Apiplėškite pirmokus, menkystos!

Įniršau ir nusipirkau. Labdaros jums, menkystos, daviau.

„Maximoje“ (koks žodis, a?) nusipirkau pratybų sąsiuvinį pirmai klasei už 9,90 Lt. Vieną iš trijų tik lietuvių kalbai!

Vieną iš keturiolikos (!!!) to komplekto knygelių.

Nemažos tos knygelės, leidėjai moka iš nieko puslapį padaryti…

Dirba žmonės, net sueiliuoja: „Man kojelė paslydėjo ir raidelės išbyrėjo.

*

Ar Jūs, Ministre, bent kartą per dieną pagalvojate apie savo anūkus?

Ar jūs, švietimo verslininkai, nebijote, kad degsite pragare už godumą?

Ar jūs, pirmokų mokytojai, nebijote, kad būsite prakeikti už nemokėjimą, negebėjimą, abejingumą?

Ar jūs, tokių leidinių kūrėjai ir leidėjai, nejaučiate gėdos sutikę motiną su keliais mažamečiais vaikais?

*

Dabar aš jums keršysiu, menkystos! Nuolatiniai šios svetainės lankytojai prisimena, kad buvau žadėjęs rugpjūčio mėnesį parengti knygelę, kurios be lupos ir veidrodėlio nebūtų galima perskaityti. Atidedu šį projektą vėlesniam laikui. Dabar šioje svetainėje skelbsiu pratybų lapus ikimokyklinukams ir pirmokėliams. Jūs, tėveliai ir seneliai, galėsite išsispausdinti kiek tik norėsite egzempliorių ir mokyti savo mažiukus. Nemokamai!

*

Vakar jau išsiunčiau bandomąjį lapą Lukui į Stokholmą.Labai smalsu, kaip Lukas atliks šį darbą!

Negali būti, kad mes neišmoksime mokyti savo vaikučių, mylėti jų ir jų tėvelių.

Atsakymai

Burgis, 2013-08-09 09:18:15

Tik turintiems vaikų… 🙂

petras, 2013-08-09 09:47:17

O tai kažkas verčia per jėgą pirkt tuos pratybų sąsiuvinius ?

Burgis, 2013-08-09 10:07:17

Petrui: o tai juos leidžia, nors niekas neperka?! Geležinė logika…

skaitovas, 2013-08-09 10:59:29

Vienu aspektu palaikau Petrą. Per jėgą niekas negali priversti pirkti pratybų. Jei mokytojai jas intensyviai naudoja, tai tokie jie ir mokytojai. Jie negalvoja, kad intensyvus pratybų sąsiuvinių naudojimas pradinėse klasėse yra atvirkščiai proporcingas mažutėlių elementaraus raštingumo kokybei. Be to, SVETIMŲ pratybų naudojimas yra SAVOJO nekūrybiškumo ir tinginystės pripažinimas. Alma littera su Šviesa savuoju ŠOK’u tuo naudojasi:(

Burgis, 2013-08-09 11:13:20

skaitovui: taigi ir aš rašau pirmokų mokytojams… Bet ne jie vieni kalti! Juk vyksta metodiniai seminarai. Juk didžiulė gauja tikrintojų važinėja po mokyklas. Juk tuntas ministerijos klerkų rašinėja instrukcijas, rekomendacijas, leidimus ir draudimus. Ką, nemato? Nesupranta?

petras, 2013-08-09 13:33:26

niekas nedraudžia išleist pigesnius pratybų sąsiuvinius, ar geresnius, bet jei rinkai gerai ir tokie tai nematau problemos. galima iš vis jų nepirkt. tada jų ir neleistų. logika išties paprasta

petras, 2013-08-09 13:36:53

be to jūs pats nupirkot kelis egzempliorius ir pats piktinatės 🙂 juk neįpakuoti buvo sąsiuviniai ir kaina užrašyta. aš pvz. supuvusių ar super brangių obuolių neperku. o jei perku, tai dėl to neverkiu, nes tai mano pasirinkimas. bet kokiu atveju jūs gi už kapitalizmą 🙂

