2020. Jau gyvename!

… Ir jau nieko blogo mums nenutiks 2019-aisiais!

***

Tas metų pabaigos mane visada ir džiugina, ir jaudina, ir dirgina.

Džiugina jau vien tuo, kad reikia atšvęsti keturis gimtadienius.

Jaudina laukimas – peržengsiu dar vieną slenkstį ar jau ne?

Dirgina besaikis nepažįstamų žmonių sveikinimų srautas. Liūdina, kad tuo laikotarpiu valstybės nelieka, o lieka tik katalikų parapija. Neliūdintų, jei katalikai žinotų, domėtųsi, kuo tiki, kodėl tiki, jei mokėtų pagrįsti savo tikėjimą. Bet katalikai tuo net nesidomi!

Tuo ikikalėdiniu laikotarpiu sužinai keistų dalykų… Pavyzdžiui, 2019-iesiems baigiantis popiežius paskelbė, kad Dievas myli visus žmones, ir gerus, ir blogus. Aš manau, kad popiežius be reikalo prakalbo už Dievą. Juk aš gerai prisimenu, kad vaikystėje iš katekizmo išmokau: „Už gerus darbus Dievas dangų duoda, už blogus – pragaru baudžia.“ Jei jau nė Dievo bausmės niekas nebijos, tai kas mane apgins nuo banditų?

***

Et, pamirškime tuos buvusius metus! Dabartiniai atėjo, viltį atnešė, pavasarį (gamtos ir žmogaus) jau neša! Gyvenkime ir džiaukimės, kad tame gyvenime yra ir aistros, ir kančios, ir kartėlio, ir palaimos. Ko būtų vertas gyvenimas, jei nebūtų didelio jausmų ir pojūčių diapazono?

Atsakymai

Sokolovas, 2020-01-02 16:21:03

Su Naujaisiais Metais, Gerbiamas B. Burgi!

Burgis, 2020-01-02 16:26:41

Sokolovui: laimingų metų Jums!

Qwerty, 2020-01-03 00:17:21

Jei jie bandytų pagrįsti savo tikėjimą (pasaką), tai tuo ir baigtūsi tas jų tikėjimas.

Qwerty, 2020-01-03 00:19:48

baigtųsi, che)

mamaR, 2020-01-04 05:08:01

Tai nepaaiškinama ir neįrodoma. Tai galima pajausti širdimi. JIS tikrai yra ir linkiu, kad ir Jums leistų žinoti Tiesą. Mokslu tai gal ir sunkiai paaiškinama, bet reanimacijos gydytojai, kurie yra mokslo žmonės, yra matę logiškai nepaaiškinamų atvejų. Be to, mintis turi didelę galią, tad, tie, kurie yra Tik Ėjimas kelyje, daug kas išeina į gerą 🙂

Qwerty, 2020-01-04 06:21:51

Jei kas iir yra, tikrai ne tas zydelis is Judėjos. Juo labiau, tie vikarai, kunigai, vyskupai, kardinolai ir kitokie popieziai (pas juos kaip armijoje-praporscikai, letenantai, .majorai, pulkininkai, generolai….Subordinacija….) su savo pasakom. Bizniu, verslu, kuris duoda pasakiskus pelnus.

Qwerty, 2020-01-04 06:30:01

Baisiau už mirrtį būtų, jjei mirties minutę panorėčjau šaukti tą pasakų personžą pagalbon, jau nekalbant apie tuos sutanotus velnius-verslininkus.

Qwerty, 2020-01-04 06:36:07

Kita vertus, kaip verslininkai, jie geri. Jau du tūkstančius metų savo bizniuką varo. Ir jiems sekasi, po velnių.

Sokolovas, 2020-01-04 11:45:29

REANIMACIJOS “PASLAPTYS”

Tai-nėra paaiškinama oficialaus (t.y. pilkoms masės skirto) mokslo. Bet ne todėl, kad “tai lig šiol neišaiškinta”. Viešas mokslas danai mėgaujasi savo tariama negalia (“mes dar šito nežinom”). Priežastys kitos. JAU ŽINOMA APIE BIO-LAUKUS. Tik pasaulio galingiesiems yra naudingas šių žinių įslaptinimas. Be to, tyrimai šioje (įslaptintoje) srityje žada pasaulio galingiesiems platesnių galimybių. Pavyzdžiui, gebėjimą skaityt žmonių mintis, galimai per atstumą.

https://www.youtube.com/watch?v=Bhck8NgisXo

Sokolovas, 2020-01-04 11:52:22

REANIMACIJOS “PASLAPTYS” (2)

Šiame puslapyje, tarp komentarų, yra mano tekstai bio-laukų klausimais. “Apie gyvastį, mirtį bei “mistinius” reiškinius”. Apie tai tylima…

http://burgis.lt/nauji-potyriai

mamaR, 2020-01-04 23:35:36

Mk 4.22 Juk nėra nieko paslėpta, kas nebūtų apreikšta, ir nieko paslaptyje laikomo, kas neišeitų aikštėn.

