Dažniausiai teisi ne dauguma

Ši tema tapo itin aktuali ne po D.Kedžio, ne po gėjų istorijų, o vakar, kai vienas gimnazistas, norėdamas paneigti mano priekaištus, pasakė: „Direktoriau, aš tuoj pakviesiu daugiau gimnazistų, kurie patvirtins, kad aš teisus!“ Teisi, jaunasis žmogau, dažniausiai mažuma! Skamba paradoksaliai, bet jei būtų priešingai – žmonijos progresas baigtųsi…

*** Jie visi galvojo, kad Saulė skrieja apie Žemę, o jis vienas pasakė – yra priešingai!

*** Baltijos prūsai buvo mažuma, jie narsiai kovėsi, bet išnyko, o dabar visiems aišku, kad jie buvo teisūs!

*** „Šuvalovai, kaip šiandien žmonės baisiai klysta, kai sako – mineralui stiklas neprilygsta…“ (ar tik ne M. Lomonosovas?)

*** Žiauriai klydo inkvizicijai pritarianti dauguma, žiauriai!

*** „Atomas“ reiškia „nedalomas“, bet ta protingoji mažuma nepatikėjo ir labai protingai (kartais ir neprotingai, bet įspūdingai…) jį ėmė dalyti!

***

Dabar pasakykite: „Bet mes juk priimame Seimo daugumos nuomonę!“ Tiesa, bet Seimas yra ta mažytė, mažytė visuomenės mažuma! Demokratijos, mokslo, meno esminis principas – paklusti pažangiausiai mažumai. Bet kaip įspėti, kuri mažuma yra pažangiausia? Va, tai ir yra visų laikų, visų kartų didžiausia problema! „Bolševikai“ reiškia dauguma, bolševikai tvirtino, kad jiems pritaria pasaulio dauguma, o kas iš to išėjo? Tai gal duokime valdžią menševikams? O gal tegu vėl valdo protingi faraonai, carai, karaliai, gimnaziją – vienas direktorius?

*

Jaunuoliai, su kuriais aš vakar kalbėjau! Mamos, su kuriomis aš vakar kalbėjau! Esu mažuma, bet esu įsitikinęs, kad teisesnė mažuma už tuos, kurie stengiasi prisidengti dauguma…

Atsakymai

Nepris, 2010-05-22 11:27:24

Kaip įdomu.. ką tik prie ankstesnės temos parašiau:

“Pasaulis persiverčia, kai minia pasigauna laikmečio nuotaiką atitinkančią idėją. Minia neturi nei proto, nei išminties, ir menkai tesvarsto, kur jos pasirinkimai nuves. Vienintelė viltis yra Žmogus. Žmogus, kuris mato, mąsto, tiki, myli, žino, jaučia, drįsta.”

Lina L., 2010-05-22 12:16:40

Šitas mitas negriūnantis.

Nors pavyzdžių, kad daugumos nuomonė neteisinga, daugybė, dauguma šauks ir šauks, nes jai tas labai gerai pavyksta: garsiai.

Bet visai malonu būti ir mažuma, ypač kai sutinki panašiai galvojantį kaip tu 🙂

Rasa, 2010-05-22 16:49:37

Prisiminiau neseniai skaitytą A.Karaliaus knygą.

” Moralė ir etika– tai skirtingos sąvokos. Moralė– tai taisyklių ir apribojimų rinkinys, kurių prisilaiko tam tikra grupė žmonių. Etika – tai principai, kurių prisilaiko vienas asmuo.

Taigi kartais veiksmai gali būti vertinami kai kurių žmonių grupių kaip amoralūs, bet vieno žmogaus atžvilgiu, gali būti etiški veiksmai.

Ne viskas, kas moralu, yra etiška. Ir ne viskas, kas yra etiška, yra moralu. Kartais šios sąvokos sutampa. Bet dažniausiai žmogui prireikia daug drąsos tam, kad vadovautųsi savo etikos principais ir atlaikytų spaudimą, kurį daro grupė žmonių, skelbiančių vienokius ar kitokius moralės principus.

Būtent tie, kurie atstovauja moralės principams yra linkę kritikuoti ir įteigti mums kaltės jausmą. Principas, kurį jie naudoja yra labai paprastas. Tavo elgesys neatitinka mūsų moralės principų, tad tu turi jaustis kaltas, turi atgailauti ir paklusti mūsų valiai.”

