Didysis penktadienis – visiems

*

Nuprausk, dangau, mane ir visą žemę,

Dabar, kol dar šviesu, kol nesutemo…

Svarbu matyti liūtį, ne tik jausti,

Svarbu surasti laiko nusiprausti.

*

(Vilnius, „Šekspyro viešbutis“, 10.30 val.)

*

Šiandien daugelyje šalių – nedarbo diena. Net Švedijoje…

Nes reikia pabūti vienumoje ir atsakyti sau į svarbius klausimus.

  1. Kodėl tokia gaji legenda apie tai, kad visagalis viešpats, Visatos Valdovas, dangaus ir Žemės sutvėrėjas, tik begaliniu žiaurumu, leisdamas nužudyti savo sūnų, galėjo atvesti savo kūriniją į protą ir dorą?

  2. Kodėl tiek daug tarpininkų tarp Visatos Valdovo, viską matančio, viską girdinčio, viską suprantančio, ir tų, kurie nori su juo bendrauti?

  3. Kodėl žmonėms atgimimas po žiauraus nužudymo yra šventė, nors tas, kuris prikėlė, yra tas, kuris leido nužudyti?

  4. Kodėl žmonija pasidalijo į aršiai, žiauriai, kruvinai skirtingas Dievo legendas ginančias stovyklas?

  5. Kodėl pasaulyje tiek daug tikinčiųjų, nemokančių paaiškinti, kuo ir kodėl jie tiki?

*

Kodėl?…

Aš žinau atsakymus. Bet nesu Visatos Valdovo įgaliotas jums juos pateikti, nes kitaip būčiau toks pats, kaip ir kiti tikėjimo aiškintojai…

Aš tik galiu pasiūlyti nusiprausti. Kūną ir sielą. Atsisakyti veidmainystės. Atsisakyti noro kažkam įtikti ir patikti. Atsisakyti godumo.

*

Dabar tos tulpės tokios. Nes šventė – čia pat!

Atsakymai

Burgis, 2015-04-03 14:38:56

„… jeigu žinotum tu, kaip aš tikiu į žmones…“

qwerty, 2015-04-03 15:28:21

Vaikystėje galvojau, buvau įsitikinęs, kad žmonės, kurie lanko bažnyčią yra geri. Kad jie negali būti blogi. Vienas bendraklasis kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčia. Kartą jis su kitais draugais išsityčiojo iš manęs. Po to dar kartą, dar…Aišku, kalčiausias buvau aš, nes leidau tai daryti, buvau bailus. Tačiau… Po to buvo kiti pavyzdžiai. Tetos, kurios taip pat kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią, o pakeliui apkalbėdavo kitą, etc.Taip pamažu supratau, kad bažnyčia ir gerumas, meilė beveik neturi nieko bendra. Kažkur radau mintį:Kaip jos gali mylėti Kristų, kurio nemato, jei nemyli žmogaus, kurį mato? Vėliau, jau suaugus, viskas stojo į savo vietas -bažnyčiai ir jos tarnams nejaučiau nieko, nebent panieką. -Atsisakykite turtų! Jie nieko verti!, – moko aplink susibūrusias avelias gudrus klounas, pasidabinęs aukso rūbais, savo putliais, aukso žiedais beveik ant kiekvieno puoštais pirštais, vos išlaikydamas virš galvos šamaniškai iškeltą masyvią auksinę taurę…

Rasa, 2015-04-03 16:21:17

Vaikystėje galvojau, buvau įsitikinus, kad žmonės, kurie protingi, yra geri. Kad jie negali būti blogi. Nes juk jie tokie išsilavinę, perskaitę daug knygų, tiek daug visko žino ir supranta. O jei esi protingas, kaip gali nesuvokti, kas yra gerai, o kas blogai?… Labai norėjau užaugusi būti protinga…

Paskui pamažu supratau, kad protas ir gerumas beveik neturi nieko bendra… Kaip jie gali kalbėti visokiom aukštom frazėm apie naujas technologijas ir progresą, jei nemato, jei nemyli žmogaus, kurį mato panosėje?

🙂 Čia buvo pamąstymai perskaičius Qwerty 🙂

Mhm… Tikėjimas nelygu religijai. Kaip ir išmintis nelygu protui. Kažkas iš mūsų tai kažkada supranta, kažkas niekada…

Anima, 2015-04-03 16:21:38

Ačiū

qwerty

Anima, 2015-04-03 16:24:51

Dėkui Rasa. Visi mes Žemės žmonės

nemo, 2015-04-03 17:00:16

Nebrandus tas mąstymas: kartą teko pamatyt nutukusį ir blevyzgojantį kunigą, tai kartą ir visiems laikams supratau, kad (visur ir visada) Bažnyčioje (beveik) nėra gėrio ir meilės.