Qwerty, kodėl taip jaudina? Kiekvienam savas kelias ir požiūris į tai kas vyksta aplinkui. Kiekvienas turi savą supratimą ir jautrumą pasauliui ir ne tik. Primityvoka tapatinti religijas, kurios, kad ir turi idėjinės Tiesos pradą, yra kuruojamos žmonių. Raštas kiekvienam gali kalbėti skirtingai. Dažnai žmonės supranta, kad yra dar kažkas, ne tik šis regimas pasaulis. Mintis turi didelę galią. Taip, p.S.Sokolovai, apie biolaukus, tikiu, yra tiesa.

Qwerty, 2020-01-05 00:30:48

mamaR, tai ir sakau, kad tikiu mintim, bet ne sutanuotų verslininkų raštais, aiškinimais bei kitokiais isvedziojimais ar jų kuruojama “tiesa” už pinigus.

Juozas P., 2020-01-05 14:38:42

” Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.

Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė.”

Juozas P., 2020-01-06 16:48:23

…parapija, pasakos, verslas, subordinacija, hierarcija…

Bet- kas paneigsite, kad:*Bažnyčia neprisidėjo prie mūsų mentaliteto IŠLIKIMO?*Nepaisant visų blogybių, klaidų, krikščionybė davė mums daugiau, negu atėmė?*Kristaus mokymas, jei jo laikytųsi žmonija Pasaulyje … materialiai jau senai būtų KOMUNIZMAS. Tikrąja, gerąja prasme. Jos net nežinome, nors buvome priversti jį statyti. Švedai, patys to nežinodami, gi pastatė socializmą.*Islamas jaunesnis už krikščionybę, jie dabar karinguose viduramžiuose ir tiesiog tyčiojasi iš mūsų.*Liberalizmas, karikatūriškai paverstas absoliutu patapo vos ne pagrindiniu mūsų kultūros duobkasiu. Mūsų KULTŪROS!!!*Kaip ten bebūtų – o jos  pagrindų pagrindas – KRIKŠČIONYBĖ.*Ne iš istorijos ir knygų bent kiek mąstantys matome į ką virsta Europa. * Tai vien todėl, kad prieš 15 metų liberalai sugebėjo neleisti įteisinti Europoje krikščioniškosios kultūros viršenybės. Mūsų namuose mūsų tvarka, elementaru gi tai.*Patinka kam tai ar ne, bet tai palies kiekvieną mums artimą- nesvarbu, kurs jis begyventų. Skaudžiai ir kiekvieną.*etc

O tiki VISI. Vieni, kad Dievas yra. Kiti- kad ne. 🙂

vilkas pilkas, 2020-01-06 18:18:56

Gerb. Juozai,

tam, kad Tamstos teiginys “tiki visi” būtų tikslus, Dievulio (ne)buvimą būtina apibrėžti ne loginiu teiginiu/neiginiu (yra/nėra), o baigtine visų potencialiai (ne)įmanomų būvių seka, susidedančia bent jau iš tiek subjektyvių elementų, kiek tik yra dūšių žemelėje.

Štai šioje kompleksinėje tikėjimų erdvėje ir diverguos mūsų tikėjimas iki tamsa mus išskirs.

Tad nesvarbu, ar Jūs “tikintis” radikalas, pasikabinęs po kaklu sunkų kryžių, ar – netikša materialistas – kol biolaukų/karmos/[įrašyti_savo_variantą] pagalba nepernešim/nesugrąžinsim informacijos per įvykių horizontą, tiesiog “Gyvenkime ir džiaukimės, kad tame gyvenime yra ir aistros, ir kančios, ir kartėlio, ir palaimos. (c) BB”.

Ramybės Jums visiems 2020’aisiai.

