Ar jūs, mokytojai, tikrai skaitote?

Taisau dabar šeštokų darbus ir netveriu piktumu…

Apie tai jau ne kartą esu rašęs, šimtus kartų kalbėjęs, bet vėl paskirsiu tam visą įrašą.

*

Pradėsiu iš toli. Pradinėje mokykloje aš savo vardo ir pavardės pirmąją raidę B ant sąsiuvinių rašydavau stilizuotai – Viršutinį raidės pilvelį didelį didelį, o apatinį – mažą mažą. Kartą antroje klasėje mano puikioji Mokytoja Vanda Butkienė (tada ji dar, rodos, buvo Endzenaitė…) mano „stilių“ ištaisė – viršutinį pilvelį parašė mažą, o apatinį – didelį. Parėjęs namo aš žiūrėjau, žiūrėjau ir pagaliau turėjau pripažinti, kad Mokytojos raidės gražesnės…

*

O dabar jūs man, mokytojai, pasakykite – nejaugi jūs nematote, kad jūsų šeštokai vis dar rašo didžiąją I su tašku?! Juk nėra tokios raidės lietuvių abėcėlėje! Tik neaiškinkite man, kad jūs vis sakote, sakote, o mokinukai vis neišmoksta. Tokių dalykų neišmokti gali vienas kitas, bet ne dešimtys ir šimtai. Ne, mokytojai, jums „vienodai rodo“ – pamanyk tik, su tašku. Kas čia tokio? Va, nuo tokio požiūrio ir prasideda mūsų didžiosios bėdos…

Atsakymai

Burgis, 2012-11-12 16:12:12

Kam tai svarbu…

zanon, 2012-11-12 16:27:16

Įdomus požiūris, nors tikrai negaliu pasigirti savo rašto gražumu, bet jis tikrai kitoks negu lietuvių abėcėlėje, gana nemažai, pradėjus daugiau naudoti anglišką abėcėlę pats pastebėjau, kad ir lietuviškoji gana pasikeitė. Šiuo atveju manau, kad žmogaus raštas gali nuo abėcėlės skirtis tikrai nemažai, jis taipogi gali būti „individualizuotas“.

Burgis, 2012-11-12 16:31:30

zanon: taip, jau tiek „individualizavomės“, kad visai „suanglėjome“ – pažiūrėkite, kaip „verslininkai“ pavadinimuose rašo visas žodžių pirmąsias raides… Kaip tikri užsieniečiai!

Iš arčiau, 2012-11-12 17:06:08

Susilaikysiu, nes ir pats nevisada rašau kaip reikėtų. M mažoji jau seniai pasidarius rusiška… 🙂

mokytoja, 2012-11-12 19:39:08

Mano pastebėjimas (mokiniai registravosi konkursui, reikėjo nurodyti namų adresą): penktokai, šeštokai (ir vyresnių klasių mokiniams dar sunku) nemoka užrašyti savo namų adreso. Laiškų jie nerašo… Savo teleono numerio klausia pas draugą…

mokytoja, 2012-11-12 19:39:48

Atsiprašau: telefono (praleidau raidelę:))

Evaldas, 2012-11-12 20:38:13

Prisipažinsiu, tai, kad didžioji I rašoma be taško supratau tik būdamas 22-ejų. Ir to mane išmokė draugė kartą sukritikavusi. Iki tol niekad nė nesusimąsčiau 🙂 Tačiau anaiptol nelaikau savęs beraščiu 🙂

Regina A., 2012-11-12 21:54:30

Kas ta I su tašku, jei 10-oje klasėje 18 : 3 nemoka (be kalkuliatoriaus). Rimtai. O pasirinko 10 kl. IT programavimo pradmenų modulį. Ką man su juo reikės „programuoti“…

O žinot, kodėl tokios situacijos? Dvi priežastys. O gi visi puikiai žino, kad, jei net ir neatsivers vadovėlio ir namų darbų sąsiuvinio per visus metus (kai kurie net lažinasi iš to), vis tiek bus keliamas į kitą klasę. Tik 11 klasėje išvedus metinio dvejetą, reikia atsiskaityti.

Tai taip galima ateiti iki dvyliktos klasės, neišmokus daugybos lentelės ar rašant I su tašku.

Kita priežastis – terbelizacija. Mokyklų nesveika konkurencija dėl mokinių krepšelių. „Žvejoja“ visus ir rašo „pažymius“.

mokytoja, 2012-11-12 22:03:24

p. Regina A., manau išmokysite, bet jei mokinukas nuo knygos nurašys programas ir jos veiks, pakeis nors vieną skaičiuką ir veiks…, nepraleis nei vienos pamokos per trimestrą ar pusmetį, ketvertą teks parašyti, o gal net ir daugiau.

Saula, 2012-11-12 22:12:02

Iš mūsų mokyklos mokinys išeina su 5 dvejetais, nueina į greta esančią mokyklą (įvardinkime ją, kaip prastesnės „reputacijos“ ar pan.), kuri nesurenka mokinių krepšelių. Po kurio laiko susitinki tą mokinį. Rodo pažymių knygelę, o ten mažesnio kaip 6 pažymio nėra. Manote, išmoko? Ne! Sako: „už atėjimą rašo tiek“ (analogija kaip „grabe“). Tai jeigu už atėjimą 6, tai jau 10 kl. išmokęs 18:3=6 (o-ho-ho!), gauna maksimumą 10! Toks mokyklos administracijos nurodymas.

