KTUG: yra Žmogus, yra žmogus, yra žmogelis…

Gruodžio 6, Trečiadienis

Paprašė Mildutė leidimo pažaisti mano iPad’u ir sukūrė tokį mažą žmogiuką keistoje konstrukcijoje…
Paėmė neprašę žmogeliai mūsų Gimnaziją ir sukūrė tokią keistą konstrukciją, kurioje niekas nėra saugus, ramus, teisingas…
***
Paskelbė Tautvydas Lukaševičius straipsnį, reaguodamas į įvykius gimnazijoje:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/tautvydas-lukasevicius-ktu-gimnazijoje-nera-ir-nebuvo-sventuju-o-atlikti-ispazinti-reiktu-visiems-18-891900

***

Kodėl Tautvydas? Todėl, kad jis žurnalistas? Todėl, kad jo mama tebedirba KTU gimnazijoje? Todėl, kad jis dabar nori būti ne blogesnis nei kiti su juo buvusieji, o tada jautė skirtumą?
*
Aš negaliu skųstis: „Vadovaujant B.Burgiui, kuris deklaravo absoliutų skaidrumą ir 99 proc. nemelavo…“, – rašo Tautvydas. Bala nematė to vieno procento…
Ir vis tik – negaliu neatsiliepti.
Ne, Tautvydai ir tada nebuvo taip, kad visi gėrė, rūkė, sukčiavo, paleistuvavo… Alumniai turėtų pasijusti įžeisti.
Taip, Tautvydai, aš visada sakiau: mes nekursime policinės mokyklos! Čia niekas niekada nešnipinės, netikrins daiktų, neprašys „papūsti“. Sakiau tada ir dabar sakau – kiekvienas pasirenka. Nori būti vagis – būk. Nori būti dviveidis – būk. Bet žinok: tu save matai ir labai skaudu bus, kai save tokį pamatysi po daugelio metų; kiti tave mato ir užjaučia, tik nieko nesako: vieni todėl, kad nenori pyktis, kiti todėl, kad bijo keršto, treti todėl, kad džiaugiasi tavo nuopuoliu, ketvirti todėl, kad abejingi tau…
*
Tu rašai, kad daug moksleivių į Gimnaziją pateko „pro užpakalines duris“ – Gimnazijoje dirbusieji mokytojai „padėjo“. Gal ir tu toks? Kodėl neįvardiji tų „padėjėjų“? Aktyviausius tikrai žinai! Jie ir dabar tebedirba gimnazijoje…
Bet tu matei tuos žmogelius, patekusius „pro užpakalines duris“. Matei. Ir visi matė. Ir tie vargšiukai suprato, kad visi mato. Kaip baisu!
Bet tik taip aš galėjau mokyti mokytojus nesielgti žiauriai su vaikais. Ypač – su savo šeimos vaikais. Bet ne visi klausė… Todėl turėjo patirti tą žiaurią pamoką. Tėvai ir vaikai. Žinoma, buvo daug puikių gimnazistų, kurie buvo mokytojų vaikai. Ir vis tik – mano vaikai Gimnazijoje nesimokė. Nors lengvai būtų įstoję. Bet aš žinojau, kad tai būtų buvusi didelė moralinė skriauda jiems.
*
O kodėl aš neužkirtau kelio „padėjėjams“. Todėl, kad nuo namų vagies spynos nėra. Todėl, kad Mokytojų negalima žeminti tokiais įtarimais. Ir todėl, kad tie žmogeliai būtų labiau matomi tos kartos, kuri ateina mūsų pakeisti…
*
Dabar – apie tas nuodėmes: išgėrimus, rūkymus ir kt. O, taip, vien Palūšė kiek mums kainavo! Bet tu, Tautvydai, turėtum suprasti, kad negalima tobulos sistemos sukurti nei per metus, nei per dešimtmetį. Mes ketvirtį amžiaus kūrėme Mokyklą. Tu baigei 2007-aisiais metais, po to mes dar septynerius metus kopėme į kalną. Mokymosi sutarčių tavo laikais nebuvo. Taisyklių išaiškinimas, moksleivių baudimas buvo kitoks („apsvarstyti pedagogų posėdyje…“). Taigi 2014 metais mes jau buvome toliau ir aukščiau, todėl aš ir veikiau kitaip.
*
Puiku, kad tu, Tautvydai, priminei apie pinigus. Taip, aš didžiuojuosi, kad pirmas Lietuvoje parodžiau, jog ir mokykla dirba jau kapitalistinėje, o ne socialistinėje visuomenėje: savišalpos sistema, priėmimas į mokamas vietas – mano išradimai. Ir jie veikė! Tik tada aš tikrai bijojau, kad ateis kas nors iš Pravieniškių ir įkiš mane į kalėjimą… Juk devynis mėnesius (!) valstybės kontrolė (Petras Šimonėlis) tikrino Gimnaziją ir mane nubaudė vien dėl to, kad mokėjome maistpinigius nekauniečiams, negyvenantiems bendrabutyje. O galėjome mokėti tik gyvenantiems bendrabutyje! Koks absurdas! Koks džiaugsmas man, kad neklausiau kvailių!
***
Apibendrinu pirmąją dalį (antroji dalis – kitoje temoje). Visada taip: arba yra Žmogus, arba yra tik žmogus, arba yra tik žmogelis. Tas, kuris yra Žmogus, neturi bijoti žmogelių, neturi jų klausyti. Kitaip pavirstume žmogelių visuomene, nebebūtų pažangos. Tas, kuris pasirenka būti tik žmogus, o ne Žmogus, turi stengtis padėti Žmogui, o ne pataikauti žmogeliams.
*
Kiekvienas pasirenka. O, kaip svarbu pasirinkti!

 

patiko(63)