Didžiausia dovana. Pagaliau jūs sužinosite, už ką direktorių ketveriems metams siunčia į kalėjimą.

Jau beveik grįžau iš ligoninės ir sužinojau, kad įrašai, dėl kurių esu teisiamas, jau yra pasauliui girdimi:

*

https://youtu.be/ZW2jrGDlM7g

https://youtu.be/62AQkRL_tBA

https://youtu.be/JidEr17onh4

*****

Žinoma, nedaug kas klausys, nes įrašai ilgi, žinoma, nedaug kas supras, nes reikia žinoti visą istoriją, bet man to užtenka: jūs turite ar bent galite išgirsti, kad aš gyniau Gimnaziją, gyniau Paulinos, gyniau visų savo gimnazistų teisę gyventi oriai ir garbingai. Aš aistringai gyniau švietimo sistemos teisę mokyti vaikus taisyti klaidas. Jei klausysite, tai tikrai suprasite, kad nebuvau ir nesu Paulinos ar jos tėvų priešas, kad norėjau jiems padėti nepadaryti tos klaidos, kurią jie dabar, deja, jau padarė ir niekada gyvenime nebeištaisys…

***

Pirmasis įrašas – mano pokalbis su Paulinos tėvais. Tėvus, motinos prašymu, priėmiau penktadienį savo kabinete. (Prokuroras kaltinamajame akte tai įvardijo taip: „tęsdamas nusikalstamą veiką…“ O, Santa Barbara!) Žinoma, nežinojau, kad tėvai dar gerokai prieš užeidami pas mane įsijungė įrašymo priemones… Jums spręsti, kodėl jie atėjo įrašinėti, o ne protestuoti prieš tai, ką jie vėliau pavadino dukros bauginimu… Jums spręsti, kodėl jie tai darė, kodėl jie neprotestavo prieš, anot jų, mano monologą, kodėl jie neišėjo, pasipiktinę mano kalba, kodėl jie nepasikvietė liudininkų…

*

Antrasis įrašas – mano pokalbis su Paulina pirmadienį, kai sužinojau, jog ji ne tik nesirengia palikti gimnazijos, bet net nesiteikė ateiti ir man apie tai pranešti… Ir vėl – jei tai, anot prokuroro, psichologinis smurtas, tai kodėl Paulina neprotestavo, neišėjo, nepasikvietė liudininkų?… Nes turėjo užduotį…

*

Trečiasis, trumpiausias įrašas (nuo jo galite ir pradėti…), mano pokalbis Paulinos klasėje, dalyvaujant klasės vadovei.

***

Pabrėžiu, kad nei prokuroras Osvaldas Stadalius, nei tyrėja Roberta Balžekaitė, nei liudininkai neturi jokių kitų mano kaltės įrodymų, išskyrus šiuos tris įrašus. Visa kita, ką jūs girdėjote ir skaitėte, yra kaltintojų, prokuroro ir žiniasklaidos fantazijos, virtusios smurtinėmis patyčiomis, sukėlusiomis man sunkų sveikatos sutrikdymą.

*

Galite mane pasmerkti, galite mane prakeikti, bet aš niekada nesigailėsiu, kad už tas kalbas užmokėjau savo krauju ir skausmu.

Atsakymai

Burgis, 2015-05-07 10:45:38

Man neberūpi, nes jums neberūpi…

petras, 2015-05-07 11:40:12

Paklausiau tik trečią įrašą iš klasės (nes trumpiausias). na tai mano asmenine nuomone, bent jau trečiame įraše tai absoliučiai nėra jokių įrodymų ar net užuominų apie žmogaus terorizavimą. kitu atveju, praktiškai visus mano buvusius mokytojus būtų galima teisti už žmogaus terorizavimą 😀 tai manau bent jau dėl trečio įrašo teisme galite būti visiškai ramus 😀

Burgis, 2015-05-07 11:42:50

Ačiū, Petrai! Iškart geriau pasijaučiau!

M11, 2015-05-07 11:48:25

Būtinai perklausysiu vakare.

Elijus Burgis, 2015-05-07 12:03:22

Sumokėsiu 100 EUR kiekvienam, kuris suras kurioje minutėje B.B. grasina sužlugdyti moksleivės gyvenimą. Nepainioti su „aplinkiniai sugadins gyvenimą“ ir pan.

Sumokėsiu 1000 EUR kiekvienam, kuris įrodys, kad tokiuose pokalbiuose (ne skunduose) galima surasti nusikaltimo sudėtį.

O tiems, kurie sakys, kad vis tiek taip kalbėti yra negražu, siūlau atlikti eksperimentą: paprašykite, kad kas nors slaptai įrašytų jūsų aštrų ginčą su, pvz., sutuoktiniu(-e). Garantuoju, nustebsite kaip kitaip viskas atrodo iš šono…

Matas, 2015-05-07 12:58:05

Žinojau, kad negali būti tokie tėvai protingi žmonės, na bet pokalbį išgirdęs vis tiek likau nustebintas, kokių žmonių esama. Gaila, neleidote jiems daugiau pašnekėti, nes turbūt būtų dar nesąmonių pasakę.

Exas, 2015-05-07 12:59:20

Šaunuolis, direktoriau, kad išlaikėt savo poziciją iki galo! Liūdna tik, kad tai visapusiškai brangiai kainavo..

Burgis, 2015-05-07 13:21:32

Elijau, tu rizikuoji – banditai ras… 1951 metais banditai rado, už ką mane, 1,5 metų vaiką, mano brolį, 2,5 metų vaiką, mūsų tėvą ir senelę, mūsų nėščią mamą išvežti į Sibirą. Ir išvežė. Ir dabar banditai ras…

buvęs studentas, 2015-05-07 13:24:09

Eik tu sau! visada maniau, kad Burgis yra chamas. Po tokios atakos purvasklaidoje jau buvau patikėjęs, kad jis tikrų tikriausias chamas. Burgi, atsiprašau už savo nepasitikėjimą Jumis!!

Išklausęs įrašus negalėjau patikėti, kaip primygtinai, atsakingai ir tvirtai gina visų pirmiausia mergaitės ir poto gimnazijos garbę, kaip aukščiau asmeninių interesų iškelia visuotinai priimtas taisykles, kad gyvuliai savo kanopomis netryptų jų.

Taip pat, kaip Burgis noriu, kad mano valstybėje įstatymas būtų aukčiau visko ir kad betkokie pašlemėkai nereguliuotų gyvenimo pagal savo įnorius, kad niekas nesulytų ir neduotų kyšių ir kad nebūtų lygesnių.

Labai gaila, kad tėvai visiškai kurti. Teisybė – chamizmas, tikrų tikriausias chamizmas. O dar labiau gaila, kai suvoki, kad vaikštančių ant šios žemelės donkichotų ir kovojančių už teisybę yra tiek mažai.

blah, 2015-05-07 13:27:29

cia ir liudniausia, kad tikriausiai ir nusipelnytu dauguma mano mokytoju teismo uz psichologini terorizma. Gudus buvo laikai, dabar tikiuosi jaunimas drasesnis, nebebijo tu “mokytoju”

Vaivos klasiokė, 2015-05-07 13:48:47

p. Bronislovai Burgi, būtina, kad šiuos įrašus išgirstų kuo daugiau žmonių! Kad visi tie, kurie skaitė skambias Delfi ir Lrytas antraštes sužinotų tiesą ir suprastų, kaip jais buvo manipuliuojama.

Tėvams ir moksleivei, žinoma, baisi gėda… Kad ir kaip pavėluotai, jie dar turėtų rasti savyje sąžinės, drąsos ir jėgų jūsų atsiprašyti. Labai noriu tikėti, kad vieną dieną taip gali nutikti.

Kaip, beje, ir tie žurnalistai, kurie taip sensacingai viską nušvietė, taip stipriai sutirštindami spalvas ir eilinį kartą nei kiek nesirūpindami savo straipsnelių pasekmėmis.

Sveikatos ir stiprybės jums! O mums visiems reikia mokytis iš jūsų plieninės valios, tvirto stuburo bei tuo pačiu, rūpesčio kitais.

Sokolovas, 2015-05-07 13:49:16

Komentuotojui blah:

AR NE DĖL TO NŪDIEN DAUGUMA JAUNIMŲ- NERAŠTINGI?

Galima nesimokyti, galima būti protingesniam ( iš tikrųjų- ĮŽŪLIAM) už Mokytoją, galima žodį MOKYTOJAS rašyti kabutėse, kaip tamsta įžūliai darote…

Už ką nekenčiate mokytojų? Koks dar “terorizavimas”? Tingėjot mokytis, o jums liepdavo? …

Apie politiką nekalbu, bet tais “gūdžiais laikais” jaunimas buvo kur kas raštingesnis! Dabar tik kas penktą jaunuolį galima ko nors išmokyti.

Žinote, kodėl? Nes mokymo proceso pradžia, idant būtų sėkminga, neatskiriama nuo tam tikros…prievartos! Kai jos nėra, sąmonė ima beviltiškai atsilikt nuo būties.

Dabar ne Mokytojai, o VANAGAI vykdo “švietimą”. Gerb. Burgio byla tai įrodo savo vyksmo faktu!

Sokolovas, 2015-05-07 13:51:07

Vilnietei: Bylose vadovaujamasi FAKTAIS. Į tai, ką Jūs išvardinote, tik ATSIŽVELGIAMA.

sonata, 2015-05-07 14:01:24

ojoj… reiks išsaugot anūkams, kad turėtų supratimą apie garbę, duoto žodžio laikymąsi, kad tai buvo labai reta senelių laikais, bet vis dar buvo. Labai geros etikos pamokos. Esam su Direktorium visai aštriai kalbėję, (tenka pripažinti, kad iš mūsų pusės net aršiai), bet niekad nešovė į galvą, kad tokie ginčai yra teisėsaugos institucijų objektas. Galima ginčytis, galima nesutikti, galima trenk durim, nelygu kieno koks temperamentas, bet iš musės padaryt dramblį… O gal čia taip reikia šiais laikais – sukurt situaciją, ją pasinaudot ir gaut medžiaginės naudos? Kažkodėl kyla asociacijos su “Motuše Kuraž”.

Kristina, 2015-05-07 14:19:35

Pagarba, tokiam pedagogui!!!

Darius, 2015-05-07 14:32:53

Na, galiu pasakyti, kad Paulina su savo tėvais taip gražiai iš neigiamos pusės visai Lietuvai apsiskelbė sukeldami visą šitą sumaištį, kaip sakant, iš musės dramblį padarė, kad ojojoj. Manau ateityje Paulinai tikrai bus sunku Lietuvoje kažkur gerai įsisukti ( nebent, aišku, tėvai padės su savo pinigais), nes ją ir jos nepagarbų poelgį žinos visa Lietuva, kai tuo tarpu galėjo tiesiog suprasti savo blogą poelgį ir kaip dera garbingai gimnazistei prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Žodžiu, ne tik kad Jums, pone Burgi, bėdų pridarė, bet ir savo ateitį kartu beveik sužlugdė. Tokius negarbingus poelgius žmonės visada atsimena, jų paslėpti beveik neįmanoma. Bet aš Jus gerbiu už Jūsų ryžtą ir nepabūgimą ginti savos gimnazijos garbę. „Žmogus nėra pribaigtas, kai jis pralaimi. Jis yra pribaigtas, kai pasiduoda” ( Ričardas Niksonas). Jūs nepasidavėte, todėl Jūs nesate įveiktas! Jūs esate puikus pavyzdys kitiems žmonėms, jog reikia ginti savo įsitikinimus, nuomonę bei garbę ir už juos kovoti, nors ta kova ir nėra lygi. Stiprybės Jums!

gimnazistė, 2015-05-07 14:40:18

Jūsų pozicija labai tvirta ir už tai Jums reiktų tik padėkoti. Gindamas ją, jūs gynėte ir visus jau gimnaziją baigusius, pagalvojote ne tik apie tuos 300, kurie mokosi dabar. Dėkoju Jums už tai. Nesuprantu tik vieno, kodėl ji dar mokosi, nejaugi jos poziciją palaiko likę mokiniai? Tikiuosi, kad taip nėra…

Burgis, 2015-05-07 14:40:53

buvusiam studentui: ačiū, Jūs parodėte tai, ką turėjo parodyti gimnazistė: galima klysti, bet reikia mokėti klaidas taisyti. O, kaip aš norėčiau vėl būti Jūsų dėstytojas! Širdį tokiems žmonės galiu atiduoti.

petras, 2015-05-07 14:43:48

Paklausius trumpo įrašo, labai įdomu buvo išgirsti ir kitus du. tai norėčiau ir aš savo mintimis pasidalinti.

  1. atvejis dėl teismo. tai manau be reikalo p. Burgis taip smarkiai pergyvena (aišku lengva man kalbėti 🙂 nes manau normaliame teisme, prokuroras su tokiais įkalčiais absoliučiai neturi šansų. t.y. Burgis manau bus vienareikšmiškai išteisintas, nebent teismas būtų labai korumpuotas, kas pas mus pasitaiko, bet vis dėl to manau, su keliais gerais advokatais tiesiog neįmanoma bus pralošt bylos. nes kaip sokolovas sakė, teismas vadovaujasi faktais ir logika (na bent jau turėtų taip būt), o įrašuose neišgirdau nei vieno grasinimo, nebet tik konstantavimą situacijos ar prognozes. akivaizdu, kad grasinama, juo labiau terorizuojama nebuvo.

