Keisti dalykai ne tik piešiniuose…

***

Mildutė taip nupiešė savo šeimą: tėtį, mamą, sesutę ir save. O tas mažas daigelis tarp tėčio ir mamos? Tai broliukas, apie kurį tada niekas net nenumanė! Va, kaip būna…

***

Ir aš nenumaniau, kad taip gali būti: turiu pinigų, galiu išdalyti, bet niekas dalybose nenori dalyvauti… Kalbu apie mūsų labdaros ir paramos fondą, kuriam ką tik du mano Gimnazistai paaukojo solidžią sumą (ačiū jiems!), iš kurio premijuojame mūsų rengiamų konkursų moksleivius. Beveik viską padarau pats: suruošiu užduotis, registruoju moksleivius, ištaisau darbus, išsiuntinėju sutartis ir premijas. Bet man reikia pagalbininkų, kurie atliktų du darbus: sutartų dėl patalpų konkursui ir kuo plačiau per mokyklas paskleistų informaciją apie konkursą, nuostatus, registracijos formas. Tik tiek.

***

Tai kokia problema? Konkursai jau vyko Mažeikiuose, Šiauliuose, Vilniuje. Bet aš noriu dar! Kreipiuosi į didžiųjų miestų švietimo tarnybas (oho, kiek jų!) ir… aklavietė. Nei taip, nei ne. Tiesiog nėra atsakymų į laiškus su visa informacija, apie kurią tas tarnybas informuoju telefonu…

***

Taigi, entuziastai, atsiliepkite! Aš dar nežinau, kaip jums atsilyginčiau, bet už gerus patarimus ar net už pagalbą gyvenimas visada atlygina… Žinoma, aš rankų nenuleisiu, man rūpi vaikai, bet „jau pajėgos mažinas…“ kaip rašė poetas…

Atsakymai

Autistas, 2019-04-01 17:37:56

Jei nerūpi tarnyboms, (gal skania kava mėgausi) tai patariu informuoti pačias Lietuvos mokyklas el. paštu, kurios nors paskirs aktų sales ar kabinetus.

https://www.on.lt/hedukac4

Tik kas nepatingės iš sio sąrašo visų jų kontaktus išrinkti. Bus tikrai keli šimtai.

Visi kas paspaudė patinka ant šio straipsnio galėtų pasidalinti darbą pagal mokyklų miestų pirmas raides. Darbas būtų atliktas per pusvalandį 🙂

Sokolovas, 2019-04-02 00:38:01

ŽMONĖS, BŪKITE BUDRŪS !

Dėkui Jums, gerb. Burgi ! !

Dėkui Jums, nes Jūs vienintelis tai darote. Jums atrodo, kad laivas dar nenuskendo….

Visų (?) keikiamu laikotarpiu būdavo miestų, respublikos, …, tarptautinių olimpiadų. Lietuvos moksleiviai pasirodydavo jose….Švietimo sistema tarybiniu laikotarpiu buvo geriausia pasaulyje. Ir, jei koks tarybinis diplomatas su savo vaikais atsidurdavo , pavyzdžiui, Anglijoj, tai jo vaikai toje Anglijos mokykloje būdavo mokslo pirmūnai !

Nes ten, Vakaruose, nemokė ir nemoko nieko, išskyrus tai, kad “homikai yra pažangos absoliutas”.

Sugriauta tarybinė švietimo sistema. Supainiota su ideologija, sugriauta, ir prilyginta tam Vakarų “absoliutui”. Banditai tęsia reformą metų metus.

AKLIEJI RODO KELIĄ AKLIEMS. Rūpinasi, kad kiekvieno pijoko , kiekvieno latro įpėdinis užimtų vietą prie suolo….O gabiais mokiniais nesirūpina NIEKAS.

Niekas, IŠSKYRUS GERB. BURGĮ !

Jau nevyksta miestų, respublikos olimpiadų. Anot banditų-reformatorių tai yra “sovietinė atgyvena”. Ir todėl kiekvienas, kas tik užsimins apie “rajono ar miesto matematikos olimpiadą”, gali būti patrauktas atsakomybėn už “sovietinės simbolikos garbinimą”.

Baisu, bet mes gyvenam režime, kuris mus verčia…KEIKTI SAVO PAČIŲ PRAEITĮ !

O tiems, kas atsisako niekinti…SAVO PAČIŲ IŠGYVENTĄ PRAEITĮ, tam gresia nuo viešojo pasmerkimo, iki…kaltinimo šnipinėjimu “kitos valstybės” naudai…

Kaip mokė Fučėkas? BŪKITE BUDRŪS !