Burgis, 2013-08-09 13:43:57

Petrui: Jūs labai toli nuo švietimo, Jums niekas neišaiškins…

O aš nupirkau žinodamas, ką perku. Man reikėjo tokiems kaip Jūs čia ir dabar parodyti, kokia leidybos mafija klesti švietime. Bet Jūs nieko nesupratote…

genute, 2013-08-09 18:28:48

Pas mus trys mokykliniai vaikai, tai pratybos “apvaliai” kainuoja, jei pirkti iš karto visiems. Pavalgyti ne kasdien skaniai turime, bet pratybos privalomos, kurių visi puslapiai nebūna užpildyti per mokslo metus. Šeimoje baisiausiai močiutė pyksta dėl to, sako “po perkūnais” mūsų laikais nebuvo jokių pratybų, o mokyklą baigiau sidabro medaliu.

chemikas Rimas, 2013-08-09 19:50:20

labai nenorėčiau, kad B.B. iniciatyvą sužlugdytų autorių teisių sergėtojai. Kol mano vaikiai mokėsi, ir jei TIKRAI (tėvų susirinkime) nuspręsdavome, kad pratybų reikia, pirkdavom 1 egz. ir kopijuodavom.

už B.B. esu, bet ne visada – kam reikėjo petrą nesuprantančiu išvadinti?

Burgis, 2013-08-09 20:05:34

chemikui Rimui: tai kaip galiu nevadinti Petro nesuprantančiu, jei jis rašo visai nieko nesupratęs?!

Tik pažiūrėkite:

  1. „…jūs pats nupirkot kelis egzempliorius ir pats piktinatės“, – rašo Petras. Taigi aš nupirkau tik vieną knygelę, kurios niekada nenaudosiu pagal paskirtį, o tik kaip priemonę absurdui įrodyti – jums, ministrui, mokytojams… Ir piktinuosi aš ne tuo, kad man reikėjo pirkti! Man gi nereikėjo…

  2. „… niekas nedraudžia išleist pigesnius pratybų sąsiuvinius…“, – rašo Petras. Juk aš čia jau daug kartų rašiau, kaip gaunamos teisės rašyti, kaip mokyklos gauna teises pirkti – vėl iš naujo…

  3. „… galima iš vis jų nepirkt…“, – rašo Petras. Kam galima nepirkti – tėvams ar mokyklai? Jei perka mokykla – švaisto visų mūsų pinigus. Kodėl perka mokykla? Todėl, kad taip rekomenduoja mokytojams, todėl, kad žiopliems tinginiams mokytojams taip paprasčiau dirbti. Kodėl perka tėvai? Ar jūs sutiktumėte, kad visi vaikai klasėje tuos sąsiuvinius turėtų, o jūsų vaikas neturėtų? Ar sutiktų taip dirbti mokytojai? O turtingiems tėvas ar 10 ar 100 litų – vienodai dzin…

*

Tai ką, chemike, įrodžiau, kad Petrą pagrįstai kaltinu?

chemikas Rimas, 2013-08-09 20:58:42

ne, gerb. B.B., neįrodėt. kodėl? – mėgstu intelektualus – apie Jus, nekenčiu chamų- deja irgi apie geriausią nuostabios gimnazijos DIREKTORIŲ – IRGI apie JUS

Regina D., 2013-08-09 21:11:18

Oi, kokią sudėtingą problemą palietėte…

Viena vertus, pratybos labai brangios, ne viskas jose tikslinga (kartais šalia reikalingos medžiagos parduodami suliniuoti puslapiai), kita vertus – ką mokytojui daryti su dvidešimt keliais pirmokais, nemokančiais nei skaityti, nei rašyti, jei nebus pratybų? Štai ir jūsų nukopijuotas puslapis moko nubrėžti tiesią liniją – daryti tai paveikslėlyje kur kas įdomiau nei tiesiog sąsiuvinyje (žr. užduotį užbrūkšniuoti paveikslėlius). Mažiukų lygis labai nevienodas, todėl pratybos padeda duoti darbo visiems vaikams. Be to, pratybos pačios, be mokytojo, apskritai mažai ko vertos – jos sudaro tik metodinių sumanymų dalį.

