Aš sūnus, tėvas, senelis…

1) na ką, istorija kartojasi… Burgio istorija, kai tėvai apkaltino ne savo prasikaltusį vaiką, o direktorių,dabar vėl pasikartojo. Burgiui tai kainavo sveikatą, auklytei – gyvybę… kas toliau?

***

2) Burgio atvejis parodė kaip veikia “tėvų sistema”…

***

3) 1.Burgi 2.Auklėtojos padėjėja 3.? Na,dar nenusprendete?

***

4) Mokykloje su tokiais vaikais bus taip kaip Kauno istorijoje, o universitete tokie suaugę vaikai iš dėstytojų reikalaus “10-kų”, kad kaip patys įvardija gautų “raudoną” diplomą, o jei dėstytojai nesutiks, tai grasins paskusti valdžiai ir kad lėks dėstytojas iš darbo……O visi aplinkui turės girti ir stebėtis koks “protingas” užaugo vaikas……

_Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/po-tragiskai-pasibaigusio-seimininkeles-konflikto-su-vaiku-istorija-nesibaigia._

***

Nepatingėjau, išrinkau komentarus, kad būtų fonas tam, ką aš, sūnus, tėvas, senelis noriu pasakyti jums, tėvai ir seneliai.

Aš noriu šaukte šaukti!

Ar jūs norite, kad jūsų vaikus mokytų vergai?! Kad laisvos šalies laisvus piliečius mokytų vergai?

Norite, kad darželio auklėtojos, šeimininkėlės, mokytojai, mokyklų direktoriai, universitetų dėstytojai būtų vergai ar bent jūsų nuolankūs tarnai?

Atsipeikėkite!

Vergai gali išugdyti tik vergus arba vergvaldžius. Mes grįžtame į praeitį. Jūs tik pamatykite, kiek nuolankių vergų jau dirba su jūsų vaikais! Kiek jų už duonos kąsnį pasirengę iškęsti patyčias, pažeminimą.

***

Ne, aš nekalbėsiu apie tos šeimininkėlės istoriją. Aš nekalbėsiu apie savo istoriją. Tai tik fonas. Aš kalbu ir kalbėsiu apie sergančią valstybę.

Gal jūs manote, kad aš esu naivus, žioplas ir nežinau, kiek yra netikusių darželių, mokyklų, universitetų darbuotojų? Aš šimtą kartų geriau už jus žinau! Bet lygiai taip pat aš žinau, kad jūs dėl to kalti! Ar jūs negirdėjote, kaip aš sakiau: mokytojo (ir auklėtojos, ir dėstytojo) negalima pakeisti (perauklėti), jį reikia pakeisti (kitu). Ar jūs pasirūpinote, kad tai būtų padaryta ryžtingai, bet teisingai? Ne, jums tinka visos idiotiškos atestacijos, kategorijų suteikimo procedūros.

O tada jūs įnirštate ir puolate kaip žvėrys tuos, kurie yra antri po tėvų.

Atsipeikėkite!

*

Jums priimtina pozicija: jei ne mano vaikui, tai man nerūpi; valstybėje yra svarbesnių problemų.

Ne, nėra! Visos kitos problemos yra dabartis, gal net praeitis (pensininkai…), o vaikai yra ateitis!

Jūsų šnekos apie patriotizmą mane siutina, kai tas patriotizmas negali matyti net valstybės ateities.

***

Pirmyn, vergai nužemintieji! Netarnaukite, nevergaukite, Mokytojai! Aš noriu jumis didžiuotis, noriu jus išaukštinti tiek, kad mano anūkėliai pasitikėtų jumis gal net labiau nei manimi. Jūs, tėvai ir seneliai, padėkite man nustumti į šoną tuos, kurie dirba mokyklose (darželiuose, universitetuose, ministerijoje, švietimo skyriuose), nors nėra ir niekada nebus Mokytojai. Tada mes galėsime padėti likusiems Mokytojams sparčiau tobulėti, daugiau uždirbti ir gyventi taip, kaip turi gyventi Mokytojai.

