Lūžio taškas

Gruodžio 2, Šeštadienis

*
Esama išgamų, bet jų per mažai, kad taptų iš tikrųjų pavojingi. Pavojingi yra paprasti žmonės.
(Primo Levi, holokaustą patyręs rašytojas)
*
Treji metai sudegė kaip žvakės…
Gruodžio penktoji – mano triumfo, mano skausmo ir mano vilties diena.
Prieš trejus metus įvairių kartų gimnazistų buvau karališkai, karališkai išlydėtas iš savo Gimnazijos.
Išėjau supratęs, koks netikęs buvau direktorius, jei šitiek žmonių – mokytojų, moksleivių tėvų – stojo ne mano, o sutartį sulaužiusios gimnazistės šeimos pusėn.
Išėjau su viltimi, kad žmonės išmoks mano paskutiniąją, tokią skausmingą pamoką.
*
Deja…
Aš dvejus metus ėjau per teismus, o jie ėjo į darbą, jie ėjo į pamokas, į tą klasę, kurioje sėdėjo Švietimo Valdovė.
Dabar jie sako – džiaukis gi, juk tave išteisino!
*
Tebus prakeiktas toks išteisinimas!
Ar švietimo vadai atsiprašė už tuos niekšus, kurie tada užpuolė mane ir leido kitiems užpulti? NE!
Ar valdžios atstovai atsiprašė už tai, kad šalyje klesti tokia „teisėsauga“? NE!
Ar Edita Žiobienė, vaiko (ne vaikų!) teisių gynėja, atsiprašė už tai, kad taisykles pažeidusią gimnazistę pavertė nusikaltėle, kuri teisme melavo ir šmeižė savo direktorių? NE!
Ar žiniasklaidos vadai atsiprašė žmogaus, kurį išteisino Aukščiausiasis Teismas? NE!
*
Pamoka neišmokta.
Bet aš stebiuosi ir džiaugiuosi, kaip teisingai teisia Visatos Valdovas!
Kas dabar tas Pavalkis, ta Pitrėnienė? Kas dabar tas Baršauskas? Žaibas trenkė į Pravieniškių kolonijos vadus. Gal ne paskutinis žaibas? Kaip dabar savo vaikus moko į gimnaziją atsivedusieji mokytojai? Kaip dabar žmonėms į akis žiūri Paulina?
***
O aš – kasdien palaimoje! Nes su manimi tie, kuriuos sutikau, pažinau, pamėgau per ketvirtį amžiaus Gimnazijoje, universitete. Kiek daug jų sutikau, kiek daug jų mus aplankė per tuos trejus metus! Kasdien džiūgauju, kad yra tiek daug puikių žmonių, kasdien ir kasnakt linkiu jiems aukščiausiojo gėrio. Pamatysite, pamatysite, kaip mano valia nušvis jų gyvenimai!
Todėl vėl ir vėl sakau jums: neišduok! Neišduok ir pamatysi, kaip dosniai tau bus atlyginta.

***

P.S. Aš juk sakiau, kad Visatos Valdovas teisia!

patiko(90)