„Mūsiškiai“. Analogijos.

Sausio 28, Ketvirtadienis

Užvirė diskusijos dėl R. Vanagaitės knygos „Mūsiškiai“.
Naujieną rado! Parašė tai, ką visi žinojo, bet apie ką nebuvo galima, nebuvo padoru kalbėti…
*
Man visai nerūpėtų ta tema, jei nežinočiau taisyklės: neišmokusieji istorijos visą gyvenimą lieka vaikai. Ir tie vaikai vėl ir vėl gauna skaudžių pamokų. Kaip aš. Todėl dabar jus pamokysiu.
*
Ar mus rusai išvežė į Sibirą? Kokie rusai?! Dešimties kilometrų spinduliu aplink Paminiejų kaimą Plungės rajone nebuvo nė vieno ruso. Bent jau tokio, kuris galėjo išvežti į Sibirą. „Mūsiškiai“ išvežė.
Kas pasidalijo mūsų turtą (tiek jo tebuvo, bet vis tik…), kai mus išvežė? „Mūsiškiai“ pasidalijo.
*
O kas dabar mane pasiuntė amžinuoju keliu: teismas – klinikos – teismas – klinikos…? „Mūsiškiai“ pasiuntė! Todėl, kad aš, naivuolis, jau buvau patikėjęs, kad tokių „mūsiškių“, apie kuriuos rašo R. Vanagaitė, tokių, kurie mus išvežė į Sibirą, jau nebėra.
Yra „mūsiškių“, yra!
„Mūsiškiai“ jaukiai tebesėdi KTU valdžioje ir seniai mane pamiršo.
„Mūsiškiai“ jaukiai tebesėdi švietimo (švietimo?!) ministerijoje ir seniai mane pamiršo.
„Mūsiškiai“ pasidalijo viską, ką mes per ketvirtį amžiaus buvome sukūrę, arba sunaikino. Paskaitykite naująsias KTUG moksleivių taisykles. Kaip jie pažemino mano vaikus, kaip šlykščiai juos pažemino!
„Mūsiškiai“ įteiks brandos atestatą nusikaltėlei, paspaus ranką, gal net apkabins. Būtent nusikaltėlei, melagei ir šmeižikei, o ne vaikišką pražangą padariusiai paauglei, kokia ji galėjo būti, jei būtų manęs paklausiusi.
*
Dabar aš jau nebebūčiau toks naivus. R.Vanagaitė padarė gerą darbą tik tuo, kad parašė – „mūsiškiai“ taip gali, ne svetimi. Tavo kaimynas taip gali. Tavo į valdžią išrinktas žmogus gali nematyti nusikaltimo, nes valdžiažmogiui nenaudinga matyti, kaip ką nors užpuola, kaip dalijasi kieno nors turtą.
Išmokite tą pamoką!
***

P.S. Vakar iš Pasvalio toks žmogus į Vilnių atvežė medaus, kurį mums siuntė mūsų bičiuliai. Ėjau prie prekyvietės pasiimti to siuntinuko ir galvojau, kaip aš atpažinsiu tą atvežusįjį. Staiga iš vieno kioskelio išeina vyras ir sako: „Jūs pas mane. Medaus pasiimti.“

„Kaip Jūs mane pažinote?“ – klausiu to vyro.

„Visa Lietuva jus pažįsta“, – sako kitas prie kioskelio stovėjęs vyras. Sako kaip komplimentą.

Todėl aš ir džiaugiuosi, kad Likimas pasirinko mane tai pamokai…

 

patiko(110)