Byla Nr. 20-9-00842-14. Prologas

*

Sunkiausias  dalykas gyvenime man visada buvo mėginimas visiškai nusivilti. Nieko nepadarysi. Manyje visada yra kažkas, kas nesiliauja šypsojęsis.

*

Romain Gary. „Aušros pažadas“

***

Suprantu, suprantu, tai tokia tolima praeitis jums, tokia neįdomi ir nesvarbi… Bet aš buvau pažadėjęs:

*

Baigiu. Šiek tiek nesmagu, kad net man artimi žmonės suabejojo mano ryžtu pasipriešinti smurtui, niekšybei, žvėriškumui. Suabejojote? Palikite mane vieną! Susitiksime po mano pergalės. O dabar – tyla. Nieko neklausinėkite – nieko nekomentuosiu!

2015 01 22

*

Jei dabar nieko nerašyčiau, žmonės neišmoktų pamokų ir niekšybė pasikartotų vėl ir vėl.

Jei dabar nerašyčiau, tai daugelis žmonių būtų perskaitę tik šmeižtą ir melą, nebūtų supratę esmės.

Todėl rašysiu!

Tegu bus tai mano savotiškas dienoraštis – po skyrių kas savaitę, todėl jūs lengvai galėsite praleisti temas, kurių antraštėje bus „Byla Nr. 20-9-00842-14“.

*****

Veikantieji asmenys:

Bronislovas Burgis – įtariamasis, teisiamasis, nuteistasis, išteisintasis.

Paulina Adžgauskaitė – buvusi gimnazistė, „nukentėjusioji“.

Jolanta Adžgauskienė, Virginijus Adžgauskas – Paulinos tėvai.

Roberta Balžekaitė – tyrėja.

Osvaldas Stadalius – prokuroras.

Birutė Drozdienė – teisėja.

Leonas Narkevičius – direktoriaus pavaduotojas, laikinasis direktorius.

Daiva Sutkevičienė – direktoriaus pavaduotoja, Paulinos klasės vadovė.

Petras Baršauskas – rektorius.

Dainius Pavalkis – tuometinis Švietimo ir mokslo ministras.

Edita Žiobienė – Lietuvos Respublikos vaiko (ne vaikų! -B.B.) teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vadovė

Nerijus Povilaitis, Kristina Karlonė, Paulius Garkauskas ir kiti žurnalistai.

Mokytojai, gimnazistai, alumniai.

*

Neveikusieji asmenys:

Pranas Žiliukas – Gimnazijos valdybos pirmininkas.

Audronė Pitrėnienė – buvusioji ministrė.

Tomas Kivaras – dabartinis gimnazijos direktorius.

Gimnazijų asociacijos nariai.

Gimnazijų vadovų asociacijos nariai.

*****

Pirmoji pamoka.

1951 metais iš nuošalaus Paminiejų kaimo (Plungės rajone) vienkiemio mus išvežė į Sibirą: mane, pusantrų metų nusikaltėlį, mano brolį 2,5 metų, šeštą mėnesį nėščią mamą, tėvą, senelę.

Kur tada buvo mano valstybė?

Mano valstybė buvo įkalinta, siautėjo svetimos valstybės banditizmas.

Bet mes išgyvenome!

*

Po trisdešimties metų man, aukso medaliu baigusiam mokyklą, studijuojant gavusiam Lenino stipendiją, nė iš vieno egzamino (išskyrus vairavimo teorijos…) negavusiam mažiau už maksimumą, buvo pasakyta: „Tu negalėsi būti dėstytojas. Tokia partijos linija.“

Kur tada buvo mano valstybė?

Mano valstybė buvo įkalinta, buvo pats brežnevizmo įšalas.

Bet aš per metus laimėjau prieš tą valstybę, KGB majoras pateikė išvadą: „Признать необоснованно выселенными“!

