„Verkiau 10 valandų“… M.A.M.A!

Sausio 26, Šeštadienis


Tai Jazzu verkė 10 valandų, nes žmogėnai ją neteisingai užsipuolė…
Marius Ivaškevičius parašė ilgiausią straipsnį „Delfyje“, nes žmogėnai jį neteisingai užsipuolė už „Žali“…
O mudu vakar šiek tiek pažiūrėjome M.A.M.A ir liūdnai atsidusome…
***
O dabar aš toliau skaitau meksikiečio Guillermo Arriagos knygą „Laukinis“ (labai stora knyga!) ir svarstau: kiek lietuvaičių perskaitys šią knygą? kiek pripažins, kad ji šlykšti, nepadori, nevykusi, o kiek žavėsis (kaip aš…) neįtikėtina to autoriaus erudicija, išprusimu, talentu?
Taip, aš galiu pateikti tokią citatą:
„Ir dauguma mokytojų elgėsi kaip jis, mokytojų didžiąja raide, kurie stengėsi savo mokinius išmokyti, o ne buvo užsimoję žūtbūtinai įvesti kontrolę ir discipliną.“
Bet galiu pateikti ir tokią citatą:
„Viena vertus, viskas pakluso dieviškai valiai: „Dievas taip norėjo“, bet, kita vertus, kiekviename žemės kampe tūno velnias ir lūkuriuoja tinkamos progos sugundyti žmones ir nusitempti juos į pragarą.“
Arba tokią:
„Kodėl jis taip pasielgė? – klausia ji žudiko motinos, tarsi toji žinotų kodėl, bet ji vis tiek atsako: „Jis taip elgiasi apsėstas dievo.“
O gal aš turėčiau išmokti tuziną žodžių inuktito kalba, pavyzdžiui: ariuttag – atstumtas mylimo žmogaus.
***
Taigi dabar ir sakau jums: nereikia imtis nieko, jei turite verkti 10 valandų, jei turite teisintis, jei nesuvokiate, kokį niekalą pateikiate žmonėms… Teisingi, didingi, talentingi dalykai prasimuša kaip žolė pro asfaltą. Taip, originalūs, neįprasti dalykai bus peikiami, kritikuojami, bet tu eik kaip ėjęs ir stebėk: lieki vienas? ar minia žmonių, kuriuos ne vien tu gerbi, bet ir visuotinai pripažinti žmonės gerbia, seka paskui tave? Ir nei vienu, nei kitu atveju nereikia verkti, teisintis. Gali tik daugiau pagalvoti. Jei esi išmokęs galvoti, stebėti, skaityti…

patiko(44)