Burgis, 2013-08-09 22:45:00

chemikui: va, dabar tai jau nustebinote… Jei pažinočiau asmeniškai, tai pasakyčiau: žmogaus, kuris nei iš šio, nei iš to gali pavadinti mane chamu, nebenoriu pažinti.

Aušrius, 2013-08-10 00:03:02

Tik noriu atsakyti Petrui. Jūs vis dar tikite pasakėlėmis suaugusiems? Rinka čia nieko negali išspręsti, nes rinka nėra ir jaučiu, niekada nebuvo išties laisva. Šiuolaikinių marketingo specialistų šūkis: “Mes nepataikaujame pirkėjo norams. Mes patys formuojame jo norus”. Tai dabar pabandykite įsivaizduoti, kokiomis priemonėmis jie tuos pirkėjų norus formuoja. Juk nemanote, kad gražbyliaudami ir įtikinėdami…

Povilas, 2013-08-10 13:05:50

Daug metų DIRBAU mokykloje. Griežtai draudžiau pirkti pratybų sąsiuvinius (mano dalyke jų reikėdavo nuo 7 klasės), tačiau savanoriškai nusipirkusiems mielai padėdavau, jei kreipdavosi pagalbos (tokių būdavo). Man pakakdavo mano paties sudarytų užduočių bei paimtų ir adaptuotų atitinkamai klasei iš daugelio šaltinių. Nupirktos svetimos mintys man iš principo buvo nepriimtinos, bet labiausiai mane (ir tėvus) šokiruodavo to niekalo kainos.

r.s., 2013-08-10 18:27:14

Vaikų aš dar neturiu, bet mokyklą baigiau ne taip ir seniai, todėl gerai prisimenu, kai rugsėjį eidavome su mama ir broliu po knygynus, pirkdavome pratybų sąsiuvinius ir kai kurias knygas. Atsimenu, kai mama keikdavo tuos pratybų sąsiuvinius ir mokyklas, kad tiek pinigų tenka paaukoti;

Šiaip jau aš neesu labai stipriai nusiteikęs prieš pačią pratybų idėją, bet, žinoma, jų kainos – didelė našta tėveliams (ir mamytėms);

Mano supratimu – pratybos turi teisę egzistuoti, nes, visgi, reikia mokiniams pateikti kažkokias visuotines, standartines užduotis, kurias visi turėtų mokėti atlikti. Kadangi skirtingose mokyklose dėstytojų pasirengimas yra skirtingas – skirtingas ir mokinių parengimas. Taigi, žiūrint iš šios perspektyvos, pratybos gali būti VIENU IŠ ĮRANKIŲ savarankiškam darbui, kartojimui, žinių pritaikymui. Žinoma, jeigu tos pratybos paruoštos protingai, o ne su siekiu tik pasipelnyti. Tokias pratybas galėtų parengti mokytojai kartu su dėstytojais (kadangi dalis mokinių taps studentais), periodiškai atnaujinti medžiagą. Šias pratybas Švietimo ir mokslo ministerija duotų mokytojams skaitmeniniu formatu, o jie perduotų tėveliams atsispausdinti. Tik supraskite mane teisingai, jeigu mokytojas ar dėstytojas turi savo metodiką ir sugeba savo dalyką dėstyti savarankiškai, be jokių pratybų, tai labai gerai. Tuomet tos pratybos būtų reikalingos tik “savanoriams”.

Taip pat, kažkuris komentatorius buvo užsiminęs apie autorines teises. Tai rekomenduočiau savo svetainėje nelaikyti tu nuskanuotų pratybų failų. Geriau įkelkite į kokią nors internetinę talpyklą ir savo svetainėje tik pateikite nuorodą į ją. Kai gausite naują kolegų informatikų partiją, Jums plačiau papasakos. Šiais laikais reikia atsargiai dalintis failais ir žodžiais internete. 🙂

Saulius, 2013-08-11 01:53:03

Oho kokie pratybų sąsiuviniai. Turinys labai prasmingas. Viena, skatiname iš karto vartojiškumą (ką nori turėti), antra – bukiname. Nuspalvok iš apačios į viršų, bet ne kitaip. O vaikai skirtingi. Jau nuo pradžių žlugdomas kūrybiškumas, auginama robotukų armija. Brrr.

