Dauguma beveik visada neteisi!

Šios temos pavadinimas – iš mano švietimo raidos scenarijaus akcentų. Norėčiau, kad ir jūs atkreiptumėte dėmesį į šį visuotinį paradoksalų faktą. Rašant scenarijų ši mintis man pačiam buvo gana netikėta ir svarbi – paaiškinanti daug dalykų gyvenime… Pažiūrėkite.

***

Kas vyksta Šiaurės Korėjoje? Pateikiami daugumos neteisumo įrodymai…

*

Bolševikų revoliucija ir diktatūra įrodė, kad „больше“ (daugiau) negarantuoja teisumo.

*

Kas išrenka mūsų netikusią valdžią? Dauguma…

*

Kodėl tiek bėdų mūsų švietime? Todėl, kad daugumą įveikti sunku. (Scenarijuje rašiau, kad beveik visiems tinka tai, kas dabar yra: mokytojai nepersidirba sakydami, kad tokių vaikų vis tiek neišmokysi, tėvai patenkinti gerais pažymiais ir nesidomi, kuo jie pagrįsti, universitetai „gauna“ stojančiųjų, abiturientai džiaugiasi, kad visos aukštųjų mokyklų durys atviros ir t.t. ir pan.)

*

Žiniasklaida suvulgarėjo, suprastėjo, nes tik tokia įtinka daugumai. Kas kurs TV laidas, leis laikraščius, žurnalus keliems tūkstančiams eruditų, inteligentų? Mokančių už reklamą tokie skaitytojai ir žiūrovai nedomina – mažuma gi…

*

Kam šiuo momentu pasaulyje dauguma dainininkų ir muzikantų dainuoja ir groja? Daugumai. O dauguma neužsako to, ką vertina žinovai… Už „Triumfo arkos“ dainininkus balsuoja šimtai, Gyčio Paškevičiaus (jis geras dainininkas, geras!) paklausyti už pinigus susirenka tūkstančiai.

*

Ką geriate, ponai? Brangų vyną „Amarone“ ar pigią degtinę? Aha. O dabar paklauskite daugumos…

********

Kodėl manau, kad ši tema svarbi? Todėl, kad mes vienas kitą turime paraginti – tegu sprendžia mažuma! Noriu, kad mes išrinktume gerus rinkikus, o jau jie išrinktų gerą valdžią (ne, JAV modelis mums netinka ir dar daug metų netiks!). Noriu, kad mokykloms vadovautų direktoriai, kuriems paklustų dauguma (o kaip patikrinti tų direktorių tinkamumą?). Noriu, kad mane, mano vaikus, mano anūkėlius profesionalai (o kaip juos atpažinti?) prievarta atvestų į meno, mokslo šventoves (… железной рукой припрём народ к счастью…). Noriu, kad universitete vėl kelią rodytų tuzinas mokslo, profesijos žvaigždžių (save pavadinusių žvaigždėmis?) – kaip mano studijų metais.

***

Matote – aš nežinau, kaip dabar pasiekti mažumos diktatūros ir daugumos diktatūros balansą… Mažumos diktatūra baisi! Daugumos diktatūra –  baisi! Pabandykime atkurti kokybės indikatorius…

Atsakymai

Burgis, 2011-12-29 09:15:25

Reitinguokite, dauguma!

laisvamanis, 2011-12-29 10:33:07

reitinguoju neigiamai (kol kas esu mažuma), nes neteko ragauti “Amarone” o brangią degtinę – teko.

ir graudu, kad KTUG galva be diktatūros modelio neapsieina – nesvarbu, kad abu juos lyg ir kritikuoja…

Burgis, 2011-12-29 10:36:13

laisvamaniui: tai gal KTUG taip gerai gyvena dėl diktatoriaus?… :-)))

bach, 2011-12-29 10:38:27

Labai geros mintys. Demokratija tikrai nėra tobula ir visi tai seniai pripažįsta.

Manau, žiūrint į tautos išrinktuosius, tai juos turėtų rinkti ne visi (dauguma), o tik ta dalis kuri praeitų kažkokį testą. Aišku kiltų daug diskusijų dėl testo objektyvumo, sunkumo ir t.t. tačiau tik ta dalis kuri jį išlaikytų galėtų balsuoti ir gauti tarkim “nacionalinio rinkėjo pažymėjimą” 🙂

Kas tame teste būtų čia jau diskusijos klausimas, bet manau tik taip būtų galima atsijoti tą bandą kuri balsuoja prsiklausę populistinių nesamonių ar dėl to, kad “gražus vyras”. Partijoms būtų atsakomybė ne kurti pasakas, o realius planus ir juos vykdyti…. nes prieš kitus rinkimus neužtektų prieš 6 mėn pakelti pensijas ar minimumą 50 Lt….

laisvamanis, 2011-12-29 10:39:37

jeigu dėl diktatoriaus gerai, tai kas bus, kai diktatorius pasitrauks? bus blogai, ar labai blogai?

