Bus komentarų? Komentarų yra!

Žolę nupjoviau, pietus pavalgiau – ilsiuosi… Atostogos gi! Bet šios svetainės lankytojas reikalauja komentarų! Taigi komentavau šįryt, radijas anksti prikėlė… Tada dar nežinojau, kaip mūsiškiai išlaikė tuos tris egzaminus… Iš žiniatinklio parinkau keletą komentarų, pirmiausia šituos komentarus paskaitykite…

***

J_ei šimtuko vertas tik vienas iš 1000 tai tokie egzaminatoriai turi neapykantos kompleksą visuomenei. Juos reiktų izoliuoti ir gydyti._

*

Ka tik Kauno dienoje perskaiciau idomia zinute. Ogi pasirodo visame Kauno mieste nera nei vieno 100 is Biologijos ir yra tik vienas 100 is istorijos.

*

Kaip paaiškinsit mano dukra pimune-išlaikė lietuvių-94 bal. chemiją- 84, kaip paaiškinsit istoriją 34 argi tai normalu?

*

Kodėl, kai pagauna girtą policininką už vairo ir dar su tarnybiniu automobiliu, iš darbo dažniausiai turi trauktis ( arba liepiama trauktis) ministrams, prokurorams, komisarams ir dar daugeliui žmonių, kurie su tuo įvykiu yra susiję tik tuo, jog dirba policijoje, saugumo sistemoje. Tačiau, kai NEC’o darbuotojai, švietimo ministerija, vertintojai pridaro klaidų, jų ne tik, kad neišmeta iš darbo, bet dar ir neviešina, slepia nuo visuomenės!

*

Jeigu visi mokiniai tokie nemokšos ir neraštingi, gal jau reiktų susimąstyt kas juos ir kaip juos moko. Jie mokinys turėjęs vidurinėje 10, neišlaiko egzamino, tai už ką rašomi mokykloje pažymiai?

*

įdomu būtų patikrinti aukštųjų mokyklų inžinerinių fakultetų pirmojo kurso studentų “elementarų matematinį ir lietuvių k. raštingumą”. Paaiškėtų daug keistų įdomybių

*

kodėl niekas nekalba, kad per dešimtmetį požiūris į mokymąsi, mokyklą, mokytoją ir į švietimą apskritai labai nusmuko ?

*

štai jums ir kriterinis verinimas, kai kriterijai žinomi tik pačiam NEC.

***

O dabar aš pakomentuosiu KTUG rezultatus.

Matematikos 11 šimtukų, bet vidurkis – aštuonerių metų antirekordas (82). Iš biologijos ir istorijos – nė vieno šimtuko! Depresija sumažėjo sužinojus, kad visame Kaune – tik vienas šimtukas. Dabar aš nesakysiu apie NEC šutvę „idiotai“, „bukagalviai“, „arogantiški nemokšos“ – kodėl vis aš turiu sakyti? Jūs pasakykite… Jei nepasakysite, tai apie jokius tikrinimus (žmogiškųjų ir techniškųjų sistemų), testavimus, egzaminavimus neturite žalio supratimo…

***

Nebenoriu daugiau rūpintis žmonėmis, kurie patys savimi nesirūpina. Mano gimnazijoje vis tiek geriau nei Lietuvoje! Dar nežinant fizikos ir geografijos rezultatų, jau keturi abiturientai turi po tris šimtukus, keturi – po du šimtukus, bent po vieną šimtuką gavo 26 abiturientaidaugiau nei trečdalis laidos! Jau aišku, kad šių metų rezultatas nebus blogiausias bent pagal šimtukų skaičių.

***

Bet ar tai svarbiausia?! Naktimis nemiegu, vaistus geriu iš įniršio – kodėl šioje šalyje nieko gero net vaikams negalima padaryti! Kodėl šioje šalyje pusgalviai valdo ir protingų žmonių balso neklauso?! Ne apie save kalbu! Kalbu apie protingus, darbščius, gerus gimnazistus, apie jų tėvus, apie gerus mokytojus. Mūsų istorikas ekspertas Domas Boguševičius pernai išleido istorijos vadovėlį, daug valandų su abiturientais dirbo papildomai ir – še, tau! – nė vieno šimtuko! Atsirado, mat, protingiau mokančių ir paklausti, ir įvertinti. Įtariu, kad jie iš kitos planetos atsiųsti…

***

Kas ten pasakė „veršių tauta“? Tikrai ne aš!