Sokolovas, 2019-04-02 11:02:33

DIVERSIJA AR DEGRADAVIMAS?

Menu “uždraustos epochos” matematikos vadovėlius. Jau penktos klasės vadovėlio skyriai buvo vadinami: “natūralieji skaičiai”, “racionalieji skaičiai”…Moksliškai pagrįstas dėstymas…

Aštuntoj ir t.t. klasėse-ALGEBRA, GEOMETRIJA…Dabar kažkoks autoritetas (saugok Viešpatie nuo autoritetų) leptelėjo-“matematika vientisa!”. Bet išėjo ne vientisumas (skirstymas į algebrą ir geometriją neprieštarauja vientisumui, kaip ir bet kokio dalyko skirstymas temomis), o mišrainė. Algebra dėstoma be tinkamo mokslinio pagrindo, o geometrijos moksleiviai įpratinti bijot ir nemėgt.

Tai įvyko atsitiktinai? Mūsų autoritetai (saugok Viešpatie nuo tymų, ir nuo autoritetų!) yra tiek degradavę, kad nesuvokia elementarių dalykų? Vargu ar ši išvada būtų labiau guodžianti, nei vis labiau besiskverbianti mintis apie totalią diversiją…

“Uždrausto laikmečio” (minėt negalima, įsakyta spjaudyt) vadovėliai-normalaus dydžio. Vieneriems metams-viena dalis. Su įrodymais. Dabartinio laikmečio vadovėliai-dvigubai didesnio formato, būtinai dviejų dalių, be įrodymų. Tiesės lygtį nūdienos autoritetai rašo taip:

y=3 + 2(x – 5)= 3 + 2x – 10= 2x – 7.

Autoriteto gyvenimo tikslas-įlįst į NEC, ir nutekint egzamino užduotį savo giminaitei. Kokia ten dar tiesės lygtis!

Kam prireikė vadovėlio “Matematika Tau”? Kam prireikė tokių temų kaip “funkcijos”? Arba “Formulės” ? Įsivaizduokite-ateina pas individualiai dėstantį mokytoja mokinys, mokytojas jau regi jo spragas , nuoširdžiai nori jam padėt, o mokinys prašo-“mokytojau, mes rytoj kontrolinį rašom iš “formulių”. gal galite paaiškint?”

Arba-“mes ir “funkcijų” rašome…”. Pamenate adresą “į kaimą seneliui”. Arba “nueik nežinia kur, parnešk nežinia ką…”

Vienuoliktokams “matematika Tau” kontrolinių darbų priedas. Užrašyta tiesinių (pirmo laipsnio) lygčių sistema, ir reikalaujama “rasti sprendinių sumą”…

Vis dėlto netikiu, kad autoriai yra tiek degradavę, jog nežino elementarių sąvokų-x ir y -ne “sprendiniai”, o sistemos (vieno) sprendinio koordinatės! Tad reikia taip ir rašyt-apskaičiuokite x+y.

Bet ne-rašo “raskite sprendinių sumą”.

Man tai vis labiau panašu į kryptingą diversiją…

Random, 2019-04-02 14:32:13

Sokolovai, šiaip įdomu. Gal jums buvo diagnozuota šizofrenija ar šiaip koks sutrikimas?

Paskaitykite ką parašėte ir pagalvokite ar tikrai nenusikalbėjote? Pritempinėjimai ir visiškos fantazijos bei “faktai” ištraukti iš palubės…

Dalius, 2019-04-02 18:40:23

Yra racijos Sokolovo raštuose.

qwerty, 2019-04-02 22:10:25

Random, Sokolovas geras beprotis. Normalus.Jau kadais rašiau

Autistas, 2019-04-02 22:38:32

Random, Ir Einšteinas buvo beprotis, nevogė, negėrė degtinės kibirais; protingas žmogus tokių gyvenimo malonumų neatsisakytų 🙂

Skaitytoja, 2019-04-03 19:30:48

Būtų įdomu išgirsti B.B. ir kitų skaitytojų nuomonę apie atsitiktine tvarka 8 kl. mokiniams vykdomus pasiekimų patikrinimus elektroninėje erdvėje:

  1. matematikos ir gamtos mokslų testavimas (e-NMPP)

  2. Klausimynai bus pildomi elektroninėje erdvėje

Numatoma, kad bus testuojama 50-60 % mokinių. Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis klausimynų duomenimis, bus apskaičiuoti tokie rodikliai: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis ir kt.

skaitytojas, 2019-04-05 01:01:57

1.švietimo reforma

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/teisinasi-sandorius-su-savo-darbuotojais-sudare-svietimo-istaigu-vadovai-labiausiai-klimpo-nec.d?id=80807803

2.vaiko teisių apsaugos reforma

https://www.delfi.lt/news/daily/crime/vilniuje-siauteja-peiliais-ginkluotu-vaiku-gauja-bet-ja-saugo-istatymai.d?id=80793477

3…..