Kaip kažkuris komentatorius sakė, vaikams reikia standartizuotų užduočių. O kiek yra standartinių vaikų? Bent du vienodus parodykite. Kaip tik reikia lavinti jų kūrybiškumą, originalumą. O ne gaminti nemąstančias, o tik kartojančias būtybes.

Beje, mūsų mokykloje nėra jokių pratybų sąsiuvinių, vaikai patys baltų lapų sąsiuviniuose nusipiešia lygias horizontalias linijas (su mokytojo pagalba), ten atlieka visas įvairias užduotis, įsiliustruoja sąsiuvinius. Ir tai tik į naudą.

Burgis, 2013-08-11 09:43:45

Sauliui: nuostabiai tikslus komentaras! Tikrai, koks ten kūrybiškumas, jei tūkstančiai pirmokėlių turi padaryti tą patį?! Mano užduotėlės, tavo, mokytojau, užduotėlės tikrai nebus tokios tobulos, kaip leidėjų per metų metus parengtos (?), bet jos bus originalios, kasmet kitokios, jos bus čia ir dabar parengtos. Moksleiviai matys tave, mokytojau, supras tave ir eis paskui tave…

*

Jau ne kartą rašiau, kad keičiu požiūrį į testus. Netinka klausti, kas yra Rumunijos sostinė, galima paprašyti parašyti kelių Europos šalių sostines. Neklausk, kurios šalies ši vėliava, bet parodyk daug daug vėliavų ir pasiūlyk kelias priskirti šalims. Kitaip sakant – leisk vaikui dirbti tai, ką jis geriausiai moka, leisk jam parodyti, parašyti tai, ką jis žino, o ne ko tu norėtum, kad žinotų…

Šaras, 2013-08-11 16:20:11

Viena priežasčių, kodėl dukra nuo trečios klasės “metė” tikybą buvo pratybos, kurių pildymas namuose užimdavo daugiau laiko, nei visi kiti namų darbai: “sukurk maldą”, “nuspalvink angeliuką”, “sukurk maldą”, “nuspalvink…”… p.s. toks jausmas, kad mokytojai gyvena XIX a.- 99,9% VISŲ DALYKŲ, VISŲ pratybų atsakymai viešai dalinami www. Nemokamai ar už simbolinį mokestį. Na, aišku, kad lengviau to “nežinot”, nes kokią 1/3 pamokos ir didelę dalį namų darbų labai gerą vadint: “darbas pratybose”…

Kestutis, 2013-08-11 21:47:26

Tai yra biznis, sistema. Panašiai, kaip vaistų, kaip dar daug kas. Spėju, kad “pupelių&pupyčių” generalinio mėnesio darbo užmokestis prilygo KTU docento metiniam.

Regina D., 2013-08-12 09:07:01

Kažkodėl daugelis linkę matyti tik patį problemos (?) paviršėlį: reikia – nereikia, aukštos kainos, biznis…, o panagrinėti, kodėl “biznis” yra blogai, nenori. Verslumo skatinimas yra švietimo sistemos prioritetas, o čia staiga kažkas “biznio” išsigando.