Kometa, 2011-12-29 11:21:23

Negali apšokti ar paskubinti laiko, kokia visuomenės dauguma, tokios vertybės vyrauja. Gero diktatoriaus nebūna. Reikia suprasti, kad pokyčiams reikia laiko ir nors saujelės intelektualių ir dorų šviesuolių.

Ilgai maniau, kad vienas lauke ne karys, bet dabar suprantu, kad nieko čia neįtikėtino, ar neįmanomo nėra. Net vienas būdamas gali aplink save šviesti, kiek tai tavo asmeninėse galiose. KTU gimnazija yra toks pavyzdys. Ir savo gyvenime ne kartą su tuo susidūriau. Anglų kalbotyros magistro studijas iš 8 baigėme tik 3. Kartą į dvi savaites šeštadienio rytais atvažiuodavo mūsų konsultuoti toks profesorius belgas. Visada tokį pavargusį mes jį žadindavome kava ir pyragais. Niekaip nesupratau, kodėl jis sutinka savo brangų laiką dovanoti ir mums. O jis su tokia ramybe ir kantrybe man paaiškino, kad niekada negali žinoti, iš kurio studento išeis didis mokslininkas… Tikriausiai mokslininkėm nei viena jau nebepatapsim, bet profesorių nuolat prisimenu, kai reikia sunkumus savo kelyje pasitikti.

Demokratija kaip ir laisvė yra tik aplinka siekti tikslų, tačiau ji negarantuoja vertybių per se… Prie jų reikia sunkiai sunkiai sunkiai dirbti kasdien. Lengvi pinigai, nuopelnai, lengvi rezultatai, greita šlovė – tik iliuzija masėms, už gero rezultato paprastai slepiasi profesionalų komanda, kuri pluša be darbo valandų nuovokos.

Arvydas, 2011-12-29 12:27:38

O galima daugumą ir mažumą dar smulkiau išskaidyti? Pvz., daugumos mažuma arba mažumos dauguma. Kiek galima daugumą “sumažinti”, o mažumą “padidinti”? Ar galima “išgryninti” mažumos mažumą? Ar taip “grynindami” neprieisime iki konkretaus individo? O kiek galima “išgryninti daugumos daugumą? Gal “gryninant” daugumos daugumą, gautųsi Dievas arba Absoliuti Tiesa? Čia tik matematinis nukrypimas 🙂

Kaip teigia dialektinio materializmo doktrina, priešybės sudaro vienybę. T. y. dauguma ir mažuma sudaro mūsų visuomenę. Jei dauguma klysta, mažuma ragina keisti taisytinus dalykus ir taip skatina progresą. Kita vertus, jei mažumos pasiūlymai ir idėjos tikrai geros, mažumai atsiranda potencialo tapti dauguma. Dauguma, tuo tarpu, tampa mažuma. Ir taip nuolatos, nes, remiantis kita dialektinio materializmo doktrina, pasaulis organiškas – jis niekada nenustoja keistis, jame nėra statinių būsenų. Išvada – negalima nuneigti nei daugumos, nei mažumos, nes jos sudaro vienybę. Jos nuolatos tarpusavyje sąveikauja taip keisdamos šiandieninio pasaulio politines, ekonomines, socialines, kultūrines tendencijas bei dėsnius. Na, o čia buvo filosofinis nukrypimas 😉

laisvamanis, 2011-12-29 12:34:40

Burgiui, Gruodžio 29 10:36

o gal KTUG jau yra tokia gera (kad ir diktatoriumi virtusio VADO dėka), kad geba būti gera jau pati savaime (iš savęs), nepasiduodama narciziškiems VADO pomėgiams?

QQ, 2011-12-29 12:45:10

kaip dirbantis su veiklos analizės sistemomis, tegaliu pasakyti – neįmanoma pagerinti to, ko nematuoji.. 🙂

NiekurNeiva, 2011-12-29 13:08:15

Kad visuotiniai rinkimai nėra ABSOLIUTUS GĖRIS, neginčijama dorybė, man atrodo, tai jau ir DAUGUMAI akivaizdu

Burgis, 2011-12-29 13:34:48

laisvamaniui: jei gimnazija 22 metus negali atsikratyti VADO, tai vienas variantas iš trijų: a) gimnazija yra menka, VADAS yra stiprus; b) VADAS yra geras, tinkamas gerai gimnazijai; c) laisvamanis yra piktas, kandus ir neteisus.

petras, 2011-12-29 13:46:43

man tai pasidarė aišku, kad nuo gamtos dėsnių nei per nago juodymą nepabėgom. valdo tas ir tiesa to, katras stipriausias (geriausiai prisiderinęs prie aplinkos). o kalbos apie valdymo formas mažumas daugumas ir kažkokius masių pasirinkimus beviltiškos 🙂

scania, 2011-12-29 14:12:49

Kodėl atsirado šis įrašas?