Beata, 2020-01-06 21:45:12

Vilke pilke, net akyse nušvito nuo jūsų minčių, nes gerb. Juozas vos neuždusino savo išvedžiojimais. Gerų atėjusių metų, daug laimės. Ačiū, kad esate,

Rasa, 2020-01-07 16:25:49

Qwerčiui: jeigų ką, tai kaip kažkada sakė vienas mano senas draugas, ką bemanytum, bet tas tavo įvardintas žydelis iš Judėjos ir Buda, visai faini bachūrai buvo… 🙂

Kodėl žmonėms sunku tikėti Dievu? Todėl kad dauguma žmonių neišaugo iš savo vaikystės supratimo apie jį. Iš vienos pusės jie liko tokiame matyme, kaip juos mokė tėvai (o koks gi normaliai mąstantis žmogus gali tikėti maždaug ant debesėlio sėdinčiu ir makaluojančiu kojomis seneliu), iš kitos pusės ankstyvoje vaikystėje daugeliui vaikų tėvai beveik tolygu “dievai” ir jiems užsifiksuoja tas įvaizdis pagal jų požiūrį į tėvus- Dievas baudžiantis ar mylintis, geras ar griežtas, teisingas arba ne, jei elgiasi ne taip,kaip žmogui norėtųsi 🙂

***

O iš tiesų, tai tikrą teisybę pasakysiu kaip ten būna 🙂

Pačią tamsiausią metų naktį, pačioj tamsiausioj senojoj girioj, kur šnabžda eglės šimtametės ir tyliai rymo ąžuolai, gyvena elnias stebuklingas- vienam rage žvakelė dega, kad tamsią naktį nepaklystų, ragai šakose nesipintų. Ir vyksta dyvų dyvai tokią naktį…

Jei tyliai būsi susikaupęs, jei pasiruošęs apmąstyt, jei nebijosi tamsią naktį tikrų stebuklų pamatyt, išvysi tu galingą elnią, su vainiku puikiu ragų. Tas šventas elnias devyniaragis, karūna sieks lig debesų, raguose viskas reikalinga, kad žemėj būtų tikrai darnu. O devintąjam jis neša saulę į taip jos laukiančius namus ir išsigandus tamsa vis trauksis, kol liks kaip draiskalas pigus…

***

Matėt, o tamsa jau traukiasi! 🙂

Tegul su kiekviena diena būna vis daugiau saulės ir jūsų širdyse. Šildančios, ne deginančios 😉 Nes mūsų amžiuj jau taupiau reikia viską naudot, taupiau… 😀

petras, 2020-01-07 17:11:01

O jei žmonės neegzistuotų, jei nebūtų žmonių ant žemės, tai dievas (dievai) egzistuotų ar ne ? Kitaip sakant ar dievas (dievai) beprasmis būtų (ir negalėtų egzistuot), jei žmogaus nesukurtų ? gal gali kas iš dievu (dievais) tikinčių paaiškinti ?

Juozas P., 2020-01-07 19:16:49

Jėzus kalbėjo apaštalams:

„Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“.  

Rasa, 2020-01-07 19:39:05

Petrui: Manau, kad Dievas nėra nei beprasmis nei su prasme. YRA. Tiesiog. Nepriklausomai nuo nieko. Kuriamoji jėga. Meilė. Ne ta žmogiška, kitokia. O žmogus. Ką žmogus. Žmogui duotas šie tiek didesnis suvokimas negu kitiems (gal būt). Ir žmogus stengiasi suvokti ir sau paaiškinti ir pagal kiekvieno suvokimo pajėgumą ir gilumą paskui ir gaunasi tas dievų panteonas 🙂 Manau, kad mūsų kalboje pernelyg mažai žodžių yra aprašyti jutimams, pagaliau mūsų protas yra pernelyg ribotas, todėl jis stengiasi paaiškinti viską taip, kaip jis mato ir suvokia. Todėl manau pakankamai beprasmiška kalbėti apie tiesą. Kas suvokia daugiau, suvokia. Kas nesuvokia, vadinasi negali dar suvokti ir kalbos beprasmės. Nors kita vertus, jei niekas nekalbėtų, tai sunku gal būtų praplėsti suvokimą kitiems. Viskas tėra pirštai rodantys į mėnulį… O mėnulis va kabo. Ir matai jį arba ne. Čia iš tokio paskojimo seno 🙂

Kita puse pažiūrėjus Dievas mato tavo akimis, Petriuk. Ir daro tavo rankomis. Jausk atsakomybę 😉

petras, 2020-01-08 01:02:37

Rasa, labai aptakiai viską pateikiai. Dievas tipo yra tik per jutimą ir/ar per tikėjimą. bet tai jei nebūtų žmonių, nebūtų kas tiki ir/ar jaučia, tai dievo nebūtų ? o jei tiesiai šviesiai tai ar tiki, kad žmogų sutvėrė dievas ? (ta prasme, kažkokia esybė tikslingai paėmė ir sukūrė, t.y. žmogus atsirado ne atsitiktinai).

