Šiedvi, katriedvi…

Sausio 14, Trečiadienis

Anądien per TV pamačiau žodį „jųdviejų“ ir pamaniau: ne, pirmosios nosinės nereikia! Vis tik, žinodamas, kad nesu lietuvis, o esu žemaitis, aplankiau http://www.vlkk.lt/lit/4230 ir sužinojau:
*
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Kada „judviejų“, kada „jųdviejų“?

     Įvardžių dviskaitos formos linksniuojamos pagal dvi paradigmas. Įvardžiai  judu, judvi; mudu, mudvi; abu (abudu), abi (abidvi)  yra labiau susilieję su skaitvardžiu du, dvi ir linksniuojami taip: (vyr. g.) judu, judviejų, judviem, judu, judviem, judviejuose (mudu, mudviejų, mudviem, mudu, mudviem, mudviejuose); (mot. g.) judvi, judviejų, judviem, judvi, judviem, judviejose (mudvi; mudviejų, mudviem, mudvi, mudviem, mudviejose).

     Įvardžių juodu (jiedu), jiedvi; tuodu, tiedvi; šiuodu, šiedvi; anuodu, aniedvi, šituodu, šitiedvi, katruodu, katriedvi, kuriuodu, kuriedvi dėmenys ryškiau skiriasi ir jie linksniuojami taip: (vyr. g.) juodu (jiedu), jųdviejų, jiedviem (jiemdviem), juodu (jiedu), jiedviem (jiemdviem) (vietininko neturi); (mot. g.) jiedvi, jųdviejų, jodviem (jomdviem), jiedvi, jodviem (jomdviem) (žr. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius, 1997, p. 279–280).

     Atkreiptinas dėmesys, kad bendrinėje kalboje pirmenybė teikiama įvardžiams (dviskaitos formoms) juodu, jiedvi; tuodu, tiedvi; šiuodu, šiedvi.
     Formos jiedu, jodvi (juodvi); tiedu, todvi (tuodvi); šiedu, šiodvi (šiuodvi) laikomi šalutiniais normos variantais (žr. Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas, Vilnius, 2002, p. 23).
***
Tai va, sužinojau, kiek daug yra lietuviškų žodžių, kurių aš niekada gyvenime nesu nei pasakęs, nei parašęs… Gerai, kad sužinojau! Gerai, kad nesu nei pasakęs, nei parašęs… Dar geriau, kad man jau niekada neteks laikyti lietuvių kalbos egzamino, kuriame nebus leista vartoti savo lietuvių kalbą, o bus tikrinama, kaip aš moku VLKK kalbą.

patiko(0)RSS

Atsakymai (3)

Burgis, Sausio 14 09:19  #

Nusišypsok…

patiko(0)pwl, Sausio 14 10:22  #

Taip, mūsų kalba nuostabi. Ypač smagu, kai nuvažiuoji į kaimą ir išgirsti kalbant autentiškai. Po vasaros kaime, kai buvau vaikas, grįždavau su nežymiu akcentu ;)
Suvalkiečiai mėgsta sakyti mudvi, abidvi…

patiko(0)balanda, Sausio 14 15:28  #

o aš pamenu savo babytę aukštaitę, kuri sakydavo: anos ( jos ), anys ( jie ), tujei ( tu )…ir dar daugybę žodelių, kurie jau grimzta užmarštin. Tarmiški, tad neprivalomi žinoti.
Bet širdžiai tokie mieli.

patiko(0)XHTML

Leistinos XHTML žymos:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>