Atsakymai

Burgis, 2014-07-04 14:55:56

Aš gi su tais, kur nebijo plaukti bangų barami…

Burgis, 2014-07-04 15:10:53

P.S. dar prisiminiau du dalykus, kuriuos norėjau parašyti:

  1. Vien už tos gimnazistės, su kuria šiandien kalbėjau, ašaras aš pasirengęs viešai keletą žmonių pavadinti niekšais!

  2. Kodėl su manimi nekalba mano abiturientai? Man nejauku… Suprantu, aš atostogauju, bet juk yra el. paštas, telefonas…

Abiturientė, 2014-07-04 15:14:14

Ar Kaune tikrai tik vienas istorijos šimtukas (mano)? Kaip taip gali būti? :O Dar vienas paradoksas: galvoju apie mediciną, mėgstu gamtos mokslus, esu tiksliukė, sunkiausiai sekėsi kalbos. O trys šimtukai iš anglų k., lietuvių ir istorijos. Pagal rezultatus aš humanitarė, o biologija su matematika apie 90proc. Keista, kad sunkiausi dalykai geriausiai pasisekė, o tai, ką labiausiai mėgau ir buvau užtikrinta sėkme mažiau. Galbūt lemia tai, kad rašiniuose ir istorijos “teksto suvokime” to, ko nežinai, galima nerašyti ir kitaip išreikšti mintį, o tiksliuosiuose moksluose arba žinai atsakymą, arba ne. Nors tas tikslumas man visada labiausiai patiko.

Klaustukas, 2014-07-04 16:11:32

O tai koks aukščiausias biologijos egzamino rezultatas KTUG?

KTU pirmakursis, 2014-07-04 16:55:01

“Kokia švietimo sistema, toki ir piliečiai, kokie piliečiai tokia ir valstybė” . Puikūs žodžiai vieno iš LDK edukacinės komisijos įkūrėjų. Mano nuomone, Lietuvai šie žodžiai puikiai tinka.

Užuojauta daugeliui abiturientams.

alio, 2014-07-04 18:19:46

Ačiū už komentarus!!! Įdomu šios mokyklos statistiką sužinot.

Ašarojanti, 2014-07-04 18:27:45

Aš irgi esu iš tų verkiančių abiturientų, bet pasakykit, o kaip man tokiai nebūti, kai gauni iš matematikos 100, iš informacinių techn. 95, anglų k.-90, o lietuvių- apskritą nulį (zero). Tai kaip tokia beraštė sugeba gauti tokius balus iš kitų egzaminų? Jau laukiu nesulaukiu liepos 7-osios, kada galėsiu “šutinti” kovoti dėl atestato. Kitaip sakant, kitus mokslo metus praleisiu ne KTU, o Maximos kasose. Svajone, lik sveika!

Ema, 2014-07-04 20:42:10

Man taip pat skauda, nors sūnaus rezultatai geri. Bet man tikrai skauda dėl Jono iš KTUG, Aldutės iš ,,Rasos”, Petro iš ,,Ąžuolo”, Miglės iš Pabradės. Išties situacija jau nebe gėdinga, bet pavojinga. Dar prieš kelis metus buvo kalbama, kad ,,pasiektas dugnas”. Pasirodo, – ne. Švietimas tuoj taps tautos genocidu.

Pastebėjimas 1:

jokio efekto, kuomet kalba, skundžiasi tik ,,nukentėję” (atsakymas žinomas: nepatenkintų bus visuomet). Gerokai stipriau būtų, jei apie egzaminų ir švietimo nesąmones pasisakytų 100-ukininkai, kiti sėkmingieji. Jėga jų pusėje.

Realybė: man pasisekė, o kiti – gaila. Nėra supratimo, kad žmogus ne atskiras, kad viskas susiję ir kažkokiu būdu kada nors palies ir tave.

Pastebėjimas 2:

daugumai (tikrai daugumai) tėvų nerūpi, kur, ką, kaip jų vaikai mokosi, kas juos moko. Net pirmaujančiose mokyklose. Net 12 kl. pasidomi/susirūpina mažiau nei pusė tėvų. Labai daug vaikų, kurie nerūpi tėvams, ką jau kalbėti apie valstybę.

ST, 2014-07-04 21:03:56

“Istorijos valstybinį brandos egzaminą laikė 14 260 kandidatų.”…

“100 balų įvertinimą gavo 0,1 procentas egzamine dalyvavusių mokinių.”

x = ( 14260 * 0,1 ) / 100 = 14,26

Šiek tiek daugiau nei 14 abiturientų gavo 100 balų.

