Borodino variantas lenkams

Скажи-ка, дядя, ведь не даром

Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана?

***

Мы долго молча отступали,

Досадно было, боя ждали…

***

И только небо засветилось,

Все шумно вдруг зашевелилось,

Сверкнул за строем строй.

***

Да, были люди в наше время,

Могучее, лихое племя:

Богатыри – не вы.

(Бородино. Михаил Лермонтов)

***

Lietuvos lenkų ekstremistiniai politikai džiūgauja, kai su jais kovojama! „Žiūrėkite, žiūrėkite! – šaukia jie pasauliui. – Kaip su mumis kovoja!“

Nustokime kovoti! Pritaikykime M.Kutuzovo taktiką. Atsitraukime taip toli, kad niekam nebeliktų jokios abejonės, kas ką užgrobė. Ar užgrobs? Pasimokę iš prancūzų, neturėtų nieko užgrobti… Žino, kuo tai pasibaigė.

*

Svarbiausia, nesuteikti ekstremistams galimybės kautis. Ramiai ir atkakliai dirbkime savo darbą tame krašte, žmones švieskime ir kvieskime, bet citackoms neskirkime jokio dėmesio.

*

Tokią taktiką seniai išbandė Švietimo ir mokslo ministerija. Kai tik aš bandau juos atakuoti, jie atsitraukia, į jokias kovas nesivelia ir… nieko nedaro. Kaip tada atakuoti? Tai ir aš nurimstu, nes jokie veiksmai nebeturi prasmės.

*

Mūsų politikai turi dar kartą pagalvoti apie Borodino…

Atsakymai

Burgis, 2014-02-10 10:07:44

Taktika…

nuoba, 2014-02-10 21:52:42

Burgiui už minties laisvumą galima eilinį kartą dešimtuką parašyti. Tik gaila, kad gal ne visi supras. Ypač tie, kam aktualiausia turėtų būti.

jamaica, 2014-02-10 22:37:54

Manau, kad už siekio supriešinti lietuvius ir Lietuvos lenkus (ar, kaip sako V. Landsbergis, lenkų kilmės lietuvius), kyšo kai kieno ausys. Kai kas yra puikiai įvaldę dar nuo Antikos laikų žinomą išmintį: “skaldyk ir valdyk”.

P.S. Beje, anot Z. Zinkevičiaus, daugelis tų lenkų kilmės lietuvių iš tiesų yra lietuvių kilmės, tik patys to nebeprisimena.

petras, 2014-02-11 08:27:19

Gali būt, kad dauguma jų net realiai gudai 🙂 juk tiek daug jų turi giminių dabartinėje baltarusijoje :), o kad turėtų giminių lenkijoje, tai kažkaip neteko girdėti. gal jie buvė baltarusijos lenkai, arba lenkijos gudų palikuonys, juk lenkai buvo ne tik vilnių paėmę 🙂

sonata, 2014-02-11 11:35:36

Va dabar galvoju – kažkam reikia lentelių su lenkiškais užrašais – daro iš to reklamą, biznį, politiką – ką tik nori. O gal kažkam reiktų ir pvz. Pakruojo rajone rašyt “skerslatvių” tarme, arba Telšiuos žemaitiškai. Nuvažiuoju į namučius ir skaitau: vietoj “Rozalimas” – “Ruzalims”, vietoj “Mokyklos gatvė” – “Mukyklės gatvela” (tik tokios “ė” tarimo nėra bendrinėj kalboj – kieta, kaip rusiškam “etaž”). Va ir naujų raidžių atsirastų abėcėlėj. Ten juk dauguma taip kalbančių gyvena. O kodėl gi ne? :))

Regina A., 2014-02-12 01:13:31

Sonata, pritariu 🙂 Piktinosi vietiniai ir pro šalį keliaujantys, kai gražus aukštaitiškai skambantis Aluntos pavadinimas buvo sulietuvintas – Alanta, Pagelažiai į Pageležiai.

gerai, kad prezidento Smetonos Grietine nepervadino 🙂

Atsiprašau, kad nutolau nuo temos

Povilas, 2014-02-12 21:08:40

Kartais pagalvoju: kiek angliškų žodžių ant parduotuvių, kavinių, barų ir kt. vitrinų ir – nieko. Pabandytų kas nors lenkiškai pasireklamuoti, tarkime, Vilniuje (kad ir Šalčininkuose): keletas vietinių mūsų patriotų griebtųsi už širdies ir imtų ieškoti nitroglicerino! Nenorėčiau būti suprastas neteisingai – gyvenam Lietuvoje ir visiems turi galioti Lietuvos įstatymai vienodai.

nuoba, 2014-02-12 22:43:59

Burgio pasiūlymas labai geras, bet idealistinis ir sunkiai įgyvendinamas. Reikėtų tam nemažai pasiaukojančių žmonių (ne “ura” patriotų) ir užtruktų ne vienerius metus. O dabartiniu vartotojišku laikotarpiu tai neįmanoma.

Siūlau techninį sprendimą – gatvių užrašus kabinti ne ant privačių namų (privati nuosavybė gal iš tikrųjų šventa – reikėtų pavartyti konstituciją), o sankryžose šalia gatvės, kaip jau net Kaune pradėta daryti. Ir atvykėliams patogiau, ir su citackomis nereikės kariauti.