Pamokai pasiruošti valstybė apmoka lygiai 10 min. Toks valstybės “užsakymas” pamokos kokybei. Spėkit, kokiai pamokai – su pratybomis ar be jų – įmanoma geriau pasiruošti per 10 min.? (Tik prašau nepamokslauti apie mokytojo pašaukimą ir pan. niekus, sugalvotus mokytojų išnaudojimui pateisinti, kalbėkime apie sistemą, apie valstybės požiūrį ir jį išreiškiančią politiką)

“BIznis” švietime dabar daromas iš visko. Ypač iš ES finansuojamų projektų seminarų. Buvau neseniai viename – apie patyriminį mokymą. Seminaro kokybė minusinė, tačiau turėjau progą panagrinėti visas “juodąsias” biznio technologijas: seniai žinomus dalykus, senus kaip pasaulis, rengėjai pavadino nauju terminu – “patyriminis mokymas” (net kompiuteris šitą terminą braukia raudonai, kaip klaidingą)- tai mokymas ne paskaitos būdu, o leidžiant viską “pačiupinėti”. Antra – lektoriai buvo du savo laiku nelabai su mokykla ir mokslu draugavę vyrukai, ir ta jų neapykanta mokslui tiesiog tryško. Trečia – kalbos klaidos ir žargonas ten liejosi laisvai ir trukdė suprasti mintis, ketvirta – vyko ne seminaras, o labai prastai surežisuotas neva vedėjų pokalbis – šou, bet svarbiausia – kiekvienoje grupelėje (visi sėdėjome grupelėmis) buvo integruotas savas žmogelis, kuris užsiiminėjo reklama – verbavo vaikus į Taikomųjų mokslų licėjų (seminare buvo pusė pedagogų, o pusė tėvų) arba buvo iš to paties projekto lektorių grupės – truputį panaršiau internete susipažindama 🙂 Mirk iš juoko, kai lygiai po pusvalandžio lektoriai paprašė reflektuoti, kaip pasikeis mūsų gyvenimas po to, ką išgirdome!

Taigi klausimas – kaip vertinti tokius reiškinius? Ką daryti ir ar reikia ką nors su tokiais reiškiniais daryti? Ir šiaip užklydusi mintis – kol mes čia baisimės, kritikuojame tokius dalykus tik mažose FB ar panašiose grupėse, verslūs žmonės tiesiog daro biznį. Mes atliekame “misiją” ir ariame už grašius (prisiminkime tą 10 min. pamokai pasiruošti), smerkiame net korepetitorius, mat mokytojas turi dirbti už dyką su visais ir visada, o jie, verslūs, bet kvaili, kala pinigus ir gerai gyvena, beje, mūsų visų sąskaita.

Viltė, 2013-08-12 11:04:43

Kaip dar viena mama patvirtinu – pratybas pirkti tėvams yra PRIVALOMA. Ir dar GRIEŽTAI PRIVALOMA.

Ir niekas neklausia turi pinigų ar ne, jei vaikas neturės pratybų, ant jo puse pamokos rėks, rašys dvejetus ir pan. O dar ką daryt, jei jas išpirko tavo mieste, o jei nepataikiai ir nupirkai senesnio leidimo… Ir kur po to jas dėt kai baigiasi metai, pilni stalčiai jau niekam nebereikalingų pusiau užpildytų pratybų. Ačiū direktoriui, kad kelia šia problemą. Ji išties aktuali.

petras, 2013-08-12 11:29:20

man tai nesuvokiama, kaip gali būti griežtai privaloma. į kalėjimą gi nesodins, jei nenupirksit vaikui bevertį pratybų sąsiuvinį. o jei ir dvejetą parašys, dangus nenukris. galima manau nueiti ir pasakyti mokytojui, kad neturi pinigų, arba apskirtai nesiruoši pirkti beverčio dalyko, nuoširdžiai pakalbėt ir sprendimą manau visada galima rasti.

o kad mokslas brangus tai natūralu, niekur jis nėra pigus.

aišku nesmagu, kad pas mus švietimo sritis taip antiūkiškai prižiūrima ir vyksta tokios “aferos”, bet gal reiktų tam priešintis, kad ir neperkant beverčių pratybų sąsiuvinių, gal reiktų tėvams kartu su mokyklų direktoriumi ir mokytojais aiškintis ko reikia ir mėginti bendradarbiauti su švietimo ministerija, realiai spręsti problemas ir pan. nes jei mes čia bloge burbėsime, tai niekas nepasikeis. juk šita problema ir taip akivaizdi, jinai ir be Burgio matosi, bet nėra kas apsiimtų ją spręst, nes nėra tvirtos bendruomenės ir niekas nenori jos burti. čia problemos tokios gilios, kad uh

bent jau užduočių pirmokui galima ir patiems prigalvot. pirmokus net patys tėvai gali mokinti laisvai.

