Apibendrinimai: komentarai žiniatinklyje 2011 metais

Išsiruošė senelis su vaikaičiu – vadinsiu jį anūku – į tolimą kelionę.

Eina jie per kaimą ankstyvą rytą, vedasi už pavadžio arklį. Sutikti žmonės pašaipiai murma:

– Tai žiopli neišmanėliai! Turi arklį, o eina pėsti.

Saulelė pakilo aukščiau, senelis su anūku pasiekė kitą kaimą. Arklį veda anūkas, senelis joja ant arklio. Pakelėje dirbantys žmonės susižvalgo ir vienas kitam sako:

– Tai netikęs senis! Vaikas turi eiti pėsčias, o jis ant arklio užsirioglino! Leistų vaikui pailsėti, pajoti…

Taip ir bus! Trečiąjį kaimą keleiviai pasiekė popiet, žmonės pamatė: senelis veda arklį, ant kurio joja anūkas.

– Tai laikai atėjo! – piktinasi žmonės. – Jokios pagarbos, jokios užuojautos seneliams! Senas žmogus turi eiti pėsčias, o tas jaunikaitis, tik pažiūrėkite, joja!

Vakarop senelis ir anūkas atėjo į kaimą, kurio žmonės, pamatę keleivius, visai neteko žado: sulinkę po našta lėtai kėblina senelis ir anūkas, ant pečių nešasi supančiotą arklį.

Atsakymai

Burgis, 2011-12-30 09:03:48

Gal sakysite netinka?…

Arvydas, 2011-12-30 09:57:39

Pratęsiu pasaką.. Vėlų vakarą senelis su anūkėliu abu raiti atjojo į Panevėžį. Pamatę tokį vaizdą, žmonės nesakė nieko, tylomis atėmė arklį ir tiek juos senelis su anūkėlių ir tematė. Dargi džiaugėsi, jog lengvai atsipirko!

Moralas – nė vienas šuo nėra pavojingas, kol jis loja. Pavojingas jis tampa tada, kai kanda.