Birželis – darbui!

Jums liko dvi dienos…

Nacionalinis egzaminų centras (www.nec.lt) skelbia:

*

Iš Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje svarstyti paskelbtų  3 tvarkaraščių variantų, atsižvelgiant į 2372 apklausoje dalyvavusių respondentų (mokinių, mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų, vertintojų, švietimo darbuotojų ir kt.)  pareikštas nuomones, pastabas, pasiūlymus ir apklausos rezultatus,  atrinktas daugiausia pritarimo sulaukęs Lietuvos moksleivių sąjungos parengtas variantas, papildytas įskaitų, mokyklinių brandos egzaminų, pakartotinės sesijos brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimo datomis…

*

Mane labiausiai domino ir domina PUPP (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros) datos – egzaminų mūsų antrokams datos. Nebekartosiu istorijos, kaip stengiausi ką nors pakeisti šių metų pavasarį. Ir nepakeičiau…

O dabar siūlomos datos tokios: birželio 9 diena ir birželio 11 diena.

*

Na, jei jau 2372 ekspertai taip nutarė, tai aš vienas tikrai jau nieko nepakeisiu. Nebent jūs dar ką nors galėtumėte pakeisti, nes NEC rašo:

*

Jūsų pasiūlymų, kaip tvarkaraštį patobulinti, ir pastabų laukiame  el. paštu  [email protected]  iki spalio 18 dienos.

***

O aš vis dar laukiu ministerijos atsakymo į anksčiau pateiktus klausimus… Laiškas rašytas viceministrei Genoveitai Krasauskienei ir departamento direktoriui dr. Sauliui Zybartui. Sovietmečiu buvo privalu atsakyti per mėnesį. Atsakymo negavau, todėl čia paskelbiu savo laišką. Pabrėžiu tai, kad laiškas parašytas sutarus dėl pokalbio, bet pokalbis neįvyko dėl man nežinomų priežasčių…

*

Daugiau ta tema nei rašysiu, nei kalbėsiu. Visiems tinka – ir man tiks!

***

Gerbiamieji!

Rugsėjo 19 d., ketvirtadienį, 11.15 val. norėčiau padiskutuoti šiais klausimais:

1. Pavasarį man nepavyko įtikinti ministerijos darbuotojų, kad PUPP gimnazijose rengti netikslinga. Negavome ir leidimo patiems surengti patikrą. Dabar gi Ministras per TV aiškina, kad visos tarpinės patikros turi būti laisvanoriškos. Kaip tai dera su ankstesne ministerijos nuostata? Numatoma ar nenumatoma šiais metais liberalizuoti PUPP, atsižvelgti į mano pavasarį pateiktus argumentus?

Be to, norėčiau sužinoti:

1.1. Kiek pinigų išleista PUPP akcijai?

1.2. Koks yra rezultatų skirstinys, kokie jo parametrai (vidurkis, moda, mediana, kiti kvantiliai)?

1.3. Kas mokyklose, ministerijoje padaryta, išanalizavus PUPP rezultatus? Kitaip sakant, kas iš tos akcijos?

2. Daug specialistų, žiniasklaidos, visuomenės atstovų teigia, kad kai kurie šiemetiniai VBE buvo surengti labai nevykusiai. Ką mano ministerija? Ar bent dabar bus atskleista, kas rengė užduotis? Ką ministerija numato pagerinti VBE srityje?

3. Ne pirmus metus kalbame apie besaikį vadovėlių, mokymo priemonių leidybos komercializavimą, apie lobizmą ar net korupciją, pasirenkant oficialiai aprobuotų leidinių autorius. Ką ministerija numato padaryti šioje srityje?

4. Kada bus realiai pertvarkyta ydingoji mokytojų ir mokyklų vadovų atestacija?

Pagarbiai, Bronislovas Burgis,

KTU gimnazijos direktorius

2013 09 13

Atsakymai

Burgis, 2013-10-16 12:41:13

Šiaip, atostogaujant…

Edita, 2013-10-16 15:42:14

Visada džiaugiuosi gerb.Burgio pastangomis ir manau, kad bet kuriuo atveju jos nenueina veltui. Darbe dažnai tenka rašyti paklausimus į įvairias institucijas, todėl dabar rašau iš šiokios tokios patirties. Pagal teisės aktus viešojo administravimo institucijose atsakymas turi būti parengiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Norint gauti atsakymą, laiške turi būti suformuluotas konkretus prašymas. Gal kažką ne taip supratau, bet Jūsų laiške parašyta, kad norite padiskutuoti ir sužinoti išvardintus dalykus. ŠMM gali pažiūrėti formaliai, nes jei nėra parašyta: „prašau raštu atsakyti į…“ ar panašiai, laiškas gali būti laikomas informaciniu raštu. Na, o mūsų atveju, sūnus atsakymą iš ŠMM dėl apeliacijų vertinimo, rezultatų tikslinimo ir kitų dalykų gavo laiku. Panašu, kad terminų (turbūt vienintelio dalyko) ŠMM laikomasi.