Užtat kad jau matosi, kad ir ne visiems, kad tikrai esama padėtis – katastrofa.

Demokratiją valdo sąrašas tų, kuriems gerai 😀

O kitas variantas – TSRS?! 😀

Ir visi variantai?! 😀

Taigi žmonės žmonės, turim civilizaciją, turim žodžio laisvę, išsilavinimą, mokslininkų ir filosofų – nejaugi nėra jokio genijaus, kuris parodytų trečią kelią – ne biurokratinę demokratiją ir ne partijinę diktatūrą?! 😀

sonata, 2011-12-29 14:38:58

scania, demokratija bus tol biurokratinė, kol žmonės bus apolitiški, t.y. nusišalinę nuo valstybės valdymo, renkantys šokančius, dainuojančius -“vsiem na zlo”. Bet pasirodo, kad tas “zlo” atsisuka prieš mus pačius ir tada jau nespėjam ploti – dažniausiai sau per kaktą – kokie kvaili buvom, ką išsirinkom.

petras, 2011-12-29 15:10:18

sonata. jeigu būtų tikra demokratija kaip sen. graikijoj, kai patys piliečiai priimdavo įstatymus, tai gal ir būtume neapolitiški. nes dabar turim išrinkt vieną iš daugelio melagių su aiškiu rezultatu, tai kam išvis tada balsuot, kam dalyvaut toj parodijoj. o patys piliečiai vėlgi nebegali įstatymų leist, nes pasaulis daug sudėtingesnis tapo. norint priimt įstatymus reik išmanyt daug dalykų reik daug patarėjų bei ekzpertų t.t. todėl vietoj demokratijos mes ir turim kokį tai kapitalistinį mažumos valdymą-diktatūrą, kai paprastų žmonių nuomonė senai niekam neįdomi, bet niekada ir nebuvo kitaip prie jokios kitos santvarkos. todėl viskas normaliai, savo vėžiose 😉

sonata, 2011-12-29 15:20:50

petrai, ačiū, paaiškėjo:) Tai gal reikia profesionalų politikų, kuriuos taip pat sėkmingai būtų galima išrinkti ar “nurinkti”? Aišku, kaip ir visad už nugaros kvėpuoja kapitalas – kad ir kiek mokėme Rusiją demokratijos Gruzijos atžvilgiu ir stengėmės būti teisesni už ES stipriuosius, dujotiekis iš rytų sėkmingai keliauja į Vokietiją. Bet savam kieme nors kiek galim pasitvarkyt kad ir veikdami pasaulio kapitalo primestose sąlygose.

Arvydas, 2011-12-29 15:23:58

Jei pas Jus yra naftos, tai reiškia, kad nėra demokratijos. Amerikietiškos demokratijos devizas 🙂

scania, 2011-12-29 15:45:46

Sonata – demokratija baigiasi rinkimuose. Nesvarbu, ką rinkom ar ko nerinkom, nesvarbu – buvo opozicija valdžioje ar pozicija, visada tie patys veiksmai. Tie patys veidai 😀

O kad ir toliau taip būtų – niekada nebus jokio įstatymo, kad balsuotume už asmenis, ne už partijas 😀

sonata, 2011-12-29 16:30:43

scania, truputį nesupratau – gi savivaldos rinkimuose buvo nesąrašinių personalijų. Ar pasiteisino? Arba va – Prezidentą renkam personaliai – ar visi patenkinti? Ne. Kitaip ir būt negali. Nes tada pusė rinkėjų turėtų savo prezidentus, o kita pusė būtų prezidentais:)

laisvamanis, 2011-12-29 17:09:33

Burgiui: yra variantas nelabai Tamstai malonus – laisvamanis piktas, o Burgis – oi oi, ne visada teisus (net KTUG ribose)

Arvydas, 2011-12-29 17:27:56

Laisvamani, jei Jūs būtumėte Seimo narys, Jūs neabejotinai būtumėte p. Gražulis. Jam taip pat labai patinka būti piktam ir medžioti raganas! Jei norite išsiaiškinti santykius su p. Burgiu, parašykite jam privačiai – elektroniniu paštu. Nesuprantu, kam Jūs liejate savo nuoskaudas viešai?? Norite, kad kiti komentatoriai pripažintų, kad svetainės šeimininkas būna neteisus? Tvarkoj, aš pripažįstu. O kas toliau?! Kitoj temoj vėl pradėsite iš pradžių?

