Aš jus tikrai gerbiu, Mokytojai!

Bet aš tikrai niekada nesutiksiu, kad mokyklose gali dirbti ir mokytojukai…

Parašyti šia tema paskatino vakar per TV matytų mokytojų pasipiktinimas algomis. Pirmiausia, žinoma, pyktį liejo profsąjungos lyderis, kūno kultūros mokytojas. Po to vidutinio amžiaus mokytoja pasakė, kad ji „į rankas“ gauna 1400 litų. Nei laidos vedėja, nei laidos dalyviai nesureagavo, kai anglų kalbos mokytoja pasakė, kad ji turi 24 savaitines valandas ir gauna 2400 litų atlyginimą…

***

Dabar aš pasiduodu jūsų teismui, bet vis tiek pasakysiu:

  1. Mokyklose turi dirbti tik Mokytojai: išprusę, sumanūs, darbštūs. Jūsų vaikai, visuomenė negali leisti, kad dirbtų mokytojukai: neraštingi, žiopli, neišmanėliai, užguiti prisitaikėliai. Tokie neturi teisės mokyti laisvos šalies vaikų, tokie nieko gero tiems vaikams duoti negali. Iš tuščios stiklinės neatsigersi.

*

  1. Mokytojas turi dirbti tiek, kiek dirba iniciatyvūs, sąžiningi verslininkai, teisingi, aktyvūs tarnautojai, atkaklūs, darbštūs mokslininkai. Mokytojo darbo savaitė yra 40 valandų trukmės!

*

  1. Intensyviai dirbantis vidutinio amžiaus aukštos kvalifikacijos (kitokie mokyklose neturi dirbti!) Mokytojas „į rankas“ turi gauti apie 1000 eurų per mėnesį. Ir jie tiek gauna, jūs tik atidžiau pasidomėkite! Bet ir 1500 eurų neturi būti riba, jei Mokytojas intensyviai dirba (rašo vadovėlius, kuria mokymo priemones, dirba nuotoliniu būdu ir pan.) ir moksleivių atostogų metu.

*

  1. Mokytojų šaliai reikia daug mažiau! Leiskite mokytojams įsivertinti, konfidencialiai atliekant lietuvių kalbos, užsienio kalbos, kompiuterinio raštingumo ir dėstomų dalykų testus, ir pamatysite, kiek daug jų savo noru, nepažeminti paliks mokyklas. O tie, kurie pasiliks, kurie po įsivertinimo nebijos įvertinimo pagal tuos pačius kriterijus (o ne kažkokius bukagalvių sukurtus atestacijų nuostatus!), tie gaus žymiai didesnį krūvį ir žymiai didesnį atlyginimą.

*

  1. Būtina nedelsiant pritaikyti Danijos patirtį: kiekvienas Mokytojas gali dėstyti kokius tik nori mokyklinius dalykus! Žinoma, jis turi išlaikyti pasirinktų dėstyti dalykų egzaminus, bet yra kvaila, netoliaregiška, senamadiška manyti, kad aukštos erudicijos, labai išprusęs Mokytojas negali mokyti ir anglų kalbos, ir matematikos (kodėl tarptautinėse mokyklose Lietuvos Mokytojai matematikos moko angliškai?!); ir lietuvių kalbos, ir istorijos, ir geografijos (kiek sąsajų tarp tų dalykų!); ir biologijos, ir chemijos…

Įsivaizduokite, kaip viskas pasikeistų nedidelių miestelių, kaimų mokyklose! Du trys Mokytojai-žvaigždės apšviestų (vos ne tiesiogine prasme!) visą miestelį! Iš kur tokių gauti? Žr. 6 p.

*

  1. Mokytojų negalima ujti, žeminti patikrinimais, pamokymais! Jei mokytoją reikia mokyti, tai jis dar negali mokyti vaikų! Bet Mokytojas turi visą gyvenimą mokytis! Būtina tam sudaryti sąlygas: internete, švietimo centruose, mokyklose. Būtina finansiškai skatinti tuos, kurie mokosi. Negali būti jokios prievartos mokytis. Negali būti jokių atestacijų pagal tai, kiek popierėlių, kad mokėsi, surinko mokytojas. Jis turi surinkti viską į galvą ir į širdį, o ne į „aplanką“! Mokytojas niekam neturi popierėliais įrodinėti, kad gerai dirba, – jo darbo rezultatai turi būti matomi ir suprantami visiems, kurie tą Mokytoją vertina.

***

Na, gana. Čia jau visą politinę programą parašiau…

Pridursiu tik tiek: mokytojai teisūs – toks ministras švietimui vadovauti neturi teisės.

Atsakymai

Burgis, 2014-12-19 09:59:57

Ačiū perskaičiusiems…

skaitovas, 2014-12-19 10:24:45

Malonu, kad užsitarnavau „ačiū“. Nes … perskaičiau. Tiesą sakant, viską perskaitau.

Klausimas: jei TOKS ministras švietimui vadovauti neturi teisės, tai KOKS turi teisę? Ir, ar apskritai nuo 1990 metų buvo toks ministras, kuris turėjo tokią teisę?

Aš čia klausiu pirmiausia todėl, kad pas mus, pedagogų bendruomenėje (nekalbu konkrečiai apie šią erdvę!), pirmus keletą mėnesių būna euforija dėl naujo ministro po ką tik postą palikusio „niekšelio, kurio vieta tik teisiamųjų suole“. O jau po pusmečio ar daugiau visi tarsi supranta, kad ir naujasis/dabartinis niekuo nesiskiria nuo prieš tai buvusio.