B.B. kaltina mokytojus. O juk žuvis genda nuo galvos! Argi universitetuose ne tas pats? Pabandykite nerašyti pažymių „grabe“, o realiai vertinti visus už realias žinias. Kiek iš grupės išlaikys egzaminą? Tarkim, iš 25 išlaikys 10. Neišlaikys 15. Ar pagirs dekanate Jus? Manau, kad ne. Todėl ir atsirado taip įvardintas pažymys. Vienas žmogus sistemos neįveiks.

Mano pateiktame pavyzdyje ne mokytojas kaltas. Mokytojas nerašys „padoraus“ pažymio – eis iš darbo padorus. O darbų nėra. Valgyt norisi. Yra mokinių pakeitusių keletą mokyklų. Taip ir baigia klasę, po to kitą, vidurinę mokyklą, universitetą.

Regina A., 2012-11-12 22:26:52

mokytojai: pas mane beveik visi pramoksta-išmoksta. Bet kiek tai kainuoja nervų, laiko! Korepetitoriauju nemokamai. Paskiriu valandas. Neateina. Pritrūkusi kantrybės laukti, po mėnesio kito kviečiu tėvus. Tada jau dirbame – kamšome spragas. 2/3 to papildomo laiko sugaištu dalykams nesusijusiems su informatika. Ir tada – pagaliau – pradeda programuoti. Net IT pasirenka studijuoti kolegijoje ar profesinėje 🙂

Bet ar tai normalu?!!! Liktų antrus metus. Išmoktų daugybos lentelę bent jau…

strėlė, 2012-11-12 23:16:04

Vargas jums bandantiems išmokyti žmogų tai kas jam Dievo neduota. Geriau padėtumėte atrasti savo pašaukimą, kur jis būtų gabus, jaustų malonumą. O dabar taip išeina, kad jeigu Burgiui patinka matematika, tai visi kas jos nemoka – kvailiai, jeigu istorija, visi kas nemoka – kvailiai.

Regina D., 2012-11-13 08:10:18

I pirmą gimnazijos klasę iš pagrindinių mokyklų susirinkę mokiniai nemoka net perskaityti matematinio “rašto”, pavyzdžiui, “du pakelta kvadratu” skaito kaip “du antrame aukšte”.

Piktinatės didžiąja I su tašku, bet kai pirmokai gimnazistai sakinį pradeda angliška a arba m tai niekam nekliūva – juk tai lietuviškos mažosios raidės! Mažąją s rašo kaip e (taip, taip!), k rašo kaip t . Triskiemenių žodžių nepaskaito – spėlioja galūnes, neatpasakoja net sakmės – pamiršta siužetą…

Burgis, 2012-11-13 08:25:46

strėlė: man nepatinka matematika, man patinka mano žmona, mano vaikai, mano anūkėliai! Bet man patinka gyventi taip, kad pasitikrinęs aptinku – nesu bukagalvis.

*

Šioje temoje apie matematiką nekalbėjau, pastebėjote? Kalbėti reikia su visais apie viską! Kiekvienas turi turėti galimybę įsivertinti ir, tikiuosi, ką nors keisti savo gyvenime.

Mykolas, 2012-11-13 12:31:12

Pavarčiau dukterėčios sąsiuvinį. Ji mokosi 6 -oje klasėje. Paraštėj datos surašytos maždaug taip: 20121015. Mano žiniom reiktų skirt brūkšneliais, kad būtų taisyklingai lietuviškai ar aš klystu? 🙂

Jūratė, 2012-11-13 13:02:31

Taip, tai yra problema. Pradinėse klasėse tikrai buvo taisoma kiekviena raidė (I su tašku yra klaida, nebent vaikas yra specialiųjų poreikių ir jam klaidos grupuojamos) ir tvarkos reikalaujama, ir namų darbai tikrinami, ir reikalaujama atsiskaityti. Vaikai auga, ribos platėja ir vyresnėse klasėse tikrai mažai kas bereikalauja to, kas buvo pradinėse klasėse: nei tvarkos, nei rašymo kultūros (aišku yra išimčių), kalbu matydama savo dukros sąsiuvinius, matyt kiti prioritetai… Aš tik viliuosi, jog tai, kas įdėta pradžioje, sugrįš pasibaigus paauglystės audroms. Aš puikiai prisimenu save, kai nuo skubėjimo „sugedo“ raštas, aš sėdėdavau ir dailyraščiu perrašinėdavau sau įdomius tekstus, taip lavinau savo rašto kultūrą, tikrai atėjusią iš pradinės mokyklos.