Gal turėtume tikėti, kad Burgio etika geresnė ir teisingesnė už daugumos moralę? 😀

Smokas, 2010-05-22 16:50:46

kažkas pasakė “protingų žmonių skaičius Žemėje yra pastovus per amžius, o bendras žmonių skaičius tai auga… ” 🙂

giedrius m, 2010-05-22 21:07:39

Manau, kad viskas paprasčiau. Demokratija galioja tarp tas pačias teises ir pareigas, sugebėjimus turinčių žmonių. Ji nusako norus, o ne universalią tiesą.

Kieno yra tiesa gali nustatyti tik arbitras iš šalies.

Audra, 2010-05-22 21:15:17

Mano mokykloje priimta elgtis taip: kai įvyksta kas nors rimto, dėl ko atsiranda skirtingai galvojančių ir vertinančių, dauguma žiūri į direktorę. Kai pasidaro aišku, ką ji galvoja, tai ir tos daugumos nuomonė pasidaro tokia pati. O tie mažutėliai, kurie galvoja kitaip, tikras nesusipratimas prie pataikavimo įpratusiame kolektyve. Gal tie jaunuoliai tegu bent pabando pasimokyti prieštarauti, nes vėliau teks dažniausiai sakyti “taip” už save viršesniems.

D., 2010-05-23 00:37:58

taigi kad nelabai tikiu ta mūsų seimo mažuma. Bet ko ir norėti, jei ją renka taip vadinami “garliaviniai”, o dar Jūs Bronislovai ant suvalkų pykot 🙂

Indrė, 2010-05-23 13:42:51

D., nuskambėjo, lyg žemintumėt “garliavinius”, gal jie ir nenusimano politikos moksluose, bet yra nuoširdūs žmonės, besielgiantys taip, kaip jiems nuoširdžiai arodo teisinga. Mūsų Lietuva tokia maža, jei pradėsim skirstyt į “garliavinius” , “suvalkus”, “vilniečius”, “kaimiečius”.. juk tai mūsų seneliai, broliai, seserys, svainiai.. – visi esame vienas didelis kūnas, negalime išsižadėti šlubuojančios kojos ar silpniau reginčios akies, turime mylėti ir pasirūpinti.

VYTS, 2010-05-23 21:16:26

” Baltijos prūsai buvo mažuma, jie narsiai kovėsi, bet išnyko, o dabar visiems aišku, kad jie buvo teisūs!”

Teisūs dėl ko?

Burgis, 2010-05-23 21:51:05

VYTS: kai kas nors kaunasi, tai kaunasi dėl ko nors, tiesa? O prieš juos kaunasi dėl ko nors PRIEŠ, tiesa? Taigi dabartiniu požiūriu niekas (gal nebent Rusija Užkaukazėje…) neimtų pulti tautos, stumti jos iš istorinių žemių, asimiliuoti, tiesa?

petras, 2010-05-24 08:46:59

taigi. pvz. Albanai apsigyveno serbų istorinėse žemėse – Kosove (aišku jiems leido apsigyvent) ir išstūmė serbus (bent jau daugumą) pasiskelbė nepriklausomi ir vualia, (dabar net dvi albanų valstybės europoje yra :)) rasit kas pavyzdžių ?) praktiškai visa europa, įskaitant ir Lietuvą, pripažino jos nepriklausomybę. beveik visa europa neteisi :DD taip išeina, kad europiečiai leido išstumti tautą iš istorinių žemių ir asimiliuoti, o sakot nieks to nedarytų. va tokia ta tiesa, ane 🙂 iš serijos kas stipresnis, to ir tiesa. ir taip visada buvo.

giedrius m, 2010-05-24 08:53:55

Burgiui. Galime nagrinėti šita “stumti tautas iš istorinių žemių”. Keli pavyzdžiai:

Kosovo albanai atsikraustė 1970+ metais į Kosovo teritoriją (buvo vietiniai serbų berods Jugoslavijoje trėmimai/perkėlimai) , taigi istoriškai tos žemės jiems nepriklauso. Ar jie ten dauguma? Ar teisūs serbai, bandę įvesti savo tvarką tose žemėse? Ir kas yra mažuma?

Šalčininkų/vilniaus rajonas iš dalies. Pagal mažumos /daugumos teises, jie būtų teisūs norėdami prisijungti prie Lenkijos. Pagal istoriją – nelabai.

Ir t.t.

Tai – kasdienybė. Ir kartu blogas pavyzdys, nes niekas vienareikšmiškai jo išspręsti negali.