*

Dar po trisdešimties metų mane, įkūrusį ir ketvirtį amžiaus vadovavusį pirmajai pokario Lietuvos gimnazijai, daugiau kaip keturiasdešimt metų dirbusį tame pačiame universitete, per tris dienas staigiai, klastingai užpuolė keturios valstybės institucijos: KTU, Vaiko (ne vaikų!) teisių apsaugos kontrolieriai, Švietimo ir mokslo ministerija, prokuratūra.

*

  1. Universitete neatsirado nė vieno žmogaus, kuris pasikviestų mane, pasikalbėtų ar bent paskambintų telefonu. Ne! KTU sudarė berods septynių žmonių komisiją, ta komisija suformulavo man aibę klausimų, atsiuntė juos el. paštu ir pareikalavo nedelsiant atsakyti.

Atsakiau. Skaitykite: *** atsakymai_ktu_komisijai

*

  1. Vaiko (ne vaikų!) teisių apsaugos kontrolieriai atsiuntė man berods trijų puslapių kaltinimus, pažodžiui perrašytus iš Adžgauskų skundo. Aš bematant parašiau trumpą atsakymą ir, norėdamas paskubinti procesą, paskambinau Editai Žiobienei, perskaičiau atsakymą telefonu.

E.Žiobienė išklausė ir pasakė: „Jei atsiųsite tokį atsakymą, ATP protokolas jums bematant bus surašytas.“

Išsiunčiau kitą atsakymą, gal šį? *** atsakymai

O gal jis kitai institucijai? Neprisimenu… Tomis dienomis rašiau daug atsakymų. Visi jie saugomi sandėliuke, ateities kartos galės pasiskaityti…

  1. Švietimo ir mokslo ministerija be jokio perspėjimo į Gimnaziją atsiuntė keturių žmonių komisiją, kuri čia dirbo dvi dienas, išvažiavo neatsisveikinusi. Jokių žinių apie jos darbą iki šiol neturiu. Su manimi komisija kalbėjo ne daugiau kaip 15 minučių… Komisijos pirmininkas Petras Navickas ministerijoje dirba iki šiol.

  2. Tyrėja Roberta Balžekaitė iškvietė mane į aukščiausią Kauno namą (iš jo matyti Sibiras; ten mane apklausė ir siekiantį reabilitacijos…) ir įspėjo niekam nieko nepasakoti: nei kur aš kviečiamas, nei kada kviečiamas, nei ko manęs klausia, nei ką man sako… Spyna užsitrenkė.

*

Kur tada buvo mano valstybė?

Taigi pirmoji pamoka jums tokia: nėra tos valstybės, kuri pasirūpintų žmogumi, jeigu, pavyzdžiui, jį užpultų banditai, turintys „teisingų“ ryšių. Būkite budrūs! Karo atveju apie jokį žmonių solidarumą nė nesvajokite! Tūkstančiai žūtų ne nuo priešų, o kovoje su savais dėl galimybės pasprukti, dėl maisto, dėl drabužių, dėl vaistų, dėl slėptuvių…

***

(Tęsinys – po savaitės)

Atsakymai

Matilda, 2017-01-03 19:02:01

Pagaliau įvardijote ,,didvyrius”. Gėda turėtų būti Baršauskui ir jo sėbrams, kaip ir Jūsų bendradarbiams. Kaip gaila, kad gyvename tarp tokių menkystų. O Jus sveikinu- įrodėte esantis aukščiau visų šitų pašlemėkų.( Negražus žodis, bet kitaip jų nepavadinsi).

Elena, 2017-01-03 22:03:24

Visiems, visiems mums,-

silpnas keršija,

protingas atleidžia,

laimingas pamiršta.

Sėkmės, santarvės Naujuose.

Burgis, 2017-01-03 22:11:06

Elenai: aš nekeršiju. Aš mokau. Visą gyvenimą mokiau – turiu ir dabar mokyti…

Esencija, 2017-01-03 22:30:21

Būtų įdomu paskaityt. Gal galite įdėti tikslų bylos Nr., arba nuorodą kur galima susirast nuosprendį?

Dalius, 2017-01-03 22:40:33

Ką tas rusiškas majoro pasakymas reiškia? Gal kas išverstumėte? Primiršau jau tą kalbą:(

Hyperbass, 2017-01-04 00:00:49

Daliui : pripažinti nepagrįstai perkeltu (ištremtu?).