Rasa, 2020-01-08 01:58:03

Petriukui: manau kad pasaulis yra visiškai harmoningas ir labai tarpusavyje susijęs, visi su viskuo. Žmogus labai save išskyrė pats, nemanai? Ne aš, moksininkai sako, kad žmogaus genome koduojanti DNR sudaro tik 1,5 %. Taigi mes savyje turime visko, ko turi ir kiti gyvūnai. Ir ne tik gyvūnai. Mumyse vis dar veikia archetipinė atmintis. Pagaliau mes savyje turime tam tikra prasme gyvūnų- bakterijų ir pan. Visur vyksta simbiozė, žmogus nėra labai jau išskirtinis. Taigi taip, žmogų kaip ir viską, galima sakyti, sukūrė Dievas (Absoliutas, Gamta, Gyvenimas, kuris gyvena save). Ar kryptingai nulipdė tokį? Nežinau, aš ne visažinė 🙂 Iš tiesų tai nelabai svarbu kokios mes išvaizdos buvom ir patapom per daug metų. Turbūt žmogų šiek tiek išskiria sugebėjimas suvokti daugiau. Protas iš vienos pusės reikalingas suvokimui, iš kitos pusės maišo, nes nuolat interpretuoja pasaulį savaip, bet apie tai nesiplėsiu. Kita vertus, tai, kad kiti žemės gyventojai nemąsto taip, kaip žmonės ir nėra tokie agresyvūs, nereiškia kad jie suvokia mažiau. Gal tiesiog kitaip.

Tikiuosi tu klausei apie žmogaus kūną?

Jei visai paprastai, taip, jei nebūtų žmonių, Dievas (Pasaulis) būtų. Būtų kitoks, nes niekas jo nematytų žmogaus akimis. Ir taip, žmogus neatsirado atsitiktinai, kaip ir visa kita. Jei žmogaus nebeliks, nemanau, kad labai jau nukentės visuma, nes tiesiog neliks tokių pavidalų, tokių kūnų. O esmė ne kūnuose. Nors matyti žmogaus akimis neapsakomai gražu! Kaip ir girdėt žmogaus ausimis. Jausti kūnu… Manau, kad žmogus labai nuostabus sutvėrimas. Kaip ir visi kiti 🙂 Atsidusau. Myliu gyvenimą 🙂

Ir netikėkit, kad mus nulipdė iš molio 🙂 Iš žvaigždžių dulkių mes, iš žvaigždžių… 🙂

Beata, 2020-01-08 10:12:27

Rasa visažinė😊

Rasa, 2020-01-08 11:34:40

Beatai: būtų visai neblogai 🙂 Bet kadangi taip nėra, jei nepastebėjote, aš jau pačiose komentarų pradžiose pridedu žodelį “manau” ☺, o ne “žinau” ☺

petras, 2020-01-08 11:55:59

Rasa, dėkui už atsakymą. Tu gal ir tiki kažkuom (tikinti “antgamtinėm” aukštesnėm galiom), bet tikrai nesi religinga. turbūt ir žodis yra koks nors apibūdinantis tokius žmones 🙂 Bet įdomu ką atsakytų religingi žmonės (įtikėję į vieną iš religijų) į mano klausimą. Tikintys pagal religinius kanonus.

Rasa, 2020-01-08 18:47:56

Petriukui: Žinai, visada tokiom temom rašau su šiokia tokia šypsena 🙂 Nemanau, kad tikiu antgamtinėm galiom, bet tiek to, nesiplėsiu. Nes kas vienam antgamtiška, kitam kasdienybė. Žemiškame, buitiniame lygmenyje mažųjų dalelių fizika atrodo kaip koks pasakų filmas. Juk žinai, kad išėjęs į gatvę ar grįžęs namo nieko panašaus nesutiksi, nes gyvenime tiesiog to nėra. O argi ne antgamtiška, kad mažutis lietuvoje gyvenantis drugelis šepetinukas gali gali jausti savo “merginos” kvapą už kelių kilometrų?

