Saugoti ir ginti!

Lapkričio 3, Pirmadienis

Pirmasis lapkričio pirmadienis…
Rudeninės mintys, prisiminimai…
Kas svarbiausia?
Saugoti ir ginti!
Šeimą.
Meilę.
Garbę.
Savo darbovietę.
Savo artimuosius.
***
Ką dar? Turtą? Sveikatą? Niekai!
Užtenka apibrėžti visai nedidelį ratą apie tai, ką reikia saugoti ir ginti, o visa kita už to rato bus apsaugota ir apginta savaime. Pavyzdžiui, visi žino, kad reikia ginti Tėvynę. Tik pagalvok: jei bus apsaugota ir apginta tai, ką išvardijau, tai negi nebus apginta Tėvynė?
***
Vėl einu saugoti ir ginti!

patiko(0)RSS

Atsakymai (38)

Burgis, Lapkričio 3 10:36  #

Lakoniškai…

patiko(0)Tėvai, Lapkričio 3 11:10  #

Labai tikimės, kad saugosit ir ginsit tas vertybes, kurias visada deklaravote. Tikrai bus pasekėjų ir palaikytojų ;-) Sėkmės!

patiko(0)As, Lapkričio 3 11:54  #

Man kažkaip Tėvai, primena:

„Tėvai! Baigės… Baigės, Tėvai! Karas baigės Tėvai“. Kodėl ne twitterį su direktoriumi bendraujate :-) Gi dar šūstriau.

patiko(0)Tėvai, Lapkričio 3 12:10  #

O kur mes dar galim bendraut-čia viską sužinojom, čia ir bendraujam..Gimnazijoj juk Burgio šiuo metu nėra, ar įsivaizduojat, kad jau nuo ryto turėjom stovėt ten su plakatais? Jei bent būtų aišku ką juose parašyt, tai gal ir stovėtume ;-)

patiko(0)sonata, Lapkričio 3 13:14  #

Tėvai: bijau, kad tradicinio „mes be Burgio nenurimsim“ šį kartą gali nepakakti.

patiko(0)Tėvai, Lapkričio 3 13:41  #

O kas yra tai, ko „gali pakakti“? Ko siūlote griebtis?

patiko(0)Burgis, Lapkričio 3 13:44  #

Tėvams: aš jūsų prašau – nieko nereikia griebtis! Aš jūsų atsiprašiau ir dar kartą atsiprašau, o po to maldauju – nieko nereikia griebtis! Nepražudykite manęs…

patiko(0)Renata, Lapkričio 3 14:02  #

Ištrauka iš gimnazijos įstatų:
Gimnazijos steigejas ir, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009m.rugsejo 9d. nutarimu Nr.1114 (Zin’2009,Nr.ll2-4771),
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija
yra Kauno technologijos universitetas
(toliau-Universitetas),identifikavimo kodas 111950581,adresas-K.Donelaidio g.73,LT-44029
Kaunas.
24.1.
Rektorius:
24.1.1.konkurso bfldu 5 metq kadencijai i
pareigas skiria ir i5 jq atleidlia Gimnazijos direktoriq
nustato jo darbo sutarties sqlygas, wirtina Gimnazijos direktoriaus pareigybes apra5ymq
ir jo tarnybinio atlyginimo dydi;
Bent oficialaus paaiškinimo manau reiktų ieškoti čia.

patiko(0)Adomas, Lapkričio 3 14:17  #

Jūsų palikimas, dirbant Direktoriumi, neįkainuojamas šalies pedagoginei bendruomenei, mokiniams o ir jų tėvams- tai sakau remdamasis savo išgyvenimais, kuriuos patirdavau, sekdamas žiniasklaidoje Tamstos mintis, pastebėjimus, įžvalgas. Tamsta tiesinai mus, suteikdavai optimizmo, dažnai padrąsindamas kiekvieną mūsų, versdamas kiekvieną skaitytoją ar klausytoją pervertinti savo vertybes, kurios, tenka prisipažinti, kartais būdavo ypač trapios. Viliuosi, kad mes Tamstą dar ilgai girdėsime- nedaug turime tikrų autoritetų, dorų ir tiesių, drąsių žmonių, kurie yra matomi, girdimi ir kuriuos galime laikyti sektinais pavyzdžiais, kuriais didžiuojamasi. Jūs pamiršdavote viena- pirmiausia žmogus turi rūpintis sveikata, po to- šeima ir tik tuomet save atiduoti darbui. Gerbiu jūsų didijį Pasirinkimą- ar ne dėl to šiandien ne vienas Tamstos dažnai pasiges, cituos Tamstos mintis ir statys jus pavyždiu tiems, kas pasiklys gyvenimo labirintuose. Kurkite ir toliau sielos poeziją, leisdamas ja grožėtis Tamstą pažinojusiems ar žinojusiems. Sveikatos Tamstai, gerb. Kolega. To linki daugiau kaip 40 metų mokytoju dirbantis žemietis.

patiko(0)Gimnazisto mama, Lapkričio 3 14:36  #

Tai kaipgi ginti, jei nieko nereikia griebtis? Labai norime kuo nors prisidėti, nejau būtų tik blogiau?