Dalia, 2013-08-14 10:29:34

noriu atsakyti p. Petrui, kaip dviejų vaikų mama galiu pasakyti, ką reiškia nenupirkti pratybų,kurios yra griežtai privalomos-tai reiškia, kad tavo vaikas turės daug problemų mokykloje,:bus pastoviai linksniuojamas per pamokas, bus pastoviai prikišama, kokie tie tėvai ubagai, kaip jie trukdo mokymo procesui,galų gale,subiurs vaiko santykiai su mokytoju, o ir klasės draugai nepraleis progų pasišaipyti, dar ir pravardę sugalvos, šaipysis, nenorės bendrauti-tavo vaikas gali tapti patyčių objektu. Iš čia jau naujos problemos kyla-pamokų vengimas, bėgimas iš jų, nes vaikas blogai jausis,pradės sirgti…Tai kas geriau, sukąsti dantis ir nupirkti tas kvailas pratybas ar kovoti prieš vėjo malūnus?Čia reikėtų spręsti problema kitu lygiu, kalbęti su kitais tėvais,supedagogais, kartu kažką daryti…

petras, 2013-08-14 11:37:12

na, nežinau kur jūs mokėtės ar jūsų vaikai mokosi, bet aš bent trijose skirtingose mokyklose mokiausi ir dėl pratybų neturėjimo tokių dalykų nekildavo. Ypač PIRMOJE klasėje. kokie ten santykiai tarp mokinio ir mokytojo ?. beje iš patirties galiu pasakyt, kad vaikai daug labiau kimba dėl aprangos, elgesio ar išvaizdos žmogaus, o pratybų sąsiuviniai daug mažiau jiems rūpi. juk gali kabinėtis ir dėl to, kad pvz. pieštukų mažiau turi. bet tai jau kitos problemos, kad vaikų tėvai neišprusę ir keistas vertybes diegia.

Dalia, 2013-08-14 12:38:27

p.Petrai, rašau apie tai, ką esame patyrę, labai nesunku iš šono kalbėti apie diegiamas vertybes,Dejam vertybes diegia ne tik tėvai, bet ir mokytojai, kurie gali labai ramiai vaiką išvyti iš k;lasės(patirtas faktas),kad jis neturi pratybų, ir nėra pasiruošęs pamokai.Kam to reikia vaikui?Nematau reikalo su tuo kovoti.Ir kuo čia dėtos vertybės.Vaikai mano jau užaugo, ir su vertybėmis pas juos viskas tvarkoj, Čia reikia aukštesniu lygiu kalbėti ar daryti -ką, o vaikai čia ne prie ko,,,Be to vaikai klaseje turi mokytis pagal vientisą sistemą, kas bus, jei kiekvienas tėvas savo tvarką pradės įvedinėti…Reikia sutarti, ar visi perka pratybas ar nei vienas, su direktorium mokyklos kalbėt jei ką,bet savavališkai nepirkti pratybų tiesiog negalima.

Dalia, 2013-08-14 12:39:41

ir dar,p. Petrai, nežinau kaip Jums, bet vaikui pirmoji mokytoja ir jos nuomonė yra labai svarbi.

petras, 2013-08-14 12:53:13

daliai, mane klaidingai supratot arba aš neaiškiai išsireiškiau. nes apie blogą auklėjimą ir tėvų neišprusimą užsiminiau kalbant apie tuos vaikus, kurie tyčiojasi ir šaiposi iš kitų, kurie neturi “brangesnio” drabužio, tušinuko ar dar ko. ar šiaip yra lėtesni ir uždaresni, gal bailesni :))

tik norėjau paklausti. jūs žinot kaip visa tai būna, nes savo vaikams nenupirkot pratybų sąsiuvinių ir taip atsitiko, kaip apibūdinot tokią situaciją. ar vis dėl to jūs nupirkdavot jiems viską ir tiesiog įsivaizdavot, kad taip būtų nutikę jei nebūtumėt nupirkusi ?? labai įdomu būtų atsakymą išgirsti (ar tai tikra asmeninė patirtis ar tik įsivaizdavimas).