Iš esmės visos religijos yra gana teisingos, mano manymu. Ir nei viena iš mano žinomų neprieštarauja mano pasaulėjautai (pasaulėžiūrai). Tiesiog reikia išmokti pačiam išsinagrinėti ir suprasti kažką. Klausti reikia savęs 🙂

Elena, 2020-01-09 02:40:59

ta aktualia tema-tikėjimo.

kiekvienas mes esame Dievo dalelytė, ar bent Dievo kibirkšteles dalelytė. Ir kai tuose samprotavimuose aš pajuntu savo žinojimo ribotumą ,-semiuos žinių iš žmonių,turinčių > žinių ir išsimokslinimo šioj srity. Šia tema man autoritetas yra Mykolaitis Putinas. Noriu parašyt Jo eileraštį, kuriame kiekviena eilute, kiekvienas posmas yra svarbus, ir kažką pasako

Nežinomam Dievuii

Aš giedu tau giesmę, Nežinomas Dieve

Nors tu man tik nykstančių amžių gudi paslaptis.

Tu kryžkelė žemės klajonių takuose

Kur protarpiais grįžta sujaudinta mano mintis.

Vieniems tu audringais griiausmais apsireiškei,

Kitiems tu vidurnakčio bokštų tyloj prabilai.

O man-kaip apgriuvus šventovė ta žermė

Ir nieko nesako didingi gamtos gaivalai.

Tu man kaip už daugelio šviešmečių žvaigždė,

Kurios stebuklingos šviesos pamatyt nrgaliu.

Gal ten ir tavasis žvilfsnis kartu spindi,

Bet čia-nei tavės aš bijau, nei tavę aš myliu.

Aš-dulkė išdegintuos saulės tyruose.

ŽINAU, KAD ESI, KUR ESI, KAIP ESI- NEŽINAU.

Ir tyli širdis prieš tą amžiną mįslę,

Kurios išrišimo žvaigždyno ieškot ketinu.

Bet gal tik iš žemės palaiminto kapo,

Jei saulėtu žiedu kada rasose aš pražysiu,

Tuomet gal tik savo NEŽINOMĄ DIEVĄ

Čia pat, prie tų kvepiančių žemės žiedų pamatysiu

(1935m.) Mykolaitis -Putinas((1893-1967)

mamaR, 2020-01-09 02:45:36

Labai įdomu skaityti kultūringų ateistų ir tikinčiųjų diskusiją. Aš įrodinėti nemoku, galėčiau tik paliudyti apie stebuklus mano, artimųjų gyvenimuose. Geras jausmas pajusti dieviškąją Meilę, su ja palyginus žemiškąją, pastaroji yra tarsi švinas, o dieviškoji – pūkas, skraidinantis ir pakylėjantis. Ir nebegali gyventi taip kaip iki tol. Kai supranti, kad mintis turi didelę galią. Taigi, geriausias dalykas kas atsitiko mūsų šeimai – apie 40tuosius gyvenimo metus man buvo duota žinoti Tiesa (iš 7 šventosios dvasios dovanų “serijos”). Iki tol nesidomėjau religija, o ir dabar kanonų nesistengiu išmanyti ir Bažnyčios mokyme matau daug netiesos. Bet Esmė tai ne mokymuose, o asmeniniame kiekvieno žmogaus santykyje su Kūrėju.

vilkas pilkas, 2020-01-09 19:05:48

Gerb. Petrai, atsiprašau už dėmesį, bet nesusilaikiau atsakyti i Tamstos klausimą:

“jei ne(be)būtų žmonių ant žemės” (virš žemės/po žeme/nesvarbu kur), pats Žmogiškojo dievo egzistavimo klausimas nustotų egzistavęs (juk nebėra, kam klausti, visi įmanomi atsakymai tampa vienodai teisingi… matematiškai tai dalyba iš nulio).

Bet tik tiek. Esu tikras, kad visa kita, kaip tai bepavadintumėt, egzistuos kuo puikiausiai visais įmanomais pavidalais dar kurį laiką… bent jau kol egzistuos pati egzistavimo sąvoka (pvz. paskutinė juntamos visatos žvaigždžių dulkė peržengs paskutinės juodosios skylės įvykių horizontą).

O kas bus tada..? Tada, praėjus “šiek tiek” laiko, kažkam (gravitacijai/Kūrėjui/entropijai/Dievuliui) pasidarys nuobodu – na kiek gi galima būti tobulo begalinio veidrodžio atvaizdu, jei nėra kas į jį spokso 🙂

Ir tuomet, pasak gerb. Rasos, vėl atsitiks atsitiktinumas, nes Žmogus – nuostabus sutvėrimas, jis vienintelis molį vadina žvaigždžių dulkėmis.

vilkas pilkas, 2020-01-09 19:26:42

Gerb. Autoriui, dėl:

“Dievas myli visus žmones, ir gerus, ir blogus. Už gerus darbus Dievas dangų duoda, už blogus – pragaru baudžia.”

