Aštuonioliktasis kupranugaris

Kartą jojo ant kupranugario Chodža Nasredinas (XIII amžiaus sufijų išminčius, pokštininkas) per kaimą ir pamatė, kad prie namo sustoję ginčijasi trys broliai.

Nulipęs nuo kupranugario, Nasredinas sužinojo, kad neseniai mirė tų brolių tėvas ir paliko testamentą taip pasidalyti 17 kupranugarių: pusę atiduoti vyriausiajam broliui, trečdalį – viduriniajam ir devintadalį – jauniausiam broliui.

Kaip pasidalyti, jei broliai nenori skersti kupranugarių?

– Štai, – sako Nasredinas, – paimkite mano kupranugarį ir pasidalinsite.

Ir tikrai! Vyriausiam broliui atiteko devyni kupranugariai, vidurinysis nusivarė šešis kupranugarius, o jaunėlis džiaugėsi gavęs du kupranugarius.

Stebuklas! Vaikai teisingai pasidalijo tėvo palikimą, 17 kupranugarių, o Nasredinas patenkintas nujojo ant savojo kupranugario!

***

Išmokite šią legendą. Išmintis yra daugiasluoksnė. Žmogus kitiems gali būti naudingas ir nieko pats neprarasdamas. Kartais problemai išspręsti užtenka vieno išminčiaus. Žmonija šimtmečiams įsidėmi proto pergales.

Atsakymai

Burgis, 2015-01-20 15:54:59

Išminties niekada nebus gana…

Jolita, 2015-01-20 16:13:14

Braižiau ant popieriaus lapo šitą matematinį kazusą. Tada supratau:)

petras, 2015-01-20 16:17:29

Priminė klausimą, katras skamba kažkaip taip: kaip 37 slyvas po lygiai padalint 7niems vaikams ? išvirti uogienę.

Marius, 2015-01-20 16:34:44

Problema yra tame, kad kvailys negali sutikti išminčiaus, nes nėra jam su kuo jo matyti.

O išminčius negali sutikti kvailio, nes išminties pasaulyje nėra nei kvailių, nei išminčių.

Kam tuomet išmintis visados bus reikšminga vertybė? Tik kvailiui.

Pamastykit.

petras, 2015-01-20 16:42:30

išminčiui galėjo ir labiau pasisekt. jei būtų jojęs per kaimą, kuriame tėvas 4 kupranugarius 2viem sūnums būtų palikęs santykiu vienam pusę atiduoda vyresniam o vieną ketvirtąją jaunesniam, tai išminčius būtų ir kupranugarius padalinęs ir dar plius vieną užsidirbęs 😀

JonasP, 2015-01-21 10:09:18

Ne apie kupranugarius,bet apie kainas.Kai nafta brangsta,degalai degalinėse pabrangsta ant rytojaus,nors pigiau įsigytų atsargų dar yra,kai nafta pinga per pusę,degalai pinga vos ketvirtadaliu per žymiai ilgesnį laiko tarpą. Kai kilo krizė,PVM pakilo nuo 18 iki 21 proc. Krizė baigėsi,bet PVM ir toliau lieka 21 proc.Dar siūloma pakelti PVM šildymui iki visuotinio krizinio 21 proc. Kas čia išminčius,o kas lieka kvailio vietoje?