  2. reikalo pusė – žmogiškoji (apie žmonių santykius), tai kaip sonata sakė. tai yra unikalūs įrašai. tiesiog galima kaip chrestomatinius pavyzdžius leist klausyti žmonėms. kai perklausiau, tai pasijutau, lyg būčiau perskaitęs labai gerą kūrinį, drama, tragikomedija visko galima rast. tai tobulas pavyzdys, kai susiduria chamizmas, siauras egoistiškas požiūris, pasalūniškumas, toks blogybių rinkinys pries sąžiningumą, vertybių gynimą ir t.t. ypač žinant, kad vis dėl to p. Burgis paliko gimnaziją ir kad moksleivė liko gimnazijoje, tai kaip ir “blogis” triumfuoja, bet užtat mes galime pamatyti kas yra kas. nepykit p. Burgi, jei tai skamba kaip pramoga man (juk aš jūsų asmeniškai nepažįstu ir negliu artimai priimti šios istorijos), bet labai džiaugiuosi, kad tie įrašai buvo paviešinti ir žmonės juos išgirdę manau tikrai praturtės. vnž jūsų “monologai” įspūdį man tikrai paliko ir tik iš gerosios pusės. gerbiu tokius žmones. esu įsitikinęs, kad šioje istorijoje jūs esata visiškai teisus, nes iš tikro gynėte moksleivę, jauną žmogų, nepaisydamas pasekmių ir manau tai turėtų daryt ne tik kiekvienas mokytojas bet ir apskritai save gerbiantis žmogus.

p.s. labai patiko keli epizodai iš pokalbio, kai pvz. pasakėt (atpasakoju netiksliai): kad tik idiotai gali nesuprast, kad vaikas rūko, jei jo tariamas pirmas parūkymas yra gedimino prospekte (kas yra tikrai akivaizdu, jei sugebi bent minimaliai mąstyt) 😀 tai tėvai sėdi nieko nesako, nes gaunas, kad arba jie idijotai arba apsimelavę kaip reikalas. vnž išeities nėra. aišku tai nieko neįtakoja, bet smagu, kad nors tokiu būdu gali išgrynint, pašiept tokius žmones. gal kiti tai pamatę susimąstys ir norės būt geresniais žmonėmis.

vnž labai daug prirašiau, kas nieko nesuprato tai ignoruokit. o p. Burgiui linkiu sėkmės. gimnazistei linkiu pasimokyti iš klaidų nes dar ne vėlu. na o gimnazistės tėvams tai jau tikriausiai niekas nepadės. kaip ten sako, kad kuprotą tik grabo lentos ištiesins. ir siūlau visiem kitiems žmonėms perklausyti šituos įrašus.

blah, 2015-05-07 14:56:58

ajaj, Burgi, svetainėje parašyta “el. paštas (neskelbiamas)”, o jūs paimat ir paskelbiat. Neprisižaiskit, gausit dar vieną bylą už kokį “aplaidų elgesį su asmeniniais duomenimis” ar ką nors panašaus.

O dėl mokytojų, tai jiem mokymasis buvo paskutinėj vietoj. Jeigu gerai mokaisi – tai tu protingas, tau gerai sekasi ir taip. Jei blogai mokaisi – tai nieko tokio, tu protingas vaikas, dar išmoksi. Užtai svarbiausia būdavo, kad pieštuką turėtum, kad kažkokią kortelę ant krūtinės nešiotum, kad paprašytum į tualetą nueit (kodėėėl?), kad “gražiai” sėdėtum, kad sąsiuvinyje visi puslapiai būtų ir t.t. Dar pridėjus šlykštų moralizavimą prieš visą klasę, atvirą tyčiojimąsi, labai retai, bet kartais net mušimąsi, ypač bauginimą… jo… manau daug nuteistų mokytojėlių būtų..

petras, 2015-05-07 15:11:33

Jonai, manau jūs esate teisus. tačiau tokiu atveju išlikti “profu” nebebuvo įmanoma. ta prasme, arba tu išlieki profu ir išduodi save ir kitus moksleivius, arba pasielgi “neprofiškai” bet elementariai ir grubiai (grubiai reiktų suprasti kaip be pagražinimų, be jokių politinių korektiškumų ir t.t.), kad net kvailiui (ar tokiu apsimetančiam) būtų suprantama, paaiškini, tačiau išlieki teisus prieš save ir prieš kitus moksleivius ir ne tik. išlieki teisus ir prieš kitus žmones t.y. netaikai dvigubų standartų. nes veidmainis žmogus ar dviveidiškumas mano manymu yra viena iš blogiausių žmogaus savybių, iš kurios rituliojasi ir kitos.

manau daugeliui žmonių pasitaiko gyvenime toks momentas, kai arba turi išduoti save, kad galėtum išlaikyti kažkokį soc. statusą ar gerą padėį. arba viso to atsisakai, kad galėtum išlaikyti pagarbą sau. keikvienam savo.

Burgis, 2015-05-07 15:31:16

gimnazistei: tik žemaitis žemaitį supranta, tiesa, mano gražuole ir protinguole Ligita?

qwerty, 2015-05-07 15:32:37

Tinklaraštininke, jei galite, tai nedelsiant ištrinkite tą vilnietės e-mailą. Negalima taip.

kambarėlis, 2015-05-07 15:45:26

: )

Kad ir kaip skeptiškai kartais žiūrėčiau į p. Burgio filosofiją, bet perklausiusi pirmąjį įrašą konstatuoju: nesuprantu, kurioje vietoje Vilnietė rado sovietmetį, grasinimą. Vargeli tu mano… Sveiko proto principas. Aišku, logiška.

Apskritai, vienas iš tų nedaugelio direktorių kurie nedvelkia ir kurių sistema nedvelkia pelėsiu.

blah, 2015-05-07 15:50:02

tikriausiai gimnaziste irgi suklydo uzsirasydama tikra emaila

Burgis, 2015-05-07 15:50:14

qwerty ir blah: ištryniau, bet nesuprantu, kas čia per naujos taisyklės?! Kas nenori, tas neskelbia savo el. pašto adreso, tiesa, borabora ir blah? O kas skelbia, tai dar nereiškia, kad skelbia tikrą adresą, pavyzdžiui, [email protected]. Niekur šios svetainės įžangoje neįsipareigojau neskelbti adresų! Jei tokia yra WordPress nuoroda, tai ne mano reikalas! Tai, ką aš dabar matau prieš save, rašydamas komentarą, reiškia tik tiek, kad su tuo komentaru el. paštas nebus paskelbtas, bet ne daugiau!

***

Apskritai, laikas nustoti bijoti savo šešėlio! Pasimokykite iš mano prokuroro – ką noriu, tą ir rašau!

Burgis, 2015-05-07 15:53:11

blah: ne, ta gimnazistė gali išdidžiai rašyti savo el. pašto adresą man visą gyvenimą – ji verta Gimnazijos, mūsų Gimnazijos!

*

Beje, ar jūs nepastebėjote, kad visų įstaigų visų darbuotojų adresai vieši ir tikri? Kaip čia taip, a?

Vytautas, 2015-05-07 15:54:19

Taip pat paklausiau tik trečiąjį dėl užimtos dienotvarkės, bet likau įsitikinęs tuo kokią nuomonę iš šalies turėjau – tai tik dar viena labai gera direktoriaus pamoka, kokių aš ir pats turėjau savo laikais. Ir kaip gailėjausi praleidęs vieną tokią gyvenimišką pamoką dvyliktoje klasėje apie meilę, taip gailėčiausi ir šitą praleidęs būdamas tų 3b klasės mokinių vietoje. Geriausia pamoka, kaip laikytis principų yra parodyti pavyzdį pačiam. Aš lygiai taip pat elgčiausi tokioje situacijoje ir manau daugelis gimnazistų išmoko kaip laikytis savo principų ir ginti idėjas. Labai vertinu direktoriaus tvirtumą. Visiškai nesuprantu šito teisminio proceso prasmės.

V., 2015-05-07 15:54:26

Ir gudri višta kartais uodegą įsidilgina. Čia aš apie “Vilnietę”. Garsiai juokiuosi!

Burgis, 2015-05-07 15:59:04

V.: būčiau direktorius, peikčiau, kad darbo metu rašinėjate, o dabar džiaugiuosi… Ačiū!

Andrius, 2015-05-07 16:19:47

*

Vienoje temoje B. B. stebisi, kad Sokolovas “budi” ir tą pačią minutę sureaguoja į kai kuriuos įrašus.

O kartais čia tenka paskaityti tik post factum komentarus, kas ką parašė ir kas ką ištrynė.

blah, 2015-05-07 16:27:03

dėl naujų taisyklių, tai jos nelabai naujos, jos vadinamos common sense arba lietuviškai gyvenimiška patirtis. Ją visi pradeda įgauti nuo 25erių, kada žmogus emociškai subręsta ir sugeba skirti savo ir kitų žmonių jausmus ir pažiūrėti į dalykus iš kitų žmonių pusės, vadinamoji empatija.

Kai kuriems tai užtrunka ilgiau; jeigu individo specialybė susijusi su pedagogika, pasiekus penkiasdešimtmetį, procesas apsiverčia ir pasiekus 70, individas nebesugeba gyventi tarp žmonių jų neįžeidinėdamas, neapmėtydamas katėmis ir tapkėmis.

Burgis, 2015-05-07 16:33:16

blah: nieko nesupratau, bet džiaugiuosi, kad man dar ne 70 ir aš neturiu nei kačių, nei tapkių (šlepetes turiu…).

Na, nepykite gi pagaliau! Aš Jūsų nepažįstu, o tai automatiškai reiškia, kad negaliu būti nusiteikęs Jums priešiškai.

Mes nesutariame kai kuriais klausimais, ar čia bėda? Bėda, kai kokia nors „Vilnietė“ ar pacientas (neminėsiu, nes tuoj parašys…) tendencingai, sistemingai stengiasi pažeminti, įžeisti. Tokiais atvejais aš ir sakau – lauk! Na, dar kartą, ar įsivaizduojate, kad koks nors nepažįstamas žmogus dabar pravertų mano namelio duris, užeitų ir pradėtų aiškinti, koks aš netikęs?!

blah, 2015-05-07 16:36:10

Tam ir sako visi, kad eitumėt į feisbuką, ten yra “durys”, galima apsiginti. Taika

ne humanitaras, 2015-05-07 17:28:57

Labai džiaugiuosi, kad galėsiu išgirsti šiuos įrašus. Dėl visa ko nusikopijavau į kompiuterį. Būtinai paklausysiu.

Gal kas nors jau yra padaręs stenogramą?

tik moteris, 2015-05-07 17:43:57

bet tai kaip alegoriškai nuskambėjo žodžiai-čia nėra pasiklausymo įtaisų:-(((((

Studentė, 2015-05-07 17:56:23

Gerb. Burgi. Nuoširdžiai užjaučiu, kad tenka patirti tiek streso kovojant už tiesą ir mokyklos garbę. Tikiuos ta mergina susipras, išeis iš gimnazijos ir visa šeima jūsų viešai atsiprašys. Jūs nusipelnote mažų mažiausiai atsiprašymo už sukeltas problemas.

Pentium100, 2015-05-07 18:04:52

Perklausiau trečią įrašą (kitus pasilikau kai turėsiu daugiau laiko), taip pat išsisaugojau kompiuteryje dėl visa ko. Visų pirma, gera buvo prisiminti gimnazijos laikus ir Direktoriaus pamoką. Antra, išgirdau tai ką ir galvojau kad išgirsiu – jokio grasinimo ar priekabiavimo, faktų konstatavimas. Kuris, beje, kuo toliau tuo labiau virsta tiesa – Paulina tapo žinoma savo poelgiu ir nesąžiningumu.

Gal tos taisyklės ir neatitiko įstatymų (ne teisininkas, negaliu pasakyt nė vienaip nė kitaip), tačiau bet kuriuo atveju Paulina pasielgė nesąžiningai. To jau iš mūsų valdžios užtenka. Stovi Kaune tualetas už pusę milijono litų, pinigų nutekėjimas akivaizdus (nes tiek toks statinys negali kainuoti), tačiau visi pasielgė pagal įstatymus, visi nekalti, o kur pinigai pradingo irgi neaišku.

Kaip gerai, kad aš nesu Paulinos klasiokas – man būtų gėda ir baisu (ne taip pažiūrėsiu gal irhgi į teismą paduos). Paulina – simbolis daugumos priežasčių, dėl ko Lietuvoje blogai gyvent. Ji labai nori mokytis KTUG, o gal aš labai noriu mieste važiuot 100km/h, o į Klaipėdą 250 ir nufotografuotas teisių neprarast ir baudos nemokėt?

JM, 2015-05-07 18:07:02

Eilinį kartą didžiuojuosi savo Direktorium.

Random, 2015-05-07 18:10:10

Įraše su tėvais – panašu, kad paskutinius sakinius (kai grįžo į automobilį) buvo arba mintinai išmokę, arba iš lapelio perskaitę. Tokios frazės kaip “aš neveiksnus, grasina susidoroti” juokingai skamba.

Mindaugas, 2015-05-07 18:11:21

Iš esmės, istorija baigta. “Case closed”, kaip sako užjūrio teisininkai.

Su malonumu pasiklausiau B.Burgio kalbos. Gražu iki negalėjimo.

Tai jokie ne slapti įrašai teismui. Tai stenografavimas istorijai! Nuostabu, kaip viskas pakrypsta. Gal, jei ne šis šlykštus teismo procesas, taip ir nebūtų išlikę B.Burgio kalbų pavyzdžių! O dabar – išliks. Vietoje memuarų.

Prisiminiau jaunystę. Lygiai prieš 25 metus Direktorius kalbėdavo 1:1 taip pat. Ir nors jaunatviškai nusiteikusį mane erzindavo jo tų kalbų ilgumas ir lėtas tempas, niekuomet neerzindavo esmė. Netgi atvirkščiai. Traukė kalbėtis. Bet nelabai išdrįsdavau. Tiesa, buvau išdrįsęs kartelį kitą, bet tik tiek. Ir išeidavo nerišliai.

O dabar tai jau pakalbėčiau. Prie alaus ar kavos ar arbatos ar vyno. Apie ką nors. Nesvarbu.

PS: neapsiribokit trumpąja kalba! Geriausia – su tėvais, 2014 09 26. Trumpasis pokalbis klasėje man kaip tik pats neįdomiausias.

Studenčiokas, 2015-05-07 18:22:13

Viską perklausiau, juk tam ir skirta darbo diena, ką aš manau…

Tėvai yra visiški idiotai, apie dukrą ne kitaip. Ta prasme, tai tokio lygio žmonės, su kuriais išvis neįmanoma kalbėtis. Gyvenime, jei įmanoma, su tokiais žmonėmis tiesiog nebendraujama, deja, ne visada tai įmanoma.

