Tolimas aidas…

Birželio 10, Pirmadienis

Teisingumo registras

Posted by Kitaip TV on 2019 m. birželio 10 d., pirmadienis

patiko(8)RSS

Atsakymai (28)

Smailas, Birželio 11 20:58  #

Vakar su draugais šventėme nuosprendžio paskelbimą ir svarstėme, kodėl nuosprendis šiam žymiam matematikui beveik nesulaukė žiniasklaidos dėmėsio? Ar bausmė, paskirta tokio masto nusikalteliui, yra adekvati?

patiko(2)Burgis, Birželio 11 21:11  #

Smailui: liudininkai iš tos pačios grupės…

patiko(3)Smailas, Birželio 11 23:05  #

Burgiui: Kokie liudininkai? Patikslinkite. Liudininkais juk buvo nuteistojo giminaitė ir jos klasiokai. Ar tai ir norite pasakyti?

patiko(2)Sokolovas, Birželio 11 23:49  #

Dzindzalieta viską padarė „tvarkingai“, nepaliko pėdsakų (skirtingai nuo Grigučio 2014), tad ir neprisipažįsta. Todėl ir tikisi, kad nuosprendis bus peržiūrėtas. Vienintelis dalykas, kurio nesugebėjo padaryti Dzindzalieta, tai užčiaupti tą savo giminaitę, kad nepliurptų apie „dėdę-matematiką“. Ir jos parodymai daug ką nulėmė…

patiko(3)Sokolovas, Birželio 11 23:56  #

Ir dar. Aš mačiau daug gerų, gabių abiturientų, kurie iš 2018 metų egzamino gavo vos 80-90 procentų. O čia vidutinio pažangumo moksleivė iš 2018 metų egzamino gauna šimtuką!
„Ar negalėjo tiesiog pasisekt?“. Pavyzdžiui, per itin lengvą 2017 metų egzaminą gal ir galėjo…Bet ne per 2018 metų egzaminą, kurį, kaip paaiškėjo, sudarinėjo Dzindzalieta.

patiko(3)Smailas, Birželio 12 00:47  #

Sokolovai, kaip manot, koks bus Dzindzalieto likimas universitete? Grigutį atleido staigiai. O šitą? Niekas nieko nerašo. Jokių komentarų. Kai kuriuose straipsniuose jau net ir nemini kad jis.universiteto darbuotojas. Gal matėt, ar buvo bent vienas TV reportažas apie nuosprendį?

patiko(2)Burgis, Birželio 12 01:25  #

Smailui: NEC nieko nežinojo? Viską visada stropiai tikrino?

patiko(2)Sokolovas, Birželio 13 18:55  #

Sėkmės abiturientams matematikos egzamine!
Skriskite, mano paukščiai!

patiko(6)Smailas, Birželio 14 00:18  #

Sėkmės abiurientams matematikos egzamine, kurio užduočių, tikėkimės, nesudarinėjo nuteistasis Dzindzaletas.

patiko(2)Sokolovas, Birželio 14 18:01  #

IRMOS DALIES ATSAKYMAI

1. B
2. D
3. A
4 C
5 B
6 C
7 C
8 D
9 B
10 D

patiko(1)Sokolovas, Birželio 14 18:05  #

ANTROS DALIES ATSAKYMAI

11. 1365
12. 75
13 4,5
14.1 40 laips.
14.2 30
15.1 720
15.2 240
16 (3; 5)
17 lg7
18 (2; + begalybė) bei {0}
19.1 (-5)
19.2 (-36)

patiko(2)Sokolovas, Birželio 14 18:23  #

TREČIOSIOS DALIES ATSAKYMAI

20.1 3
20.2 {-180, 0, 180} (laipsniais)
20.4 Nei lyginė, nei nelyginė
21.1 3
21.2 -2x+1
21.4 y=- x+7
21.5 11
22 4
23.1 h*sqrt(3)
23.2 15*sqrt(7)
24.1 (1/2)a – b (vektoriai)
24.2 (1/3)a – (2/3)b (vektoriai)
24.3.2 6
25 a=2, b=5
26 482749/970299.

