Atleisk jiems, Sąjūdi…

Šiomis dienomis jie vėl įrodinėja, kad buvo svarbiausi… Nes po ketvirčio amžiaus Lietuvoje – nauja žmonių karta, jai galima įrodyti.

*

Aš, žinoma, Sąjūdžio klausimu neturiu balso: penkeri metai Sibire ir 15 metų aktyvios veiklos komjaunime, KGB „liustracija“ 1980 metais ir Lietuvos saugumo liustracija po Nepriklausomybės atgavimo… Ne, aš niekada niekam neįtiksiu… Ir nesistengiu. O jie pasistengė… Gavę valdžią taip pasistengė save pradžiuginti, kad persistengė  ir į valdžią grįžo tie, kurie laikinai buvo jos netekę. Nuo tada mes gyvename sūpynėse. Ir gyvensime taip dar daug metų, nes valdžios, šlovės, turtų godulys yra senas kaip pasaulis…

*

Nepriklausomybė, žinoma, yra neginčytina vertybė. Bent man. Ir Sąjūdžio žmonės, kurie dirbo ir dirba Lietuvai, o ne sau, yra vertybė. Suprantu ir tai, kad kitaip būti negalėjo dėl dviejų priežasčių: a) toks lietuvių būdas, mes niekada nebūsime panašūs į, pavyzdžiui, estus; b) ir kitose nepriklausomybę atgavusiose šalyse panašiai, kitur dar blogiau…

*

Šiomis dienomis jūs pastebite, kad apie Sąjūdį ne vienas kalba sukdamas akis į šalį. Žmonės supranta… Tai gal tuoj bus naujas sąjūdis, dar kartą bandantis viską pakeisti? Ne, nebus. Pernelyg gerai gyvename, nes gyvename Europoje.

Atsakymai

Jūratė, 2013-06-03 08:26:19

“Pseudo” Europoje.

Burgis, 2013-06-03 08:53:26

Oi, nepadariau vietos reitingams… 🙂

Dainius, 2013-06-03 09:18:21

Aktyvus komjaunuolis, KGB bendradarbis…

Nesitikėjau…

Daugiau niekada niekada nerašykite apie Sąjūdį, politiką, drąsą, vertybes. Tai mažų mažiausia veidmainiška. Geriau jau rašykite apie matematiką.

Burgis, 2013-06-03 09:39:49

Dainiui: tai ir Jūs man nurodysite, kaip turiu gyventi? Niekada!

Koks KGB bendradarbis? Ar Jūs skaityti nemokate?! Kai raudonasis partizanas KPI rektorius uždraudė man dirbti dėstytoju dėl to, kad buvau Sibire, tai gal aš turėjau Jūsų pasiklausti, ką man daryti? Vargšas Jūs žmogelis… Daugiau niekada niekada čia neužsukite!

Rasa, 2013-06-03 09:43:53

Dainiau, bet kodėl skaitant gėda ne dėl jo, o dėl tavo žodžių? 🙂 Nepiktai. Bet man už tave gėda. Kaip mes greiti teisti, kaip greiti… Ar tu pažįsti jį taip gerai, kad galėtum teisti ir sakyti, kas jame veidmainiška, o kas tikra?

Dainius, 2013-06-03 10:01:26

Burgi, nenurodau kaip gyventi, bet patariu ko daryti nederėtų, jei esate bent truputį moralus žmogus. Skaityti moku: “15 metų aktyvios veiklos komjaunime”,

“Taip, aš bendravau su KGB, susitikdavau su Michailu Ivanovičiumi… ” (radau per google dialogas.com straipsnyje).

Nesijaudinkite, greitai paliksiu šią svetainę. Nesiekiu Jūsų sutaškyti purvais, kaip Jūs, kad manote. Tiesiog išsakiau savo nuomonę apie tai, ką čia perskaičiau, o Jūs tuoj įpykote.

Rasa, aš jo neteisiu, bet tik patariu, kaip bešališkas žmogus, žiūrintis iš šono. Aišku galiu ir aš klysti.