Iš to, ką p. Burgis padarė blogai(mano nuomonė ir vėl 🙂 ) tai labai labai labai ilgi jo monologai. Gal net 5 proc laiko nekalbėjo dukra/tėvai. Reikėjo iš jų imti argumentus, juos kramtyti ir išspjauti, o ne pažerti jiems monologą. Gal ir tada nebūtų padėję, bet tada jau niekas nebūtų padėję.

Ir klausimas, nebuvo galima tiesiog jos ignoruoti, išbraukti iš sąrašų, pasakyti, kad yra išmesta ir tiek. Kas jai beliktų, jei dienynuose jos nėra, mokytojai nerašo pažymių ir pan.? Būtų bent jau teismo išvengta, manau.

Gimnazistas, 2015-05-07 18:32:15

Trečiame įraše yra patyčių prieš Jus įrodymas: pačiame gale (13:32) yra girdimas pačios Paulinos kikenimas

Burgis, 2015-05-07 19:00:07

V.Gedvilas: „Jaučiuosi lyg kibirą purvo būtų užpylę“. (lrytas.lt)

Aha, o ant manęs pylė medų, tiesa?

Paulius, 2015-05-07 20:03:30

Manau, kad dabar teisinga būtų pareikalauti žiniasklaidos paneigti “pritemptus išvedžiojimus” dėl gerb. Direktoriaus kaltės, priešingu atveju purvą pylusius žurnalistus bent jau turėtų svarstyti žurnalistų etikos komisija.

Su malonumu perklausiau įrašus, pasitvirtino tai, ką galvojau nuo pat pradžių – viskas buvo ištraukta iš konteksto, arba pasukta kitu kampu.

Vieną dalyką, deja, supratau – tėvams apeliavimas į žmogiškas vertybes nuo pat pradžių buvo niekis. Jaučiasi vien tik laukimas ir gaudymas naudingų būsimam kaltinimui detalių.

shalikas, 2015-05-07 20:17:15

Na taip, džiaugiuosi ir aš, kad ten viskas kaip ir aišku, o žiniasklaida kompromatą lygioj vietoj padarė.

Tiek kad kaip ten bebūtų, kaip pedagogas tai kritikos už pokalbį su ta moksleive turbūt sočiai gausit.

Tas požiūris, kad moksleivis yra žmogus ir geba už save atsakyti ideologiniuose bokštuose užsidariusių žmonių tarpe, yra gana svetimas.

Visi daugiau piešia apskritai visus moksleivius kaip kone nepakaltinamus. Taip kad ta puolimo linija manau išliks, nes čia bus ne “sąmoninga, išsilavinusi, beveik pilnametė mergina”, o “vargšė nepilnametė mergaitė, kuriai taip nervai neatlaikė, kad vos nenumirė.”

Ypač ta tėvelio citata apie “realiai kilusį pavojų gyvybei” – baisus chamizmas taip vaiku dengtis, man gėda už tėvus būtų, nors pats turiu mamą, kuri visą gyvenimą už mane kryžium gulė.

Laima, 2015-05-07 20:32:31

Dėkoju gerb. Bronislovui Burgiui už puikų dukros išsilavinimą, už sudarytas sąlygas ugdytis paprastai mergaitei iš tolimo Šiaulių rajono kaimo.

Sveikatos ir sėkmės, gerb. Bronislovai!!!

Martynas, 2015-05-07 21:08:46

Negirdėjau nei vienos minutės, nei vienos sekundės, kurioje direktorius terorizuotų/atakuotų mokinę ar tėvus. 4 metai? Už ką? Jeigu čia terorizavimas, bauginimas, tai daugelį man dėsčiusių mokytojų būtų galima pasodinti už grotų kokiam dešimtmečiui. Stiprybės, Direktoriau.

qwerty, 2015-05-07 21:10:42

Nuspaudžiau įrašų nuorodą.Tačiau paklausiau tik minutę.Nėra prasmės.Asmeniškai man nuo pat pradžios yra viskas aišku.Direktorius tiesiog dirbo savo darbą ir tiek.Nuo kada Lietuvoje mokyklos direktoriaus darbo atlikimas yra nusikaltimas? Pasikartosiu: pareikšti kaltinimai nepagrįsti ir neteisėti. Prokuroras turi galimybę išpirkti savo kaltę. Prašyti teismo perduoti baudžiamąją bylą prokurorui ikiteisminiam tyrimui papildyti. Papildęs ikiteisminį tyrimą, konstatuoti, kad nėra surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių B.Burgio kaltę, nutraukti šį gėdingą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje. Arba, vaudamasis vienu iš pagrindinių baudžiamojo proceso uždavinių, kad niekas nekaltas nebūtų nuteistas, remdamasis įrodymų tyrimo teisme metu surinktais įrodymais, savo baigiamosios kalbos metu prašyti kaltinamąjį išteisinti arba jo atžvilgiu nutraukti baudžiamąją bylą.Taip padaręs, tiesiog teismo salėje prieiti prie B.B., ašarų pilnomis akimis pažiūrėti, apsikabinti jį, ir gailiai raudojant atsiprašyti neteisingai apkaltino.

Trakimas, 2015-05-07 21:13:35

Qwerty,o tai uz ka tuomet gerb. Burgis savo aukletines seimai sumokejo 30 000 litu?

qwerty, 2015-05-07 21:17:19

Trakimai, pinigai sumokėti paskubėjus.Dėl patarėjų neprofesionalumo.Jie net neišsiaiškino, kad tinklaraštininkas niekuomet nepripažins kaltės, kas susitaikymą ir bylos nutraukimą pagal BK 38 str daro negalimą, o pinigų sumokėjimą beprasmį. Bet kuriuo atveju, sūnaus bandymas gelbėti tėvo sveikatą yra pagirtinas.

Trakimas, 2015-05-07 21:20:03

Burgis jauciasi kaltas ,kad gime,kad gyveno ir stengiasi yrodyti ,koks jis yra geras savo mamai.Ania,,Qwerty?Taciau nemylimas vaikis negali perduoti meilas sava vaikams.Jo nelanko jo anukai ligonineje.Ji stengiasi apginti,taciau jo -nemyli.Del to ,kad jo niekas “nemyleja”.:)Kodel iki siol vsi “myli” Stalina,taciau niekas neoprisimena Gorbaciovo?:)

:), 2015-05-07 21:24:45

PEr ilgai kalbejote ir terliojotes su tokia moksleive. Istrauke is konteksto, paviesino frazes, kurios atrode baisios.. bet kai tevai dirba kalejime, tai speju mentalitetas toks..kaip ir mergaites, kuria tevai sugadino. sekmes Jums

VD, 2015-05-07 21:25:10

P. Burgi, patiko Jūsų kalbos ir išsakyttos vertybės šiuose pokalbiuose. Laikykitės!

Nevet, 2015-05-07 21:33:33

Perklausiau visus tris irasus. Nerealu. Butinai duosiu savo vaikam paklausyt, kaip pamoka. Ypac ta vieta kur kalbama apie norus. Cia budinga didelei daliai dabartinio jaunimo. Visi visko labai NORI ir daro nesamones, nes taip NORI. O tevai palaiko, nes juk vaikas NORI. Apie santyki tarp NORIU ir REIKIA, p. Burgis puikiai pasake.

Didinu Elijaus pasiulyma iki 200 EUR.

Kristina Kubiliūtė, 2015-05-07 21:54:09

Gerbiamas Burgi, perklausiau pirmają kalbą iš “dviejų geriausių Jūsų gyvenimo kalbų”. Kaip visada, žaviuosi Jūsų pozicija ir idealais. Toks pavyzdys, koks Jūs esate, įkvepia gyventi teisingiau ir gražiau. Deja, kai auditorija yra “visiški idiotai”, mintis lieka nesuprasta ir atsiduriama esamoj situacijoj. Galiu tik pagirti Jus už tvirtumą ir užjausti, kad “užsirovėt” ant tokių žmonių.

Trakimas, 2015-05-07 22:07:49

Neklausiau nei vieno irasho.As zinau,kad jis sava aukletinei paaukotu ne tik 30 000 ,bet ir 100 000.Taciau vis viena liktu prie suskilusios geldos .Jis yra “karalius Lyras”.kuris gaus prieglauda pas nemylimiausia dukteri—-

apropos, 2015-05-07 22:21:24

Tiesą pasakius, man tos pretenzijos Paulinos šeimai atrodo gerokai keistos. Prisiminkim veiksmų eigą. Moksleivė kažkur pažeidė gimnazijos taisykles. Direktorius nusprendė priminti, kad tokiu atveju ji lyg ir turėtų pati atsistatydinti. Pagal gimnazijos miglotai surašytas taisykles – bet ne pagal Švietimo įstatymą. Mergaitė atsistatydinti nenori, įstaymas jos pusėje. Direktorius bando daryti spaudimą galimai neleistinu būdu. Šeima, apeliuodama į įstatymą ir laikydama Direktoriaus veiksmus neteisėtais, kreipiasi į prokuratūrą bei KTUG steigėjus. Pradedamas ikiteisminis tyrimas, o taip pat padėties gimnazijoje patikrinimas valstybinių tarnybų jėgomis. Akivaizdu, kad Direktoriui tokia istorijos eiga pasirodė netikėta. Netrukus gerai pagalvojęs ir patyrusių advokatų pakonsultuotas nusprendžia, kad galbūt pavojingai persistengė ir pasiūlo Paulinos šeimai taikytis, tuo pripažindamas savo veiksmų ydingumą. Šeima nelinkusi eskaluoti konflikto ir sutinka taikytis. Kadangi abi pusės pripažįsta Paulinai ir tėveliams padarytą moralinį nuostolį, belieka susitarti dėl kompensacijos. Direktorius nuostolį vertina 1 Lt, šeima gi – 100 000 Lt. Po neilgų derybų per teisininkus sutariama dėl kompromisinės sumos – 30 000 Lt. Paulinos šeima sąžiningai vykdo taikos sutarties sąlygas ir atsiima visas pretenzijai p. Burgiui ir iš prokuratūros, ir iš KTU administracijos. Viskas, su šeima reikalai baigti, nei viena pusė neturi kitai jokių pretenzijų. Priešingu atveju kokia gali dar būti taikos sutartis?

Ir čia iškyla netikėta aplinkybė. Pasirodo, taikos sutarties nepakanka, kad būtų nutraukta baudžiamoji byla. Nes dėl tokios veikos baudžiamoji byla pradedama jeigu yra nukentėjusiojo skundas arba prokuroro reikalavimas. Nukentėjusieji savo skundą atsiėmė, skundo nebėra. Bet prokuroro jie paveikti negali. Jei prokuroras nusprendžia, kad veika yra pavojinga, tai niekas neprivers jo nutraukti bylos netgi konflikto pusėms susitaikius. Kas yra logiška. Dažnai taip būna, pavyzdžiui, išžaginimo atvejais, kai nusikaltėlis bando išvengti atsakomybės, pasiūlydamas aukai lyg ir kažkokią išpirką.

Tuo labiau, kad prokuroras netgi nepripažįsta taikos sutarties egzistavimo, nes trūksta kažkokių formalių to fakto įrodymų – susitaikymo protokolo, abiejų pusių atsiprašymų viena kitos ar dar kažko.

Bet užvis keisčiausia, kad p. Burgis, formaliai deklaruodamas susitaikymą, nuolat viešai toliau užsipuola Pauliną ir jos šeimą, nepagarbiai vadindamas juos kažkokios ypatingos Pravieniškių teisės atstovais, ir t.t. Tai yra, pats tą susitaikymą ir paneigia. Kas yra tiesiog priešinga jo paties interesams šitoj byloj.

Tuo labiau, kad nuo taikos sutarties sudarymo visa bylos eiga yra prokuroro rankose ir Paulinos šeima čia praktiškai niekuo dėta. Ponas Burgis netgi yra juos apkaltinęs, kad jie talkininkavo prokurorui renkant bylos medžiagą. O kaip jie turėjo elgtis? nežinau, ar jie byloje yra nukentėjusieji, ar tik liudytojai, tačiau tai nekeičia reikalo – jie tiesiog privalėjo tyrimui iškloti viską, ką žino apie bylos aplinkybes. negi jie turėjo melagingai liudyti arba apsimesti, kad nieko nežino? Tuo labiau, kad didžioji dalis medžiagos tikriausiai surinkta dar iki taikos sutarties.

M11, 2015-05-07 22:25:03

Perklausiau. Geras jausmas. Pasiilgtas BB balsas. Savotiškai ramina 🙂 Bus galima pasiklausyti kaip savotišką terapiją, kai bus sunkesni laikai. Ačiū, Direktoriau, kad primenat, jog laikausi teisingo kurso.

Ieva, 2015-05-07 22:27:32

Viena vertus, labai skauda stebint visą šią situaciją… Kita vertus, pradėjau klausyti ir negalėjau sustoti – gėrėjausi. Nuo pat mokymosi gimnazijoje pradžios (o gal ir dar anksčiau – nuo MLT kalbų) man ir, manau, daugeliui kitų gimnazistų buvote Mokytojas, įkvepiantis siekti aukštumų, mokantis teisingai gyventi, o dabar, kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, Jūsų autoritetas tik dar labiau sustiprėjo. Kiek daug žmonių, aiškinančių, kaip gyventi, ir kiek mažai Žmonių, iš tiesų gyvenančių pagal savo taip gražiai dėstomas tiesas!.. Ačiū už gyvenimo pamokas, už tai, kad padėjote tapti labiau Žmogumi! Stiprybės ir sveikatos, Direktoriau!

qwerty, 2015-05-07 22:40:42

apropos, viską gerai parašėte.Tačiau, čia vienos bei kitos pusės elgesio vertinimas jau po to. Tačiau tai nėra bylos dalykas. Todėl toks rašymas be vertės. Subjektyvus vertinimas aplinkybių, esančių už bylos ribų. Bylos gi dalykas, nustatinėtinos aplinkybės-veika tuo metu.Paskirkite tiek teksto įrašų turinio analizei.Parodykit, kur ten buvo grąsinimai bei terorizavimas.Būtų įdomu.Gal ir eurų gausit.Čia net premiją už tai žada…

Trakimas, 2015-05-07 22:41:08

Likimo ironija:)Va dabartes Sokolovui uzduokime uzdavini,jo verta:)Kiek procentu pirmasis pokalbio su moksleive irashas paneigia-patvirtina Burgio kalte trecio yrasho kontekste?

