Danguje…

Kodėl ta vieta, į kurią tikintieje veržiasi po mirties, yra danguje, o ne Žemėje? Juk Žemėje būtų jaukiau, šilčiau, įprasčiau, arčiau artimųjų, įdomiau, nes viską matytume, būtume su visais?… Tiesa, reikia tikėti, kad ir iš dangaus viską matysime…

*

Ne, danguje geriau! Nes labiausiai, ko žmogus trokšta, yra amžinybė ir begalybė. Jau rašiau, kad mano jaunųjų mokinukų klausimai – vis apie Visatą, apie žvaigždes…

Dangus yra begalybė. Žemėje turėtum amžinai stumdytis su tais pašlemėkais, kurie gyvenant kraują gadino. Pragaras!

Danguje gali nuo visų ir nuo visko pasislėpti. Begalybėje.

Danguje tikrai rasi, pamatysi daug naujo, nes jo, dangaus, neištirsi, neaplėksi per visą gyvenimą amžinybėje…

Danguje būsi tikrai laisvas. Žemėje tik vienas kitas (pavyzdžiui, aš…) priartėja prie laisvės, bet tik priartėja – per šviesmetį ar kelis, nes tikrai laisvas gali būti tik toli nuo savų, toli nuo jausmų, toli nuo prisiminimų, toli nuo užgyventos mantos, naštos…

Va, viską apie dangų parašiau, ir jūs supratote – nenoriu aš į dangų, nenoriu! Nenoriu būti begalybėje. Nenoriu būti laisvas nuo visko. Nenoriu išnykti, pasislėpti, nulėkti nuo to, su kuo gyvenu, kur gyvenu. Jau ankstyvoje vaikystėje mane kamavo klausimas: jei numirsiu ir pateksiu į dangų, tai kokio amžiaus aš ten būsiu? Vaikas? Nenoriu visą amžinybę būti vaikas! Tai gal būsiu toks, koks dabar esu? Nenoriu visą amžinybę būti toks! Aš gi buvau jaunesnis, gražesnis, buvau labai laimingas sielos ir kūno meilėje… Dabar jau tik sielos, o nepakenktų ir kūno…

*

Noriu žiūrėti į dangų! Noriu, kad jis savo žydromis akelėmis žiūrėtų į mane. Mudu draugaujame.

Atsakymai

Burgis, 2013-08-24 15:38:20

Pokalbis po dangumi…

Krikščionis, 2013-08-24 21:24:08

Dievas TUO PAČIU ir myli žmones ir nekenčia, nes jie yra nusidėjėliai. Savo meilę Jis išreiškė žmonėms atsiųsdamas Jėzų Kristų į žemę kentėti ir mirti ir išpirkti nuodėmių, kiekvieno žmogaus, kuris pas Jį sugrįš. Taigi, tie žmonės, kurie dėka Jėzaus Kristaus yra išgelbėjami, yra mylimi Dievo. Neapykantos nebėra, nes yra tik meilė. Tuo tarpu, kiti žmonės, kurie neatgailauja, kaupia Jo rūstybę. Ir vieną dieną, kai laikas atgailauti ir priimti Jėzų Kristų į savo gyvenimą ir širdį, bus pasibaigęs, jie patirs tik Dievo rūstybę. Taigi, jei galvojate, kad Dievas Jus myli ir mylės nepriklausomai nuo to ką Jūs darote, ir Jūsų nebaus, kuomet Jūs patys savo laisva valia atsisakote išgelbėjimo (Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas), tuomet Jūs būsite nubausti. Patirsite Dievo rūstybę, o ne gailestį ir būsite sunaikinti.

nuoba, 2013-08-24 22:28:43

Manau, kad Krikščionio mintys nėra labai krikščioniškos.

nuoba, 2013-08-24 22:33:22

nykštis žemyn – tai ne mano

krikščioniui, 2013-08-25 07:59:30

Slėpkitės su savo marazmatiniais paistalais.

Dievą sukūrė žmogus 😀

Burgis, 2013-08-25 11:01:31

Krikščioniui ir kitiems: gaila, kad ne taip perskaitėte mano mintis… Esu pažadėjęs šioje svetainėje neskelbti temų religine tematika. Pažadą kartais sulaužau, švelniai, atsargiai sulaužau, bet ši tema tikrai ne apie religiją. Ši tema apie dangų kaip jausmą. Nejaugi tik religingiems priklauso dangus?!

*

Kokią didžiausią klaidą daro tikėjimo šaukliai! (Apie ramiai ir tyliai tikinčius ir apie ramiai, oriai į juos reaguojančius netikinčiuosius nėra ko kalbėti – jie visi verti pagarbos!)

Tikėjimo šaukliai aršiai, aistringai, piktai, griežtai aiškina man, kaip viskas yra, kaip aš turiu suprasti, kaip aš turiu tikėti. Susidaro įspūdis, kad jie yra išminčių išminčiai, o aš esu bukas, už buką bukesnis… Palaukite, bet juk aš daug kartų esu skaitęs Šventąjį Raštą, dalyvavęs daugybėje pamaldų, perskaitęs daugybę religinės ir ateistinės literatūros, diskutavęs religijos tema ir su aršiais katalikais, ir su griežtais laisvamaniais… Juk aš net dviejuose universitetuose mokiausi filosofijos…

*

Aršiai pateikdami man savo teiginius, tikėjimo šaukliai bematant susipainioja… Parašysiu tik primityviausius painiavos pavyzdžius, kad visi suprastų.