Jei Jūs nesutinkate su kokia nors konkrečia mintimi ar tema – paneikite šeimininko požiūrį. Argumentuotai. O kažko neigimas vardan neigimo, nesiūlant jokių patobulinimų ar alternatyvų vadinasi nihilizmu. Ir jis – velniškai nuobodus.

Burgis, 2011-12-29 17:35:35

laisvamani, išsiaiškinkime. Kada ir kaip Jūs pajutote, kad aš manau visada esąs teisus? Tai netiesa! Aš esu klystantis, aistringas, mirtingas, ydingas… Bet tarp mudviejų yra keli esminiai skirtumai.

Pirma, matydamas daug netobulų žmonių, turinčių interneto svetaines, aš neinu ten ir neaiškinu jiems apie jų netobulumus.

Antra, matydamas savo ydas, žinodamas savo skausmus ir vargus, aš vis tik esu, esu, esu laimingas! Todėl ir esu ten ir tas, kas esu. Todėl ir žinau, kad esu savo vietoje.

Trečia, aš neieškau bendraminčių, kai noriu ką nors supeikti, pasmerkti. Aš tai padarau pats. Rizikuodamas, kad esu neteisus. Sau stengiuosi motyvuoti savo sprendimus, smerkimus, bet kitiems – tik tiek ir tada, kai noriu viešumo, kai smerkiu viešumu, kai argumentuoju viešumu.

*

Gal aiškiau? Rašykite, teiskite. Jei peržengsite ribą – ištrinsiu.

Burgis, 2011-12-29 17:37:34

Ačiū, Arvydai! Jūsų komentaras kažkaip atėjo po maniškio – galėjau sutaupyti, nerašyti. Jūs tiksliau apibūdinote situaciją.

scania, 2011-12-29 17:54:37

@Sonata – būtent savivaldos rinkimuose ir aišku viskas 😀 Mes čia žinome visus, kurie sąrašuose. Visose partijose yra po keletą sąžiningų… Bet negalima balsuoti už juos!

Aišku, padarė tuos „nepartinius“. Irgi matėm, kas ten kandidatavo 😀 Kur tu kaime pasislėpsi!

Tai Vilniuj rubikoną renka į valdžią 😀

Kaimuose rubikonai ir taip valdžioj sėdi 😀

sonata, 2011-12-29 18:08:02

scania, pala pala (atsiprašau už familiarumą) – kas renka? Mistinis Rinkėjas, ar tūlas Jonas, Onutė, Petras ir Marytė? Su šautuvu atvaro Marytę Rubikonas prie urnos ir liepia užbraukti? Už Rubikoną balsuoja Abejingumas, Neišprusimas ir Niekasnuomanęsnepriklauso.

Iš arčiau, 2011-12-29 18:33:22

Na del KTUG gero gyvenimo as turiu savo nuomone, bet vis dar sventes, tad nesipykime 🙂

O jeigu i tema, dauguma klysta, taciau toki dalyka kaip karas, dazniausiai issaukia vienas vienintelis asmuo…

scania, 2011-12-29 18:58:41

@Sonata – o jei be šūkių?! 😀 Nebeinam rinkti 😀 Po to, kai nebematom skirtumo tarp partijų 😀

Vietoje inteligentiškų šūkių apie mistinį rinkėją, neprošal prisiminti rinkimų statistiką – kaip vangiai už partijas ir kaip aktyviai už Grybauskaitę.

Et, bala nematė, jūsų tiesa, aš neteisus, laimėjote ir taip toliau.

Buvo malonu 😀

Saula, 2011-12-30 02:06:01

ach, tie rinkimai… Į atkuriamąjį seimą ėjo mano sąjūdžio grupės žmonės – pažinojau juos ir varge ir džiaugsme. Ir dabar balsuočiau užsimerkusi už N. Medvedevą, Lietuvos rusą, krikštolinės dūšios žmogų, už grupioką A. Taurantą, inteligentą, matematiką, logišką ir protingą, svarbiausia – sąžiningą. Už Abišalą – ne. O už ką?

Sistema netikusi. Tarsi apgauna rinkėjus. Savivaldos rinkimuose balotiruojasi Seimo nariai – o juk iš anksto žino, kad pasiliks Seime. Tai moralu?

Tas partijos eiliškumas. Balsuoji už partiją. Yra kaip ir tinkamų. Bet nusireitinguos koks “neskaidruolis”. O aš nenoriu už jį balsuot. Vėl mano balsas ne ten nueina.

Ir iš viso. Su kiekvienais rinkimais vis mažiau yra pasirinkimo. Ne prestižas doram/protingam žmogui balotiruotisį Seimą? Kodėl BB nesibolatiruoja?:-)

Burgis, 2011-12-30 14:39:50

Saulai: nesibalotiruoju tik dėl to, kad negalėčiau taip gyventi, veikti kaip kiti išrinktieji, o vienas sistemos neįveiksi…