patiko(1)Sokolovas, Birželio 14 19:21  #

PASKUTINIOJO UŽDAVINIO SPRENDIMAS

Dėžutėje yra 99 vienodo dydžio rutuliai, sunumeruoti skaičiais nuo 1 iki 99. Iš dėžutės
atsitiktinai
traukiamas vienas rutulys, užrašomas jo numeris ir rutulys grąžinamas atgal į
dėžutę. Tarkime, a yra pirmo, b – antro, o c – trečio taip ištraukto rutulio numeris.
Apskaičiuokite tikimybę, kad skaičius
ab + c
yra lyginis.
Sprendimas: Taikysime žinomą p-q modelį.
Tegu p=49/99- tikimybė ištraukt lyginio numerio rutulį,
tuomet q=50/99- tikimybė ištraukt nelyginio numerio rutulį.
Tikimybė, kad sandauga ab bus nelyginė (abu dauginamieji nelyginiai) lygi q^2.
Tikimybė, kad sandauga ab bus lyginė, yra lygi
1 – q^2.
Dviejų narių ab ir c suma bus lyginė, kai abu nariai ab IR c yra lyginiai, ARBA kai ab IR c abu yra nelyginiai.
Todėl ieškomoji tikimybė, kad ab+c įgys lyginę reikšmę, yra lygi
(1 – q^2)*p + (q^2)q = p+(q^2)(q – p),
t.y. 482749/970299.

patiko(2)Burgis, Birželio 14 20:51  #

Sokolovui: ačiū! Dar parašykite įspūdžius, komentarus… Be smulkmenų.

patiko(2)Smailas, Birželio 14 20:54  #

Sokolovui:
Pasakykit tai mūsų dėstytojui. Visi uždaviniai panašūs, nes, pasak dėstytojo, tai skatina studentų susidomėjimą dalyku labiau nei uždaviniai apie urnas, kamuoliukus ir kauliukus… Per kolius dar ne tokių uždavinių gaunam… :D
Tai ar padėsit išspręst?

patiko(1)Smailas, Birželio 14 20:55  #

Kur dingo mano uždaviniai ir sprendimas???

patiko(2)Burgis, Birželio 14 22:28  #

Smailui: matote, čia mano namai, o juose yra nustatytos tam tikros elgesio normos…

patiko(1)Smailas, Birželio 14 22:35  #

Na -įdomu, kokios tos normos? Kaip suprantu skelbti valstybinio uždavinių atsakymus yra leidžiama, o prašyti pagalbos sprendžiant uždavinius – jau nebe. Tuomet man belieka atsiprašyti pažeidus taisykles.

patiko(2)Sokolovas, Birželio 15 00:32  #

DALELĖ TIESOS
Tai-
Kelio pradžia!

Šįkart valstybinis matematikos egzaminas tikrai geras. Dauguma uždavinių išties turėtų būt pagal jėgas gerai besimokiusiems abiturientams.
Matematika negali gerai sektis tiems, kas ja nesidomi. Ir (ypač) tiems, kas nesidomi niekuo…
Matematikos uždaviniai-ne šio pasaulio, ir jie stipresni už mus. Ne mes juos…,jie mus…Todėl visiškos sėkmės (šimtuko) gali tikėtis tik šio mokslo „fanai“. Tokių yra, tik, gaila-nedaug.
Mes negalime pretenduot į matematikos mokėjimą. Mes galime tik džiaugtis tomis akimirkomis, kuriomis mums apsireiškia Dalelė tiesos! Taip, būtent DALELĖ! Ir kiekvienas, kas tik mėgins per šią dalelę pretenduot į „tiesos absoliutą“, patirs nesėkmę. Kaip tik tada, kai taip norėsis sėkmės…
Mes-tik pirmeiviai. Mes-tie, kas nuolat budi kelio pradžioj.
Ir kada nors…“Duokite man dar bent vieną akimirką, ir aš baigsiu tai, ko…nespėjau pradėt!“
Džiaugiuosi, kad mano viena mokinė išsprendė paskutinį uždavinį. Išties džiugi staigmena! Reiškia-po mūsų nedings ši Kelio pradžia! Tad…Tad duokite dar nors vieną akimirką…
Egzaminas geras ir tuo, jog vienaip ar kitaip paliestos visos mokyklinio kurso temos.
Kiekvienas, kas prisės prie šio egzamino uždavinių, nuostabiai praturtins savo laisvalaikį…
Aš nemoku…Aš tik dėkoju Likimui už Nuostabią dalelę tiesos…