patiko(0)sonata, Lapkričio 3 15:13  #

Tėvai: gal paslapties raktas glūdi šios dienos „Delfio“ straipsnyje? Kas, kam ir dėl ko padarė įtaką? Kodėl ir šį kartą liaudies išmintis apie mažą grumstelį, verčiantį didelį vežimą, pasitvirtino… arba kas paleido grandininę reakciją. Sąmokslo teorijos? Tik nereikia priežasčių ieškoti „ūmiai“ pradėjusiuose galioti 2009 m. įstatuose. Pretekstų – gal ir taip. Šiaip liūdna dėl paties fakto. Direktorius nesugrius. Gimnazija…?

patiko(0)Burgis, Lapkričio 3 15:13  #

Gimnazisto mamai: ačiū Jums, mieloji, ačiū! Bet tikrai – dabar jau būtų blogiau… Dabar visai gimnazijos bendruomenei reikia išmokti šią mano pamoką ir saugoti gimnaziją, saugoti savo vaikus kaip akies vyzdį!

patiko(0)aina na, Lapkričio 3 15:39  #

Kai 1982 m. Breznevas mire, buvo panaši situacija. Daug kas verkė, kad bus karas, nebus maisto, sugrius šalis…..

patiko(0)sonata, Lapkričio 3 15:50  #

aina na: mažumėlę kartojatės:) o Jūs tikrai verkėte, kai Brežnevas mirė?

patiko(0)juokinga, Lapkričio 3 16:07  #

aina na,

tamsta kažin ar Brežnevą matėt gyvą. Jums turbūt kas nors tik pasakojo.

Kai jis numirė tai jau tikrai niekas neverkė, nebent juokėsi. Nes jis seniai buvo virtęs gyvu vaikščiojančiu anekdotu.

Karas jam numirus neprasidėjo, maisto ir tualetinio popieriaus neatsirado.

Numirdamas Brežnevas pradėjo tai kas paskui buvo vadinama ППП – пятилетка пышных похорон. Nes per 3 metus numirė 3 tarybinės gerontokratijos vadai, kol galų gale Kremliuje buvo pasodintas Gorbačiovas.

patiko(0)aina na, Lapkričio 3 16:13  #

Sonata,

Kartojuosi ne mažumėlę, kartoju 100 proc. anksčiau parašytą, nes visi vis dar verkia.

As Breznevo neverkiau ir kitu neverkiau, as cinikas.

patiko(0)aina na, Lapkričio 3 16:15  #

juokkdariui:
Maciau, per rusų kalbos pamoką mokytoja sužinojo, tai labai žliumbė, kad net mokiniai kai kurie prisijungė žliumbt.

patiko(0)sonata, Lapkričio 3 16:16  #

aina na: kad neiškreipčiau faktų: „Cinizmas (gr. κυνισμός) – moralės principas, pagrįstas žmogaus priklausomybės nuo visuomenės neigimu. Reiškiasi nihilistine pažiūra į dvasinę kultūrą, atviru dorovės normų ignoravimu, tyčiojimusi iš jos principų ir idealų, žmogaus orumo žeminimu.“ Tada aš Jus suprantu. Bet neteisnu. Nes suprantu, kad Jums dzinnn.

patiko(0)aina na, Lapkričio 3 16:18  #

Cinikas

Gyvenimo būdas, kuris dažnai yra painiojamas su egoistu.
Cinikai kitaip nei egoistai, mato tam tikras įdas, bet niekada nieko netaisys, jei jiems iš to nebus jokios naudos, šalti, nebendraujantys, visiškai prarade idelizmą.

patiko(0)tikinti, Lapkričio 3 16:18  #

Ech, kažkaip keistai viskas skamba-po to delfio straipsnio dar daugiau neaiškumų..Metat viską vidurį metų dėl kažkokių principų..Gaila, kad tiek vaikų dabar jausis apgauti-žadėjot, kad jie mokysis ypatingoj gimnazijoj..O dabar jau pasirodo, kad seniai kurpėt išėjimo planus…Jei reikėjo paramos iš bendruomenės, tai galima buvo sušaukt susirinkimą, informuoti..O dabar kažkaip negražiai gavosi..Būtų garbinga perduoti viską pasekėjui, užtikrint tęstinumą, o dabar gaunasi-po manęs nors ir tvanas..

patiko(0)juokinga, Lapkričio 3 16:21  #

Kažin gruodžio 5 gal „Gulbių ežero“ per LTV nerodys?

patiko(0)juokinga, Lapkričio 3 16:42  #

Toks įspūdis, kad kai kas Gimnaziją įsivaizduoja kaip kokią apgultą sektą. Kuri atėjus lemiamam Pasaulio Pabaigos momentui turi įvykdyti masinę ritualinę savižudybę kartu su savo Mesiju.

patiko(0)tikinti, Lapkričio 3 17:11  #

Tikėjome Burgiu, dabar belieka tikėtis, kad gimnazija išlaikys lygį ir po jo išėjmo…norėjosi, kad tas išėjimas būtų kitoks, bet įvyko kas turėjo įvykti…Gal kalta sistema, o gal tik žmogiškos ambicijos..

patiko(0)aina na, Lapkričio 3 17:26  #

ambicijos, ambicijos
gal reikėtų sakyti principai ?

