variklio dangtį (kapotą). Po to vėl taip pat vikriai įšoko į savo automobilį. Nepastebėjome jokios vairuotojos reakcijos. Matyt, ją apstulbino tokia pagalba…
*
Jūs pasakysite – smulkmena. O aš pasakysiu – gėris! Tas vairuotojas galėjo pasišaipyti, galėjo abejingai nuvažiuoti sau, bet pasielgė kaip tikras džentelmenas. Ir nuskaidrino mums dieną.
O kai be jokių kliūčių ir pastabų atlikau savo automobilio techninę apžiūrą, tai ne tik diena, bet visa vasara nuskaidrėjo, nes šį automobilį duodame atvykstantiems mūsų brangiesiems svečiams iš Švedijos. Būtų buvę apmaudu, jei būčiau „įstrigęs“… Juk po pusantros savaitės atvyksta svečiai!
*
Dabar pasistengsiu būti dar geresnis aplinkiniams. Bet nepamiršiu ir to: „priešas priešams ir draugas draugams…“ Kitaip jau nemoku. Šiąnakt sapnavau savo Gimnaziją. Slogus sapnas… Pabudęs pagalvojau – kaip gerai, kad tai tik sapnas…

patiko(46)