Dabar aš tai aiškiau matau…

*

„Moteris (pareigūnė) prokuratūroje atsiprašė, kad tenka gaišti mano laiką. O kai paklausiau, ar tam ji studijavo teisę, kad vietoj rimtų nusikaltimų nagrinėtų neadekvačiai save ir aplinką suvokiančių nesubrendėlių kliedesius, tik liūdnai palingavo galvą“, – pokalbį prokuratūroje prisiminė A.Mamontovas.

*

(lrytas.lt. 2015 03 14)

***

„… Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.“ (Jn 3, 14–21)

*

(www.delfi.lt, 2015 03 14)

Atsakymai

Burgis, 2015-03-15 08:32:05

Sekmadienio gi rytas…

Stebėtoja, 2015-03-15 11:45:18

JN 8, 12–20: „AŠ – PASAULIO ŠVIESA. KAS SEKA MANIMI, NEBEVAIKŠČIOS TAMSYBĖSE, BET TURĖS GYVENIMO ŠVIESĄ“.

“Jėzus vėl prabilo: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“. Fariziejai jam prikišo: „Tu pats apie save liudiji, – tavo liudijimas netikras“. Jėzus jiems atsakė: „Nors aš ir liudiju pats apie save, mano liudijimas yra tikras, nes aš žinau, iš kur esu atėjęs ir kur einu. O jūs nežinote, nei iš kur aš atėjęs, nei kur einu. Jūs teisiate kūniškai, o aš neteisiu nė vieno. Jeigu aš ir teisčiau, mano sprendimas būtų teisingas, nes aš ne vienas, bet esu aš ir mane siuntęs Tėvas. Ir jūsų Įstatyme parašyta, jog dviejų asmenų liudijimas tikras. Taigi liudiju aš pats apie save, ir apie mane liudija mane atsiuntęs Tėvas“. Jie paklausė: „O kurgi tavo Tėvas?“ Jėzus atsakė: „Jūs nepažįstate nei manęs, nei manojo Tėvo. Jei pažintumėte mane, pažintumėte ir mano Tėvą“. Įspėjimas priešams Tuos žodžius jis pasakė, mokydamas šventyklos iždinėje. Ir niekas jo nesuėmė, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda.”

Tomas, 2015-03-16 05:53:15

Bet kodėl nepasitenkinimas visada reiškiamas post factum, po teismo sprendimo? Kažkaip tai tampa simptomatiška, ypač pagalvojus apie Garliavą.

Burgis, 2015-03-16 07:00:44

Tomui: mano teismo sprendimo dar nėra…

Regina D., 2015-03-16 12:33:19

Kaip manote, gerb. Burgi, ar likimas valdo žmogų (viskas nulemta iš anksto, nieko neįvyksta, kol “dar nebuvo atėjusi jo valanda”), ar žmogus pats kuria savo likimą? Labai įdomu, kiek procentų mūsų gyvenimo priklauso nuo mūsų pačių…

Burgis, 2015-03-16 13:55:51

Reginai D.: tai amžinas klausimas! Aš į jį atsakau taip: Likimas, žinoma Likimas viską mums parenka, pateikia, bet…!

Mes visą gyvenimą patys turime rengtis tam, ką pateiks Likimas, mes turime lavintis, mokytis, treniruotis, grūdintis, domėtis, kaip kiti sutiko Likimo smūgius, analizuoti, kaip kokioje situacijoje reikėtų pasielgti. Mes visada turime prisiminti vienuoliktąjį įsakymą: „Nežiopsok!“

Jei graži, gera ir protinga panelė pasitaikė jaunystėje – nežiopsok!

Jei pamatei gero darbo pasiūlymą – nežiopsok!

Jei supranti, kad gali kilti grėsmė – nežiopsok!

*

Nepaisant to, kartais Likimo negali nuspėti…

Fa, 2015-03-16 14:32:18

Likimas yra tai, ko negalime pakeisti. O tai ką galime ir norime keisti – būtina keisti.

ir, 2015-03-16 15:53:07

Tomui Juškevičiui: kaip mokat greit nuteist, užtenka vieno straipsnio delfyje:(

Tomas Juškevičius, 2015-03-17 00:25:20

O, kaip miela – nieko blogo ir įžeidžiančio neparašiau, vardu be visa ko pasirašiau, bet įrašą ištrynė. Negražiai kažkaip.

ir: aš nieko neteisiu, nes situacijos nežinau detaliai, bet sakiau, kad kuo toliau, tuo mažiau ji vienpusė atrodo ir jei tai, ką mano įdėtam straipsnyje (ištrintas komentaras jau) direktorius tariamai sakė išties buvo pasakyta, tai ta situacija tikrai nėra vienpusė.

Tomas Juškevičius, 2015-03-17 00:29:36

ir: jei delfio nepakanka, siūlau kitą linką:

http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/b-burgio-grasinimas-moksleivei-padarysiu-tave-nepakaltinama.htm?p=2