Nusiųsk jiems spindulėlį, pavasari!

Kovo 3, Antradienis

Penkis spindulėlius nusiųsk: į Kalvariją, į Plungės rajono Alsėdžius, į Raseinių rajono Ilgižius ir du spindulėlius į Alytų.
*
Taip mes nutarėme su komisija, kuri paskirstė šių metų paramą iš mano vardu pavadinto fondo.
Skaičiau tas trylika rekomendacijų, kurias atsiuntė Mokytojos, ir labai jaudinausi. Kaip gaila, kad negalime pradžiuginti visų tų vaikų! Bet kaip gera, kad dosnūs žmonės suteikė galimybę pradžiuginti bent kelis! Pasirinkome penkis iš trylikos. Pasitikėkite komisija, visi jos nariai yra Gimnazijos pažibos. Buvo tada, kai mokėsi Gimnazijoje, yra dabar, kai savo gerumu ir išmintimi džiugina pasaulį.
*
Vos tik atsiverčiu fondo bankinę ataskaitą, džiaugsmo ašaros tvenkiasi akyse. Kokių vis tik gerų žmonių esama!
*
Tūkstantį eurų iš fondo perkėliau į šių metų rezervą – galime paremti vieną kitą moksleivį, kuriam tos paramos gali prireikti, norint dalyvauti kokioje nors olimpiadoje, konkurse ir pan. Mokytojai, pamatykite tą galimybę!
*
Iš visos širdies dėkoju kilniems ir dosniems žmonėms! Pažadėjau, kad niekam niekada neatskleisiu, kas ir kiek paaukojo, bet jūs neabejokite – jūsų vardai jau įrašyti dangaus knygoje!

patiko(0)