Burgis, 2017-01-04 09:24:54

Esencijai: bylos Nr. – antraštėje, o kur rasti kitus dokumentus – nesidomėjau… Žinau tik tiek, kad byloje yra gal tūkstantis puslapių!

petras, 2017-01-04 09:39:28

Čia jūs rimtai, apie tūkstantį puslapių ? nes čia belenkiek žmogaus darbo valandų, jau nekalbant apie bylos turinio kokybę tada (tokioj talpoj, jau kelių žmonių biografiją būtų galima pakankamai išsamiai aprašyt :D)

Juozas P., 2017-01-04 10:01:30

”. Jei vasarą sutikčiau išgėrusį ar rūkantį gimnazistą, pavyzdžiui, Maljorkoje, tas gimnazistas būtų pašalintas iš gimnazijos, nes gimnazijos taisyklės veikia visur ir visada.”

Virėjas, 2017-01-04 10:08:39

vat vat ryšiai, “teisingi” ryšiai svarbiausia, keista kad Jūs tokių neturite.

Esencija, 2017-01-04 10:49:05

Jūsų bylos numeris yra 2K-423-303/2016

O čia yra visa LAT nutartis:

http://eteismai.lt/byla/191908573207792/2K-423-303/2016

Burgis, 2017-01-04 12:15:57

Esencijai: tai čia jau LAT byla… Svarbiausia buvo apylinkės teismo byla.

Amber, 2017-01-04 15:53:55

Esu sugalvojęs tokį pasakymą: jei tu pats neateini į protą, tada gyvenimas atves tave į protą. O dėl KTU, tai reikėtų išsiaiškinti koks jo teisinis statusas. Ar tik jis nėra pelno siekianti organizacija? Dabartiniame pasaulyje pinigai yra svarbiau už žmogų.

petras, 2017-01-04 16:19:17

Amber, papasakok man, kuriais čia laikais (nuo pinigų atsiradimo) žmogus buvo svarbesnis už pinigus ?:)

Esencija, 2017-01-04 16:25:51

Ne, čia yra ta pati byla, tik skirtingose instancijose. Svarbiausia ir yra Aukščiausiojo teismo nutartis, nes ji yra galutinė ir neskundžiama. Toliau galėtumėt tik į Strasbūrą, bet ką ten skųsti, kad Jus išteisino?

Juozas P., 2017-01-04 16:31:32

”Svarbiausia buvo apylinkės teismo byla.”

Gal galite kas įdėti nuorodą, kad būtent ją paskaityti. Nors tam reikia kantrybės, oi, tie kilometriniai sakiniai teisininkų…

Burgis, 2017-01-04 18:11:17

Visiems, besidomintiems popieriais: aš turiu kalną popierių, bet jų neskaitau! Man nerūpi tie numeriai, tie tomų tomai! Man tiesa yra aiški kaip saulė. Bandysiu ir jus apšviesti…

juristas, 2017-01-04 19:36:13

tokia sakyciau pesimistine pamoka, mazoka dvasios aristokratu musu laikais…

Burgis, 2017-01-04 19:51:07

juristui: ką padarysi, didelės euforijos per tuos dvejus metus nepatyriau… O Jūs, dvasios aristokratas, kaip mokytumėte?

Matilda, 2017-01-04 20:03:12

Juristui- tokias golgotas perėjus, nebelieka jokio aristokratiškumo. Gerai, kad dar dvasia išlieka.Taip filosofuoti gali tik to nepatyręs.

juristas, 2017-01-04 21:21:35

Burgiui: as mokyciau taip pat… kodel Jus man atsaket su sarkazmu? as nesu dvasios aristokratas, pastebejau kad taip dazniausiai apibudinami jau mire zmones, deja.

