Didysis penktadienis

Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.

„Naujasis testamentas“

***

Tai silpnas tavo tikėjimas, tai menkas…

Tu teigi, kad Viešpats yra visagalis, bet netiki, kad jis be tarpininkų neišgirs tavo širdies ir tavo proto maldos, nesupras tavo tikėjimo jausmo, todėl tu eini ten, kur tau maldos žodžius parašo, padiktuoja. Bet juk tai jau ne tavo malda! Tu eini ten, kur eina minia, skirtingi žmonės su skirtingais jausmais, mintimis, tikėjimais, ir tu tampi dulke dulkėse, o galėtum būti perlas dovanoje tam, kuriam be žodžių meldžiasi tavo širdis…

*

Tu manai, kad gali patikėti, jog Dievas leido nužudyti savo sūnų ir po to jį prikėlė, kad parodytų stebuklą. Anoks čia stebuklas, jei dievas prikelia dievą?! Koks čia stebuklas, jei reikia mirties, kančios, kraujo, norint atverti akis žmonėms, kuriuos pats sutvėrei?

*

Tu esi aklas, jei nematai tikrojo stebuklo, kurį šiomis dienomis tau vėl rodo Visatos Valdovas: mažas pilkas pumpurėlis sprogsta ir išsiskleidžia įvairiaspalvis žiedas! „Ir žoleles visokias iš numirusių šaukia…“ Visus, kurie buvo mirę, bet turėjo viltį, Visatos Valdovas prikelia, prikelia, prikelia!

*

Ir visi prikeltieji, be jokių tarpininkų, be jokių kunigų ir bažnyčių, supranta ir imasi stropiai vykdyti didįjį Visatos Valdovo įsakymą: pratęsk save! pakartok save!

*

Žinau, dabar tu vėl paklausi – kas tas Visatos Valdovas? Aš nežinau. Tai ir yra didžioji paslaptis, didysis, tikrasis stebuklas – aš nežinau! Visatos Valdovas nenori nuliūdinti manęs, nenori atimti iš manęs didžiojo stebuklo, tikrojo stebuklo, todėl aš ir nežinau. Todėl aš ir esu geras Visatos Valdovo karys. Todėl jis ir džiugina mane šiandien, rytoj ir per amžių amžius! Todėl aš ir švenčiu!

*

Ir jums – nuostabiausių atgimimo švenčių!

Atsakymai

Burgis, 2014-04-18 08:38:25

Kitaip jau nebus…

petras, 2014-04-18 11:45:12

Neįsižeiskit žmonės, bet man juokingiausias momentas šioje krikščionių svarbiausioje šventėje, bei nutikime yra tas, jog stengdamiesi užgošti senesnias šventes, pasirinko tokią šventę, kuri švenčiama atsižvelgus į visatos (gamtos) reiškinius, t.y. kilnojama šventė. taip gaunasi, jog jėzus gimė konkrečią dieną, o mire/prisikėlė priklausomai nuo kosmoso kūnų padėties :DD ir tai pats svarbiausias įvykis krikščionims. taip juokinga, kad net truputi graudu.

kita vertus tai labai gera strategija. kuo daugiau palieki neaiškumų, paradoksų ir vietų interpretacijai visiems gyvenimo atvejams, tuo gali lengviau laviruoti ir aiškinti “dievo” tiesas. gal todėl bažnyčia taip ilgai gyvuoja ?

Edita, 2014-04-18 14:48:30

Sveikinu svetainės šeimininką ir lankytojus su šv. Velykomis, gražių ir šviesių Jums švenčių!

P.Burgiui dėkoju už įdomius ir naudingus šeštokų MLT, ypač paskutinis nustebino išradingumu.

Burgis, 2014-04-18 15:33:11

Editai: ačiū! Gyvenimas Jums tikrai atlygins, nes jis visada atlygina tiems, kurie gyvena aukštai. Linksmų švenčių!

Indra, 2014-04-18 16:48:39

Norisi perimti jūsų sektiną pavyzdį – vertinti save, savo darbą, savo reikšmingumą, tvirtą įsitikinimą, kad esate „geras Visatos Valdovo karys“ – šviesos karys, baltas žmogus…

Bet aš dar neišmokau mylinčiomis akimis save matyti, vis mažiau tikiu stebuklais. Nebelaukiu, kad Visatos Valdovas mane prikeltų. Jei pats savęs nepakylėsi, jei nesusikursi mažo stebuklo, tai iš kitų tikrai mažai ko sulauksi… Kurkime stebuklus patys, pirmiausia sau 🙂 Gražių velykinių stebuklų!

ADOMAS, 2014-04-18 18:58:40

Šv. Velykų rytas tenušviečia tolimesnį Tamstos ir visos šeimos, kartu anūkėlių, gyvenimo kelią. Ir tik prasminga šviesa, plataus spektro, širdžių emisijos spektro šviesa. Tamstos Miniją saugo jusų žemiečiai. Patikimai.