Pedagogų yra, trūksta Mokytojų

Lapkričio 11, Antradienis

Ką tu darai, kai reikia ką nors greitai labai nesuprantamo suprasti? Ne, tu nelendi į žiniatinklį (gal rasi, gal nerasi? jei ir rasi, tai ar suprasi? o gal ten yra klaidų? o kiek sugaiši?), tu neskaitai knygų, instrukcijų (pirkti? skolinti? kada skaityti? kuria kalba? ar tikrai tą knygą skaitai?). Tu susirandi  Mokytoją. Mokaisi sparčiausiu būdu, lengvai, patikimai, interaktyviai. Jei žiniatinklis, knygos, kiti informacijos šaltiniai galėtų pakeisti Mokytojus, mokyklos jau seniai būtų uždarytos.
Bet va – bėda. Ruošiami pedagogai, jie priimami dirbti, rūpinamasi (neva…), kad jie gautų atlyginimą, o Mokytojų vis mažiau. Niekas nesirūpina, kiek tas pedagogas yra Mokytojas. Būtina stropiai ir patikimai patikrinti dvi pedagogo savybes: 1) ką jis moka? 2) ar jis moka mokyti?
Antrosios savybės čia neaptarinėsiu (gal kada nors kitą kartą…), bet rūpi vaikams,  jų tėvams, švietimo vadovams priminti banalią tiesą – iš tuščio indo neatsigersi. Visi kalba apie kvalifikacijas, atestacijas, bet imkime ir paklauskime konkrečiai:
1. Matematiko:
– ar gali bent dviem būdais įrodyti Pitagoro teoremą?
– ar gali įrodyti, kad aritmetinė kvadratinė šaknis iš dviejų yra iracionalusis skaičius?
– ar gali išvesti rutulio tūrio formulę?
2. Lituanisto:
– ar gali padeklamuoti pasaulinės klasikos fondo eilėraštį, nepatenkantį į mokyklinę programą?
– ar gali parašyti puslapio diktantą (pvz., diktuojant Žemaitės apsakymą „Marti“) be klaidų?
– ar gali išvardinti geriausių Lietuvos rašytojų penketuką ir pagrįsti savo nuomonę?
3. Chemiko:
– ar gali paaiškinti, kaip namuose moksleivis galėtų pasigaminti chloro dujų?
– ar gali paaiškinti cheminės reakcijos katalizatoriaus poveikio mechanizmą?
– ar moki paaiškinti fotosintezę?
4. Istoriko:
– ar gali papasakoti, kokiomis kalbomis susikalbėdavo LDK Gedimino, Mindaugo, Vytauto dvariškiai tarpusavyje ir su užkariautų žemių gyventojais?
– ar gali logiškai pagrįsti nacizmą?
– ar gali (drįsti?) pateikti tris faktus, kaip ir kas po 1990 metų pažeidė Lietuvos Konstituciją ir liko nenubaustas?
5. Geografo:
– ar gali pateikti bent penkis pavyzdžius valstybių, kurių pavadinimas buvo pakeistas per pastaruosius dešimt metų?
– ar gali pateikti bent apytikslį įvertį, kaip pasikeitė Žemės sausumos plotas dėl ledynų tirpimo per pastaruosius 50 metų?
– ar gali pateikti tris anklavų pavyzdžius?
6. Informatiko:
– ar gali užprogramuoti faktorialo skaičiavimo rekursinę procedūrą?
– ar gali į naują kompiuterį įdiegti ir suderinti „Windows Vistą“ sistemą?
– ar gali iš mobiliojo telefono duomenis (ne nuotraukas) perkelti į kompiuterį?

Jei užsakysite – pateiksiu klausimų ir kitų dalykų mokytojams. Žinoma, tai tik mano čia pat surašyti klausimėliai, bet tik į juos atsakęs teigiamai, pedagogas  gali pretenduoti toliau būti „kvočiamas“ dėl teisės vadintis Mokytoju. Bet kas sutiks būti egzaminuojamas? Kaip atleisi vieną netinkamą pedagogą, jei eilėje nelaukia Mokytojas? Kodėl nelaukia? Todėl, kad jų mažai, todėl, kad Mokytojas turėtų būti ne tik gerbiamas, bet ir uždirbti bent ne mažiau už savo buvusius mokinius. Pranašauju – taip ir bus! Nes ateis laikas, kai niekas nebesutiks, kad jo vaiką ar anūkėlį mokytų tik pedagogas, o ne Mokytojas.

O dabar pažvelkite į Mokytoją, kuri kartais net atostogauja…

patiko(1)