Nevet, 2015-05-07 22:52:28

apropos: neatidziai klausetes ka kalbejo p. Burgis. Jus vel rasote “mergaite atsistatydinti NENORI”. Mes visi daug ko gyvenime nenorim. As pavyzdziui rytoj nenoriu eiti i darba. Istatymas man leidzia neiti. As NENORIU ir neinu. Niekas man nieko nepadarys. Nebent dardavys ismes is darbo. Bet eisiu, nes REIKIA. Eisiu, nes taip reikalauja darbdavio taisykles. Ne kodeksai, ne istatymai, o susitarimas su darbdaviu. Ant to susitarimo as pasirasiau. Viskas daugiau nei paprasta. Paulina pasirase ant taisykliu. Jas pazeide. Uz tai salinama is gimnazijos. Koks gali buti NORIU ar NENORIU ? Uz tai mes taip ir gyvenam, kad galvojam, jog viskas priklauso nuo musu noru, o jei kas nors tiems norams trukdo, tai galima kazkaip apeiti…susitarti. O po to patys pykstam, kad gyvenam visuomeneje, kurioje vyksta kazkokia korupcija, susitarimai…As siuo atveju matau aisku tevu spaudima dukrai, kad ji turi mokytis butent KTUG.

Trakimas, 2015-05-07 22:58:50

Sokolovas nesupranta “irasu” prasmes.Okai nesupranta-jis vadovaujasi impulsais-“noriu ar nenoriu”.Ir bando tuom argumentuoti.Matematikas teip nesielgia–

Trakimas, 2015-05-07 23:02:57

Labai visu prashau man viska irodineti.Jei jus klausetes irashu-pateikite ju citatas ir sava argumentus.Nuoseklius,rislius ir aiskius.Dekoju.

Evelina, 2015-05-07 23:04:08

Neturiu žodių išreikšti pagarbai. Tikiuosi, man pavyks gyventi pagal Jūsų vertybes

nuoba, 2015-05-07 23:06:39

Įrašus paskaitysiu gal vėliau, nors nemanau, kad jie galėtų pakeisti mano nuomonę. O įspūdžiai apie šią istoriją prasti. Jeigu sutarimas šeimoje man viena iš didžiausių vertybių, tai sutarimas Paulinos šeimoje išimtis iš taisyklės. Daugiau negu liūdina

x laidos gimnaziste, 2015-05-07 23:22:26

As Jumis tikiu ir visada tikesiu. Niekas manes tiek neismoke, kiek Jus x 4 Gimnazijos metus.

Justinas, 2015-05-07 23:30:06

“When I despair, I remember that all through history the ways of truth and love have always won. There have been tyrants, and murderers, and for a time they can seem invincible, but in the end they always fall. Think of it–always.” Mahatma Gandhi

Marius K., 2015-05-07 23:37:59

Stiprybės ir sveikatos, Direktoriau!

Pareigūnas, 2015-05-07 23:51:57

Gimnazijos, BB ir mūsų, buvusių ir esamų gimnazistų nelaimei, tai vienas pirmųjų stipriai nuskambėjusių kirčių Lietuvoje: sulauksime ir daugiau. Paulinos tėveliai, matyt pabuvoję JAV, atsivežė sveika logika (realios naudos siekimu) nepaaiškinamą norą naudotis teisiniais “grėbliais”. Ten yra susiformavęs visas sluoksnis, kurie užsidirba vien iš bylinėjimųsi už vienokius ar kitokius įžeidimus, “psichinės sveikatos sutrikdymus” ir pan. Viena matosi – tėveliams nerūpi dukros ateitis, arba jie tiesiog nesupranta kas tai – šiuolaikinis išsilavinimas.

Dar viena versija – čia jų pirmoji rimta pamoka dukrai, kaip išsidirbinėti iš žmonių ir likti teisiam/nenubaustam, tuo pačiu ką nors sugriaunant. Bet aš linkęs tikėti žmogiškumu ir tiesiog kaltinti neišmanymą/bukumą.

Perklausiau įrašus – man BB yra suteikęs keletą nėmaž nešvelnesnių pamokų (žinoma – kitame kontekste, kitokia baigtimi). Ir už jas iš visų jėgų dėkoju. Jei nebūčiau gavęs tokio “spyrio”, tai iš manęs būtų ištižęs niekalas, braindead atsilupėlis, kokių pilnos pakampės – nesugebančių pasirūpinti savimi bedarbių (gyvenančių su mamomis) ir dar baisesnių darbuotojų, kuriuos pasamdęs pirmą darbo dieną supranti padaręs klaidą.

Toks yra lyderio darbas – teikti skaudžias pamokas. Mokyklos direktorius – lyderis, kaip niekas kitas, privalantis tempti visus, jei prireiks – už ausų, jei prireiks – spyriu iš mokyklos. Nekaip kitaip gaunamos tikros pamokos – ne literatūra, matematika ar chemija, pamirštamomis per keletą metų po mokyklos. O taip.

Ačiū BB!

Laikykitės!

Vilte, 2015-05-07 23:56:29

Gerb. Direktoriau, visada liksite širdyje kaip pavyzdys, kaip reikia mokytis, gyventi ir elgtis. Laikau kumščius, kad visos nesąmonės kuo greičiau baigtųsi, meldžiu ir tikiu, kad nugalės sveikas protas.

Jaunius, 2015-05-08 00:14:15

Puikios ir įkvepiančios kalbos, neina nesižavėti. Labai keistas šeimos noras būti lygesniais už kitus ir to siekti bet kokia kaina.

Tadas, 2015-05-08 00:19:43

laikykitės, mes žinom ,kad Jūs esat teisus.

ne humanitaras, 2015-05-08 00:24:25

Perklausiau antrąjį įrašą. Jo pradžia nėra graži. Mano supratimu, blefuojama ir gana keistais dalykais gąsdinama. Bet paskui drąsinama, gražiai patariama, raminama ir kultūringai aiškinama. Po tokio pokalbio tikrai nesijausčiau nei buvęs labai užterorizuotas, nei sugniuždytas, nei privestas prie savižudybės ribos ar pan. Jeigu kas teigia priešingai, tai arba visgi neperklausė iki galo, arba sąmoningai (nesąžiningai) tapatina musę ir dramblį.

Asta (IX karta), 2015-05-08 00:43:21

Perklausiau kol kas tik trumpiausią įrašą. Pagarba, direktoriau. Nesuprantu, kaip iš to galima “padaryti” bylą, teisinė mistika kažkokia…

Eglė, 2015-05-08 00:45:34

Perklausiau visus tris įrašus. Pagarba Jums. Stiprybės.

Egle, 2015-05-08 00:46:18

Labai gerai, kad paviešinti pokalbiai. Perklausiau juos visus, ir pasidarė aišku, kad jūsų elgesys buvo tinkamas. Nors iš pradžių tuo abejojau. Kelios aštresnės frazės tikrai nėra pretekstas jus kaltinti.

Indre, 2015-05-08 00:48:12

Perklausiau irasa su tevais, tai galiu pasakyti, kad labai graziai gerb. Burgis pakalbejo su tevais, apskritai ten jokio nera terorizavimo, netgi sakyciau labai korektiskai pakalbejo. Jis jiems suprantamai isaiskino visa situacija. Jeigu jie nesuprato, tai man ju labai gaila.

Sekmes gerb. direktoriui,teisybe Jusu puseje!

jonas, 2015-05-08 01:10:12

Išklausiau visus įrašus nuo pradžios iki galo. Įrašai apie TIESĄ be atspalvių! Galėtų būti naudojama kaip gydomoji medžiaga dvigubų standartų visuomenei. Ačiū Jums Burgi už gyvą principingumo pavyzdį.

exGimnazistė, 2015-05-08 01:12:06

Direktoriau, aš paklausiau. Tik tam, kad vėl išgirsčiau Jus kalbantį. Viskas prasisuko kokius 16-17 metų atgal, kai aš sėdėjau salėj ir klausiau. Negirdžiu įraše nei vieno sakinio, net tonas Jūsų stebėtinai ramus, kuris galėtų reikšti kažką priskiriamą baudžiamąjam kodeksui.

apropos: man tai gaila taip mąstančių žmonių. labai. turiu tokią gilią nuojautą, kad jūs labai jau artimai susipažinęs su byla. tiek to. kaip bepasibaigtų teismas – Burgis liks Direktorium savo vaikams (gimnazistams). Deja, apie Pauliną jis labai teisingai pasakė įraše- tu jau nesi gimnazistė. ir niekada nebūsi. ir tai tiesa. net jei ji turės atestatą, net jei ji puikiai pabaigs LSMU ar dar kokį nors universitetą ir taps medike. vistiek gyvenime atsiras kas jai pasakys – tai tu esi ta, kuri neturi garbė, kuri nesupranta kas yra žodžio laikymasis. kaip aš galiu patikėti savo sveikatą žmogui, davusiam Hipokrato priesaiką, kuriam priesaika yra nusispjaut? tai gal ji pagal savo “noriu-nenoriu” vieną dieną pasakys – nenoriu aš padėti tam ligoniui ir nepadėsiu.

Gyvenime yra ne tik tai, ko tu nori. Gyvenime yra tam tikros taisyklės, kurių mes visi laikomės. Būtų absurdiška priminti KET ar dar kitas visiems žinomas taisykles, kurių visi laikomės. Yra begalė klubų, kur yra garbės kodeksai. Taip, įstatymai gal ir neleidžia žmogaus šalinti iš klubo už kodekso pažeidimą, bet jis pats supranta, kad jam ten nėrą vietos. Gaila, kad Paulina pati nesupranta, kad nėra jai vietos. Ne, ne tarp gimnazistų. Tarp alumniu. Ji niekada nebus tarp mūsų. Nes ji nebėra gimnazistė. Net jei ir gaus atestatą (raudoną, geltoną, violetinį, nors ir auksinį). Savo poelgiu tiek ji, tiek jos tėvai padarė tiek žalos savo dukrai, kad tikrai būtų paprasčiau buvę tyliai, ramiai išeiti.

Kai aš mokiausi paskutinėje klasėje buvo kaip tik ta istorija su minimu Miniotu. Labai gerai atsimenu. Puikiai. Rūkė jie ne klasėje, jie rūkė už bendrabučio. Juos net nepagavo. Kai jie parėjo į Gimnaziją pavaduotojas paklausė – kur buvot? ir jie prisipažino. Nes jie turėjo garbės. To, ko nenuspirksi už pinigus, neišmoksi iš knygų. Tai gimsta šeimoje. Ir čia aš pritarsiu Burgio nuomonei – kažkas toje šeimoje yra negerai. Nesuvokiama kaip žmonės dirbantys pataisos kolonijoj nesugeba įdėti vaikui į galvą garbės sąvokos. Gal tarp kalinių sėdint panašeja? Kitos išvados neturiu… Ech, gaila. Ne, ne Direktoriaus. net ne Gimnazijos. gaila tos vargšės mergaitės, kurios tėvai neatliko savo darbo. o tik privirė košės tiek, kad aš jos vietoj stengčiausi kuo greičiau ištekėt ir atsikratyt pavadės, kad tik niekas manęs nepažintų…

Tadas Vasiliauskas, 2015-05-08 01:39:59

Praėjo keturi metai kaip baigiau gimnazija, bet mane vis dar stebina kaip protingai ir teisingai galite šnekėti, Direktoriau. Gera klausyti. Ačiū.

Mindaugas, 2015-05-08 01:43:30

Pagarba Direktoriui ir linkėjimai stiprybės ir sveikatos kovojant su chamais.

Lėlys, 2015-05-08 01:49:20

Būtent, gaila to vaiko, nors kita vertus – ji juk gali imti ir nelankyti (nesvarbu, ką tėvai liepia). Bet lanko…. Dusčiau iš gėdos kiekvieną dieną, bandydamas peržegti KTUG slenkstį… Kojos linktų…. O jai – nelinksta… Liūdna, labai liūdna. Apie tėvus galėčiau tik pagal jų poelgius pakomentuoti – bet tokių riebių žodžių čia rašyti negaliu. BB – niekas nepamiršta! 🙂

Burgis, 2015-05-08 07:12:36

apropos: dabar pasidomėkite prokuroro ryšiu su kaltintojais…

Temidė, 2015-05-08 08:04:23

Dar neklausiau įrašų, bet būtinai paklausysiu. Džiugu, kad tiek daug teigiamų atsiliepimų ir atsirado dar daugiau Jus palaikančių žmonių.

Andrius, 2015-05-08 08:10:47

Perklausiau vakar visus tris įrašus. Lenkiu žemai savo galvą prieš poną Burgį. Pagarba jam tik sustiprėjo.

O mergaitės tėvai… Jie gi ėjo pasiruošę, apgalvoję ką kalbės. Trakimas prašo pateikti įrašo citatas, nuoseklius, rišlius ir aiškius argumentus. Ar tėvai pasakė nors vieną rišlų, argumentuotą sakinį? Aš negirdėjau.

Briedis, 2015-05-08 09:11:45

Kartais pasijaučiu lyg įvykiai klostosi kaip kokiame romane arba filme. Kažkoks rašytojas yra sakęs, kad iš esmės yra keliolika scenarijų pagal kuriuos visi romanai parašyti. Turbūt tas tinka ir tikriems įvykiams. Šiuo atveju man vis akyse iškyla kultinis “Gandi”. Tai buvo toks nedidelis, nepiktas, bet labai kietas diedukas.

Andrius, 2015-05-08 09:14:50

O tie rašytojai šiuo atveju yra žurnaliūgos? 🙂

Štai ir dabar delfis cituoja šį tinklaraščio įrašą. Kaip visad rašo su klaidomis. O straipsnio pabaigoje pasigedau atsiprašymo už ilgalaikį Burgio šmeižtą jų portale.

Vilius, 2015-05-08 09:16:26

Gerb. direktoriau, dėstytojau,

Aš, jūsų buvęs studentas, visom keturiom už jus. Per paskaitas teko pažinti jūsų tvirtą nuomonę, nuostatas ir manau, kad turėtumėte būti pavyzdys visiems jauniems žmonėms… Tačiau man iškilo klausimas, kodėl taip tvirtai gindamas savo nuomonę ir kalbėdamas, kad galite paaukoti kiek reikės dėl teisybės, visgi sumokėjote “nukentėjusiems” didelę pinigų sumą?