Ema, 2014-07-04 21:18:51

Tad ką daryti? Ar neturėtų stipriausi kiekvieno dalyko mokytojai tarti savo žodį (tik ne po vieną)? Juk realiai jie atsakingi už tautos jaunimo žinias. Ministerija turėtų būti tik proceso organizatorė. Ar yra koks būdas pareikalauti iš ministerijos? Jeigu jie tarnautojai, tai ir turėtų tarnauti.Na, bet jeigu jie valdininkai, tai… Matuojam duobės gylį.

LinaL, 2014-07-04 21:24:32

O ką galima vadinti stipriausiais mokytojais? Man susidarė įspūdis, kad mokytojai, sužinoję įvertinimus, ne mažiau pasimetę už mokinius.

ST, 2014-07-04 21:24:40

Kažko nesuvokiu…

Jei vertinimas kriterinis, tai kaip įmanoma parašyti kriterijus 1 balui gauti, 2, …., 99, 100.

Užduotyje rašo, kad vertinama taškais. Vadinasi, po to taškai konvertuoti į balus.

Kur čia kriterinis vertinimas?

Ema, 2014-07-04 21:32:14

Mokytojai tikrai turi būti pasimetę. O šiaip, manau, atskiro dalyko mokytojai žino stipriausius savo kolegas. Šį tą sako ir atestacija. Sako ir mokinių pasiekimai olimpiadose ar kituose renginiuose.

ST, 2014-07-04 22:35:24

Radau, apie kriterinį vertinimą (kriterinį vertinimą įsivaizdavau visai kitaip)

http://www.youtube.com/watch?v=jpHBVGAA51M

Šimtukų gali ir visai nebūti. Auditorija šią žinią sutiko plojimais 🙂

Aišku, problemų gali būti daugelyje vietų:

– ar išsilavinimo standartai nėra per aukšti;

– ar egzamino programa atitinka išsilavinimo standartus;

– ar egzamino užduotis parengta pagal egzamino programą;

ir t.t.

Įdomu, ar toks taškų konvertavimas į balus yra pagal testų teoriją, ar lietuvių išradimas?

A., 2014-07-04 22:49:30

Kaip atrodo rezultatų pasiskirstymai?

Ema, 2014-07-05 08:57:41

Ar KTUG bus apeliacijų? Kiek?

Pernakt ,,prisisvajojau”:

Reikia išleisti knygą ,,Inauguracija į suaugusiųjų pasaulį. Dėkui”. Tai būtų anoniminiai (vietoj vardo, pavardės – rašančiojo mokykliniai įverčiai ir egzaminų rezultatai) pasisakymai apie egzaminų užduotis, vertinimus ir išgyvenimus bei sprendimus, sužinojus rezultatus. Tiražas nedidelis, nes nereikia platinti negatyvo. Tai būtų dovana ŠMM ir NEC darbštuolėliams. Bet ten irgi turėtų būti tokių, kuriems rūpi ir skauda. Tikiu, – yra.

Švelniausios septynios šypsenos visiems visiems, o ypač nusiminusiems. Tikrai itkrai gyvenimas jums kažkur ir kažkada nusišypsos. Pažadu, nes pati patyriau 🙂 x n.

Ice, 2014-07-05 09:21:44

Kiek žinau, yra 6 apeliacijos dėl lietuvių kalbos egzamino. Dėl kitų egzaminų neaišku.

LinaL, 2014-07-05 10:21:14

Ema, iš tiesų, gal liūdniausia čia, kad į suaugusių pasaulį įeinama per kažkokius absurdo vartus. Ten, kur turėtų veikti graži tvarkinga valstybės įvaizdį kurianti sistema, jaunuoliai susiduria su atskirais tarpusavyje nesuderintais, prieštaraujančiais vienas kitam kažkokio mechanizmo fragmentais, autoritetų ir orientyrų nebuvimu.

Na taip, tai grūdina, įgaunama patirtis pravers gyvenime, visi, kas ieškos, ras savo kelią. Bet liūdna…

loreta, 2014-07-05 10:41:19

Akivaizdu, bet neįtikėtina. Mano mokinių lietuvių kalbos rezultatai beveik sutapo su bandomųjų mokykloje arba šiek tiek aukštesni. Visi gavo tiek, kiek ir tikėjosi, sakėm, kad stebuklų nebūna, bet, pasirodo, va – yra. Pati dirbu vertintoja, vertinu labai atsargiai, visada vaiko naudai, kiekvieną kablelį, man pačiai neaiškų, tikrinu, dėl gramatinių klaidų aiškinamės, susitariame, kad būtų vienodai žiūrima, ir t. t.