…bet juk vienas kitam netrukdo? Argi negalima bausti mylimo? Tūlas žmogus (muset bus iš to pačio dieviško molio drėbtas) savo artimiausiems mylimiausiem dar gyviems esant pragaro ugnis pakuria…

Juozas P., 2020-01-09 21:54:31

Oho, kokios diskusijos. Nors nemanau, kad čia bus daug vertinančių neprilygstamąją Poetę- mūsų šventuoliai -švonderiai valatkos/užkalniai/algisgreitai bei liberalai ir panašūs savo …

Salomėja Nėris

SUGRĮŽIMAS

Viešpatie, sugrįžtu į Tave,

Tamsioj nakty paklydus.

Priglausk kaip tikrą dukrą vėl mane, –

Skaudžias žaisdas išgydęs.

Priimlk atgal, o Viešpatie brangus,

Leisk su Tavim sueiti.

Aš žemėj palieku visus vargus-

Tavy turiu tik viltį.

Juk Tu žinai, kad laimė tarp žiedų,

Širdy man buvo gera, gera.

Bet melas išvogė man daug turtų,

Įpiršęs nuodingąjį nektarą.

Jis nuplėšė kryželį paslapčia

Man nuo širdies pavpgęs,-

Joje ir kūdikio karšta malda

Paliko be pastogės.

Gyvenimas atrodė tuštuma,

Lyg tamsi juoda naktis.

Bet vėl netikėtai palietė mane,

Malonė tavo spindulių.

Dabar grįžtu vėl, Dieve, pas Tave

Tamsioj nakty paklydus.

Priglausk, kaip tikrą dukrą vėl mane

Skaudžias žaizdas išgydęs…

PASTABA. Eilėraštis užrašytas prieš mirtį slaugiusios med. sesers 1945 m., nes poetė nepajėgė pati rašyti.

Qwerty, 2020-01-11 22:15:47

Petrai, yra ir tokie. Agnostikai.

Giedrius, 2020-01-13 18:14:25

Smagu tiesiog stebėti tokį ramų ir gražų šnekučiavimąsį. Kaip sėdėti šalia upelio ir klausytis jo čiurlenimo arba maskatuoti kojomis, sėdint ant varpinės stogo, kaip tas Rasos paminėtas Dievulis-senelis ant debesies krašto 🙂 ir tiesiog… būti buvime.

Kita vertus, tai turbūt pati geriausia aplinka, kurioje galima papasakoti kas man čia matosi iš savo varpinės 🙂 Nors negaliu pasakyti, kad ta varpinė visai jau mano. Tiesiog dažnai joje lankausi. Paskutinius 10 metų kiekvieną dieną…

***

Pakalbėjau simboliais. Skamba lyg ir gražiai, bet nelabai aišku apie ką čia aš dabar. Taigi, atsiliepiant į gerb. Juozo P. komentarą apie kalaviją ir namiškius priešus, visų pirma derėtų pastebėti, kad Šventojo Rašto tekstų taip pat nereikėtų suprasti tiesiogiai ir paraidžiui. Ta kalba kupina simbolių ir be tam tikro šifro, arba tam tikrų išeitinių bazinių žinių, sunkiai gali būti įkandama. Greta to, tie simboliai dar pasižymi daugiaprasmiškumu ir daugialygmeniškumu…

***

Nenorėčiau susitapatinti su Rašto Aiškintojais, bet akivaizdžiai matant tokį negatyviai agresyvų Šviesaus Mokslo traktavimą negaliu patylėti. Juk tylėjimas ne visada auksas 🙂

Toje ištraukoje atpažįstamas perspėjimas tiems, kurie ketina žengti Kristaus parodyti Keliu. Trumpai tariant, tai Kelias Namo – į Šviesą, pas Dievą. Einant šiuo Keliu, žmogus pradeda skleisti daugiau Šviesos, net jeigu nieko ypatingo nedaro ir nesako. Tiesiog sėdi ant kelmelio ir šviečia 🙂 Tai labai erzina ir traukia tamsą. O pastaroji, kaip ir Šviesa, mūsų Žemelėje pasireiškia tik per žmones. Automatiškai sukyla visoks sukauptas negatyvas, dėl ko patys negali atsistebėti tą negatyvą sukaupusieji, t.t. ir iš artimiausių žmonių tarpo…

Žinote, kas iš 12 apaštalų geriausiai įsisavino Kristaus Mokymą. Apie tai galime spręsti pagal tai, kurie buvo pradėti persekioti ir po to nužudyti. Dėl kokio nors visiškai paiko preteksto…

Ir kai visa tai su šviesnešiu daroma, širdyje reikėtų visiems tai darantiems linkėti visa ko geriausio ir juos mylėti, nes jie nežino ką daro… Ir dar prisiimti jų nuodėmes ir karmą.