Martyna, 2015-05-08 09:21:00

Direktoriau, gyvai jus kalbantį girdėjau tik du kartus – kai nesėkmingai bandžiau stoti į ktu gimnaziją. Tačiau dar ilgus dešimtmečius, iki mano proto neaptemdys migla, išliksite mano atmintyje kaip įkvepiantis žmogiškumo pavyzdys. Ačiū Jums už šias nuostabias kalbas, ačiū už tai, kad esate ir tvirtai laikotės kai jus puola. Sveikatos ir stiprybės!

Audrius Alkauskas, 2015-05-08 09:41:23

Žemai lenkiu galvą prieš direktorių. Jei šiandien toleruosine “mažus” nusižengimus, ryt nekreipsime dėmesio į nusikaltimus žmogiškumui? Palaikome, direktoriau. O aš laukiu kaiminystės Pušų Terasose.

D., 2015-05-08 09:47:48

Po perklausytų pokalbių, p. Burgis mano akyse dar labiau pakilo.

VU MIF studentas, 2015-05-08 10:07:38

Nepatingėjau bedirbdamas fone perklausyti visus 3 įrašus. Galiu pasakyti tik tiek, kad džiugu, kad Lietuvoje yra tokių žmonių kaip Bronislovas Burgis. Linkiu šiam žmogui stiprybės ir sveikatos. Jei tokie žmonės būtų valdžioje ir teisėsaugoje, jokios korupcijos nebūtų nei lašo. Mes su Jumis, laikykitės!

arturas, 2015-05-08 10:42:10

Nepažinojau Jūsų, bet perklausęs tuos įrašus supratau, kad Jūs esate nepaprasta asmenybė, pedagogas, mokytojas iš didžiosios M. Neturiu žodžių išreikšti pagarbai.

Stiprybės ir sveikatos Jums!

P.S.

Gaila, kad negalėsiu leisti savo vaikų į Jūsų mokyklą,o gal vis dėlto naują bandysite įkurti (turiu du vaikučius 2 ir 4 m.).

abiturientės mama, 2015-05-08 11:01:35

perklausiau įrašus. Tie įrašai turėtų būti transliuojami visiems moksleiviams, mokytojams ir tėvams – tai tarsi Sokrato apologija teisme… Su savo dukra turime kitų problemų – ne dėl rūkymo ar žalingų įpročių. Ir labai gaila, kad mano dukra neturėjo tokių mokytojų, kurie ją būtų taip auklėję. Pasakyčiau tik ačiū už pamokas apie įstatymo viršenybę, už pamokas apie “reikia” pirmenybės prieš “noriu” reikšmę gyvenime. Deja, dukra neturėjo nei tėvo (fiziškai jį turi, bet neturi kelrodžio tėvo), kuris duotų tokias pamokas, nei aš berandu jėgų būti tvirta. Tad rezultatas – turėdama gabumų daugiau nei reikia, renkasi Vilniaus auksinio jaunimėlio “coffe in ‘inį” tuštučių veltėdžiavimą. Nepaisant skaudžios (ypač prieš egzaminus) situacijos, savo dukros garbei galėėčiau pasakyti, kad ji šioje situacijoje būtų tuoj pat išėjusi iš mokyklos, net jei mes (tėvai) būtume užsispyrę ją ten laikyti. Kita vertus, ir patys nebūtume užsispyrę. Taisyklės yra taisyklės, jei pažeidi jas, turi susitaikyti su pasekmėmis. Merginos tėvai apeliuoja į teisę, manipuliuodami tuo, kad teisiškai tos taisyklės buvo nesutvarkytos, tačiau be teisės dar yra moralė, garbė ir orumas. Gerb. Burgiui irgi siūlau susikurti paskyrą fb. Dabar tai didesnė auditorija nei tinklalapis.

Aurelija, 2015-05-08 11:10:20

Aciu Direktoriau! Uz galimybe pasiklausyti jusu isminties ir gyvenimo pamoku gyvai, per youtube! Kaip seniai jau giredejau jusu balsa 🙂 Kaip visada, nenuvyle.

Tomas, 2015-05-08 11:16:17

Palaikau Jus, gerb. Burgi. Jau nuo pat pradžių matėsi, kad tėvų reakcija neadekvati. Yra taisyklės, o jas pažeidus yra ir atsakomybė, tačiau “šiuolaikiniai” tėvai ir jų išlepinti vaikeliai to atrodo nesupranta. Manau, viską darėte teisingai. Tikiuosi Jums palankaus teismo sprendimo. Sėkmės.

Inga, 2015-05-08 11:34:31

perklausiau visus įrašus – aš jūsų vietoj tikrai būčiau kitokią leksiką pasirinkus, nebūtų dabar prie ko tiems idiotams į teismą eit, bet yra kaip yra.

Mane šokiravo tėvų ir mokinės elgesys. Vietoj jos aš būčiau šimtą kartų iš gėdos numirus, ypač prie bendraklasių, o ji taip ramiai ir užtikrintai ignoruoja viską. Jokios garbės, sąžinės jausmo, jokio suvokimo, kas vyksta. Net negaliu patikėt, kad taip įmanoma. Gaila, bet dar toli mums iki civilizuotos valstybės. Norėčiau, kad tokie parazitai greičiau būtų išnaikinti iš mūsų visuomenės. Brrr

EAV9-1 gr. studentas, 2015-05-08 11:40:42

Niekada neabejojau gerb. Dėstytojo moraliniais nusistatymais. Tas 2010 pusmetis kai studijavau pas dėstytoją tikimybių teoriją leido aiškiai suprasti kas yra principinis nusistatymas. Nematau jo kaltės ir viliuosi, kad viskas gerai jam baigsis.

Dominykas, 2015-05-08 12:00:45

Abiturientės mamai – tik norėčiau džiugiai pastebėti, kaip gyvenimas gerėja: šiuolaikinis veltėdis – nebe girtuoklis, narkomanas, gatvinis chuliganas ar laisvo elgesio panelė, bet būtent “coffeeininiai”, kas reiškia bendravimo, kad ir ne itin turiningo, kultūros sugrįžimą 🙂 Smagu!

Darius, 2015-05-08 12:01:48

Gal galite pakomentuoti savo žodžius, skirtus “apropos”: “dabar pasidomėkite prokuroro ryšiu su kaltintojais…”

Tadas, 2015-05-08 12:04:06

Nereikia nieko dramatizuoti! Gyvenimo iššūkius reikia priimti stoiškai. Jūs svarbiausią padarėte,- paviešinote tai, kas panaikina tamsią dėmę nuo garbės munduro. Nelieka jokių iliuzijų kad principingai gynėte aukščiausius etinius principus. Tai kad atsiranda gudrių žmonių, kurie juos pamina spekuliuodami teisine galia, nieko nekeičia. Patariu išlaikyti vidinę ramybę bet kokia kaina. Visi jūsų oponentų argumentai lūžta prieš geležine etika paremtą logiką. Taip, liberalai to nesupras. Ir daugeliui kitų tai tik “tuščia” pozicija. Tačiau žmonės, kurių gyvenimas pastatytas ant tokių principų, viską puikiai supranta ir pasielgtų taip pat. Be aukos nieko nebūna! Jei ne šis skandalas, gal niekada ir nebūčiau perklausęs šių pokalbių ir paklausęs savęs: ar aš pakankamai esu sąžiningas? Ar mano etika nėra tik fasadinė, patogi socialinė kaukė? Ir ši žinia ateis iki daugelio kitų žmonių. Už visų šitų peripetijų jūs siunčiate labai aiškią ir lakonišką žinią,- išlik žmogumi! Ši žinia pareikalavo aukos. Bet reiškia taip buvo skirta pačio likimo. Nevalia būti siaurai mąstančiu bedieviu ir matyti tik savo egocentriškus įgeidžius, ką ir demonstruoja jūsų oponentai. Dievas su jumis! Vidinės ramybės! Pagarbiai, pedagogas iš Klaipėdos.

buves studentas, 2015-05-08 12:22:34

šaunuolis, tik pokalbio irasai parodo, kad Direktorius gyne gimnazijos ilgai gyvavusias taisykles su kuriomis daug kas sutiko (isskyrus tuos 30,kur patys isejo+ 1). Ir kam to reikejo? Cia tevai karstakosiai, kad uzvire ta suda, kad vaiko nepamoke ir nepervede ramei i kita mokymo istaiga. Tai kur ji dabar nueis ramei? Kokius balus jai rasys, bijos blogus rasyti, o gal nepriims niekas? Pasaka be galo gyvenimui, kur viena klaida padare nenutrukstama grandine.

Liutauras, 2015-05-08 12:43:32

Direktoriau, sveikinu! ir kartu nuoširdžiai pavydžiu – šitie įrašai jau tapo gyvu įrodymu, jog Gimnaziją paliekate zenite – puikiai vykdydamas savo pareigas! ar galėtų būti geresnė proga visai Lietuvai rodyti, kas yra ir bus Gimnazija?!

mamaR, 2015-05-08 12:48:49

Super p.Burgio kalba, o tėvelių poelgis – niekingas, labai niekingas…

V., 2015-05-08 12:54:00

Visiškas burbulas šita “byla”, totalus farsas… Man pačiam yra kažkada taip buvę – įrašai, kaltinimai… Paprasčiausias dalykas – tokiais atvejais skiriamos elementarios lingvistinės ekspertizės, kurių metu ir nustatoma, buvo grasinta, įžeista, ar ne… Kadangi šiuo atveju dar neteko girdėti apie neteisėtai padarytų įrašų ekspertizę, reiškia dar niekas nenustatė/neįrodė kad p. Burgis už kažką turi atsakyti. Nėra jokios nusikaltimo sudėties, iš tiesų. Viskas yra tėvų fantazijos ir interviu žiniasklaidai, žiniasklaidos fantazijos, artimas palaikantis kaltinimą prokuroras ir t.t. Lingvistikos ekspertai mano paties žodžiuose įraše nenustatė nieko nusikalstamo, nors gal tas įrašas skambėjo dvigubai “baisiau” nei p. Burgio 🙂 Vienas paprastesnių pavyzdžių – jeigu aš tave vadinu psichikos ligoniu, bet tu turi tai patvirtinančią pažymą, tai nereiškia, kad aš tave įžeidinėju, tiesiog konstatuoju oficialiai patvirtintą faktą 🙂 Ir taip toliau ir panašiai… Šiaip keisčiausia ir pikčiausia, kad realiai niekas viešoje erdvėje p. Burgio neužstojo, turiu omenyje kartu dirbusius “pedagogus”. Toks elgesys – žemas ir negarbingas. Kas ta galbūt neįgali pedagogė, kuriai tiesiai už nugaros rūko mokiniai? Ar jai tikrai vieta KTUG, kartu su Paulina? Čia vėlgi klausimas – nejau p. Burgis buvo tas vienintelis garvežys gimnazijoje, tempiantis moralinių vertybių vagonus? Kodėl panašiomis vertybėmis nesivadovauja kiti šios mokyklos pedagogai? Kodėl tyli? Bijo dėl darbo vietos? Nedrįsta? Nežino? Manau kad problema ne tik kai kuriuose šiuolaikiniuose mokiniuose, dar didesnė problema tame, kad turime ir šiuolaikinę bestuburių pedagogų kartą. Kurie po spjūvio į nugarą atsisuks, pažiūrės, ir vėl toliau ramiai rašys ant lentos. Bestuburiai pedagogai užaugina tokius pačius mokinius. Bestuburiai pedagogai leidžia mokiniams spaudyti jiems į veidus. Paskui teisinasi, kad atseit teisių vaikams per daug. Kas draudžia išmesti iš mokyklos? Niekas nedraudžia, tiesiog visi dreba dėl kiekvieno mokinio krepšelio. Kiek tokių kaip p. Burgis? Vienetai. Kiek bestuburių pedagogų? Ne mažiau kaip 95 proc. Kaip vertinti pedagogų bendruomenės laikyseną p. Burgio atveju? Baikštus pasišlykštėtinas sulindimas į krūmus, ne kitaip.

Iš šalies, 2015-05-08 13:01:33

Liutaurui: labai norėtųsi, kad KTUG ir toliau bus Gimnazija iš didžiosios raidės. Tik tam reikia, kad ši istorija turėtų jos vertą pabaigą. Jei nebus paskutnio taško Paulinos istorijoj, jei visi apsimes, kad nieko nebuvo ir nieko nereikia daryti, dabar kai jau yra naujasis direktorius, Gimnazija bus ir jau yra ne ta, jau kitokia. Gal dar anksti, naujasis direktorius dirba vos keletą dienų, bet labai norėtųsi, kad jis padėtų tašką. Arba išbraukdamas ketvirtąjį taisyklių punktą, arba pakartodamas Burgio priimtą sprendimą. Trečio kelio juk nėra?

ox, 2015-05-08 13:13:13

Dabar tevai Burgiui grazina pinigus ir dar dvigubai tiek sumoka 😉 Plius patys atsiseda kelis metus pasedet uz tokias nesamones ir tampymus nekaltu zmoniu…

Burgis, 2015-05-08 13:21:13

Ačiū, Prezidente Liutaurai!

tikras lietuvis, 2015-05-08 13:23:50

Atkreipkime dėmesį į tai, kad įrašai padaryti neteisėtai (teisėta yra tik tada, kada jie daromi iškėlus baudžiamąją bylą), todėl negali būti laikomi tiesioginiais įrodymais byloje, o tik papildomais, jei byloje yra kitų – tikrų ir nepaneigiamų įrodymų.

Jei kitų įrodymų nėra iš viso, tai neteisėtai padaryti įrašai turi būti atmetami automatiškai kaip neteisėta veikla – kaip pažeidžiantys Baudžiamojo proceso nustatytą tvarką rinkti įrodymus baudžiamojoje byloje.

Mindaugas, 2015-05-08 13:38:44

Nesigilinau lig šiol į šią istoriją, bet perklausius įrašus, suprantu kad Direktorius moko vaikus garbingumo ir padorumo. Kas šiais laikais plačiojoje visuomenėje nebelaikoma vertybėmis. Pagarba Direktoriui.