Ačiū (kam nors) už paaiškinimus!

chemikas Rimas, 2014-12-19 12:15:44

Ačiū rašančiam

Random, 2014-12-19 12:16:36

Jei čia apie Pavalkį, tai ar nebuvo taip, kad sakėt jog esat užtikrintas jo kompetencija (juk jo sūnus baigė KTUG)? Veikiausiai ne šiais žodžiais, bet kažką tokio pamenu. Ir gal kokių nors pavyzdžių galima(kodėl jis nenusipelno būt ministru)?

Burgis, 2014-12-19 13:36:18

Random: taip, aš turėjau didelių vilčių: profesorius, mūsų gimnazisto tėvas… Deja.

Marius A., 2014-12-19 19:14:31

Sakykit, prašau, Jūsų nuomone, kiek iš Jūsų minėtų 40 valandų turi užimti pačios pamokos, o kiek – pasiruošimas toms pamokoms.

Stebėtoja, 2014-12-19 20:39:01

Paaiškinimas skaitovui

http://daugiapolis.blogas.lt/kodel-ministrai-keiciasi-o-sistema-ne-1550.html

skaitovas, 2014-12-19 21:27:27

Stebetojai: ten ne paaiskinimas, o totalus briedas. Jei aiskintojas net nesupranta klausimo esmes, tai toliau skaityti ta jo durnaropiu poveikyje sukurpta rasini gali tik toks pats bambukas kaip ir jis. Atsiprasau uz grieztus issireiskimus, bet Burgis juos toleruoja. Kas yra pliusas 🙂

Stebėtoja, 2014-12-19 21:41:07

Skaitove, matyti paaiškinimą, o ne totalų biriedą, primiausia reikai turėti su kuo suprasti. O kol neturėsite, tol niekas jums nieko ir neapaaiškins. Mano požiūriu jūs ir esate visiškas bambukas.

skaitovas, 2014-12-19 21:54:02

Stebetojai (ui): mano bambukiskas protas veda prie isvados, kad jus cia pakeitete lyti ir bandote pareklamuoti savo brieda. Sekmes kuriant, bet pradekite nuo elementaraus klausimo suvokimo. Gal pasimokykite su savo ketvirtoku?

Stebėtoja, 2014-12-19 22:19:11

Stebėtojau, jus visai teisus, kad tik bambukiškas protas veda prie išvados apie lyties pakeitimą, be to uždavinėja tokius elementarius klausimus ir negali suprasti paprasto atsakymo. Taigi, jei turite ketvirtoką, tai tikrai nesimokykite, nes neturite su kuo. Ir nebereklamuokite savo bambukiško proto. Nes manau, kad yra skaitančių ir mąstančių ne tik bambukiškai, kaip tamsta.

skaitovas, 2014-12-19 22:28:20

Stebetojui: stai ir issidavete. Geru jums svenciu poliuose 🙂

Rimas, 2014-12-19 23:28:30

Jūs tik dabar atsitokėjote?

Stebėtoja, 2014-12-19 23:47:41

Ačiū, skaitove, už nepelnytą manęs įvertinimą. 🙂 Bet jeigu , kada sugebėčiau taip matyti, mąstyti ir dar parašyti, kaip to straipsnio autorius, tai būtų didžiausios mano svajonės išsipildymas ir pasiekimas.:)

Gaila, kad tamstai nepasidarė aiškiau.:)

Jolita, 2014-12-20 11:27:34

Kadngi esu mokytoja ir nepriklausau aukščiau išvardintų įvairiai daužtų marginalų būriui, tai į šį rašinį (ar politinę programą) pažiūrėjau grynai profesiškai. Labai pritariu siūlomam profesinio įsivertinimo testo atlikimui ir mielai pati tokį atlikčiau. TOEFL egzaminą laikiau, iš 120 taškų surinkau 93, tai bent žinau, kad anglų kalbą moku. Mažiausiai taškų gavau iš klausymo (pati žinau, kad tai mano silpniausia vieta) ir kalbėjimo (ne todėl, akd blogai kalbu, o todėl, kad reikėjo surinkti mintis ir kompatiktiškai pakalbėti per 3 minutes). Kadangi nesu nei metodininkė, nei ekspertė ir nesijaučiu turinti būti pati protingiausia, nebijau prisipažinti, kad vargiai gerai išlaikyčiau valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą, nors/ todėl, kad esu jo verintoja nuo 2002 metų. Būtų objektyvu (ir smagu, nes, įtariu, pasimatytų daug “nuogų karalių”), kad egzaminų vertintojai patys turėtų atlikti egzamino užduotis ir pagal rezultatus būtų sprendžiama, ar jie gali tais vertintojais dirbti. Bet taip, manau, nebus, nes darbų daug, brandos egzaminų sesijos laikas trumpas, reikia daug padaryti. Nors anglistai, iš asmeninės patirties sakau, egzamino darbus vertina gerai, dirba be skandalų. Uf, daug prirašiau. Kažin, ar kas perskaitys:)

Jolita, 2014-12-20 12:52:01

Aš šitoje svetainėje lankausi ne dėl daužtų komentatorių:) Manęs čia neliks, kai nebetenkins Burgio rašiniai.

Iš šalies, 2014-12-20 16:50:33

https://www.youtube.com/watch?v=DxfwuQa0wbo

Marius A., 2014-12-22 18:51:54

Per kitas diskusijas tikėtinai liko nepastebėtas mano klausimas, jei galima – pakartosiu:

Sakykit, prašau, Jūsų nuomone, kiek iš Jūsų minėtų 40 valandų turi užimti pačios pamokos, o kiek – pasiruošimas toms pamokoms?

Dėkui iš anksto.

Burgis, 2014-12-22 19:42:52

Mariui A.: Jūsų klausimas labai geras! Jam paskirsiu visą temą. Bet ne šiandien ir ne rytoj – ką tik atvažiavo mūsų švediškoji šeima!!!