*

Vis savęs klausiu: kodėl taip kalbantys žmonės tos pačios mąstymo schemos netaiko kitose svarbiose gyvenimo schemose.

*

Pavyzdžiui: perskaičiau, kad Vilniaus vice-meras nuteistas už kyšininkavimą = nebetikiu, kad valdžia, kairė ir dešinė, Švenčionyse ir Šventojoje, gali būti dora.

*

Arba – pamačiau kaip pažįstamoje šeimoje brolis pasiskolino iš brolio (draugas iš draugo) pinigų, nebeatidavė, susibarė = nebetikiu broliais, seserimis, šeimų solidarumu, draugyste ir t.t. ir t.t.

*

Nebrandumas čia ne tame, kad netiesa, kad tas ar anas kunigas nėra geras. Tikrai gali būt negeras. Nebrandumas yra kategoriškose ir nelogiškose abstracijose, viena, antra, aklumas geriems pavyzdžiams, kurių taip pat daug yra, jei tik pasižiūri.

*

Visos tokios schemos yra nerimtos, neobjektyvios, nelogiškos.

*

Pikantiškai įdomu ir tai, kad elementaraus faktinio objektyvumo stoka asmenų savivokoje tampa “visažiniško ir blaivaus žvilgsniu iš aukščiau” perpilniu.

qwerty, 2015-04-03 17:31:08

Kažkada, kuomet dar žiūrėjau TV ar net dar daug seniau, viena žymi Lietuvos aktorė (Balandytė) iš ekrano prašė: – Mylėkit mus (aktorius), kad mes galėtume būti jums geri (čia buvo toks, tarybiniais laikais dėmesio bei aktorių išskirtinumo išpuikintos aktorės šauksmas-priekaištas, kuomet į Lietuvą atėjus kapitalizmui, kiekvienam užsiėmus savais reikalais, neliko laiko ir pinigų žavėtis aktoriais, kaip gerais tarybiniais laikais, kad buvo…). Kitais žodžiais tariant- kuomet bus palankios gerumui sąlygas, tuomet būsiu geras. Mylėsiu tave.Ar tu kartais irgi taip nepagalvoji? Dabar man sunku. Nėra pinigų,padėties, laiko, to ir ano. Todėl dabar dar negaliu pilnai mylėti tavęs. Nes tam nėra sąlygų.O bet tačiau,kuomet tai turėsiu, kuomet bus sąlygos, kuomet jas susikursiu, tuomet jau tai tikrai parodysiu , kaip tave myliu…Ar tokios mintys yra protingos ar išmintingos? Klausi, kas yra išmintis? Iš ko ji padaryta? Iš ko susideda? Nežinau kitų sudedamųjų dalių, tačiau išminties, kaip ir meilės-virš 50 procentų sudaro gerumas. Atjauta.Išmintis be atjautos yra tik protas. Kaip mylėti savo artimą, tau brangų, kuomet negali, kuomet nėra tinkamų sąlygų, kuomet sunku, kuomet pačiam juoda naktis, kuomet labai, beprotiškai myli, tačiau neturi jėgų tai parodyti? Neturi jėgų net žodžiams, prisilietimams, apsikabinimams. Kaip mylėti artimą, kuomet pats esi nelaimingas? Kuomet esi nevykėlis, todėl vietoje meilės savo mylimiem atneši tik nuoskaudas…Kaip mylėti tokiam nevykėliu ar nevykėlei?

qwerty, 2015-04-03 17:46:32

nemo, suprantu jus. Kažkada ir aš buvau tikintis bažnyčios mokymu. Panašiai kalbėjau. Tačiau jūs gi, nors ir nepateikdamas jokio įrodymo, labai daug ką parašėte apie kitaip galvojančius: /Nebrandaus ir buko mąstymo. Darantys apibendrinimus iš vieno pavyzdžio nematydami visumos. Kategoriški. Nelogiški.Akli geriems pavyzdžiams. Visos kurių schemos yra nerimtos ir neobjektyvios, stokojančios elementaraus faktinio objektyvumo./ Kaip matote galėjote ir trumpiau parašyti -esate nebrandūs, nelogiški ir buki durniukai, todėl nėra ką su jumis ir kalbėti…

nemo, 2015-04-03 18:15:14

Ir vėl tas susidramatinęs žvilgsnis “iš aukščiau” – “kažkada…” (suprask, iš tos menkos patirties, kurioje dabar esi tu, nemo:))