Vytautas, 2015-05-08 13:48:52

Išklausiau visus įrašus. Manau Jūs puikiai sprendėte susidariusią situaciją. Tiesiog kita pusė mato tik savo interesus, ir negirdi aiškiai, sakyčiau netgi – profesionalai, pateiktų argumentų, patarimų. Laikykitės.

Aistė, buvusi gimnazistė, 2015-05-08 13:53:56

Paulinos tėvai gavo neįkainojamą dovaną – pokalbį apie svarbiausias gyvenimo vertybes su gimnazijos direktoriumi, kurio neturėjo savo paauglystėje. Galbūt tada jie būtų tapę kitokiais žmonėmis. Gerai, kad įsirašė – galės klausyti vėl ir vėl, o gal kada ims ir supras. Ir mums sveika paklausyti ir lengviau bus iliustruoti pasakojimus apie jus tiems, kas neturėjo laimės jus pažinti. Jūs pasielgėte teisingai. Didžiuojuosi. Ačiū.

Liceisto mama, 2015-05-08 14:05:06

Perklausiau visus 3 įrašus. Jūs nepadarėte/nepasakėte nieko, dėl ko sąžinė galėtų kankinti. Linkiu kuo greičiau išbristi iš šito šmeižto liūno. Sveikatos Jums!

iš vilniaus, 2015-05-08 14:16:46

Perklausiau pokalbius – kaip ir tikėjaus, Burgis kalbėjo nuostabiai. Baisi gėda mergaitės tėvams.

Ponas Burgi, sužinojau, kad kilęs iš Priekulės, mano mamos krašto, mano vaikystės pievų 🙂

Stiprybės ir sveikatos Jums, buvau ir esu už Jus.

Nebuves, nemates, neklauses, nestovejas su zvake, nieko bendro neturintis, nieko nepazystantis, 2015-05-08 14:20:44

Tokiu Pedagogu Lietuvoje maza, todel jis ir tapo “auka”. Stiprybes ir kantrybes.

Buvęs KTU studentas, 2015-05-08 14:26:31

Atidžiai išklausiau visus įrašus. Man tai neprailgo, nes B.Burgio monologai man visad patikdavo ir žavėdavo. Sunku net patikėti, kad tokiuose pokalbiuose galima įžvelgti nusikalstamą veiką. Kai kurias pokalbių vietas galėčiau prilyginti net kunigo sakomam pamokslui. Tai kas sekantis? Kunigas?… Noriu palinkėti gerbiamam B. Burgiui stiprybės ir sveikatos.

FWY, 2015-05-08 14:32:26

Perklausius įrašus iš karto prisiminiau savo matematikos mokytoją VJG J. Mačernį. Irgi teko gauti keletą rimtų pamokų tiek asmeniškai, tiek kaip daliai klasės. Pamokų, kurios išliks atmintyje kur kas ilgiau nei matematinės teoremos ar kiti specifiniai dalykai. Pamokų apie žodžio laikymąsi, apie žmogiškąsias vertybes ir daugybę kitų. Visgi svarbiausia iš jų – atsakomybė už savo žodžius ir veiksmus. Jei padarei klaidą, turi ją pripažinti ir stengtis ištaisyti, o ne draskyti akis, kad jos nepadarei, nors iš tiesų pats puikiai suvoki, kad vienintelis žmogus, kurį apgaudinėji, esi tu pats. Tokių asmenų be savigarbos sampratos teko pažinti išties nemažai. Gaila, kad jie pasirenka negirdėti to, kas jiems sakoma. Šį dalyką puikiai iliustruoja merginos juokas paskutiniame įraše. Iki skausmo pažįstama situacija: “durnelis tas mokytojas, nesąmones šneka”. Ne nesąmones. Tiesiog dar nesubrendai tiek, kad suprastum. Bijau, kad jaučiant tokio pobūdžio aplinkos įtaką galit niekada taip ir nesubręsti.

Apie pačią istoriją net nelabai yra ką ir kalbėti. Eilinė pasiturinčių tėvų mergaitė, kuri, kaip direktorius ir minėjo savo kalbose, “jaučiasi esanti lygesnė už lygius”. Gaila tik vieno – kad Jums tai kainavo ne tik direktoriaus kėdę, bet ir sveikatą. O tokių ne tik gerai savo dalyką išmanančių, bet ir tikrąsias vertybes puoselėjančių mokytojų trūksta. O net ir ta saujelė tebedirbančių arba arti pensinio amžiaus, arba jau jį pasiekę…

Gintaras, 2015-05-08 14:37:35

Na aš taip paprastai pasakysiu – būna, pasitaiko, kad įmini į šūdą. Nemalonu, smirda, nešvaru…, bet tai eini ir nueini, o šūdas lieka kur buvęs.

A.P, 2015-05-08 14:47:39

Is George Orwell knygos 1984-ieji. “..kriziniais momentais zmogus kovoja ne su isoriniu priesu, o su savo paties kunu.”(30000lt). “Jie nesukils tol, kol nepasidarys samoningi, bet samoningi jie gali pasidaryti tada, kai sukils.”(del teveliu samoningumo- sukilti ir neleisti savo vaikuciu i tokia gimnazija kur vieniems taisykles negalioja).

Eimantas, 2015-05-08 14:54:39

Žiniasklaida geba viską pateikti kiek kitu kampu. Kadangi buvote mano dėstytojas, tai ši byla domino nuo pat pradžių. Deja, tenka pripažinti, kad buvau patikėjęs jūsų poelgių chamiškumu ir tuom, kad nederamai elgetės su moksleive, nors neapsigaukite, visviena, mano nuomone, turėjo ji garbingai pati palikti KTU gimnaziją. Taigi galiausiai išklausius šiuos tris įrašus net ne tik, kad nematau nieko nederamo, bet ir mano akyse pakilote. Gerbiu labai už jūsų požiūrį, kad visi esame vienodai lygūs prieš įstatymą ir neturi būti jokių lygesnių, už tai, kad atkakliai kovojate už šią idėją. O Lietuvai šiuo metu būtent šios idėjos labiausiai ir trūksta. O nuo kur pradėti jei ne nuo vaikų?

mindaugas, 2015-05-08 14:55:51

Puikūs monologai, kuriais ginami idealai. O ir žemaitiška tarmė, bei charakteris tikrai dera. Stiprybės ir mokėjimo atsiriboti nuo minčių, gadinančių sveikatą.

tiesiog mama, 2015-05-08 15:00:00

sūnus ( KTUG pirmaklasis ) iš nuoskaudos net nešneka su mumis – tėvais šia tema. Labai skauda visiems – ir tėvams, ir gimnazistams ( tikiu, kad daugumai jų ) ir tas skausmas nepraeina….. Nesiliovėm tikėję ir palaikę Jūsų, Direktoriau, nes juk tai – kertiniai principai, ant kurių statoma visuomenė, kiekvieno individo ateitis, darnios šeimos gyvenimas. Įrašai tik dar labiau įtikino…

Suprantu, kad įvykių dabar neatsuksi atgal, gal ir mes – tėvai, kažką pražiopsojom ( iš nežinojimo, nesuvokimo, pagaliau – lengvo šoko ) ir nebuvome organizuoti, aktyvūs, kai to labiausiai reikėjo. Gailiuosi ir atsiprašau Jūsų už tai.

Bet, gal mes visi, kuriems ne vis vien, dar galime parodyti savo solidarumą ir palaikyti gerb. Burgį ne tik čia, siaurame ratelyje? PARODYTI, o ne tik internete deklaruoti savo palaikymą? O jei tai bent kiek padėtų….

Giedrius K, 2015-05-08 15:32:50

Virpančia širdimi paspaudžiau “play”, tikėjausi baisybių. O ką gavau? Vieną iš geriausių gerb. Dėstytojo kalbų. Visiems rekomenduoju paklausyti. O B. Burgiui linkiu sveikatos ir stiprybės. Gėris juk visada laimi. Tarpiniai rezultatai gali būti įvairūs, bet finalas bus didingas. Tai bus lūžis, tai bus toks spyris į sovietinio švogerinio mentaliteto molinius pamatus, kad jie išsilakstys į šipulius ir pagaliau mes tapsime tikrai laisvesni ir geresni. Pamatysite.

Burgis, 2015-05-08 15:45:50

tiesiog mamai: ačiū Jums ir ypač – Jūsų sūnui! Tai geras vyrukas užaugs, gėriuosi!

*

Gal žinote gerą nuskausminantį vaistą, nekenkiantį širdžiai? Ketanof ir Xanax nebepadeda… 🙂

Čia vietoj pokšto…

tiesiog mama, 2015-05-08 16:01:40

žinau vaistą ( čia ne pokštas 🙂 – pabūkit, pabendraukit, pakalbėkit, ar patylėkit su savo artimiausiais, mylimiausiais. Jie besąlygiškai myli ir mylės, neišduos, supras ir palaikys. Išvažiuokit pasisemti spalvų ( kad ir į Tulpių žydėjimo šventę Burbiškio dvare, ar ramybės – prie Dubysos ar Nevėžio, ar – į gimtas -Žemaitijos vietas… užlipkit ant Šatrijos kalno – ir širdis atlėgs, kvėpuoti pasidarys lengva. Geriausias vaistas, išbandyta :)….. Nepaliausiu dėkoti Jums. Čia ar širdy, ateity pagaliau.

A, 2015-05-08 16:02:34

Jeigu laikinai 2-4 valandom – APAP, bet čia reikia žiūrėti kokius dar vaistus geriat 🙂

Giedrius, 2015-05-08 16:04:11

Turiu pasidžiaugti, kad teko mokytis gimnazijoje. Turiu pasidžiaugti, kad labai aiškiai deklaruojamos vertybės nepakito per kelerius metus, po gimnazijos baigimo.

Direktoriau, palaikau Jus ir visiškai su Jumis sutinku: aš irgi noriu gyventi valstybėje, kur karaliauja įstatymas, o ne karalius; kur procesai vyksta skaidriai ir aiškiai, kur dalykai yra vadinami tikraisiais vardais; ir kur žodis/pažadas yra vertinamas.

Iš šių pokalbių, pagrindinis dalykas, kurį supratau, tai paprastoji gyvenimo pamoka: norėti nedraudžiama, panorėsi ir praeis, kaip mane auklėjo tėtis.

Direktoriau, linkiu Jums sveikatos ir stiprybės.

Elijau, apie iš teisinio požiūrio, nežinau, ar tai yra pakankama bylai iškelti, bet.

Įžeidimas, garbės ir orumo pažeminimas: Pirmas įrašas, ~18 minutę, B. Burgis pavadina tėvus idiotais. (‘tik visiškas idiotas patikėtų, kad pirmas užsirūkymas Vilniuje’). Antras įrašas, ~18 min, tavo ir tavo elgesys “neįgalus”.

Grasinimas. Antras įrašas ~11 min ” išeik pati aš įjungsiu tokį variklį, kad tave sutriuškinsiu, iš tavęs nieko neliks”.

Iš tėvų pusės, akivaizdus melas, tarp tėvų teiginio pirmame įraše, kad Paulina yra ligoninėje, ir “jos gyvybei gresia pavojos” ir antro įrašo, kur pati Paulina patvirtino, kad tuomet buvo Gimnazijoje.

Aš asmeniškai, manau, kad tai yra plikos citatos ištrauktos iš konteksto ir jos visiškai neatspindi pokalbio esmės ir minties, ir neturiu nuomonės, ar tai yra pakankama baudžioamajai bylai iškelti ar ne.

Atmintis, 2015-05-08 16:09:03

A.Š. Kažkaip turėtumėt apgalvot ir pasiruošt.

Ignas, 2015-05-08 16:10:25

gerbiamas B. Burgi,

Jūsų nepažįstu, esu kvailesnis ir visais kitais kampais prastesnis, tačiau vis vien leisiu sau Jus pamokyti (maža ką, galbūt ateity ar kam kitam pravers): su neprotingais ir, juolabiau, negarbingais žmonėmis reikia kalbėti kaip įmanoma trumpesniais sakiniais, t.y. taip, kad jie būtų pajėgūs sekti ir suvokti, kas jiems sakoma.

Perklausęs visus įrašus bent keletą kartų išgirdau Jus minint Orverlą ir jo „Gyvulių ūkį“ – to veik ir būtų pakakę. Reikėjo tik pasitikslinti, ar Paulinos tėvai ir pati Paulina yra skaitę šią pasakėčią, jeigu ne – paduoti knygą ir suplanuoti susitikimą po jos perskaitymo.

Studijuoti KTU gimnazijoje yra garbė. Būtent dėl šios priežasties į ją veržiamasi. Tačiau Paulina, matyt neprotingų tėvų raginama, savanoriškai pasivertė į orvelišką kiaulaitę – lygesnia už lygius. Elgdamasi negarbingai, „gyvulių ūkiu“ ji pavertė ir visą savo klasę, kurios narius ši gėda lydės iki pat laidos pabaigos.

„Atsimeni, ta, „Gyvulių ūkio“ laida ir lygioji kiaulaitė Paulina?“ – taip atsimins visi. Taip rašyčiau ir gimnazijos metraščiuose.

Beje, esu pasipiktinęs, jog savo vaikų neišlaikėte Lietuvoje. Neabejoju, kad Jūsų atžalos yra neprastesnės moralinės kokybės nei Jūs pats, tad labai apmaudu, kad tokie žmonės save atituoda svetur.

Bet kokiu atveju, sveikatos ir stiprybės Jums, tikrai turite šimtaprocentinę teisę vaikščioti aukštai pakelta galva. Pagarba!

Paulius, 2015-05-08 16:36:12

Patiko V komentaras: “Šiaip keisčiausia ir pikčiausia, kad realiai niekas viešoje erdvėje p. Burgio neužstojo, turiu omenyje kartu dirbusius „pedagogus“. Toks elgesys – žemas ir negarbingas…”

Tikrai taip – kaip jūs, mokytojai toliau galėsite ramiai dirbti, kai padaryta tokia žala vertybėms, apskritai ugdymo idėjai, galų gale jūsų darbo “ekologinei aplinkai”?