Tokia yra Kelio namo kaina ir rašoma, kad kito Kelio nėra.

Tiesa… vos nepamiršau… po to būtinai seka Prisikėlimas. Nebūtinai taip pat, kaip tai buvo prieš 2 tūkst. metų, bet tai privalomas etapas. Tai čia buvo ta Geroji Naujiena!

Gero Kelio Namo.

Qwerty, 2020-01-14 02:23:28

Giedrius uzeme pamokslautojo pozicija. Kalba, bendrauja, sako, kaip pamokslautojas.Ne kaip pasnekovas. Tau lygiavertis. Is auksciau kiek. Is sakyklos. Kuris zino. Ir … man malonu, gera klausytis jo pamokslu.

Qwerty, 2020-01-14 02:28:32

Aisku, Giedrius dabar nesutiks, paneigs bei visaip irodys, kad ne , kad ne taip. Kad ne joks jis pamokslautojas. Paklausom jo, Giedriau, imtuvus isijungem, prijom)

petras, 2020-01-14 11:23:38

Qwerty, na čia gal kiekvienam savaip. man tai asmeniškai Giedriaus pasisakymai visiškai pamokslavimo neprimena. O jis pats visada atviras diskusijai.

Juozas P., 2020-01-14 11:57:58

Giedriui – Evangelijos pagal Matą citatoje apie kalaviją Kristaus mokymas tikrai revoliucijai.

Kai kas teigia, kad tai pirmojo komunisto mokymas 🙂

Kelias į tikrą…

Giedrius, 2020-01-14 16:40:43

Juozui P.: Revoliucijai, kuri turi įvykti viduje, nugalint save; bet ne išorėje, nugalint kitus.

Apie tai yra daug kas kalbėję ir kūrę:

https://www.youtube.com/watch?v=lkNWCh5Cbog Mažasis Buda rusų kalba (nuo 8 min);

https://www.youtube.com/watch?v=wPOviqxFllA Mažasis Buda anglų kalba (nuo 3 min);

Giedrius, 2020-01-14 16:48:56

Qwerčiui: Beveik visada prieš pasisakydamas jaučiuosi gana dviprasmiškai. Jeigu galvoji ar žinai kažką tokio nestandartinio, tai būtinai susilauksi priekaištų, kad mėgini kitiems brukti savo tiesas… O kalbėti tas pačias nuvalkiotas tiesas – neįdomu. Todėl stengiuosi kalbėti labai atsargiai, pateikiant tik kaip asmeninę nuomonę. Jeigu atkreipėte dėmesį, parašiau, kad kalbu iš savo varpinės 🙂

Niekam nieko neįrodinėju ir neprašau, kad manimi tikėtumėte… Niekur nekviečiu ir nieko iš Jūsų visų nenoriu. Galvokite patys, savarankiškai.

Bet, jeigu jau manęs nevarote, tai kartkartėmis, manau, galįs pasakyti kažką tokio… nestandartinio 🙂

Giedrius, 2020-01-14 17:47:34

Juozui P.: Pirma reikia užmušti drakoną savyje… o tada, žiūrėk, nebereikės ir išorėje jokių revoliucijų 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=qGbN7cUgJlo

“Užmušti drakoną” su angliškais titrais, šiek tiek laike nesutampančiais (nuo 1:45:30)

Giedrius, 2020-01-14 23:32:18

Petrui: Dėkui. Ko gero, taip 🙂 Štai sekmadienį buvo užėjusios dvi moterys iš Jehovos liudytojų. Net šiek tiek buvo nustebusios, kaip lengvai jas įleidau. Pasikalbėjome gal 15-20 min. Jos man filmuką parodė, aš jų kai ko paklausinėjau, kai kam paprieštaravau jų pozicijose. Po to sakė, kad buvo įdomu pabendrauti. Labai kvietė ateiti pas juos. Neprižadėjau.

Tai ir nežinau kartais ką daryti. Vieni sako įdomu, kiti… nors gal, kad įdomu sako dažniau.