Atsakymai

Dalius, 2015-12-02 23:35:04

Be revoliucijos čia neapsieisi, nes “šuo loja-karavanas eina”… Jūs rašote, mokytojai kartais papiketuoja (gruodį vėl bus piketas). Ir kas iš to?Kas pasikeitė? Norėtųsi, kad pasikeistų…

petras, 2015-12-03 08:57:06

senovės graikų ir romėnų turtingųjų vaikus dažniausiai mokydavo vergai. tikri vergai.

Burgis, 2015-12-03 09:02:48

petrui: taigi aš ir sakau, kad vergai gali paruošti tik vergvaldžius! Nesupratote…

petras, 2015-12-03 09:08:01

Jūsų tiesa, iš pirmo karto nesupratau 😀

Sokolovas, 2015-12-03 13:20:14

TIK DALIS PRIEMONIŲ…

Iš pradžių reikia:

Žymiai sumažinti aukštųjų mokyklų skaičių, taip pat ir studentų ( studijų vietų) skaičių.

“Atrišti” aukštųjų mokyklų finansavimą nuo studentų skaičiaus, tuo pačiu šalinant ydingą mokymo įstaigų motyvą veisti tarp savo studentų dvejetukininkus bei kitus, negalinčius mokytis.

Atkurti stojamųjų egzaminų sistemą, tokiu būdu naikinat NEC monopolį būsimųjų studentų ( bei kadrų) atrankai.

Neleist perlaikyt sesijinių egzaminų daugiau nei vieną kartą. Neprileistieji prie egzamino(nų) turi būti kaipmat šalinami iš studentų sąrašų.

Likusiems studentams užtikrinti NEMOKAMAS studijas.

Sokolovas, 2015-12-03 13:28:20

KAIP GIMĖ GRIOVIMAS

Norėjau parašyt “diversija”,

bet susilaikiau…

Dar priminsiu, jog nuo 1990 metų buvo panaikinti stojamieji egzaminai į aukštąsias mokyklas, nors pastarųjų dar nebuvo tiek daug, kiek dabar…

Tuo tarpu VBE atsirado tik 1999 metais…

Per tą dešimtmetį katastrofiškai smuko mokymosi lygis. Jei nėra žinių patikros, tai kam stengtis- manė tada dauguma abiturientų, taip pat ir kitų moksleivių…

skaitytojas, 2015-12-03 21:55:20

Sokolovui: dar buvo sugriauti kolūkiai.

virėjas, 2015-12-03 23:25:13

Bronislovai, manau jūs galit suvienyti žmones kovoti už ateitį, kas geriau tai padarytų jeigu ne jūs. Pvz. as pasirašyčiau.

Sokolovas, 2015-12-04 11:16:05

skaitytojui:

Tas ir bėda, kad mes nemokam gyvent be politinės paranojos. Ir jei jau griaunam, tai viską griaunam!

Na sugriovėm kolūkius, vietoj jų susiformavo klestintis kaimas :), tebūnie!

Bet aš apie švietimą…Apie egzaminus, apie aukštąjį mokslą…

O dėl praeities vertinimo…Kiekvieną istorijos periodą reikia vertinti dialektiškai ( nūdien tai-pamiršta kategorija, ir kompas raudona linija pabraukia…), matyti bei sugebėt išsaugoti tai, kas tada buvo teigiamo, ir paneigt neigiamą….Mes to nemokam daryti. Jei kertame,- tai visą girią, pušelių joje neskirdami…

Taigi,- ir priešybių vienybė, ir neigimo neigimas…Nūdien tai pamiršta. Vyresnieji “gėdijasi prisimint”, jaunieji nieko nenutuokia apie tai…