Lina L., 2010-05-24 09:40:26

Tikrai kad kasdienybė, ir visada taip buvo.

Nesu istorijos žinovė, nu bet savotiškas tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos krašto keliavimas iš rankų į rankas visais laikais. Pvz. Klaipėdos krašto sukilimas 1923 m. – baltais siūlais siūtas “blogai padėto daikto” pasisavinimas, organizuotas iš Kauno (būkim biedni, bet teisingi 🙂 )

20 a. pirmoje pusėje, kai pažiūri, tokia buvo įprasta praktika mūsų kraštuose, priklausomai nuo Rusijos ir Vokietijos jėgų santykio. Tokie laikai, tokie papročiai, nepriklausomybė atsirado – nepriklausomybė dingo. Vilnius lenkų – Vilnius mūsų.

Ir dabar tokių ginčų daugybė visur, tik susilpnėja viena konflikto pusė, tuoj pareiškia pretenzijas kita. Kaip laukinėje gamtoje. Ir kas teisus?

petras, 2010-05-24 13:05:49

tai aš ir sakau, kad teisus yra tas, kuris yra stipresnis. nes jam nieko nebereikia įrodinėt, jis gali elgtis kaip tinkamas ir ką tu jam (jis bus teisus :))) ? o absoliuti teisybė, kaipo tokia išvis neegzistuoja. todėl lengva ir naudotis šituo žodžiu.

Indrė, 2010-05-24 13:47:39

Petrai, tik nesakykyt to vaikams ir jaunimui, ba mums visai nebūtina žinoti tokios tiesos: kieno galia/kumštis to ir teisybė.

petras, 2010-05-24 14:18:49

ne mano darbas žmones mokint, o gyvenimo 🙂 aš tik pastebėjimus savo užrašiau 🙂

ne apie tai.: štai pastebėkit, kokia teisybė, kai “žudikas” gauna taikos nobelio premiją ? neteisybė manau. deja vakarų europai, jav, daugumai kitų šalių valdžiom ir daugeliui žmonių tai teisybė :DD nes jie stipresni. nes jie kovoja prieš terorizmą, o civilis kuris žūsta po oro atakų, tik kovojo už savo gyvybę 😀

Lina L., 2010-05-24 14:42:04

Indrei: vaikai, cit, kokie kumščiai. Visuomenėje agresijai tramdyti yra policija.

O tarptautinėje politikoje man visada artimesnis teiginys, kad bloga taika geriau už gerą karą. Deja deja, taip dažnai galvoja būtent tik mažuma.

Indrė, 2010-05-24 15:13:12

Sukilimai prieš Carinę Rusiją.

Vilniaus krašto užgrobimas.

Partizaninis karas.

Sausio 13-oji.

šiems atvejams netinka variantas bloga taika geriau už gerą karą.. su taika nebūtume niekur nuėję ir dabar čia nerašinėtume..

giedrius m, 2010-05-24 15:20:36

Karas, kova už resursus ir išlikimą yra naturali žmogiška reakcija. Tai – evoliucija.

TAČIAU yra bendražmogiškos taisyklės, kurios įgalina turėti globalią visuomenę. Pagal šitas taisykles, evoliucijos jėgą reikėtų nukreipkti produktyviai, o ne kitų žmonių naikinimo tikslais, bei gerbti kitų žmonių teises. Todėl karas nebėra pateisinamas.

Vėlgi, savigyna agresijos atžvilgiu ir kova prieš sunaikinima yra pateisinama pagal bet kokias taisykles.

Lina L., 2010-05-24 16:14:46

Yra toks dalykas kaip propaganda. Bijau, kad abi pusės karinio konflikto metu yra nuoširdžiai įsitikinusios, kad kovoja už šventą reikalą.

nesvarbu, 2010-05-24 16:35:54

Daktaru mazuma norejo reketuoti, zudyti, ka sumane; dauguma norejo, kad jie butu sugauti ir uzdaryti. Biurokratu mazuma nori salia atlyginimu ir visu kitu mokesciu uz jiem pavestas pareigas gauti dar ir kysi uz tai, kad is tikro tas pareigas atliktu; dauguma nori, kad tai butu sustabdyta. Mazuma bando visus itikinti, kad homeopatija yra vertingas vaistas, nors dauguma – mokslininkai – vienas po kito irodo, kad tai viso labo placebas.

Nei buvimas mazuma, nei buvimas dauguma nera argumentas tiesai irodyti, pagristi. Liudna, kai tai yra vienintelis irodymas.