Beje, kas dar neskaitėte būtinai paskaitykite: http://www.propatria.lt/2015/03/lietuvos-zmogaus-teisiu-organizaciju.html

Tai pareiškimas, kuris išsako daugelio galvose kirbančias mintis, tik labai gražiai suguldytas į rišlų tekstą.

V., 2015-05-08 16:36:15

V. – V., Gegužės 8 12:54

(Čia mūsų inicialai sutampa).

O jūs skaitėte KTUG pedagogų laišką “Delfyje”, “15.minučių” ir “Kauno dienoje” po šitų įvykių? Ir peticiją rektoriui? Atrodo, kad ne. Tai paieškokite archyve ir paskaitykite. Vadinasi kažkaip panašiai: “Trūko KTU gimnazijos mokytojų kantrybė”.

O dar, jūs žinote dabartinius įstatymus? Gal jau pora trejetas metų, kaip jokia mokykla NEGALI išmesti iš mokyklos jokio mokinio,nesvarbu ką jis būtų pridirbęs. Teismas grąžintų bet kurį išmestąjį atgal (precedentas Vilniuje jau buvo – mokykla išmetė, teismas grąžino).

O dar, ar jūs žinote, kad KTUG mokytojai gavo informaciją tik tada, kai reikalai pasistūmėjo tiek, kad direktorius posėdyje pasakė: šita mergaitė KTU gimnazijoje mokysis. Taigi, pirma susirinkite visą informaciją, o paskui jau galėsite dergti tuos “bestuburius KTUG mokytojus”.

dalia, 2015-05-08 16:37:19

Sveiki,mokytoja is Aukstaitijos,gerbiu Jus,Jus teisus,visada sakydavau noriu dirbti jusu vadovajamoje mokykloje,nes tokioje mokiausi,Klaipedoje Donelaicio mokykloje,lsbai primenate gerbBloskio vadovo stiliu….,ir as tuoj busiu teusiama ,laimei,kol kas ssvo administracijod,nes kovoju uz mokiniu mokymosi sveika aplinka,drausme,…laikykites,padori Lietuva uz Jus,bet gaila ,kad Nuodeme darosi varomoji jega

Moksleivis, 2015-05-08 16:40:35

P. Burgi,

deja, niekad neteko su Jumis susitikti asmeniškai, tačiau esu girdėjęs daug gerų atsiliepimų apie Jus iš draugų kurie mokėsi ir mokosi KTUG. Pats vis dar esu moksleivis, anksčiau mokiausi Vilniaus licėjuje, šiuo metu studijuoju užsienyje ir tenorėjau pasakyti, kad labai Jus gerbiu, palaikau ir linkiu stiprybės bei sveikatos. Tikiu, jog viskas bus gerai. Jus palaiko ne tik Kauno, bet ir Vilniaus jaunimas!

Antanas Ly, 2015-05-08 16:49:43

Skaitant žiniasklaidos straipsnius, laiks nuo laiko, prasiskverbdavo abejonės, kad gal būt žmogus galėjo pasikarščiuoti ir padaryti klaidą. Bet perklausius visus įrašus nuo pradžių iki galo ir nieko smerktino Burgio kalbose neišgirdau. Labai norėčiau, kad visa Lietuva iš šių įrašų pasimokytų kaip reikia ginti teisybę ir įstatymus. Laikykitės gerbiamas Bronislovai.

P.S.

O kaip, po viso to, vėl patikėti, kad žiniasklaida gali būti nešališka ir objektyvi?

Paulius, 2015-05-08 16:51:46

Na, iš tiesų, gal ir ne viską žinome apie KTUG mokytojus ir jų poziciją. Tuomet atsiprašau. Bet kad labai silpna atsvara matosi, dėl to tikrai apmaudu.

domas, 2015-05-08 16:52:41

Tik norėjau pasitikslinti. Viešumoje skelbtas interviu su Burgiu, kur į atsakymą kodėl pavaduotojas negalėjo atleisti gimnazistes atsakymas buvo toks. Jog jisai negalėjo, nes pats praeityje padėjo sūnų “išsukti”, kuomet jisai buvo pagautas rūkantis. Kaip suprantu Narkevičiaus sūnus besimokindamas KTU gimnazijoje buvo pagautas rūkantis, bet nebuvo pašalintas? Nes jeigu taip buvo, tuomet nesuprantamas Burgio pasakymas pokalbyje klasėje (jau į pabaigą), kad tuoj jeigu neužilgo vėl pasitaikys atvejis, kuomet kažkas užsirūkys ar išgers ir pasakys, o kodėl jam negalima, jeigu Paulinai galima….Bet reiškiasi buvo galima jau anksčiau ir Narkevičiaus sūnui.

Andrius Gustaitis, 2015-05-08 17:43:12

B. Burgi, ačiū už dovaną! Yra toks posakis “nemėtyk perlų kiaulėms”. Jūsų pokalbis (įrašuose) – buvo perlai tiek Paulinai, tiek jos tėvams, deja jie nebežinojo/nesuprato ką su tais perlais daryti. Net aš supratau 🙂

Andrius Gustaitis, 2015-05-08 17:53:16

Domui: tai čia daug ką galima suprasti. Per pirmą pokalbį buvo tokia mintis pasakyta Paulinos tėvams, kad jei jį pagautų už greičio viršijimą ar išgėrusį (nors neviršija ir nesėda išgėręs už vairo) – jis kyšio neduotų, o mokėtų sąžiningai baudą. Tačiau kaip matau sekančioje temoje – davė 30 000 piniginių vienetų. O už ką davė, kaip manote? Už tai, kad prasikalto susimokėjo baudą? Davė už tai, kad neprasikalto. Dėl Jūsų minimo Narkevičiaus sūnaus, turbūt, irgi bus labai aiški priežastis.

Labai skaudu.

p.s. Trečiasis įrašas sugraudino.

Monika, 2015-05-08 17:57:53

Gerb. p. Burgi,

Manau, labai gerai, kad šie įrašai paviešinti. Prasėdėjau kelias valandas darbe viena ausimi klausydama ir žavėjausi kiekvienu Jūsų žodžiu. Tiek, kiek spauda skelbė anksčiau, labai lengvai leido susidaryti nuomonę, kad Jūs perlenkėte lazdą, todėl buvau gana kritiškai nusiteikusi (žinoma, ne dėl moksleivės – ji vienareikšmiškai turėjo išeiti). Visapusiškai palaikau Jus ir nuoširdžiai linkiu sėkmės.

Pasirašo iš dalies ex-gimnazistė 🙂

Darius, 2015-05-08 18:09:55

Aš labia atsiprašau ir pakartoju savo klausimą (gal kartais pirmą kartą jo nepastebėjote?).

Gal galite pakomentuoti savo žodžius, skirtus „apropos“: „dabar pasidomėkite prokuroro ryšiu su kaltintojais…“

Jei šiuo metu negalite šito pakomentuoti, taip ir parašykita.

Burgis, 2015-05-08 18:33:42

Dariui: ką tik „Lietuvos ryto“ TV vėl išaiškino, kad gausiu dar vieną baudžiamąją bylą. Nieko nekomentuosiu, kol gausiu tą bylą. Einame Garliavos keliu…

Linas, 2015-05-08 18:59:51

Gerb. p. Burgi,

koją Jums visoje šioje istorijoje pakišo ta nenustygstanti pedagogo dvasia. Ir ji labai sveikintina, kai dalinatės savo įžvalgomis su protingais žmonėmis, žmonėmis, kurie tai vertina, bet visi kiti… Pasinaudos kaip jiems patogu.

Dabar jau a.a. labai šviesus ir principingas dėstytojas J.E.Misevičius mums visada sakydavo “aš negrasinu, aš tik sakau kas bus”, iš šono pažiūrėjus irgi galima būtų “lipdyti” psichologinį smurtą, bet netgi kartojantiems kursą niekada nebūtų šovus tokia mintis, nes visi jautė jam didelę pagarbą (ne baimę), žinojo, jog jis remiasi garbės kodeksu ir jiems labai pasisekė, jog turi progos mokytis pas tokį dėstytoją. Laikas bėga, o žaidimo taisyklės keičiasi, tokie atributai kaip garbė, teisingumas eina i antrą planą, o detalės tampa svarbesnės už kontekstą.

Turiu pripažinti, kad nejuokais buvau sudvejojęs Jūsų teisingumu, žiniasklaidoje pasirodžius antraštėms su citatomis “suluošinti nepilnamečio vaiko gyvenimą”. Teko perklausyti garso įrašus, jog susidaryti bendrą vaizdą. Yra kabliukų, bet neisivaizduoju nei vieno teisėjo, kuris drįstu skirti realią bausmę. Kiek suprantu turite šaunius sūnus teisininkus, tad turėtumėt būti ramus, tausoti sveikatą ir džiaugtis anūkais 🙂

Protingų žmonių akyse visada būsite šios istorijos teisybės ir garbės advokatas, o visi likusieji – neverti Jūsų dėmesio ir pastangų. Sėkmės!

mama R, 2015-05-08 21:11:49

  1. Taip ir įtariau, kad atsiras dar norinčių kelti bylas. Padorūs žmonės nė gintis negali viešai… stipriai užsimoję prieš padorumą.

  2. Širdžiai neįsakysi.. skauda ji norit Jūs to ar ne.. Todėl išvežkite ją į kokią svetimą šalį, apsistokite kur žmonių nedaug, tik gamta aplinkui. Kaip gamtoje viskas tobula ir mes čia tik laikinai. Problemos kaip atėjo, taip išeis, Jūs tikrai nekaltas. Dabar sudėtingas laikas, gal reiktų išvažiuoti į kitą aplinką (pvz. i kokius Seišelius, ten vietiniai net panašių problemų neturi 🙂 ), kurioje oras neprisotintas minčių apie šitą sumautą įvykį.

  3. Labai mielai žemaičiuojate 🙂

Greta, 2015-05-08 21:21:54

O kaip aš laukiau šių įrašų! O kaip aš norėjau ištarti: „Na, parodykite man, kaip atrodo grasinimas iš Burgio lūpų!“ Ir žinote… Taip, gavau tai, ko ir tikėjausi, ir dar šį bei tą daugiau. Viename iš negausių savo ankstesnių komentarų, cituodama H. Radauską, sakiau, jog „pasauliu netikiu, o pasaka tikiu.“ Šiandien galiu pasakyti daugiau. Pasaka yra gyva ir ji – tarp mūsų. Galbūt labai retai sutiksime tokius žmones, bet jei mums pasiseks, jie, o ne kas kitas, yra tos kelrodės žvaigždės, tie siekiami autoritetai. Direktoriau, Jūsų žodžiai ne tik Jus išteisina, tai – gyvas pavyzdys aukštos moralės ir nepalaužiamų įsitikinimų. Mano mintys ir balsas nedreba – galiu drąsiai pasakyti: esate toks žmogus, kokiu ir aš norėčiau būti!

Studentas, 2015-05-08 21:53:46

Direktoriau, visuomet Jus gerbiau už taisyklių laikymąsi, už tai, kad rodot gerą pavyzdį savo mokiniams, aplinkiniams, studentams. Pats savo laiku bandžiau patekti į Jūsų gimnaziją, deja, Mokslo lyderių turnyre nepakankamai gerai pasirodžiau. Po šios situacijos gerbiu dar labiau Jus, nes daug kam parodėte taisyklių svarbą. Pagarba, direktoriau. 🙂

Siga, 2015-05-08 22:53:50

Seku šią istoriją, nors esu niekaip nesusijusi. Šiandien negalėjau atsitraukti nuo įrašų. Net virpuliukai ėjo nuo teisingų pono Burgio minčių, nuo tikro sąžiningo ŽMOGAUS, nuo pavyzdžio kokie turime būti. Visi. Kiekvienas iš mūsų.

AČIŪ!

P.S. Labai norisi tikėti, kad ta trečia klasė išliks tiesi ir nepalūžusi ir šioje situacijoje pasirinks teisingą kelią, kad teisingumas triumfuotų, net jei pono Burgio nebus šalia.

O merginos gaila. Gaila, kad šeimos principai sulaužė gyvenimą ir “adžgauskaitė” taps bendrinis žodis..

Buvęs studentas, 2015-05-08 23:01:54

Aš suprantu, kaip daug kas dabar labai nekęs gimnazistės ir jos tėvų. Taip, yra už ką, bet aš manau, kad nereikėtų per daug pykti ant jų. Atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Tai čia trumpai taip apie vieną pusę konflikto. O apie B. Burgį galiu paskayti, kad tai nuostabiausias mano gyvenime matytas žmogus. Jis savyje turi tiek meilę gyvenimui, mokslui, aplinkai, bet tuo pačiu ir supranta pareigą, drausmę. Ta prasme, jūsų paskaitose aš matematikos neišmokau nieko (šiek tiek gal), bet gyvenimo išmokau labai daug. Aš realiai net nežinau, kaip čia geriau parašyti, bet per vieną pusmetį jūs mane išmokėte labai daug, už tai ir esu jums dėkingas. Sveikatos ir sekmės! P.S. Šitos kalbos yra tikrai vienos iš geriausių jūsų pasisakymų,.

Simona, 2015-05-08 23:24:07

Ir neklausysiu aš tų įrašų tam, kad pasitikrinti …

Klausysiu tam, kad pasimokyčiau. Šiek tiek vėliau.

Ir, kaip jau kažkur viešoje erdvėje rašiau, nors nepažįstu Jūsų kaip Gimnazijos Direktoriaus, bet žinau – sutikti Jus yra Dievo dovana kiekvienam moksleiviui.

Mes, 2015-05-08 23:34:21

Išklausę paviešintų įrašų manome, kad vis tik padarėte klaidą, norėdamas nuoširdžiai padėti šiai šeimai. Jūs pasakėte daugiau, nei reikia. Bendraujant su tokiais tėvais, reikėjo pateikti jiems prieš nosį tik mokyklos sutartį, taisykles ir jų dukros parašą. Daugiau nieko. Į kiekvieną tėvų teiginį, klausimą, atsakyti trumpai ir aiškiai – “jūsų dukra pasirašė po taisyklėmis. Jūs taip pat buvot su jomis supažindinti”. Ir nė žodelio daugiau. P.s. nuoširdžiai linkim Jums sėkmės korumpuotoje Lietuvoje.

qwerty, 2015-05-09 00:25:49

Man tai gerai, kad dabar tinklaraštininkas kaifuoja, nes laimi.