o kas dėl sistemos tai sutinku, kad negali būt chaoso, bet beverčius niekus pirkti taip pat nieko gero 🙂 todėl žinoma pritarčiau minčiai kad reikia tartis visiems ir spręst problemas, bet kaip jau sakiau anksčiau, pas mus tas retai daroma (iš serijos, tėvai – ai čia mokyklos reikalas, mokykla turi pasirūpinti ir pan.) arba labai atsainiai.

Regina A., 2013-08-19 16:10:11

100% pritariu bendravardei Reginai D.

Problemos sprendimas ŠMM rankose. Kol kas ŠMM žiūri pro pirštus (jiems taip patogiau, nepersidirba:-)). Todėl ir šėlsta laukinis kapitalizmas. Kas ką nori, tą leidžia. Pratybų autoriui nukrenta tik dalelė tos leidyklų ir parduotuvių užkeltos kainos.

(O už mokinio krepšelio pinigus mokykla neturi teisės pirkti pratybų).

Chemikui Rimui: pirkti vieną egzempliorių ir atšvietus jį platinti – blogas pavyzdys vaikui – pažeidžiamas autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

Regina A., 2013-08-19 16:21:52

Mano nuomone, ŠMM turėtų skelbti mini konkursus pratyboms, atrankas užduotims ir t.t. Po to jas publikuoti atitinkamoje svetainėje (panašioje į KELTO), prisijungus mokyklos slaptažodžiu už nedidelį mokestį. Išloštų kokybė. Būtų pagalba pradedančiajam mokytojui, kuris neturi tiek patirties, kiek jos turi mūsų Povilas.

Antra vertus, mokytojui turėtų būti parengta užduočių bazė, kur mokytojas galėtų kūrybiškai jas pritaikyti sau (per tas 10 min., skirtų pasiruošti pamokai – apmokamų valstybės). Tikrai sugaištu gerą valandą, ruošdama rimtesnę užduotį (tarkim, MS Excel ar programavimo). Užsiimame nuolatine labdara. Tik Lietuvos švietime tai vadinama pašaukimu, o tėveliai forumuose tos labdaros net reikalauja iš mokytojų 🙂 Tarkim, Prancūzijoje medžiaga mokytojui pateikiama keliais alternatyviais variantais. Ten panašiuose į ŠMM, UPC ir t.t. departamentuose dirbantieji ne kontroliuoja, vadovauja, o kuria, teikia pagalbą Mokytojui.

agnė, 2013-09-12 23:36:18

kelintą sykį skaitau Jūsų “atseit” doro piliečio ir mokytojo (guru) bombas, ir vis stebiuosi: iš kur tiek lietuviškos pagiežos? Ir leksika, tiesiog verta Ilfo ir Petrovo romano:) Linkiu Jums dvasinės atvangos ir psichologinės pusiausvyros. Įniršiu ir pagieža dar nė vienas žmogus nieko pozityvaus nesukūrė.

O šiaip geriausia, turbūt, būtų grįžti į tuos vaikų mokymo laikus, kai buvo rašoma molio lentelėse, pergamente, skalbiama rankomis, kūrenama karvių mėšlu ir gimdyti su pribuvėjomis. Apskritai, kam tos knygos ir sąsiuviniai vaikams, kam tos mokyklos, mokytojai, juk viskas tiek kainuoja. Ypač, privačiose mokyklose, ar ne, ponas Burgi:)

Burgis, 2013-09-13 09:21:28

agnei: ar Jūs este mane mačiusi? Panašu, kad ne… Aš esu gražus, linksmas, mielas, švelnus… Manyje nėra nė lašo pagiežos, įniršio, nes viskas jau išgaravo – man jau 60+ metų.

