Sunki tema

Liepos 29, Sekmadienis


Mano jaunystės metais Kaune buvo Partizanų gatvė. Ir dabar ji yra. Ta pati. Tik partizanai jau turbūt kiti?
Keista, kad miestas „pataupė“… Šiaip jau gatvių pervardinimams netaupo. Apsigyvenome Saulės gatvėje, po to ji tapo K.Vasiliausko gatve, o po to – vėl Saulės gatve.
Sunki partizanų tema, sunki… Jau esu rašęs, kad mama džiaugėsi (!), kai mus išvežė į Sibirą.
„Kitaip būtume neišgyvenę. Naktį ateidavo vieni, dieną ateidavo kiti. Ir tie, ir tie grasindavo, reikalaudavo maisto, degtinės“, – pasakodavo mama. Tas, kuris įremdavo šautuvą į kaktą, visada būdavo teisus. Gyvenome Plungės rajono užkampyje…
*
Vaikystėje ir ankstyvoje jaunystėje ryte rydavau knygas apie partizanus. Žinoma, apie raudonuosius partizanus. Atsirasdavo abejonių… Nejaugi tikrai tie partizanai tiek daug fašistų traukinių nuvertė nuo bėgių? Galvodavau: o tas traukinio mašinistas išgyveno? Ar jis žuvo, ar jį nušovė? Ar jis kaltas buvo, kad vairavo tą traukinį? O ar jis galėjo kitaip?
*
Taigi dabar skaitome, kad tas Titovas kaltina partizanų vadą, jog jis žudė nekaltus žmones. Kyla daug klausimų. Ar tie nekalti buvo rusai, okupantai? Ar jie buvo lietuviai, okupantų talkininkai? Kodėl Lietuvos partizanai turėjo žudyti žmones, kurie jiems padėjo? Tik jų dėka tie partizanai ir galėjo išsilaikyti.
Vyko karas, partizaninis karas. Kare visada žūsta žmonės, nebūtinai kariai. Stebiuosi, kad dabartiniai diskutuotojai nebeskiria žodžių „nukovė“ ir „nužudė“. Paimkite iš lentynos dvi knygas: vieną apie raudonuosius partizanus, kitą apie Lietuvos partizanus. Pažiūrėkite, kaip tose knygose susikeitė tie žodžiai. Pastebėjote: vokiečiai tik žudė, o rusai tik kovėsi?
*
Ir vis tik… Ir tarp tų partizanų, ir tarp kitų partizanų buvo banditų. Buvo sužvėrėjusių. Nenuostabu: gyvendamas miške, nuolatiniame pavojuje, matydamas žūstančius savo draugus, matydamas žiaurią neteisybę savo tėvynei, greitai gali sužvėrėti. Gali prisiimti sau neproporcingą galią teisti ir bausti.
*
Ir vis tik… Galutinė išvada visada bus viena. Jei jums, okupantai, nepatiko Lietuvos partizanai-žudikai, galėjote ir privalėjote pasitraukti iš mūsų šalies! „Čia mūsų žemė, Lietuva! Drebėkit, atėjūnai! Čia milžinų dvasia gyva…“. Jaunesnės kartos atstovai neatspėtų, kad tai S.Nėris rašo apie… raudonąją partizanę Marytę. O juk taip tiktų parašyti apie Lietuvos partizanus.

patiko(37)