Dangun žengimo…

Žmonės nori tikėti. Juk toks gėris – būti paimtam į dangų su kūnu ir siela. Svarbiausia – su kūnu!

Bet tuo sunku patikėti… Todėl žmonės ieško pagalbos.

*

Vakar „Maksimoje“ mes pirkome maisto, o jie pirko gėrimų. Daug gėrimų! Žinia – trims dienoms. Bet ne tik dėl to. Jie pirko tiek, kad patikėtų. Kad pajustų, kaip jų pakitęs kūnas ir vos gyva siela paimami į dangų. Vienas kitas jau ir nebegrįš…

*

Žolinė – irgi gerai. Daržoves, vaisius žmonės irgi pirko. Kada, jei ne dabar? Tas žmogelis, kuris šįryt per radiją skundėsi, kad visi kalba apie tris laisvas dienas, apie pramogas, o nekalba apie šventę (pagonišką ir/arba krikščionišką), yra neteisus! Pagonys mes jau nesame net labai daug išgėrę, o krikščioniškojo šventės prado niekas niekada nesuprato, neanalizavo. O kam? Švęsti galima! Visko, ko šventei reikia, turime! Tik ar tai šventė? Nuo žodžio „šventas“…

Atsakymai

Burgis, 2014-08-15 09:41:30

Vis tiek šventė!…