Rasa, 2015-12-04 11:33:05

virėjui: ☺ O jau tie vyrai… Vis kovoti ir kovoti… Tik duokit šautuvą ir parodykit priešą ☺ Žmonėms ne kovoti už kažką reikia, o kurti. Tą gražesnę ateitį. Bet kuri kova suteikia nuostolius, skausmą ir netektis. Kova- tai tik norėjimas įrodyti savo pranašumą pačiu primityviausiu būdu. Ir to sąskaita tam tikra prasme dažniausiai nukenčia abi pusės. Kūryba skatina augimą, tobulėjimą, džiaugsmą. Žinoma tai tik mano nuomonė. Bet aš už tai, kad mes kurtume gražią ateitį.

_“Vieną dieną senovės kinų imperatorius iškilmingai prisiekė:

„Nugalėsiu ir pašalinsiu iš savo karalystės visus savo priešus“.

Po kurio laiko imperatoriaus pavaldiniai nustebo pamatę valdovą, vaikštantį rūmų soduose su aršiausiais savo priešais už parankės, linksmą ir juokaujantį.

– Bet…- kreipėsi į jį suglumęs dvariškis,- ar neprisiekei pašalinti iš karalystės visų priešų?

– Aš juos ir pašalinau,- atsakė imperatorius.- Padariau juos savo draugais!”_

skaitytojas, 2015-12-04 12:55:27

Sokolovui: taip,jaunieji nebesimoko dialektinio materializmo…

Dalius, 2015-12-04 17:04:09

Rasa, ne visada diplomatija padeda. Kartais tenka ir jėgą panaudoti, kaip atsaką į jėgą.

Jūratė, 2015-12-04 17:37:51

Paklausykit… O ypač žodžių.

https://www.youtube.com/watch?v=LlRSRBVN4XI

Burgis, 2015-12-04 18:49:25

virėjui: aš žadinu tautą… Šiandien žadinau Šiauliuose.

virėjas, 2015-12-04 19:04:36

Smagu girdėti, gal plačiau pakomentuosit?

Rasa, labai graži istorija, ypač tiktų vaikams prieš miegą, o aš tai mieliau paskaitau Sin Zu “karo meną” ;))

Burgis, 2015-12-04 19:11:46

virėjui: „Karo meną“ šiandien citavau seminare… :-).

Plačiau pakomentuosiu prie progos, o kol kas priminsiu taisyklę: kas nors iš esmės keičiasi tik tada, kai „apačios“ nebenori, nebesutinka taip gyventi, o „viršūnės“ nebegali suvaldyti „apačių“…

Rasa, 2015-12-04 20:06:48

virėjui: puiku, kad skaitai išties geras knygas ☺ Rimtai manau, kad tai tikrai gera knyga ☺

“Karas – tai apgavystės kelias.”

“Jei jis (turima galvoje karvedys) mylės žmones, tai patirs nemalonumų.”

“Todėl tas, kuris sugeba kariaut, pavergia priešo kariauną be mūšio.”

(Sun Tzu. Karo menas)

Sokolovas, 2015-12-04 20:42:56

Deja, dar nematyti jokių požymių, bylojančių, jog “apačios nenori taip gyventi”. Sąmoninga “apačių” dalis- tik apačių dalelė…

Daugumos “apačių” laimės viršūnė- akcijos Maximoje…

Dauguma pasąmonės lygiu net nenori permainų, nes jų bijo…Dauguma tapo to nenoro įkaitais.

virėjas, 2015-12-04 23:15:19

Šiaip Sun Tzu buvo žiaurus, bet labai teisingas, prieš taisykles jam buvo visi lygūs… kas nepaklusdavo joms, tuos bausdavo mirties bausme, net savo vieną iš geriausių pulkininkų nužude, nors labai gailėjo, jis nepakluso įsakymui negrobti nukariautos gyvenvietės. Ir dar vienas geras epizodas buvo su savo lordo meilužėmis, jas taip pat išmokino disciplinos..=))