Liūdnas pasveikinimas

Spalio 5, Ketvirtadienis

– Kaip jums ne gėda, seimūnai, – pasakė į TV laidą paskambinęs žiūrovas, – imti penkis kartus didesnį atlyginimą už mokytojus, gydytojus.
O studijoje sėdėjo toks padaras, labai panašus į vieną naminį gyvūną, ir šypsojosi. Jis vagis, jo sūnus vagis, bet jis vis tiek studijoje!
*
Šiandien, Mokytojų dieną, aš vėl jums priminsiu: tą dieną, kaip pirmasis atkurtos Lietuvos Seimas kelias valandas svarstė, kokį atlyginimą pasiskirti sau, kiekvienam seimūnui, aš supratau – amen! Mes nesukursime patrauklios valstybės. JIE jau pasiėmė tą valstybę sau…
Ne kartą rašiau ir apie tai, kad didžiausia valstybės paslaptis yra atlyginimų paskirstymas valstybinėse įstaigose dirbantiems žmonėms. Valdžios keičiasi, bet tos paslapties niekas niekada jums neatskleis! Ir jūs niekada nesuprasite, kodėl koks nors dailydka gavo dešimtis kartų didesnį atlyginimą už gelbstintį nuo mirties kardiochirurgą.
Žinau, kad ir jūs kartais pagalvojate: tai gal jie devyngalviai? Gal jie aiškiaregiai, turintys dangaus dovaną matyti ir suprasti dešimtis kartų geriau, nei kiekvienas iš mūsų?
Bet tada pasižiūrite į jų veiklos rezultatus ir… vėl nieko nesuprantate.
*
Užjaučiu jus, Mokytojai…
Bet ir jūs kalti – neišmokote, neišauklėjate tokios kartos, kuri nebūtų niekšinga, nebūtų praradusi gėdos, nebūtų praradusi drąsos pasipriešinti praeities puvėsiams, kurie užgrobė mūsų valstybę…
Būkite drąsesni, Mokytojai!

patiko(52)