Kodėl žmonės geria?

Gegužės 31, Trečiadienis


*
Skandinsiu taurelėj skausmą savo
ir mano skruostu ašara riedės…
*
O kažkur tebegeria degtinę
paskutinį prakeiksmą tau skiria
tas, kuriam buvai tu pirmutinė,
tas, kurio namai šįvakar mirę…
*
Jaunystėje sėdėdavau su draugais prie stalo, gurkšnodavome ir dainuodavome. Tokias ir kitokias dainas. Ir man visada būdavo linksma! Nes pacituotos dainos – ne apie mane!
*
Dabar žmonės mažiau dainuoja… Geria daugiau, o dainuoja mažiau. Kodėl?
Paminėsiu kelias priežastis, nesurikiuodamas jų pagal svarbą.
*
1. „Valiuta“. Alkoholis mano vaikystės laikais ir šiais laikais tebėra tvirčiausia atsiskaitymų „valiuta“. Paskerdė šeimininkų prašymu kiaulę – vaišinamas. Iškastravo paršiukus – vaišinamas. Sumūrijo krosnį – vaišinamas. Pataisė stogą – vaišinamas.
Prakalbus apie kainas, auksinių rankų meistras Zigmas, kuris kadaise pastatė mūsų sodo namelį, sakydavo:
– Man nerūpi tos kainos! Aš tvirtai žinau: už šį darbą – vienas butelis degtinės, už aną darbą – du buteliai degtinės…
Nes gėrimu atsilyginti buvo ir yra pigiau, o gaunantis atlyginimą jaučiasi geriau…
*
2. Beviltiškumas. Anais laikais kolūkyje dirbdamas galėjai stengtis kiek nori – daugiau  kaip 100 rublių per mėnesį negausi. Dabar – savi savais pasirūpina, o tu žinokis. Tai kaip negersi? Arba – kaip neemigruosi?
*
3. Nesaugumas. Kai prieš porą metų valstybė abejingai stebėjo banditišką išpuolį prieš mane, aš galutinai supratau: nesaugi mano valstybė, nesaugi… O nesaugioje valstybėje saugesnis pasijunti tik sočiai atsigėręs. Tada viskas dzin…
*
4. Gali nedirbti. Koks saugiklis tada, kai buvau vaikas, geriausiai veikdavo išgeriančius? Girtuokliausi – neužsidirbsi. Dabar to saugiklio nebėra. Girtuokliausi – prarasi darbą, bet gausi pašalpą. Darbas nebėra siekiamybė. Kam dirbti už grašius, jei gali nedirbti ir vis tiek gali gerti?
*****
Tų, kurie geria ne iš džiaugsmo, draudimais neperauklėsime… Tie, kurie baudžia žmones, mokančius vaikus nerūkyti, negerti, nevartoti narkotikų, nieko gero šioje valstybėje nesukurs…

patiko(34)