Qwerty, pats/pats gi nesunkiai pripažintum, jei nebūtų poleminės pagundos įkirsti ir atsikirsti, kad paties atliktas apibendrinimas nėra “kitaip galvojimas”, o paprasčiausiai retoriškai skambantis, bet faktiškai nekorektiškas pareiškimas, kad visą Lietuvą apvažiavus nesutiktum kunigo su aukso žiedu ant kiekvvieno piršto. Tai viena.

Antra, viena iš tos nieko gero neturinčios Bažnyčios išminčių yra tokia: nekęsk nuodėmės, bet mylėk nusidėjėlį. už to slypi antropologinė prielaida, kad asmuo yra kažkas daugiau už savo poelgį, mintį ar žodį; jo žodžiai, mintys, poelgiai gali pasikeisti. Šita prielaida visada leidžia išlaikyti asmens gerumo principą.

Todėl parašiau, kad paties ankstesnis apibendrinimas yra nebrandus, bet paties “buku durniuku” nevadinu ir nevadinsiu. Skirtumas tai esminis.

Stebėtoja, 2015-04-03 18:55:17

nemo, o kuri iš Jūsų parašytų minčių yra brandi? Jūsų manymu.

Rasa, 2015-04-03 18:58:18

Qwerčiui: kaip mylėti jei esi nevykėlis (-ė) ? 🙂 Vykėlis ar nevykėlis žmogus- tai labai jau sąlyginas dalykas. Taigi, šiandien tokia diena, kai būtent tai ir aišku! 🙂 Kaip mylėti nevykėliams, vykėliams ir visiems. Tiesiog mylėti. Ir tiek. Ir save tame tarpe. Argi net jis (Jėzus) nebuvo nevykėlis kai kurių akimis? 🙂 O juk jau kas kas, o jis tai mokėjo mylėti 🙂

“Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: „Še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas atstatai; gelbėkis pats! Jei esi Dievo Sūnus, nuženk nuo kryžiaus!“ Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su Rašto aiškintojais ir seniūnais, kalbėdami:„Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, tenužengia dabar nuo kryžiaus, ir mes juo tikėsime… Jis pasitikėjo Dievu, tad teišvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis yra sakęs: „Aš Dievo Sūnus““.Taip pat jį plūdo ir kartu nukryžiuoti plėšikai.”

nemo, 2015-04-03 20:49:10

Stebetoja, o kodel sita klausima uzdavete ne Querty? Su juo jau viskas aisku? (ta prasme, kad jam pilnai pritariate arba pilnai nepritariate?)

Suite: Much Ado About Nothing, Op. 11: Garden Scene

Stebėtoja, 2015-04-03 21:24:33

o todėl nemo, kad aš nei pritariu , nei nepritariu neikam. Radau gerų minčių Jūsų pasisakymuose ir norėjau, kad jas išgrynintumėte, nepainiojant kito žmogaus minčių ir nevadinant jų nebrandžiomis.

Tik tiek.

Vilniete, 2015-04-03 22:57:27

,,Rizikuojame likti tais, kurie lūpomis išpažino Dievą, tačiau kasdienybėje labiau mylėjo save, o svarbiausia savo įvaizdį, kurie skelbė mylį visą žmoniją, tačiau taip ir nesugebėjo pamilti šalia esančio žmogaus, kuriam kaip tik tuo metu reikėjo pagalbos. Tik pastebėdamas ir padėdamas konkrečiam kenčiančiam žmogui aš galiu sakyti pastebįs ant kryžiaus kenčiantį Jėzų.” D. Puslys.

Virėjas, 2015-04-03 23:03:34

o ar kas nors is cia esančių tiki kad yra velnias..?:]

qwerty, 2015-04-03 23:19:33

Virėjau, ir Dievas, ir Velnias yra mumyse.Ir tavyje.Velnias egzistuoja nepriklausomai nuo to, tiki juo ar ne.

Trakimas, 2015-04-03 23:35:05

Velnias yra ishrenkamas pagal sarasus -ir greitai juo taps Gabrielis Landzbergas—–

Andrius, 2015-04-07 08:49:04

Mano supratimu žodžiai “kodėl” ir “tikėjimas” netelpa viename sakinyje/pastraipoje.