KTUG: kas vyksta?

Gruodžio 6, Trečiadienis


„Pasiutusių miltų – pasiutus ir košė“, – kadaise pasakė rašytojas Vytautas Petkevičius. Po to jis parašė knygą „Durnių laivas“ ir… numirė. Ne tik fiziškai.
*
Tokia mistika: aš čia pateikiau temą „Lūžio taškas“ dar nieko nežinodamas apie skandalą gimnazijoje. Bet pataikiau kaip pirštu į dangų!
Vis tik manau, kad turiu parašyti dar…
*
Kai prieš trejus metus, gruodžio penktą dieną, aš išėjau iš Gimnazijos, pamatai liko. Turėjau viltį, kad liks. Deja… Pirmiausia jie ir iškasė pamatus: išaukštino tą, kuri suniokojo mano gyvenimą, pakeitė moksleivių taisykles, net draudė minėti mano vardą gimnazijoje… Na, kad pavaduotojas („pavaduotojas“…) pasidžiaugė savo laimės valanda – nenuostabu: juk tai aš vis primindavau, kad jo vaikas rūkė ir klastingai išvengė bausmės, kad tai jo vaikas galimai ne pro tas duris pateko į Gimnaziją…
Bet atėjo (Baršausko paskirtas…) naujas direktorius ir patvirtino: pamatai iškasami, todėl jis, direktorius, nenori manęs nei matyti, nei girdėti, nei man nori parašyti…
*
Va, tada aš jau žinojau: be pamatų ilgai netvers… Mokytojai išdavė mane, išduos ir kitą. Gimnazija atsiklaupė prieš vieną šeimą, atsiklaups ir prieš kitą.
Staiga atsirado rėmėjų, kurių vaikai ateina į gimnaziją… Kiek dabar gimnazijoje mokosi tų, kurie atėjo „pro užpakalines duris“? Tikrai žinau, kad du tokie yra…
*
Čia – maža ekskursija. Aš labai atidžiai stebėjau, kad mūsų rėmėjų atstovai neturėtų asmeninių interesų Gimnazijoje. Ir vis tik vieną kartą patekau į spąstus… Atsirado, rodos, nė su kuo nesusijusi vardinė klasė, o pasirodė – susijusi… Visus metus, kol tas „saitas“ mokėsi Gimnazijoje, meldžiausi, kad tik gerai mokytųsi, kad tik neprireiktų „pagalbos“. Laimė, neprireikė…
*
Tai kas dabar vyksta? Moksleiviai pasirašinėja peticiją, ginančią mokytoją. Tai tie moksleiviai pirmiausia ilgai kalbėjo su mokytojais, su direktoriumi ir pamatė, kad teisybės, jų supratimu, neras? Ar nekalbėjo su direktoriumi? Jei nekalbėjo, tai kodėl?
Kodėl trys mokytojai (kas?) pasirašo peticiją, o kiti nepasirašo?
Kodėl mokytoja V.Židonytė apie kolegą viešai rašo komentarą, po kurio jiems abiems dirbti vienoje mokykloje būtų amoralu?
Kodėl mokytojos sūnus Tautvydas rašo straipsnį „KTU gimnazijoje nėra ir nebuvo šventųjų, o atlikti išpažintį reiktų visiems“, po kurio visi (įskaitant jo mamą) turi atlikti tą išpažintį ir… uždaryti gimnaziją? O gal ta mama nebedirbs gimnazijoje? Ir taip trenkia durimis?
*
Kaip dabar pasielgs baršauskinė, vis dar baršauskinė, KTU vadovybė? Gal pagaliau prisimins, kad garbė, teisingumas, lygybė yra pamatinės vertybės?
*
Pacituosiu pats save:
*
Negalima tikėtis, kad krištolo bokštas be pamatų stovės durpyne. Jei nėra pamatų, žmonės savo gėrybę, savo svajonę, savo meilę turi laikyti ant į dangų pakeltų savo rankų. Žmonės. Ne vergai.
***
P.S. Pažiūrėkite, kokia įspūdinga ir kokia prasminga mūsų septynerių metų anūkėlės nuotrauka (Stokholmas). Pakelkite akis į dangų!

patiko(127)