Daugiau, dar daugiau gyvenimo!

Šiandien laukiau trijų laiškų el. paštu. Arba skambučių telefonu. Nesulaukiau nė vieno…

Pamanyk – nuostolis!

Už tai mus aplankė penki Gimnazistai. Penki! Palaima mudviem, garbė ir padėka – jiems!

O vakar buvome operos „Kapulečiai ir Montekiai“ premjeroje. Labai patiko!

O užvakar buvome puikiame koncerte (Valstybinis simfoninis orkestras, Evelina Sašenko, Jeronimas Milius) – klausėme muzikos iš kino filmų…

O užvakar… Jau rašiau.

*

Ir vis tik… Kada nors ir jūs pajusite, kaip gera, kai gyvenimas yra „reguliarus“, kai įvykiai, darbai nėra atsitiktiniai. Pajusite, kaip gera, kai gyvenimas kasdien tikrina tavo fizinį, dvasinį, profesinį pasirengimą. Kai vakare pavargęs gali atsidusti – padariau tiek ir tiek kitiems naudingų dalykų…

*

Ne kartą esu sakęs, rašęs, kad nemėgstu atostogų. Nes mano visas gyvenimas buvo palaimingos atostogos! Iki atmintino 2014 metų spalio…

Ar aš labai pasikeičiau nuo 2014 metų rugsėjo? Nemanau…

Todėl rytoj vėl eisiu į medžioklę… Grobio. Veiklos!

Atsakymai

skaitytojas, 2017-06-14 12:32:18

Peržvelgus,kas dėsto kai kuriose aukštosiose mokyklose ( turiu omeny humanitarinius mokslus,menus,apie tiksliuosius mokslus nieko neišmanau),kartais susidaro įspūdis (gal klaidingas),kad kompetencijos kaip ir nereikia net dėstant dalykus,kuriems dėstyti reikalinga profesinė patirtis… Nematyti mokslų daktarų,nieko reikšmingo ,mano nuomone,profesinėje srityje (menuose)nesukūrusių, veidai,keisčiausios disertacijų temos…Tikrų profesionalų žinios ir sugebėjimai nereikalingi?

petras, 2017-06-14 12:45:35

kažkam reikalingi, kažkam ne. kaip ir viskas mūsų gyvenime.

Burgis, 2017-06-14 17:06:57

skaitytojui: tiesiai į „dešimtuką“!

Rasa, 2017-06-14 18:44:11

🙂 Skaitytojui: gal problema tame, kad jei jau žmogus profesionalas ir dar geras, tai ar jis norės dėstyti už dėstytojo algą, kai gali kur kas daugiau (jei profesionalas) uždirbti iš savo kažkokio kitokio darbo? Ką tik peržvelgiau 2017m. dėstytojų atlyginimus iki pat profesorių 🙂 Iš kitos pusės pažiūrėjus, dirbti su studentais nėra lengva, tikrai ne visi svajoja apie darbą su peraugusiais vaikais, kuriems dažnai rūpi ne mokytis, o “prastumti” mokslus 🙂

skaitytojas, 2017-06-14 21:10:02

Rasai: Šiame dr. Burgio įraše apie algą nieko nerašoma.

Rasa, 2017-06-14 22:43:04

Skaitytojui: tai jau teip, nerašoma… ☺

dr. Burgio įraše.

dr.- tai draugas? docere? doctus? Drugelis? Nu tikiuosi ne durnius? 😀

Nesiginčysiu su tavim, skaitytojau, pavargau labai šiandien. O po darbo namie dar darbų laukia iki vidurnakčio krūva. O aš ne p. Burgis, aš noriu ramybės… Ir dar, žinoma (tik sau galiu pasakyt) manau norėčiau, kad mane apkabintų… Ne bet kas, žinoma 🙂

***

Vakaras. Nereikia nieko,

Tik sėdėti ir žiūrėt,

Kaip ta saulė mus palieka,

Ir lyg vakaras žėrėt.

Ir matyt, kaip upėj gluosnis

Atsispindi ir lanka,

Ir kaip žemę ima glostyt

Šilto vakaro ranka.

Ir girdėt ties galva skrendant

Nepažįstamus paukščius,

Ir matyt į naktį brendant

Kažką murmančius medžius.

Taip sėdėti ir žiūrėti

Be jokios, jokios minties

Ir jau nieko nenorėti,

Nieko, nieko, net mirties.

Radauskas, Henrikas.

skaitytojas, 2017-06-14 23:27:23

Nusiraminimui prieš miegą.

“…Between the iron gates of fate,

The seeds of time were sown,

And watered by the deeds of those

Who know and who are known;

Knowledge is a deadly friend

When no one sets the rules

The fate of all mankind I see

Is in the hands of fools…”

Peter Sinfield

skaitytojas, 2017-06-15 08:42:07

Manau,tas primityvus “kaštų ir naudos analizės” principo taikymas aukštosioms mokykloms,kai atradėjai,kūrėjai,tyrėjai ar išradėjai kartais laikomi laikomi “skolininkais”(nes jų išradimų,kūrinių ar tyrimų rezultatų dar “nenupirko”,nes tyrimai,pavyzdžiui, perdaug fundamentalūs,o ne taikomieji),manau, griauna mokslo sistemą iš esmės. Arba pedagogai, išmokantys būsimus atradėjus,tyrėjus,išradėjus,kaip suprantu,taip pat ne visada yra vertybė vadovybei.Net nesuvokiama,kad tokie žmonės ,o ne daug kainuojantys spalvoti reklaminiai žurnalai,tinklalapiai ar filmukai.yra geriausia reklama ne tik aukštajai mokyklai,bet ir valstybei.

petras, 2017-06-15 13:09:22

Na tai tie pedagogai turi būti daug geresni už kitų šalių ar universitetų pedagogus, kad jais galėtum reklamuoti savo valstybę ar universitetą. nes jei vidutinio lygio ar žemiau, tai tokia ir reklama.