Bet aukščiau parašyti žodžiai ne mano sukurti, o jo parašyti. Ir jei buvo taip kaip parašyta, tai galiu savo žodžius nedvejodamas pakartoti dar ir dar kartą.

Iš arčiau, 2013-06-03 10:16:28

Senelis buvo vieno didelio miesto vidaus ligų skyriaus vadovas. Tokias pareigas užimantis žmogus būtinai turėjo būt partijos atstovas. Senelis išsisuko ir nepriklausė nei partijai, nei jėgos struktūroms. Antra vertus, tėvas, nuo partijos neišsisuko, nes kitaip negalėjo būt fabriko vadovu ir važiuoti į komandiruotes už sienos. Nepasakyčiau, kad tėvas neturi vertybių ir kad nėra šiaip protingas žmogus. Laikai tokie buvo, reikėjo suktis, vat lietuviai ir sukos. Pilnai poną Burgį suprantu.

Rasa, 2013-06-03 10:18:55

🙂 Dainiau, tai kad kaip net labai šališkas rašai, sakyčiau 🙂 Ir ne kaip ramiai žiūrintis iš šono, o kaip laisvai interpretuojantis 🙂

Burgis, 2013-06-03 10:26:55

Dainiui: tai paskutinis mano atsakymas Jums.

Aš nesupykau, aš įniršau! Tokie, kaip Jūs, ištrėmė mano šeimą į Sibirą. Tokie, kaip Jūs, sugadino mano vaikystę ir jaunystę, daug ką užblokuodami vien dėl Sibiro. Dėl tokių, kaip Jūs, aš turėjau įveikti KGB, ir tik aš žinau, kiek sveikatos, kiek gyvenimo tai man kainavo. Tokie, kaip Jūs, po Sąjūdžio prispjaudė mano valstybei į širdį.

*

Nes tokie, kaip Jūs, visada teisūs! Nes tokie, kaip Jūs, visada teisia! Nes tokie, kaip Jūs, yra savo tiesa įtikėję fanatikai.

*

Pasistenkite nepasitaikyti mano ir panašių į mane kelyje. Nes mes užgrūdinti Sibire. Nes mes einame ir eisime kiaurai per visas sienas: valstybių, departamentų, kalėjimų… Nes mes niekada neatsitrauksime, net jei mirsime. Nes mums nėra Visatoje tų, kurie galėtų nurodyti, kaip gyventi, ką daryti ir ko nedaryti. Nes nėra pasaulyje žmonių, kurie priverstų mus atsiklaupti.

MariusM, 2013-06-03 11:02:39

Dainiau, jei siūlai Burgiui rašyt apie matematiką, kaip apie dalyką, kurį jis išmano, nemanai, kad pačiam nederėtų apskritai nieko rašyti?

sonata, 2013-06-03 11:32:29

O apie fanatizmą rašo, kad “…fanatiko elgesys peržengia socialines normas”. Yra apie ką pamąstyti, ar ne, Dainiau?

jamaica, 2013-06-03 12:11:09

Ar tik man atrodo, kad kreiptis į žmogų vien pavarde yra mažų mažiausia stačiokiška?

Aušrius, 2013-06-03 16:00:09

Kiek šios svetainės lankytojams žinoma, B. Burgis gūdžiais sąstingio laikais padarė mažą stebuklą: sugebėjo įveikti totalitarinio režimo struktūras ir išsireikalavo reabilitacijos. Tai yra daug sunkiau nei ant sąjūdžio bangos populiarumą pelnyti.