Jūratė, 2012-11-13 13:07:48

Oi, ponios mokytojos, jūs labai griežtos, niekada nėra vėlu pradėti mokytis, sužadinkite vaikuose meilę dalykui, o ne teiskite ir vertinkite, numesdami atsakomybę kitiems, buvusiems mokytojams, jis pas Tave, mąstyk kaip paliesti jo širdį, nes jam ir pačiam dėl to blogai, su tokiu jūsų požiūriu, jis tik auginasi kompleksų virtinę. Mokytojas turi būti sąžiningas visomis prasmėmis, mokiniai tai visada vertina, galbūt ir po mokyklos…

laisvamanis, 2012-11-13 13:09:56

rašto kultūra vis nekultūringesnė – juk net pasirašyti reikia labai retai, po to kai atsiskaitant kortelėmis reikia PIN kodo.

laisvamanis, 2012-11-13 13:30:24

Jūrate, kaip sužadinti? (aš ne ponia, bet reaguoju 😉 ) Nebegaliu (labiausiai tai nenoriu žadinti), nes mokydamas privačiai labai lengvai galiu pasakyti, kad jo/jos nemokysiu, o mokykloje, deja, to negalėčiau. O ir mokyklos tokių kaip aš nekviečia…

mokytoja, 2012-11-13 13:36:18

Tikrai mokausi, žadinu meilę kiekvienam iš 250 mokinių, tik baigiasi diena, ateina vakaras ir dar galvoju, kad ne viską padariau…

laisvamanis, 2012-11-13 13:45:36

gerbiama mokytoja, tikiu Jumis ir žaviuosi, bet pats pasirinkau lengvesnį kelią

Gintare, 2012-11-13 14:45:34

Labai pritariu Jūratei. Mokyti vaikus reikia, sudominti ir neužstrigti kartais ties smulkmenomis. Jūs man pasakykite, jeigu vaikas teisingai išsprendžia matematikos uždavinius, jam būtina pažymį mažinti už tai, kad jis nesudėjo ties kiekviena lygties eilute kabliataškių? Ir vadinti tai “mokymu matematinio raštingumo”? Čia pats tiesiausias kelias į amžiną atgrasymą nuo mėgstamo dalyko. Arba istorijos pamoka. Klausiu – kaip jūs tuos vaikus mokote, kaip temą pristatote, gal kartais šiuolaikinėmis technologijomis naudojatės (mano supratimu šiais laikais tiek galimybių vaikus sudominti, įtraukti juos į pamoką ir galbūt net padėti pasirinkti ateities kelią)? Žinot koks atsakymas buvo? Ogi vaikai turi mokytis savarankiškai. Tai yra vieną pamokos dalį perskaityti tekstą, kitą pamokos dalį – raštu atsakinėti į po tekstu esančius klausimus. Tikrai manau, kad vaikai turi mokėti ir taisyklingai rašyti, ir savarankiškai mokytis ir mokytojus gerbti, bet ne jie vieni kalti, kad šiandieną turime tokią situaciją.

Jūratė, 2012-11-13 17:12:47

Laisvamaniui: koks malonumas apima, kai iš nusivylusio, sugniuždyto vaiko, pamatai kibikšėles akyse, kai jis pradeda suprasti ir kaip nori būti pozityviai įvertintas, lengviausia yra atsisakyti ir nemokyti.

Mokytojai: ačiū, kad esate tikra mokytoja, kartais aplanko nusivylimas, tada patarčiau akcentą dėti į tai, kas pasisekė šiandien, o ne į tai, ko nepadarėte…

Gintarei: manau, kad matematikoje tvarka, disciplina padeda ir to reikia mokyti, tik klausimas KAIP? Vaikus reikia mokyti mokytis, nes to jie dar nemoka, istorijos pamoką padaryti neįdomią labai lengva, o įdomią – daug sunkiau, reikalauja gilaus pasiruošimo iš mokytojo, širdies, tikrumo, ieškojimų…

Lengviausia yra apkaltinti mokytoją ar kažką kitą, na yra ir teigiama pamokų nesupratimo mokykloje ar pamokų ruošimo namuose prasmė, kai vaikai prašo tėvų pagalbos – jie gauna išskirtinį mūsų dėmesį sau ir dar kažko išmoksta, kartais iš mūsų tėvų tai atima daug energijos, mums smagiau būtų po darbų padrybsoti prie televizoriaus, o gal pasinerti į interneto platybes…

Tai tada nesakykime, kad mokykla kalta, mūsų atsakomybė daug didesnė.

Regina A., 2012-11-13 22:28:22

Jūrate, esu griežta, bet gal sužadinu nemotyvuotam mokiniui meilę dalykui, jeigu renkasi specialybę :-))

Su mažiais pabūnu ir Mere Popins – maži spektakliukai, provokacijos, ginčai. Apsimetu nežinanti, gabuolius užimu kitkuo, o su silpnesniais žaidžiu – jie man įrodinėja arba „atranda“ tiesas, kurių jau paskui nepamiršta. Ir svarbiausia, vaikui sudaryti sąlygas KLAUSTI. Kad nebijotų, pasitikėtų, kad draugų nebūtų išjuokiamas. Totalaus atsilikimo nuo kitų pagrindinė priežastis – kiekvieną pamoką vis gilėjančios spragos.