Burgis, 2017-01-04 21:51:53

juristui: kodėl su sarkazmu?! Aš tiesiog manau, kad esu skaitęs labai gerų Jūsų komentarų, todėl ir pavadinau Jus dvasios aristokratu. Beje, aš net manau, kad turėčiau Jus prisiminti vardu ir pavarde, bet, savo senatvinei gėdai, neprisimenu…

juristas, 2017-01-04 23:40:35

belieka tiketis, kad karo nebus…

Regina D., 2017-01-05 10:38:25

Pasaulis yra neteisingas! Tai, deja, aksioma, o ne teorema, kurią reikia įrodyti… Aš kartais vis dar paskaitau Jūsų puslapį, todėl noriu labai nuoširdžiai patarti – negrįžkite į tą bylos praeitį, nebraidykite po tą š… krūvą, nes nieko niekam jūs neįrodysite, nieko nepamokysite, tik pats save skaudinsite (ir nemeluokite sau, kad neskauda). Labai vertinga po tokių išgyvenimų pasikalbėti su psichoterapeutu, sakau tai iš asmeninės patirties. Nukreipkite savo mintis ir jausmus į kūrybą – aš vis dar su nostalgija prisimenu Jūsų kurtas terapines pasakas mažiesiems anūkėliams ar pratybas ikimokyklinukams. Manau, kad čia slypi kur kas vertingesnės gyvenimo pamokos.

Sokolovas, 2017-01-05 11:00:07

TEISINĖS VALSTYBĖS SPINDESYS IR SKURDAS

Teisinė valstybė- tai daugelio idealizuojama sistema. Kaip ir demokratija, Senovės Graikijoje išrastoji vergvaldžių valdžia…

Ir dar nuo tų senų laikų tikrieji ir tariamieji vergai siekia “stiprinti demokratiją”, t.y. savo šeimininkų valdžią.

Taip ir teisinė valstybė. Iš tikrųjų tai yra mašina, kartais galinti padėt, bet galinti ir traiškyti žmones bei jų likimus.

Daugiapakopė teismų hierarchija. Iš esmės- tai brutalios konkurencijos bei selekcijos išraiška. Devyni pragaro ratai, kuriuos reikia pereiti traiškomam žmogui. Ir net “nugalėjus paskutiniojoje instancijoje”, socialinis-dvasinis vyksmas jau būna negrįžtamas.

Prokurorų nepriklausomumas. Teisėjų nepriklausomumas. Jo esmė ir yra tai, kad nei prokurorai, nei teisėjai pagal teisinės valstybės sistemos kanonus niekaip neatsako už savo sprendimus, net jei juos paneigė aukštesnioji instancija. Taigi, tai yra tik nuožmų futbolą primenantis žaidimas žmonių likimais…

Tai- mašina. Tai yra tas atvejis, kuomet būna itin svarbu “neįkišti pirštų tarp smagračių”….

Burgis, 2017-01-05 11:07:14

Reginai D.: ačiū už patarimus! Kitam jie tikrai praverstų, bet ne man…

Taip, man skauda ir skaudės iki gyvenimo pabaigos, bet ne todėl, kad rašinėju. Tiesiog nieko niekada nepamirštu. Jau nugyvenau ilgą, sunkų, šviesų ir linksmą gyvenimą – viską įveikiu pats! Psichoterapeutu galiu būti Jums, jei prireiktų…

Esencija, 2017-01-05 11:42:05

Dar vienas direktorius neišmoko Burgio pamokos:

http://www.delfi.lt/news/daily/education/seimo-komitetas-aiskinsis-del-smurto-marijampoles-mokykloje.d?id=73357802

Rasa, 2017-01-05 12:23:05

Burgiui: ne, neįveikiat visko pats. Nors, žinoma, taip galvoti žmogui visada maloniau ir patogiau. Jūs darote tik tiek, kiek galite. Nesakau, kad mažai. Manau, kad tai puiku. Daug darote. Nekalbėsiu nei apie Dievą ar pan. 🙂 Bet aplink jus yra begalė žmonių, kurie greta, kai to reikia, kurie padeda- žodžiu, veiksmu, mintimis ir t.t. Ir sakyti, kad viską įveikiate pats yra tik pasipūtimas. Mano nuomone 😉