skaitovas, 2013-10-16 16:19:08

Jeigu pateiktas pilnas tekstas… Formaliai (pabrėžiu – formaliai) žiūrint, į šiuos klausimus laiško autorius atsakymą norėjo sužinoti rugsėjo 19 dienos susitikimo metu. Kad susitikimas neįvyko ir atsakymai negauti – atskiras klausimas. Biurokratams nesunku būtų įrodyti, kad ši istorija baigta. Kaip Edita teisingai pastebėjo, nėra laiške atsakyti raštu įpareigojančio sakinio – reikalavimo.

Burgis, 2013-10-16 16:32:01

Editai ir skaitovui: tada reikia priminti visą istoriją… Laišką aš parašiau viceministrės padėjėjos prašymu, kai buvo paskirtas susitikimas. Kai susitikimas ir diskusija buvo atšaukti, aš vis tiek aplankiau ministeriją pakeliui į konferenciją, kalbėjau su tuo žmogumi, kuriam buvo pavesta atsakyti į klausimus, pasibaisėjau jo arogancija ir patyčiomis, apskundžiau jį viceministrei, o po to dar dviem sakiniais viską koridoriuje apsakiau ministrui…

*

Nereikia man to atsakymo! Aš negalėčiau dirbti, neatsakęs į šiuos klausimus. Jie gali. Tegu dirba.

Edita, 2013-10-16 16:43:05

O kodėl nereikia? Manau, kad išvardinti dalykai rūpi daug kam. Tuo labiau, kad klausimai jau suformuluoti. Bereikia tik paklausti taip, kad parašytų atsakymą. Kartais raštas pakliūna pas normalų pareigūną, o jei ir ne, priverčia pagalvoti bent du atsakingus asmenis. Bet kuriuo atveju atsakymas kažką užbaigia (arba – pradeda).

Burgis, 2013-10-16 16:53:12

Editai: ne, aš neblogai žinau ministerijos tarnautojus (valdininkus) ir jų norus, galimybes, poziciją… Nenoriu ir negaliu būti tas kriošena, kuris visiems į akis lenda, zyzia, kritikuoja, reikalauja…

Palaukime, kol vėjai pasikeis.

patologas, 2013-10-16 18:21:39

Kada pasikeis vejai ?

Kas tada bus ?

Regina A., 2013-10-16 22:41:12

B.B., kas neleis pagalvoti, kad tų „keiksmažodžių“ (skirstinys, moda, mediana, kvantiliai) prasmės neįkandęs vyrukas gynėsi ta arogancija 🙂

Edita, kaip sakė viena profesorė, tegu tos ŠMM rožės savaime nuvysta (ateis gi tokia diena). Gal ateis kada nors į jų vietas mąstantys galva, o ne …

Ronaldas, 2013-10-16 22:53:18

p. Burgi,

norėjau paklausti ką manote apie lyčių nelygybę (lygybę?) švietimo, mokslo srityse. Galima gan aiškiai matyti pasiskirstymą tarp mokytojų ir dėstytojų – moterys daugiau dirba mokyklose, tuo tarpu universitetuose ir apskritai, akademiniame gyvenime, vyrų yra daugiau.

Kokią įtaką mokinio/studento mokslui turi toks pasiskirstymas? Ar dabartinę situaciją reiktų stengtis keisti?

Ačiū!

Burgis, 2013-10-17 08:43:21

Ronaldui: paskirsiu tam temą. Ačiū!

ak, 2013-10-18 10:17:12

Ronaldai, tą lygybę – nelygybę jau nulėmė gamta. Baigusi universitetą 22 – 25 mergina (jeigu ji normali mergina) paprastai nori ištekėti ir pasidaryti kūdikėlį. Dauguma taip padaro ir tampa mamytėmis. Tai labai atsakingas ir sunkus darbas reikalaujantis beveik viso moters laiko. Jeigu vaikinas tapęs tėčiu gali ramiai gintis disertaciją ir tapti docentu, o vėliau habilituotu mokslų daktaru, daryti karjerą, tai jauna mama paprastai tam neturi laiko. Kai kurios, vėliau, kai vaikai paauga, prisimena savo ambicijas ir rašo disertacijas bei mokslinius darbus, tačiau tokių nedaug. Dauguma susitaiko su eilinės mokytojos, asistentės ar net namų šeimininkės dalia.