Vakar skambino iš finansinių konsultacijų ir kvietė į konsultaciją apie tai kaip savo laimingą senatvę susieti su pensijų fondais. Pasakiau, kad nesieju laimės senatvėje su užsienietiškais pensijų fondais, todėl nutraukiau su jais sutartį. Skambinusioji irgi sakė, kad įdomiai mąstau 🙂

Qwerty, 2020-01-15 03:29:11

Giedriau, pajuokavau juk. Negi visada rimtai reikia, che. Ta, atsargiai skelbiama. Tiesa.

Is tavo varpines.Visuomet yra idomi. Juk rasiau)

Giedrius, 2020-01-15 12:05:19

Qwerčiui: Ačiū. Pastebėjau, kad buvo parašyta “įdomu” 🙂 Aš juk irgi mėgstu pavaidinti. Juk visas gyvenimas teatras. Esu skaitęs tokią Tiesą, kad niekada nereikia išeiti iš jausmo, jog mes tik aktoriai Gyvenimo scenoje. Tada palaipsniui atsiranda suvokimas, jog turi būti ir Režisierius, kuris skirsto vaidmenis…

Svarbiausia, kad viduje būtų visiška ramybė ir geranoriškumas, nepriklausomai nuo to kokia rolė šiame gyvenime atiteko – labai “svarbaus” asmens, ar to, kuris turi tik trumpam išbėgti į sceną ir garsiai sušukti: “Valgyti paruošta!” (Кушать подано!, rus) 🙂

Qwerty, 2020-01-30 01:55:54

Giedriau, dar yra ir kitų. Tų rolių. Kad ir to, kuris sėdi paskutinėje eilėja. Ir kuriam bet kas išbėgantis i sceną yra dievybė. Kazkas auksciau. Kaip ir tokių, jog net bilieto nusipirkti negali. Bei tokių, kurie gali tą bilieta nusipirkti, tačiau nenori, etc. Todėl, scenoje būti aktoriumi “kushatj podano” yra labai ir labai aukštas lygis.

Qwerty, 2020-01-30 02:10:54

Pamenu, kuomet tarnavau kariuomenėje, buvau jaunas, todėl naivus.Sutikau ten karta viena karininką. Jis pasakė: Gyvenimas yra teatras, o mes visi esame šio teatro aktoriai. Susižavėjau be galo šia jo mintim. Buvo gera. Nes buvau tikras, kad tai jo žodžiai.VėlIau gi sužiinojau, kad jau anksciau šiuos žodžius kažkas pasakė.Jis tik pakartojo. Nusivyliau. Dar veliau suvokiau, kad nežinojimas, naivumas, pasitikejimas yra daug geriau, nei visažinojimas, nepasitikejimas ir praktiskumas.

Giedrius, 2020-01-30 12:40:05

Qwerčiui:

Manyčiau, kad sėdintys salėje taip pat yra scenoje 🙂 Tiesiog jie pasirinko tokį vaidmenį.

O visažinojimo mūsų pasaulyje nėra. Tie nesistemiškai pateikiami trupinėliai, kuriuos aš čia kartais padrikai pabarstau, geriausiu atveju kažin ar bent iš tolo prilygtų menkutės žvakės šviesai, jeigu Visažinojimą palygintume su Saule. Mūsuos yra tik vienadienių plaštakių pavieniai mėginimai skristi į Šviesą. Sakoma, vienai per šimtmetį tai pavyksta 🙂

Dėl naivumo, žiūrint koks tas naivumas, jeigu patiklus vaikiškas, tai taip, būkime kaip vaikai. Jeigu bukas naivus tikėjimas, kad tūkstantįjį kartą darant vis tą patį ir vis taip pat, kažkodėl staiga turėtų išeiti kitoks rezultatas… ne, tokio naivumo man ačiū nereikia 🙂

Praktiškumas. Jeigu tai racionalumas tik siekiant sau naudos, tuomet ne. Jeigu, tiesiog kryptingas siekis pažinti Visatos dėsnius, tiesiog kad nebūtume kaip akli kačiukai, baksnojantys nosimi vis į tą pačią kliūtį ir nematantys greta esančio išėjimo, tuomet aš balsuoju už tokį praktiškumą.

Viskas dualu. Tas pats reiškinys gali būti ir gėris, ir blogis be jokių išimčių.

Nepasakiau nieko naujo. Tik atkartojau tai, ką mes visi ir taip žinome. Belieka tuo vadovautis ir gyventi. Tik tiek.

Tik kartais reikia pakartoti ką nors gal šimtą ar tūkstantį kartų kitiems, kad pats galų gale kažką išgirstum ir suprastum, todėl karininko žodžiuose vis tik įžvelgiu prasmę 🙂

Juozas P., 2020-01-30 14:18:26

“Viskas dualu”

Būtent.