O dėl aktyvaus dalyvavimo komjaunimo veikloje – nieko čia nematau smerktino. Buvo vyras ne lepšis – dalyvavo. Ir daug gero nuveikė. Ir savo tėvynės užsieniečiams nepardavė, kaip dabartiniai seimūnai praeitą savaitę.

sonata, 2013-06-03 16:18:22

echechech… nepatiko tautiečiams, kad Dainių fanatiku išvadinau. Ką gi… vis tiek neatsiprašysiu.

ak, 2013-06-03 17:05:09

Na , nieko ypatingo – aš į Sibirą nepakliuvau – mane už straipsnius įkišo į psichinę. Pasėdėjau ten, įstojau į komjaunimą. To nebūtų užtekę, bet mama buvo Sniečkaus klasiokė. Tad buvau paleistas iš psichinės asmeniniu Sniečkaus paliepimu. Kas toliau – na toliau buvau vienas pirmųjų savanorių Telšiuose kurie išvyko ginti tuometinės AT. Na buvau tuo sargybiniu bene trejetą mėnesių, kol nutarė, kad esu per senas. Man tada buvo kokie 35 metai. Kas toliau – na kartais susitinku savo buvusius to meto bendražygius – Telšių kuopos savanorius. Beveik visi esam bedarbiai. Vienas kartą pasakė : Velniškai gerai, kad rusai nepuolė ir mes nežuvome. Nes žūti už tokią Lietuvą kokia yra dabar būtų paskutinė kvailystė…

sonata, 2013-06-03 20:18:09

ak: o mano vyro grupiokas Rimas taip ir negrįžo į Radiolelektronikos fakultetą po Sausio 13-osios. Raudojom visos Jį pažinojusios, nes to vaikinuko neįsimylėti buvo neįmanoma. Savo būsimojo neišleidau. Tada buvo labai gėda. Bet kuo toliau…

Inkognito, 2013-06-03 20:49:11

Keistai atrodo kai kurie komentatoriai šioje diskusijoje – tarytum maži vaikai, nesuvokiantys, ką rašo ir ką galvoja.

Pasakysiu trumpai: pono Burgio nereikia kalti prie sienos už tai, ką jis aiškiai ir viešai įvardina (15 metų aktyvios veiklos komjaunime, KGB „liustracija“…) Tai drąsi tiesa, išsakyta viešai. Prie sienos reikia kalti tuos, kurie veikė komjaunime, LKP, buvo įtakingi, o po to, pamatę sistemos virsmą, užmiršo, kas jie buvo ir kur dirbo. Kitaip tariant, juos ištiko atminties užtemimas. Nepatingėkit paieškoti pavyzdžių. Juos ne tik ištiko atminties užtemimas, be kažkas ir asmens bylas tyliai suvalgė 🙂 Ir liko šie žmonės švarūs patriotai. Tai pasakykit, kas teisesnis – burgis atviraudamas ar kažkoks veikėjas, pamiršęs dalį savo biografijos.

Burgis, 2013-06-03 21:15:35

Inkognito: net nežinau, kaip man jaustis… Iš vienos pusės, Jūs mane giriate, o iš kitos pusės, aiškiai duodate suprasti, kad bendradarbiavau su KGB. Bet juk tai melas, siaubingas melas! Kaip aš galėjau bendradarbiauti su savo šeimos skriaudėjais?! Išgirskite pagaliau: 1980 metais aš koviausi su KGB, kad jie pripažintų klaida mano šeimos deportaciją. Ir po metų kovos aš laimėjau! Nieko neišdavęs, nieko neįdavęs laimėjau!

Inkognito, 2013-06-03 21:40:05

Jūs neteisingai supratote skubotai parašytą mano komentarą. Antra dalis komentaro ne apie jus, o apie tuos, kurie tyliai bendradarbiavo, bet prasidėjus sistemos virsmui, tapo didžiais ultrapatriotais, kurie užmiršo dalį savo biografijos, gražiai užlipo į valdžios Olimpą… Dalies tokių veikėjų tyliai dingo asmens bylos – nieko nebuvo, nieko nerasta, viskas tvarkoje. Pažįstu ne vieną, kuris sovietmečiu gražiai važinėjo po japonijas, vokietijas, šveicarijas. Prasidėjus virsmui, tapo Sąjūdžio žmonėmis. Patikėkit, sovietmečiu po tokius kraštus “paprasti” žmonės nevažinėjo. Tačiau buvo apsukrūs, greitai prisitaikė. Kažkada mano vadovaujamas SSB (Jūs žinote, kas tai yra) tapo zonos flagmanu. Vadovui už tai buvo numatyta kelionė į Prancūziją. Tačiau… užteko Bulgarijos. Paaiškinta buvo…. negauti kažkokie dokumentai….