Net priminėt vieną pažįstamą jauną moterį. “Viską aš pati pasiekiu ir įveikiu, viską…”. O kur tu gyveni? “Jo name, bet tai kas, vis vien aš pati viskuo rūpinuos”. O kas moka už butą? “Na, žinoma, jis. Jo butas, jis ir moka.” O maistą kas perka? “Na nuperka jis tą maistą, gerai, dar drabužių man ir dukrai, papuošalų, bet šiaip tai viską viską aš pati…” O kieno mašina važinėji?… Ir t.t. Nesiplėsiu 🙂

Burgis, 2017-01-05 12:32:17

Rasai: o Jūs prisimenate posakį: jei nori muštis, lazdą visada rasi… Kodėl apibendrinote? Aš kalbu apie tas problemas, kurias, anot Reginos D., man turėtų padėti įveikti psichoterapeutas…

Rasa, 2017-01-05 12:50:37

Burgiui: 🙂 Gerai, prisiminsiu tą posakį 🙂

Nesušalkit tik. Nes nebus kam papriešgyniaut 🙂

Elena, 2017-01-05 22:24:18

Pritariu Reginai D.

Jei ieškai tobulybės, siek keistis ir pats, o ne tik keisti ar mokyti kitus.

“Lengviau pačiam apsiauti sandalus, nei kilimais iškloti visą žemę”.

Situacijose, kuriose dalyvavome atsakomybę prisiimkime ir mes.

Tai sunku, skaudu…

Matas, 2017-01-05 22:25:18

O aš pritarčiau Direktoriaus istorijos paviešinimui. Labai nustebau, kai visiškai su jos veikėjais nesusijusių, pavadinkime, “paprastų” žmonių kompanijoje supratau, kad net jiems rūpi byla prieš puslapio šeimininką. Kuo daugiau žmonių turėtų išgirsti kitą (netgi manyčiau, kad tikresnę) istorijos pusę. Ir drįsčiau spėti, kad Direktorius viską viešina ne dėl to, kad jam skauda ir reikia užuojautos, o dėl to, kad tai yra teisinga.

sonata, 2017-01-05 22:42:52

Matui: 10 balų. Šiaip tai su Šeimininko talentais ir knygą nebūtų sudėtinga parašyt. Kaip Moralės vadovėlį.

Burgis, 2017-01-05 23:05:11

Ačiū, Matai! Ir vis tik šiek tiek pataisysiu Tave ir nusistebėsiu kitais…

Nejaugi jūs nesuprantate, kad tą istoriją viešinu tik dėl to, kad tokia istorija nepasikartotų su tavimi, su juo, svarbiausia – su man brangiais žmonėmis?! Nejaugi jūs jau patikėjote, kad esu visai niekam tikęs žmogus? Nejaugi jūs nesuprantate, kad visi tie niekšai ir niekšeliai tebesėdi savo šiltose vietose ir bet kuriuo momentu vėl gali užsiimti niekšybėmis?

*

Aš laimėjau! Man ta istorija baigta. Ne vieną kartą esu rašęs, kad man nereikia paminklų nei gyvam, nei po mirties. Ir aš nerašau „Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа…“, aš rašau pamokas jums. Tau nereikia, jai nereikia, joms nereikia, bet žmonėms, kuriuos mylėjau ir myliu – reikia! Ir aš juos apsaugosiu!

Regina D., 2017-01-05 23:08:39

Pačiam keistis yra sunkiausia, bet tai vienintelis kelias norint susitaikyti su pasauliu, nes jo, kad ir koks jis neteisingas būtų, jūs nepakeisite. Žmonės mokosi tik iš savo patirties, ir tai ne visi. O psichoterapijos nenuvertinkite – tai mokslas kaip ir visi kiti, tik dar sudėtingesnis – konsultuojantys psichoterapeutai mokosi ilgiau nei medikai. Nustebtumėte sužinojęs, kad sėkmingiausiai žmonės meluoja ne kitiems, o sau. Reikia didelės drąsos tai sau pripažinti. Tas negebėjimas pamiršti nėra geras dalykas… Jums pačiam – juk gyvenimas eina, o savo energiją Jūs atiduodate praeičiai – tam, ko nepakeisi. Bet žinoma, tai Jūsų gyvenimas ir visi Jūsų sprendimai gerbtini. Saugokite save!

