Biudžetas

**2011 metais nacionalinio biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų sudarys 22 mlrd. 468 mln. litų, o planuojami 2011 metų nacionalinio biudžeto asignavimai su ES ir kita finansine parama – 29 mlrd. 390,4 mln. litų.

***

Švietimo sričiai skirta 5 mlrd. 559 mln. litų nacionalinių lėšų.

***

Sveikatos apsaugai, įskaitant Privalomojo sveikatos draudimo fondą, 2011 metais planuojama skirti 4 mlrd. 597 mln. litų nacionalinių lėšų.**

(www.finmin.lt)

***

Pastebėjote – švietimas svarbiau už sveikatą! Švietimui – beveik penktadalis biudžeto! Tai teisinga – sveikatos apsaugai skirti pinigai iš tiesų išmetami į balą, nes ties ligoniai vis tiek anksčiau ar vėliau miršta… 🙂

*

Mokiniai ir studentai gyvena ilgai, bet ar šviečiasi? (Žr. komentarą kitoje temoje apie kyšius…) Pamenate, berods, Sonatos komentarą „Jei ligonis nori pasveikti – medicina bejėgė“? Kodėl nepritaikius švietimui: jei moksleivis ar studentas nori apsišviesti – švietimo sistema bejėgė!

*

Tai va – galvokime…

Atsakymai

vasia, 2010-12-09 19:06:04

Tipo mirsim sveiki 🙂

Povilas, 2010-12-09 20:04:00

Radau tokį komentarą “Dialoge”:

Mėgstantis skaičiuoti

Gruodis 8, 2010 20:41

Kodėl mokykla kryžkelėje? Kas turi tą sankryžą bent jau pažvyruoti idant nereikėtų purvą bristi? ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA! Kas neturite ką veikti (smarkiai susirgote, pervažiavo automobilis…), atsiverskite ŠMM tinklalapį ir pastudijuokite šios organizacijos struktūrą (jei auto pervažiuos dar kartą – paskaitykite ir įvairius (departamentų, skyrių…) nuostatus. Tik tada suprasite, kodėl mokykla yra kryžkelėje. Žiūrim: ministras, du vice-, kancleris, 5 patarėjai, vyriaus. specialistė. atašė, 5 departamentai, 25 skyriai, be jų vadovų ten dar dirba daugiau nei 200 žmonių (yra gana egzotiškų skyrių, pvz., “Regioninių mokyklų skyrius” – vadovauja 12-ai mokyklų ir dviem darželiams; yra ir “ES paramos valdymo skyrius” ir “ES paramos įgyvendinimo skyrius” – varto tuos pačius pinigus ir t.t.). Yra dar pavaldžių ministerijai struktūrų, tokių kaip UPC, NEC ir kt. Yra miestų ir rajonų švietimo skyriai (ir departamentai su skyriais), Pedagogų švietimo centrai su savo padaliniais… Nežinau, kiek iš viso valdininkų vargsta tautos švitinimo baruose, bet, manau, daugiau kaip tūkstantis. Išeitų vidutiniškai vienas valdininkas 30-čiai mokytojų (neskaitant mokyklų direktorių ir jų pavaduotojų). Gal kas imtųsi tiksliau paskaičiuoti, kiek valdininkų tenka vienam “kontaktiniam” mokytojui? Juk visko pagrindas ir yra tie “kontaktiniai” (jei dar kartą prigulsiu ilgesnio pogulio – pats tiksliai paskaičiuosiu ir rezultatus paskelbsiu atskiru straipsniu D-e).

giedrius_m, 2010-12-09 23:47:40

Manau, kad valdininkų mažinimas yra gražus tikslas, bet problemos glūdi giliau. Jei nebūtų valdininkų mokyklos galėtų samdytis gal 1, or gal ir mažiau papildomą mokytoją. Grubiai. Ir nebūtų kam išmušti pinigus iš biudžeto ar atlikti kitų funkcijų.

Povilas, 2010-12-10 13:31:26

giedrius_m: “Ir nebūtų kam išmušti pinigus iš biudžeto ar atlikti kitų funkcijų”. Kokios tokiu atveju valstybės funkcijos? Tos valstybės tarnautojų pareigos žmonėms kokios? Kažką ir kažkur išmušinėti?

giedrius_m, 2010-12-10 14:07:24

Povilai: http://www.smm.lt/veikla/docs/min_nuostatai.pdf

8.42 bei kiti punktai tai liečia.

Būtų įdomu kam norėtumėte perkelti tas funkcijas.

Aš nesakau, kad viskas daroma idealiai tvarkinga (niekuomet neprieštarausiu valdininkų kiekio mažinimui). Bet ne tai yra reali problema. 1:30 santykis yra labai labai gerai dar.

aaa, 2010-12-11 16:50:17

Man patinka, kad dabar vartojamas naujas terminas lėšų ĮSISAVINIMAS. Manau, jis labai tinkamas, nes apima labai daug įvairių prasmių…