Giedrius, 2019-04-05 21:58:23

Sokolovui:

Dėkoju už drąsią įžvalgą. Tiesą sakant, galvoju labai panašiai. Tik su vienu pastebėjimu nesutikčiau – su kryptinga diversija.

Tam reikėtų labai gerai išmanyti švietimo sistemą. Tiesiog genialiai ją išmanyti, kaip ji turėtų funkcionuoti, iki smulkmenų. Tada turėtų būti noras kenkti, na toks blogio genijaus sindromas. Ir dar turėtų būti ilgalaikis ir gerai suderintas tokių kenkėjų komandinis darbas… Man rodos Jūs šiek tiek pervertinate “vanagų-reformatorių” gebėjimus.

Mėginčiau daryti kitokią prielaidą – neišmanymas + pataikavimas individualistinei pasaulėžiūrai… Antrą dėmenį reikėtų įvardinti kaip pagrindinį.

Užvakar buvau atviroje prof. Povilo Gylio paskaitoje apie holizmą (sisteminį požiūrį): http://www.evaf.vu.lt/apie-fakulteta/renginiai/2232-holizmas-issigelbejimo-paradigma-lietuvai-ir-europos-sajungai

Verta dėmesio. Matau labai daug panašumų su dvasiniais dalykais.

O Tarybinei švietimo sistemai esu dėkingas už įgytą išsilavinimą. Už puikius mokytojus ir dėstytojus (ypač už gerb. B. Burgį) ir už gal ir netobulą, bet vis tik palyginus tikrai gerą sistemą.

Neseniai, prieš daugiau nei pusmetį, bendravau su vienu užsieniečiu įmonių finansų, apskaitos, įstatymų taikymo klausimais. Šiek tiek jam padėjau nuotoliniu būdu. Jis manęs nematė. Tik susirašinėjom. Po keleto pokalbių manęs netikėtai paklausė: “Jūs ko gero baigėte universitetą TSRS laikais?” Sako, mintis labai aiškiai dėstote ir šiaip… Kvietė vykti statyti gamyklų. Padėkojau ir atsisakiau 🙂

Sakyčiau, kad skirtumas dar yra toks, kad bent jau mus tada mokė mąstyti sistemiškai, o dabartiniame Vakarų pasaulyje, kaip yra išsireiškusi viena VU dėstytoja, vyrauja linijinis mąstymas. Arba kaip yra pasakiusi A. Maldeikienė apie tokius: Jie mąsto tik tiesiai 🙂 T.y. susigalvoju tikslą ir siekiu jo, nesismulkindamas kas dėl to vyksta aplinkui.

Dar kartą Jums dėkoju.

švietimo kursai, 2019-04-05 22:34:19

Giedriui: TSRS laikais marksizmo -leninizmo dėstymas universitetuose ypač ugdė sisteminį mąstymą.

Burgis, 2019-04-09 13:51:42

Skaitytojai: atsiprašau, tik dabar patvirtinau Jūsų svarbų komentarą. Atsakau trumpai: nesidomiu nacionaliniais patikrinimais ir jų rezultatų klastojimu. Man gana jau VBE. Šiemet net VBE uždavinių nespręsiu! Protestuoju. O moksleivių (nuo 3 iki 12 klasės) pasiekimai apibūdinami vienu žodžiu: kontrastai! Aš juos matau, turiu įrodymų raštu, bet niekaip neprisiprašau, kad kas nors iš švietimo vadų tuo susidomėtų. Jūs pastebėjote: kai aš rašiau apie NEC, UPC aferizmus, kas manęs klausė? O dabar – auditas pamatė! Ai, ai, ai, kokie akyli! Po dešimtmečių…

Giedrius, 2019-04-10 18:51:06

Švietimo kursams:

Tikrai taip 🙂

Juk sistemiškumas gali būti ne tik pozityvus. Kažkas sistemiškai praleidinėja pamokas, kažkas sistemiškai vėluoja į pasimatymus :), o kažkas sistemiškai kuria visokias utopijas, tada – marksistines, dabar – liberalias.

Ir ne tiek problema, kad kuria, kiek tai, kad kažkokios mūsų vidinės savybės/silpnybės verčia jomis tikėti arba bent jau pataikauti. Štai kur kelias į tikrą nepriklausomybę: nepriklausyti nuo savo ydų.