*

Šventosios trejybės problema. Ar Jėzus Kristus buvo dievas, kai buvo žemėje? Lyg ir taip, nes jis buvo Dievo Tėvo sūnus. Tai jis turėjo tokias pačias dieviškąsias galias, kaip ir Tėvas? Tai kodėl ant kryžiaus klausė: „Tėve, kodėl mane apleidai?“

*

O gal Jėzus tik vykdė Tėvo valią? Tai jo stebuklai buvo ne jo, o Tėvo? Keista, kam reikėjo tarpininko?…

*

Visagalybės problema. Kodėl Tėvas žiauriausiu būdu turėjo nužudyti savo sūnų, jei jis vienu mostu, viena mintimi galėjo nušluoti nuo žemės visus netikėlius, nusidėjėlius, galėjo sunaikinti visą žmoniją, Žemę, Visatą? Žinoma, humaniškiau būtų buvę Dievo valia pakeisti visų žmonių mąstymą, elgesį taip, kad visi iki vieno įtiktų Dievui, tarnautų Dievui.

Kodėl Kristų Tėvas pirma turėjo nužudyti, o tik paskui paimti į dangų? Juk jei Kristus visų akivaizdoje prieš nužudymą būtų buvęs paimtas į dangų, poveikis žmonijai būtų buvęs tūkstančius kartų stipresnis.

*

Atsakomybės problema. Tai, ką dabar rašau, diktuoja Visatos Valdovas, nejaugi abejojate? Toks, koks dabar esu, tapau Visatos Valdovo valia. Jis man skyrė tiesą, kelią ir gyvenimą.

Kaip Dievas gali būti žiaurus, rūstus, kaip jis gali pykti ant savo kūrinių, kuriuos gali valdyti? Taip, aš kartais pykstu ant savo vaikų, net ant savo vaikaičių, bet aš nesu dievas, aš negaliu jų dabar pakeisti taip, kaip norėčiau. Ir vis tik, supratimas, kad jie, vaikai ir vaikaičiai, yra mano kūriniai, kad jie paveldėjo mane, man labai, labai, labai padeda suvaldyti savo pyktį!

*

Užteks. Tikėjimo šaukliai yra fanatikai. Niekas jų neįtikino per kelis tūkstančius (tik nereikia pradėti nuo Kristaus legendos!…) metų, neįtikinsiu ir aš. Ne to ir siekiu. Prašyčiau santūrumo. Ramybės. Prašyčiau prisiminti išminčiaus patarimą: „Viskuo abejok!“

*

Q.E.D.

Krikščionis, 2013-08-25 12:23:55

Ar žinojote, kad, jeigu tai, kas parašyta Biblijoje yra netiesa, o evoliucijos teorija bei materialistinė filosofija yra teisinga, tuomet Jūsų gyvenimas yra 0? Tuomet jokio teisingumo nėra ir negali būti. Taip pat tada nėra blogio ir gėrio, o Jūs tesate gyvuliai, kurie atsirado iš bendro su beždžionėmis protėvio. Ar suprantate, kad tokiu atveju, visi krikščionys, kurie anksčiau gyveno, gyvena dabar ir gyvens, yra idiotai, nes vietoj to, kad rūpintusi savo buitimi, tikėjo į Dievą, kurio nėra? Tokiu atveju, Hitleris, Stalinas gerai gyveno, o mirė ne ką blogiau nei kiti žmonės, kuomet kai kurie žmonės buvo kankinami iki mirties gulaguose, koncentracijos stovyklose ir panašiose “įstaigose”. Ar suprantate tai? Tai dabar atsakykite, ar norite, kad vis dėlto teisingas ir teisus Gyvasis Dievas egzistuotų? Taip, Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas ir Jis gyvas. Dėka Jo Jūs galite būti išgelbėti. Sugrįžkite pas Jį ir Jo Tėvą. Taip, atgailaukite ir kvieskitės Jėzų Kristų į savo gyvenimus ir širdis, kad Jis Jus išgelbėtų.

Rasa, 2013-08-25 13:09:13

🙂 Krikščioniui: 🙂 Nežinau, gal kaip krikščionis esi ir geras, bet įtikinėtojas tai prastas 🙂 Nes paskaičius tai atrodo, kad esi krikščionis tam, kad nesijaustum idiotu… 😉

Juokauju, atsiprašau iš anksto.

Jei esi geras krikščionis, geriau mažiau kalbėk, o daugiau mylėk. Juk tame esmė? 😉

Vladas, 2013-08-25 20:02:13

Mintis, kad “visi krikščionys, kurie anksčiau gyveno, gyvena dabar ir gyvens, yra idiotai,” gan įdomi, bet aš tikrai nebūčiau toks kategoriškas. Greičiau jau sakyčiau, kad tie žmonės neturėjo savo vidinio emocinio atramos taško, vidinio etinio kompaso, todėl to ieškojo išoriniuose autoritetuose ir jų siūlomuose dogmatinėse pasaulėžiūros sistemose.

Daugybė tokių žmonių šiuo metu yra ir tarp netikinčių biblinėmis tiesomis, bet vien dėl to negalima juos vadinti idiotais. 😉

Burgis, 2013-08-25 20:16:25

Vladui: kas kalbėjo apie idiotus? Kabutės klaidina…

Manfredas, 2013-08-26 07:47:44

Krikščioniui: jeigu jūs Stalino ir Hitlerio pėdom nesekat tik dėl savo religijos, tai nesupykit, jeigu skaitytojai jūsų pamokslų per daug rimtai nepriims.

krikščioniui, 2013-08-26 19:57:09

Sau, savo namuose kvieskitės ką tik norite ir į kur norite 😀

Kam įkyriai reikia siūlyti, brukti kitiems?

Panašu, kad dievas kalba su jumis, o tai jau liga 🙂