Galėjo pabut iki 2015 m. išleistuvių…….., būtų leidę.

patiko(0)scania, Lapkričio 3 17:57  #

Ne į temą, bet…
Yra dviejų rūšių kolektyvai (įmonės, mokyklos):
vienose „nepakeičiamų nėra“, kitose „viską lemia kadrai“. Burgis jums parodė antrą, o visur kitur gyvenime jums bus pirmo tipo.
Nuostabi pamoka – kad ir liūdna.

patiko(0)Aidas, Lapkričio 3 19:17  #

G+ paskelbta versija, jog B.Burgio konfliktas kilo dėl ŠMM ministro sūnaus? Teisybė čia?

patiko(0)Aidas, Lapkričio 3 19:22  #

Jau paneigė, tad neskelbkit. Bet parašė, jog žino tikrą priežastį. :)

patiko(0)Raimundas Zabarauskas, Lapkričio 4 03:49  #

Priežastis yra visuomenė, kuri nenori gyventi sąžiningai.

Esu su tuo susidūręs.

patiko(0)Liutauras, Lapkričio 4 05:18  #

Direktoriau,
vakardienos tekstuose radau netiesioginį priekaištą, kad laiku bendruomenė nesureagavo. taip, matyt, bent jau mes – alumnai – esam per daug nutolę nuo kasdienių įvykių.

visgi, vienas paprastas klausimas:
kokios, kaip ir iki kada pasikeitusios sąlygos priverstų Jus pakeisti savo apsisprendimą?

patiko(0)Daiva, Lapkričio 4 09:16  #

Labas rytas, aina na. Jei cituoji vakarykštį socdemo komentarą Delfyje (22:31), tai reikėtų paimti į kabutes. Jei tu ir esi socdemas, ir tai tavo mintys, tai keista, kaip pats atsidūrei toje „krūvoje protingų“, nes sprendžiant iš ankstesnio tavo komentaro čia (Maciau, per rusų kalbos pamoką mokytoja sužinojo, tai labai žliumbė, kad net mokiniai kai kurie prisijungė žliumbt), pats esi KTUG gimnazistas. Siūlau gyventi pagal įsitikinimus ir garbingai trauktis iš „krūvos“.

patiko(0)Rimas, Lapkričio 4 10:30  #

Dėstytojau, stiprybės! 1986-87 m. KPI Automatikos ir telemechanikos fakultete dėstėte matematiką pirmakursiams. Nuo tada žinau, kad matematika gali būti įdomi, ir kas yra geras dėstytojas. KPI nepabaigiau. Vėliau baigiau humanitarinius mokslus, bet iki šiol pamenu Jus ir matematiką. Ne todėl, kad pas Jus buvo sunku:) Jūsų egzaminus aš išlaikiau, nors nebuvo lengva. Sėkmės Jums!

patiko(0)Burgis, Lapkričio 4 11:52  #

Liutaurui ir kt.: Niekas niekaip negali pakeisti mano apsisprendimo! Ačiū jums visiems, bet vėl ir vėl prašau – gyvenkime pirmyn, o ne atgal. Nieko nereikia daryti dėl praeities, viską reikia daryti dabar ateičiai: auginti vaikus, stropiai dirbti, mėgautis gyvenimu…

patiko(0)Liutauras, Lapkričio 4 12:14  #

ok!

patiko(0)chemikas Rimas, Lapkričio 4 14:35  #

TAIP

patiko(0)scania, Lapkričio 4 16:36  #

O kuo negerai miesteliai protingiems? Nė kiek ne blogiau, negu miesteliai turtingiems – o tokie juk jau čia, dabartyje.
Nors koks skirtumas? Protingas gali būti toks pat klastingas sukčius :-D
Burgis auklėjo Žmones, o ne diplomantus ar dar kažkokius čempionus.

patiko(0)aina na, Lapkričio 4 18:14  #

Scania,

Po kvailiu miesteliu, atsiranda kvailiu salys (valstybes). Kvailiai blogai gyvena, nes jie kvaili. Tada atsiranda Fiureris ir sako, sekit paskui mane as jus padarusiu laimingais, jus esat arijai, ir kvailiai seka.
Tada jie užpuola protingus ir juos labai muša……

Gal negerai protingus izoliuot nuo kvailiu ?

patiko(0)scania, Lapkričio 4 20:18  #

Taip viskas ir vyksta, kaip sakai, nes mes netapom žmonėmis. Šiaip, pusfabrikačiais. Nes neturėjom Mokytojų. Statistiškai 92% gyventojų neskiria gėrio nuo blogio dėl nesusiformavusios moralės, principų, teisingumo. Vat kodėl bile koks fiureris tą avių bandą varinėja kaip nori, kur nori ir kiek nori.

patiko(0)aina na, Lapkričio 5 08:44  #

Nesuprantu dabar, kvailiai ar protingi sudejo minusus ?
Prisipazinkit …..

patiko(0)XHTML

Leistinos XHTML žymos:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>