Švietimui amen?

Rugsėjo 5, Antradienis


*
Tai jau patvirtino…
*
1) 2019 m. stojantieji į universitetus ar kolegijas turės būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos brandos egzaminus taip, kad jų įvertinimų aritmetinis vidurkis būtų ne mažesnis negu 40.

*
2) Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7. Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš brandos atestato priede įrašytų aštuonių dalykų.

*
3) Pasak jos (ministrės – B.B.), greičiausiai stojančiojo portfolio ateityje bus sudarytas atsižvelgiant ir į brandos egzamino rezultatus, ir į metinius pažymius, ir į neformaliais kompetencijas. „Siūlome šiais metais pradėti nuo brandos darbo. Tai – pirmieji žingsniai link kaupiamojo balo ir realizuojant idėją, kuri buvo išsakyta, taip pat – ir peržiūrint brandos vertinimą, mažinant svorį vien egzaminų ir įvedant kaupiamąjį, kuris pasireikštų tiek vidurkiais tam tikrų dalykų, kurie kaupiami, tiek savarankiškų, neformalių veiklų kaupimu.
(www.delfi.lt)
*
Jei aš būčiau dailininkas, tai dabar nupieščiau tokį paveikslą, kaip Edvadro Munko „Šauksmas“. Bet nesu dailininkas…
Tai tik trumpai pakomentuosiu.
1) O NEC liks tas pats, toks pat? Tai kokia čia jam problema padaryti taip, kad 40 vidurkis būtų pasiekiamas ir tam, kas dukart pro mokyklą praėjo?

*
2) Trys variantai: a) mokytojai nustatys kainą, kurią tėvai turės sumokėti, kad tas vidurkis nebūtų mažesnis už 7; b) visi mokytojai, kurie rašys mažiau, bus apkaltinti patyčiomis iš jaunų žmonių, psichologiniu smurtu ir turės nueiti mano nueitą kelią; 3) mokytojai pasirinks principą: „reikia – bus“; nejaugi man labiau reikia to mokslo?

*
3) Brandos darbus kurs labai brandžios firmelės, labai godūs žmogeliai… Neformaliąją veiklą savo vaikams kaups labai įtakingi tėveliai.
Amen.

patiko(45)