Va, ir po konferencijos…

Lapkričio 28, Sekmadienis

Panašu, kad vakar buvo mano paskutinioji tokio lygio konferencija… Po tokių akibrokštų – kas mane kvies? Ir nereikia!
Pradėsiu nuo pabaigos. Pirmą kartą gyvenime buvau priverstas išeiti, trenkęs durimis. Beveik iš prezidiumo… Nes toks žmogėnas į mano repliką
„Jūs man netrukdote“ atsakė replika „Bet jūs man trukdote!“ O prieš tai jis pasakė: „Jums reikėtų pakeisti žodyną!“
Mane tarsi elektra trenkė ir aš atrėžiau: „Nė už ką nepakeisiu!“ O prieš tai jis paklausė: „Tai jūs čia mus vadinate parazitais?“ Ir aš atsakiau: „Ne, vadinu tuos, kurie iškastravo lietuvių literatūrą“, nes prieš tai pasakiau: „Jūs iš mokyklinės literatūros pašalinote Mieželaitį, Avyžių, Baltušį, Baltakį (čia – medus ant širdies! Aš tik pasakiau: „Kaip išsaugot šio vakaro tolį ir tylą…, o beveik greta „prezidiume“ sėdėjęs Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis pratęsė: „Gimiau nei per anksti, nei per vėlai…“ A. Baltakis būtų sužavėtas!), bet kodėl jūs, parazitai, iš manęs, Priekulės vidurinę baigusio, atėmėte ir mano kraštietę Ievą Simonaitytę?!“
*

Esu jau čia rašęs: ar tai mano nedidelis ūgis kaltas, ar tai todėl, kad nesu nieko nušovęs, – nesuprantu, kiek dar turiu sulaukti metų, kiek dar ko nors turiu nuveikti, kol nė vienas pašlemėkas nebeišdrįs manęs mokyti, kaip turėčiau elgtis, kaip turėčiau kalbėti, rašyti?! Kas čia darosi? Ar aš ką nors mokau, kaip kalbėti? Jei aš kam sakau „eik tu po velnių!“, tai atsakyk „tu pats eik!“, ir keliaukime kas sau… Labai norėčiau sužinoti, kas tas žmogėnas, kuriam nepatikau – kas jis per asaba?! Norėčiau sužinoti ir tai, kuo moderatorius mano esąs pranašesnis už mane? Juk aš vidury posėdžio nenurodžiau jam, kad taip moderuojant nemačiau nė karto, nors esu dalyvavęs bent pusšimtyje aukšto lygio mokslinių konferencijų…

*
Dabar pakartoju klausimą: „Kas jums, parazitai, leido tyčiotis iš mūsų vaikų, iš mūsų literatūros, ideologiškai sudarkant vadovėlius, programas?“ Tai galėjo būti gera tema diskusijai, bet matote – matyt, pataikiau į vieną į tų parazitų! O juk klausimas buvo retorinis… Bet – vagie, kepurė dega!
***
O nuo ko viskas prasidėjo? Konferencija buvo neblogai surengta, dalyvavo apie 150 klausytojų. Bet iškart supratau – mums nepasisekė su moderatoriumi.. O jis buvo pats Valdas Jankauskas, LVJC direktorius, asociacijos „Noriu į mokyklą“ direktorius! Kodėl nepasisekė? Nieko jis nemoderavo, tik prieš kiekvieną pranešimą ir po kiekvieno pranešimo įterpdavo savo nieko nereiškiančių blėnių… Patekome į visišką ceitnotą, vieną pranešimą teko nukelti į kitą posėdį… Nekenčiu!
Bet po mano pranešimo V.Jankauskas pakomentavo konkrečiai: „Nesupratau, kam čia ta Pitagoro teorema (nes aš replikavau Mildai Gardauskaitei, l.e.p. Lietuvos  moksleivių sąjungos prezidentei, V.Jankausko mokinei, kuri labai jau akcentavo neformalųjį švietimą ir tai, kad mokytis turi būti įdomu…) ir kam čia buvo kalbama apie ministrus?“
***
Žinoma, ne V.Jankauskui suprasti! Jums paaiškinsiu: pranešimo pabaigoje pasiūliau butelį šampano tam, kuris išvardins visus dešimt mano Švietimo ministrų nuo 1989 metų. Neišvardijo nei vienas, nei visa salė kartu… Tai švietimo tragedija, ponas V.Jankauskai! Kaip mokytojai, švietimo vadovai gali rūpintis švietimu, jei net nežino, kas jiems vadovauja? Salėje sėdėjo daug bent porą dešimtmečių dirbančių švietimiečių! Kaip gali sakyti, piketuose skanduoti, kad valdžia blogai dirba, jei net nežinai, kas ta valdžia?!

*
Nesuprato moderatorius ir kodėl pradžioje padeklamavau tris posmelius iš E.Mieželaičio eilėraščio „Atriškite akis!“ Simptomatiška…
***
Sužavėjo minėtas Dainius Dikšaitis! Nenuostabu – jis iš Gargždų ir studijuoja (baigė?) VU teisę…
Prisižiūrėjau skaidrių su gramatinėmis klaidomis, tamsiai raudono teksto juodame fone, dvidešimt sekundžių rodomų skaidrių, kurių turinio per tiek laiko neperprastų net genijus – bet tai smulkmenos…
***
Ką per 15 minučių spėjau pasakyti man skirta tema „Kodėl mokiniai nenori mokytis?“
Pasakiau pagrindinę tezę: taip liepia gamta! Niekas gamtoje sunkiai nedirba, jei tai nėra būtina!
Paskui pasakiau dešimt tezių su vienu kitu pavyzdžiu (jei paklausite – parašysiu…), nes nebuvo laiko…
1. Todėl, kad moksleiviai nori pramogų, o ne darbų.
2. Todėl, kad mokslui nėra socialinio užsakymo.
3. Todėl, kad moksleivių tėvai nemokyti.
4. Todėl, kad egzaminai – loterija.
5. Todėl, kad vadovėliai – kalikams.
6. Todėl, kad mokytojai meluoja dėl atlyginimų, nekelia kvalifikacijos.
7. Todėl, kad daugelį moko mokytojukai, o ne Mokytojai.
8. Todėl, kad universitetų durys automatinės – įtraukia kiekvieną praeivį.
9. Todėl, kad vertinama debesėliais. Reikia sakyti tiesą, o ne tėvams palankią tiesą.
10. Todėl, kad per 20 metų pasikeitė 10 ministrų.
***

patiko(1)