Mokinys, 2017-01-06 01:37:16

“Esu pasirengęs atsiprašyti, pasirašyti taikos sutartį, bet visų prašau – apsaugokime vaikus! Sutinku, jei tik to nori Paulina ir jos tėvai, kad mergaitė liktų gimnazijoje iki pat baigimo.”

Kodėl? Direktoriau, kam parašėt šią frazę pačiame kovos įkarštyje? Kam tuomet visas tas ginčas, jei sutikot nusileist tai, atsiprašant, bjaurasčiai? Iš dalies atrodo, jog visom išgalėm siekėt išvengt visų tų patikrinimų.

aleksandras, 2017-01-06 07:18:08

Reginai D

-BB nenori “susitaikyti su pasauliu” (skirtingai nei Jus)

-BB siekia “pakeisti” žmonių santykius, o ne pasaulį

-BB nuolat kartoja, kad “mokosi iš savo patirties” ir nuolat stengiasi atskleisti kitiems savo išvadas iš tų “pamokų”

-psichoterapijos tikslas pagelbėti žmogui suvokti tikrąsias savo nesėkmingų veiksmų priežastis; manyčiau BB šito tikrai nereikia

-bet kas, kas dirba su žmonėmis ir žino kas yra refleksija, tikrai žino, kad žmonės “sėkmingiausiai meluoja sau”, tad koks tikslas apie tai rašyti BB?

-“Negebėjimas pamiršti” yra geras, o ne blogas dalykas, būtent atmintis ir sąžinė sudaro sąlygas nekartoti klaidų

-BB “savo energiją” atiduoda ne “praeičiai”, o mums, ar gi tai taip sunku suprasti?

-Jūsų nuomonės kontekste frazė “Saugokite save” tiktų vos vos judančiam “seneliui”, o BB turi tiek energijos, kad tenka tik pavydėti 🙂

Nesuprantate Jus BB….

Burgis, 2017-01-06 08:01:30

Aleksandrui: nuostabu! Aš taip pasakyti nemokėčiau… Jūs „perskaitėte“ mane geriau nei aš pats. Iš širdies dėkoju!

Burgis, 2017-01-06 08:05:44

Mokiniui: Gėriuosi tavimi! Va, dėl tokių mokinių ir buvau pasirengęs atsitraukti, nusileisti, kad tik išsaugočiau nesuterštą Gimnaziją, kurią mes, aš ir Tu, kūrėme ketvirtį amžiaus.

Parašiau tai tada, kai antpuolis jau buvo prasidėjęs, o ne prieš jį. Apie tai, kad nebijojau jokių patikrinimų, teismų, gali paklausyti įrašuose, kurie daryti tada, kai apie antpuolį neturėjau net nuojautos.

Deja, niekšybė nuėjo toli, todėl naują Gimnaziją turėsi kurti jau Tu… Pasitikiu Tavimi!

Jovita, 2017-01-06 17:28:39

Žaviuosi Jumis ir tik tokie žmonės gail padaryti mūsu šalį tokia, kurioje norètusi gyventi.Jūs estate labai stiprus žmogus, kitas tikrai būtu pralaimèjęs. Jūsu pergalè man teikia vilti, kad dar turime galimybę pasveikti. Didžiausia pagarba ir padèka Jums.

Rimas, 2017-01-10 15:33:52

Pritariu Matui. Tikrai tikiuosi, kad B.B. viešina šiuos dalykus būtent todėl, kad tai yra Teisinga.

Sokolovas, 2017-01-14 13:26:16

Gerb. B. Burgiui:

Laukiame tęsinio…Apie dviveidžius karjeristus. Apie “savųjų” išdavystę. Laukiame…

Burgis, 2017-01-14 13:38:28

Sokolovui: bus! Tik dabar turiu šį tą gyvenime susidėlioti…