Mokinių vertinimo ir įsivertinimo metodų kritinė analizė

Rugsėjo 2, Penktadienis

Būkite smalsūs!

Emelie

Laimėjau konkursą ir turiu teisę rugsėjo 26-30 dienomis mokyti vieną stažuotoją (vienos pietryčių Lietuvoje esančios gimnazijos gerą direktoriaus pavaduotoją, fizikę ir matematikę) pagal šios temos pavadinime nurodytą stažuotės temą. Kaip visada, buvo reikalaujama nurodyti tikslus ir uždavinius, tai nurodžiau…
*
Stažuotės tikslas: išmokti greičiau, tiksliau ir patogiau vertinti moksleivių žinias, gebėjimus, išmokti pasirinkti tinkamesnius vadovėlius, mokymo priemones, informacijos šaltinius.
Seminaro uždaviniai:
1.    Išmokyti mokytojus teisingai pasirinkti vertinimo sistemą.
2.    Išmokyti nedaryti vertinimo klaidų.
3.    Išmokyti įvertinti greičiau ir efektyviau.
4.    Padėti mokytojams sėkmingiau bendradarbiauti su moksleiviais ir jų tėvais.
***
Skelbiu tai todėl, kad man atrodo neefektyvu dirbti su vienu žmogumi. Tai gal kas nors iš šios svetainės lankytojų norėtų nemokamai pasistažuoti? Dieną, dvi, pusdienį… Maloniai prašome, bus jaukiau ir įdomiau! Žinoma, daugiau trijų nepriimsime, nes pakistų stažuotės stilius, bet gal kažkas „prasilenks“?…
*
Skambinkite į KTUG, pasisiūlykite… O klausti galite čia.

patiko(0)