Gerb. Burgi, antra dalis tiesiog prisiminimai, kurie neliečia asmeniškai Jūsų. Tiesiog tokios realijos gyvena prisiminimuose. O pagiriamasis žodis – pirmoje dalyje. Drąsu išsakyti tai viešai ir nevynioti praeities į vatą. Į komjaunimą atėjome visi ir skirtingais keliais. Ultrapatriotai užmiršo, kad jie buvo komjaunuoliai (amnezija), drąsūs tai įvardina kaip neatsiejamą savo biografijos dalį. Taigi Jūs drąsus žmogus, kuris nerevizuoja savo biografijos. To nevertina kai kurie komentatoriai, todėl ir kimba prie išsakytų minčių, nesuvokiant esmės. Štai toks mano samprotavimas. Tikiuosi, paaiškinau. Sėkmės darbuose ir laisvės mintyse.

Burgis, 2013-06-03 21:42:02

Inkognito: OK.

shalikas, 2013-06-04 04:51:10

Čia manau labai į temą p. Rimvydas Valatka parašė. Turėtų patikti:

http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/komentarai/rimvydas-valatka-senuku-atodusiai-apie-sajudzio-didvyrius-priesus-ir-vargse-lietuva-500-341163

aleksandras, 2013-06-04 06:58:57

Citata (su tam tykrom išlygom- išbraukiant žodį “Sibire”) iš B.B.:

“Pasistenkite nepasitaikyti mano ir panašių į mane kelyje. Nes mes užgrūdinti Sibire. Nes mes einame ir eisime kiaurai per visas sienas: valstybių, departamentų, kalėjimų… Nes mes niekada neatsitrauksime, net jei mirsime. Nes mums nėra Visatoje tų, kurie galėtų nurodyti, kaip gyventi, ką daryti ir ko nedaryti. Nes nėra pasaulyje žmonių, kurie priverstų mus atsiklaupti.”

puikiai tiktų anų metų lozungams 🙂

O jei rimtai, tai toks ad hoc susirašinėjimas svetainėje netinka tam, kad joje diskutuoti apie pasaulėžiūrą ir pan. dalykus (skubiai parašyti sakiniai retai kada tiksliai perteikia mintis).

Beje linkėjimai B.B.- buvau Jūsų studentas 1980-1982 KTU (RKR04 🙂 ).

Burgis, 2013-06-04 08:32:13

Aleksandrui: o, kaip smagu prisiminti 1980-uosius! Ar buvote geras studentas?

*

Atsakysiu Jums: 1) Mano svetainėje tinka bet kas, juk tai mano svetainė, tiesa?

  1. Dabar jau visi mano sakiniai – skubiai parašyti. Nes „rašalas“ trykšta iš 60+ metų versmės – tik spėk rašyti. Ir mintis perteikiu tiksliai, nes tomis mintimis gyvenu daug daug metų.

*

Ačiū Jums už prisiminimų dvelksmą! Nesitikiu, kad kas nors kada nors supras mano išgyvenimus, bet to nė nereikia – tai tik mano, ne kitų žmonių, gyvenimas. Nieko nesigailiu. Bet kvailiams ir fanatikams kelio neduosiu… 🙂

aleksandras, 2013-06-05 06:33:41

B.B.:

– nuo tų laikų prisimenu Jūsų “praktinį” požiūrį į matematiką: трехкратные интегралы замеч средство для вычисления объема (beveik tiksli citata, nes buvau RK (R):) )

-kaip ir Jūs baigęs radioinž. dirbu visiškai kitoje srityje

-matematika išliko “širdy” iki šiol, turiu surinkęs aibę puikių matematinių knygų rusų kalba el. var. Užima daug vietos, bet jeigu domina Jūs ar Jūsų gimnaziją, galėčiau surasti būdą tą elektr.biblioteką perduoti 🙂

Aleksandras