Tas prakeiktas nuolankumas

Lapkričio 19, Sekmadienis

Mildutė piešia, kad kažkas turėtų atskristi iš dangaus… Jaučia, kad turi būti esminių pokyčių.

*

Tebus prakeiktas tas veidmainiškumas!
Tebus prakeiktas tas pakantumas!
*
Girtas Seimo narys darbo vietoje. Et, ką padarysi, kam nepasitaiko išgerti?
*
Partijos pirmininkas per dvi dienas (tris?) baigia Plechanovo akademiją ir… Lietuva jį pasiunčia į europarlamentą.
*
Kitas partijos pirmininkas gauna krūvą grynųjų ir visi dabar keletą metų lauks, kol… jis bus išteisintas.
*
Generalinės prokuratūros prokuroras sako, kad R. Vanagaitės atveju „nebuvo tiesioginės tyčios“. Tai kaip apylinkės prokuroras O.Stadalius gimnazijos direktoriaus atveju rado tiesioginę tyčią?
*
Švietimo ministerija globoja vagiančius iš švietimo. Pakeičiam ministrę į ministrę – ir vėl ramu.
*
Rektorius pavagia (sakau, kad būtų aiškiau; ir studentams sakydavau: nusirašinėji – vagi) disertaciją ir daug metų gauna habilituotus pinigus, bet… valstybė juos dovanos vagiui.
***
O gal vis tik ne? Gal jau laikas liautis pataikauti, veidmainiauti? Gal jau laikas vagis vadinti vagimis, girtuoklius – girtuokliais? Gal jau laikas nustoti žmones mulkinti, kad dabartinėmis sąlygomis galima ką nors išrinkti, perrinkti?
Kitaip visi būsime tokie, kaip tas, kurį štai taip pamačiau:
*
Valstybė ėjo
pro tave. Nepastebėjo.
– Tėvyne! – tu šaukei.
Ji negirdėjo…
O tėviškė sustojo.
Kalbino, raudojo…
Bet meilė kartais
neįveikia išdavystės.
Kai taip apkarsta,
nebijai suklysti…
*
Ir tu išvažiavai iš tos šalies…

patiko(30)