Bet aš moku rašyti! Rašau taip, kad kuo daugiau žmonių suprastų ir pajaustų problemas.

*

Ne, mūsų gimnazija nėra privati, bet, pavyzdžiui, aš mokau penktokus, ateinančius iš kitų mokyklų, už pinigus… Bet jokių knygų, jokių sąsiuvinių jie neturi pirkti! Atvirkščiai, jie gauna mano parengtas mokymo priemones -specialiai jiems parengtas…

agnė, 2013-09-13 10:42:40

Kaip miela, kad Jūs toks mielas:) Na, o iš rašymo stiliaus nepasakysi. Nieko negaliu komentuoti apie penktokus, dirbu su pradinukais:) Tai tik tiek tegaliu Jums pasakyti, kad lazdą šiuo atveju perlenkėte. Nes jeigu pasigilintumėte į metodiką, tai žinotumėte, kad prieš pradedant rašyti raides, reikia tam tikrų rankos valdymo įgūdžių (brūkšniuoti tam tikra kryptimi taip pat.) Žinoma, vaikui įdomiau brūkšniuoti ne baltą lapą nuo pradžios iki pabaigos, o kontūrinius paveikslėlius arba savo piešinėlius. Pati dirbu su PUPOS komplektais. Žinoma, yra ir spragų, kas jų neturi:) Bet PUPOS autorės geros specialistės ir dirba atsakingai. Ne sykį dalyvavau su jomis seminaruose, daug diskutavome po kiekvieno komplekto išėjimo. Todėl pirmiausiai Jūs įžeidžiate savo koleges mokytojas, parengusias mokymo medžiagą, mokytojus, kurie dirba su PUPA. Pasirodo, mes visi kvailiai, tik Jūs, p. Burgi, ekspertas:) Linkiu sėkmės su penktokais. O pirmokėlius, palikite mums, pradinukų mokytojams, dirbantiems ir ne elitinėse gimnazijose:) Gražaus rugsėjo.

Burgis, 2013-09-13 11:39:27

agnei: tai kas čia piktas – Jūs ar aš? Lenkiu savo žilą galvą prieš geras pradinukų mokytojas (tokia, neabejoju, Jūs ir esate), bet negaliu nematyti VISŲ darbo rezultato. Taigi aš dirbu su penktokais, kuriuos mokė pradinių klasių mokytojai! Ko išmokė?!

*

„Pupos“ autorės gal ir geros, bet jos yra leidybos komercijos įkaitės. Pažiūrėkite, kas dabar dedasi knygynuose…

*

Ne, aš nesu pradinių klasių ekspertas, bet aš turiu keturis anūkėlius, du netrukus eis į mokyklą (viena Vilniuje, kitas – Stokholme…), man rūpi! Negaliu palikti Jūsų vienų, nes ir aš, senelis, atsakingas už darbą, už rezultatą.

agnė, 2013-09-13 12:02:33

Svarbiausia, kad mes patys netaptume rutinos, nuovargio, pseudostandartų įkaitais. Žmogus nuo gimimo renkasi vieną ar kitą, pieną ar vandenį:) Gerai, kai yra iš ko rinktis. Sėkmės Jums darbuose ir geros kloties Jūsų anūkėliams:)

Burgis, 2013-09-13 13:41:19

agnei: ačiū, Jūs tikrai esate gera Mokytoja!

vieniša 4 vaikų mama, 2015-12-12 15:57:54

Kaip neverčia, jei verčia? Mano vyriausias jau 10 klasę lanko, dvynukai jau pirmą klasę įpusėję su visomis privalomomis pratybomis ir privalomomis po 200 eurų kainuojančiomis mokyklinėmis uniformomis. Ir tik šiandien pirmąkart išgirdau neva pratybos “nėra privalomos”. Privalomos ir dar kaip privalomos !!!! Niekada niekas neleido rinktis pirkti ar ne, užtai sėdžiu iki ausų prasiskolinus bankui ir nežinau, pavyks išsikapstyti iš skolų ar teks bėgti nuo anstolių į normalesnę valstybę..