Bet žinoma, žmogiškasis faktorius labai svarbus. Galbūt reikėtų griežtesnės vertintojų atrankos, pagaliau kokio testo vertintojams ar pan. Bet tada ir atlyginimas turėtų būti kitoks, ir kas tą testą sudarys… Daug problemų vadyboje, mažai dalykinės kompetencijos, o kenčia vaikai. Deja.

Giedrius, 2014-07-05 10:43:25

Mane labiausiai piktina (pykina) nuo tų “švietėjų” paslėpimo. Ką jiems reikia slėpti, jei ne jų pačių gėdą – idiotiškumą. Profesionalai jie nėra tikrai, ar gali tokį beviltišką švietimo laužą vairuoti protingi žmonės? Ne – negali. Nenoriu dabar galvoti apie sistemą, gana nuasmeninimų, noriu asmeninės atsakomybės. Duodu garbės žodį, kad išstudijuosiu tame dirbančius žmones. Išsiaiškinsiu, kokia švietimo sistema turėtų būti. Neužmerksiu daugiau akių prieš tai, kas daroma su mūsų švietimu.

Pats aš jau galima sakyti turiu išsilavinimą, pildosi ir kitos mano svajonės, jau būsiu beveik visokeriopai apsirūpinęs. Tačiau pažvelgus į mokyklos laikus, tai jaučiuosi apiplėštas, toks nedviprasmiškas jausmas – būtent apiplėštas. Neturiu iš ten beveik nieko išliekamosios vertės. Gerai, kad geras universitetas, geri dėstytojai jame, ir geri žmonės pasitaikė kelyje. Bet apiplėštas jaučiuosi ir už kitus pažįstamus, ypač už tuos, kurių darbas nebuvo įvertintas, kuriems iš tikro net nebuvo suteikta tikra galimybė mokytis. Lietuvai būtinai reikia išsilavinusių žmonių tūkstančiais, ir sutvarkyti švietimo sistemą, tai jau būtų žingsnis!

Gražus dabar šeštadienio rytas… Išsakiau tai, kas jau kurį laiką nedavė ramybės ir knibždėjo mano galvoje… Eisiu laukan pasidžiaugti visais vasaros gamtos privalumais. Nesigadinkit nuotaikos, dar sugrįšim prie to. Aš tai tikrai.

Ema, 2014-07-05 12:04:45

Giedriau, Sveikinu. Pagaliau! Jei bursite komandą, praneškit.

Pasidalijimas:

prieš 2 metus iš vienos LMTA (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos) profesorės girdėjau tokį šiurpinantį dalyką, kad yra mąstymai naikinti LMTA, nes Lietuvai jos nereikia, užtenka vidurinės grandies. Gabių lietuvaičių muzikų aukštojo ugdymo centru būtų Varšuvos muzikos akademija. Kuo norima padaryti mūsų tautą?

O 6-adienis tikrai gražus. Mėgaujuosi. Ir dar man diagnozuotas chroniškas optimizmas. Tik nervinuosi, kai man skauda, o aš nežinau, ką daryti. 🙂 🙂 🙂 ir taip toliau

mokytoja, 2014-07-05 20:15:46

Vis skaičiau komentarus ir tylėjau… Bet… Apeliacijos… Jų niekas nežiūri. Pavyzdys: mano mokyklos praeitų metų abituriento darbas net nebuvo žiūrėtas, mokinio mama darbų vertintoja (lietuvių kalba, važiavo į NEC), rezultatas: I pusmetis mokamos studijos… II pusmetis- vaikas pervestas į nemokamas, mokosi vienais dešimtukais.

Šiemet pirmi metai, kai vertinau IT egzaminą. Pats objektyviausias vertinimas. 🙂

Ką kalbėt apie kitų egzaminų vertinimus, jei I -asis vertintojas jam skirtus darbus įvertina per tris dienas, o kaip II – asis jau per 1,5 dienos…

Ir visada privalai vertinti mokinio naudai… 🙂

Edita, 2014-07-05 22:50:41

Pernai sūnus rašė apeliaciją. Raštas po rašto ir gavosi visas tyrimas, vėliau – DELFI tyrimas, po dviejų savaičių buvo ištrinti visi straipsnio komentarai, gal dėl to, kad dauguma buvo nepalankūs NECui. Anot DELFIo, sūnaus skundai lėmė, kad buvo kažkiek pakeista apeliacijų tvarka. Nežinia, bus geriau, ar blogiau, bet pagalvojau, kad jeigu vienas žmogus gali kažką pakeisti, tai grupė žmonių galėtų dar daugiau. Mes laimėjome tik tiek, kad įsitikinome, jog buvo didelių trūkumų vertinimo procese.