patiko(2)Smailas, Birželio 15 00:55  #

Apie ką Jūs čia, Sokolovai? Burgis juk prašė „be smulkmenų“. Gal bandėte išspręsti antrąjį uždavinį (apie normalųjį pasiskirstymą)? Ačiū už pagalbą.

patiko(0)Burgis, Birželio 15 12:17  #

Dėl penktojo uždavinio…
Gerb. S.Sokolovas išsprendė puikiai, bet aš sprendžiu taip, kaip mokiau moksleivius ir studentus: 10 minučių nieko nerašai, o tik galvoji apie sprendimo algoritmą; po to rašai formulėmis tai, ką mintyse kalbi: suma bus lyginė, jei sandauga bus nelyginė ir c bus nelyginis ARBA (100 balų S.S. – tą žodį ir aš raginu rašyti didžiosiomis raidėmis!) sandauga bus…:
P(A)=P(sn*cn)+P(sl+cl)=50/99*50/99*50/99+(1-…

patiko(1)Smailas, Birželio 15 15:09  #

Koks atsakymas?

patiko(0)Burgis, Birželio 15 20:41  #

482749/970299

patiko(1)Sokolovas, Birželio 15 23:58  #

KAS JIS? NEJAUGI JIE JAU ATĖJO?

Manau, jog reikia išsiaiškint, koks asmuo dangstosi slapyvardžiu „Smailas“. Ką bendro jis turi su aukštuoju mokslu? Ir ką galvoja dekanas, katedros vedėjas…
Pamenu, prieš trejus metus buvo čia vienas neva matematikos dėstytojas. Rašydavo nesąmones visokias. Jo slapyvardis buvo „Temidė“. O gal ne „neva“, o iš tikrųjų dėstytojas? Juk vanagai-reformatoriai atleido visus vyresnio amžiaus dėstytojus, ir masiškai įdarbino dėstytojais neapsiplunksnavusį jaunimėlį, kuris nenori ir nemoka dėstyti.
Tad įdomu ir svarbu, kas gi toks Smailas. Diletantas apie normalųjį pasiskirstymą taip nerašytų, kaip rašė Smailas…Tad nejaugi tai jau minėtos pamainos perlas? Nejaugi?…

patiko(3)Burgis, Birželio 16 00:35  #

Sokolovui: taip jau yra… Visokių žmogelių prisiveisė po karo.

patiko(5)Sokolovas, Birželio 17 17:44  #

Man tai keista-KUR DINGO VISI PAGRINDINIAI KOMENTUOTOJAI?
Nejaugi taip paprasta palikti tą Giraitę, kurioje ilgai buvai, kurioje sėmeisi išminties, dalinaisi mintimis…Nejaugi dauguma žmonių taip lengvai ir greitai keičia pozicijas? Kur pastovumas? Aplinkui ir taip jo neliko . Tai nors ŽMOGAUS VIDUJE TURI LIKT PASTOVUMO !
Deja…

patiko(9)Random, Birželio 17 22:32  #

Čia esu jau ilgiau nei dešimtmetį. Mano pastebėjimai atsakant Sokolovui:

Niekas čia nėra pririštas. Įrašų irgi nebėra tiek daug.

Kiti pastoviai mato šlamštą (pvz. Sokolovo nesusijusių su tema komentarų lavina), praranda norą tikrinti kas naujo.

Didžioji dalis pastovių lankytojų būna aktyvesni vienais periodais, pasyvesni kitais ir nieko čia blogo.

patiko(11)Mikas, Birželio 21 15:48  #

Norint ką razumniai pasakyt, reikia tam sugebėt. Aš užeinu labai dažnai. Man malonu skaityt protingas mintis.

patiko(13)XHTML

Leistinos XHTML žymos:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>