4vejininkas, 2015-05-09 01:56:52

Tuose įrašuose, Paulina geriau pasirodė už savo tėvus. Vaikas neneigė, neprašė palikti jos gimnazijoje, ji neprašė tiesiog prisipažino padarius nusižengimą.

Tėvų pokalbis. Patys tėvai pritaria, kad Paulina nusižengė pasirašytai sutarčiai, bet vistiek teisinasi “kad tai pirmas kartą vaikas padarė” bet irgi neprašo jos palikti gimnazijoje.

Ir galiausiai paduoda į teismą už smurto panaudojimą prieš Pauliną, o ne tai kad išmesta iš gimnazijos neteisėtai.

Tai WTF? Kas čia durnas?

Netikiu, kad čia tėvai tik norintys atsiimti, čia kažkur kyšo ausys viršesnių dalyvių, o šita istorija tik kabliukas, kabliukas kurioje vaiko gyvenimas vėl nieko vertas.

Burgi būkit tuo chamu, kuris nepasiduos sistemai ir kovos už garbę ir teisybę.

mokytoja, 2015-05-09 02:19:58

nuo istorijos pradzios palaikiau Jus, p.Burgi, fb forume “Mokytojai ir jų bičiuliai” diskusijoje su. matyt, “mokytojų bičiuliai” vaikų tėvais ginčijausi iki pamėlynavimo, gindama Jus (nors realliai Jūsų nepažįstu)… Perklausiau įrašus ir taip gera žinoti, akd aš buvau teisi, teisi ir dar kartą teisi… Susiradau ilgoj to forumo istorijoj diskusiją mano apie Jūsų istoriją ir įmečiau nuorodas su pasiūlymu perklausyti ir įsitikinti, kad Jūs teisus, ir aš teisi. 🙂 Tyli visi buvę oponentai, kol kas nė žodžio iš jų pusės 🙂

o kad daugiau tokių principingų principingų pedagogų, mokyklų vadovų…

qwerty, 2015-05-09 02:58:36

tinklaraštininikas,Paulina, jos tėvai, prokuroras, teisėjas, žurnalistai, tinklapio komentatoriai, etc.-aš jus visus vienodai myliu ir suprantu.Netikit?

Arminas, 2015-05-09 09:01:25

Manau kad tėvų argumentai, kad čia jų dukros draugai mokosi ir dėl to ją reiktu palikti gimnazijoje mažu mažiausiai keisti.

Visgi mano nuomone pokalbio pradžia ir sakiniai kuriuosia buvo vartojamas žodis “nepakaltinama” nelabai korektiškai skambėjo. Gi mokinys pašalintas to pakalbio apskritai galėjo net nebut. O galiausiai gavosi kaip ir su rukymu: 90% mokinių yra pabandę bet pagauti per mokyklos istorija kiek ? 1% ? Taip ir su direktoriaus situaciją taip aršiai sureguotu ko gero daugaiu nei 90%, bet jus buvot tas kuri įrašė. Dura lex, sed lex.

Bet kuriuo atvėju didžiulė pagarba dėl atsisakymo “susitarti”. Manau prokurorai turėtu susidomėti mamos noru bandyti tartis.

mama R, 2015-05-09 09:29:03

To qwerty

tu praleidai Direktorių-Mokytoją, kuris buvo priverstas dalyvauti šioje bjaurioje istorijoje..

domas, 2015-05-09 09:29:50

taigi vis dėlto įdomu, kaip tenai buvo su direktoriaus pavaduotojo sūnumi, kuris buvo pagautas rūkantis, bet vis tiek pasiliko gimnazijoje?

Paulius, 2015-05-09 09:31:51

Eilinį sykį galima įsitikinti, kaip žiniasklaida manipuliuoja žmonių nuomonėmis. Direktoriau, stiprybės Jums!

Agnė, 2015-05-09 09:31:59

Direktoriau, esate ir būsite didžiausias autoritetas (žinoma, po tėvų ir senelių) mano gyvenime!

Ačiū, kad taip tvirtai gynėte visos gimnazijos ir gimnazistų garbę bei vertybes !

Burgis, 2015-05-09 09:47:46

Domui: likimas tą šeimą jau žiauriai nubaudė… Trumpai nepasakysiu, o ilgai rašyti nenoriu.

Darius, 2015-05-09 10:23:07

perklausiau visus tris įrašus – tai nuostabios padorumo ir garbingumo pamokos kiekvienam žmogui. Stiprybės ir sveikatos Jums, gerb. Burgi . Žaviuosi Jūsų asmenybe.

domas, 2015-05-09 10:24:58

Viešinti skaudžių istorijų ir nereikia. Nereikia ir plėstis kaip jūs mokate (nes gal kartais negalite trumpai išsireikšti) 🙂 Tiesiog užtektų fakto ar buvo toks atvejis, kad KTUg moksleivis/ė buvo pagautas geriantis/rūkantis, bet buvo paliktas toliau mokytis gimnazijoje. Jeigu buvo paliktas, tai priežastys man visiškai neįdomios. Įdomus tik pats faktas.

Saulius, 2015-05-09 10:40:48

domai, jūs žurnalistas? Faktas be laiko dedamosios, kuri atspindėtų to meto galiojusių Gimnazijos taisyklių redakciją – gali būti pritaikomas tik bukam puolimui, nesigilinant.

Jei jums neįdomios priežastys – kam jums faktas, visviena protingų išvadų nesugebėsite iš to padaryti. Tai kam vynioti į vatą, kai tiesiog norite įgelti ir taip pasikelti savo savijautą?

Protingam žmogui aišku, kad direktorius gali realiai kažką padaryti – tik galiojančių taisyklių ir jam suteiktų galių kontekste. Jei jam to nepavyko – reiškias galimybių nebuvo. Būtent už tas galimybes, jų išsaugojimą, visa kova ir užvirė. Padaryti palaidą balą – yra labai paprasta, padaryti tvarką – yra ilgametis procesas. Evoliucinis.

Obelis, 2015-05-09 10:59:03

Kartais norisi, kad obuolys nuriedėtų kuo toliau nuo obels …

O šis teisminis procesas atspindi mūsų Teismų moralinį veidą. Kokias vertybes gina Valstybės teisingumui atstovaujanti institucija? (nors atkakliai tikiu, kad ir ten yra dorų žmonių).

Ačiū, Direktoriau, kad esate ir kad neišduodate nei savęs nei mūsų visų, kurie Jumis tiki. Ištvermės ir sveikatos Jums …

Burgis, 2015-05-09 11:00:41

domui: Jūs nieko nesupratote… 1989 metais buvo vienaip – po 25 metų turėjome gi šio to pasiekti? Ir pasiekėme! Įstatai keitėsi mažiausiai keturis kartus, steigėjai – tris kartus, taisyklės – mažiausiai penkis kartus… Nesikeitė tik mano gyvenimo principai.

Marija Č, 2015-05-09 12:55:36

Perskaičius antraštę nuotaiką sugadino juodai – netikėjau, kad teismas sugebės rasti pretekstą visiškai nepelnytai bausmei duoti.

Palakiau prieš pusmetį, dar labiau palaikau išklausius įrašų ir visada palaikysiu – sveikatos Jums, Direktoriau, visą šitą absurdą ištverti!

Sonata, 2015-05-09 13:51:31

M11 visiskai su jumis sutinku. Labai gera klausytis. Ramina.

Sonata, 2015-05-09 13:56:41

Nepazistu pono Burgio. Pati esu baigusi KTU. Perklausiau tik viena pokalbi (kol kas). Labai susizavejau siuo zmogum. Tokiu reta. Kaip gera zinoti,kad dar tokiu sviesuoliu yra. Principingas, tvirtas, disciplinuotas, turintis sveika prota, nedaro kompromisu. Ilgu jam gyvenimo metu ir nepaluzti kovojant su supuveliais (sorry).

Temidė, 2015-05-09 21:06:40

“Aš šiandien neveiksnus”. Vidutinio amžiaus lietuviai vyrai tik ir ieško priežasčių išvengt lyt. santykių su žmona – tai sunki diena darbe, tai įtemptas pokalbis su Burgiu…

Gritutė, 2015-05-09 22:18:23

Deja, nebuvau nei Jūsų studentė, nei mokinė, tačiau vien paklausiusi šių įrašų galiu pasakyti – jaučiu Jums didžiulę, nenusakomą pagarbą. Nors įrašus perklausiau vakar, dar ir šiandien negaliu pamiršti Jūsų žodžių. Tokių monologų norėtųsi klausytis kasdien – tai pačios gražiausios, pačios tikriausios gyvenimo pamokos, o Jūs – pats nuostabiausias pavyzdys. Nuoširdžiausiai linkiu Jums sėkmės ir neprarasti tikėjimo teisybe, įstatymu ir, svarbiausia, žmogumi.

qwerty, 2015-05-09 22:28:49

“.. Nesikeitė tik mano gyvenimo principai…’ Aš neprincipingas.Mane būtų paveikusios mergaitės ašaros, atsiprašymas.Aš niekam tikęs?

Temidė, 2015-05-09 23:36:35

O kaip buvo nubausta Narkevičių šeima? Ir kodėl Narkevičius dirbo jūsų pavaduotoju, jei, kaip supratau, jis buvo toks nelabai koks…? Ar jūsų išėjimas iš KTU yra nors kiek susijęs su tuo, kad Narkevičienė yra fakulteto dekanė?

Tiesiog smalsu. Bet galit neatsakyti, žinoma.

Oridijus, 2015-05-09 23:47:46

Nepatingejau ir perklausiau visus tris irasus. Apmaudu ir gaila, kad eilini karta ziniasklaida totaliai klaidino zmones, imdama zodzius is konteksto ir kurdama skandala. Deja, jokio skandalo nera: viskas paprasta ir aisku- taisykles galioja visiems ir ju privalu laikytis! Kaip negali buti turputi nescias ar siek tiek zmogzudys taip ir cia: nusizengei- pripazink ir pasitrauk.

Stiprybes jums Direktoriau, nes kovojate su zmonemis esanciais arciau teisinio klano, nei jus pats. O kaip zinia: varnas varnui akies nekerta;) Labai tikiuosi, kad teisybe triumfuos ir as galesiu buti ramus, kad mano dukrai galios tos pacios taisykles (jei istos, zinoma), kurios buvo jusu itvirtintos.

Iš šalies, 2015-05-10 00:06:17

Querty: argi buvo ašaros ir atsiprašymas?

ready, 2015-05-10 00:11:34

O kur jūs visi apsiseilėję besižavintys Burgiu buvote anksčiau? Juk netikėjote juo, netikėjote

qwerty, 2015-05-10 00:53:17

Iš šalies, nežinau, gal ir buvo.Dėl rūkymo.

Rūta, 2015-05-10 06:01:33

Tikėjau. Todėl, kad jeigu kas paprašytų papasakoti atsiminimus apie gimnaziją, mano atminimai susiveda į tai, kad apie viską buvo pagalvota. Į problemas reaguojama labai operatyviai ir adekvačiai. Buvo veiksmas – buvo atoveiksmis. Iki elementarių pavyzdžių – susirinko žiopliukai iš rajonų, pirmą ar antrą mokslo metų savaitę gavo į kailį mieste. Imtynių treneris, psichologijos pamokos. Iki šiandien po dvidešimt kelerių metų prisimenu, kaip mus mokė apsiginti, kaip reaguoti beviltiškai atrodančiose pavojingose situacijose. Buvo bėda – buvo sprendimas. Visada. Kiek pamenu, tie sprendimai buvo žavinčiai teisingi. Iki jų prieiti reikėjo ne tik proto, bet ir nemažai darbo įdėti. Nežinau, kas konkrečiai ir kokias metodais tvarkė mūsų gyvenimus tada, kieno tai buvo idėjos – vieno žmogaus ar kolektyviniai sprendimai, bet visada buvo pasirūpinta – mokslui reikalingos bazės ir sąlygų sudarymu, laisvalaikiu, maitinimu, gyvenimo sąlygomis. Viskuo. Tikrai nebuvo to jausmo, kad susirinko geriausius – jie išugdė geriausius suteikdami sąlygas ir jas nuolat tobulindami, tinkamai reaguodami į aplinkybes. Jie mokė mus ir patys mokėsi. Todėl tikėjau Burgio sprendimais. Jie negalėjo būti neapgalvoti. O jeigu nutiko kažkas netinkamo, ką galėjo suponuoti purvasklaidos interpretacijos – tai greičiausiai provokacijos pasekmė, modeliuota situacija su pastangomis išmušti iš pusiausvyros turint konkretų apgalvotą tikslą – susidoroti.

Narkevičius buvo mano klasės auklėtojas ir matematikos mokytojas. Atminimai – tobulas mokytojas. Racionalus ir kartu kūrybiškas. Aišku, meilę matematikai jau turėjau iki patekimo į gimnaziją. Bet žavėti uždavinio sprendimo procesu be spaudimo jis mokėjo. Kas jau žmogui duota, to neatimsi. Dirbo nuo pirmos gimnazijos įkūrimo dienos ir lygiai taip pat, kaip ir direktorius, bent man yra neatsiejama nuo gimnazijos asmenybė.

Burgis, 2015-05-10 08:24:26

qwerty:

  1. Ar gimnazistė atsiprašė bent klasės, bent klasės auklėtojos? Negirdėjau… Manęs tai tikrai neatsiprašė nei ji, nei tėvai. Bet tai esmės nekeičia.

  2. Ar Jūs niekam tikęs, jei Jus būtų paveikusios ašaros, atsiprašymai? Ne, Jūs puikus žmogus, jautrus žmogus, bet negalėtumėte vadovauti gimnazijai, kurioje atsakote už 300 žmonių likimus, nuostatas, moralę, teisingumą ir kt.

Burgis, 2015-05-10 08:29:42

Temidei: tam Jūs ir Temidė, kad iškart matytumėte įtartinas tos istorijos vietas… Bet aš buvau direktorius ir iki gyvenimo pabaigos juo liksiu, todėl ilgos, keistos, skausmingos ir painios mano ir Narkevičių istorijos Jūs nesužinosite… Maža to, per ketvirtį amžiaus buvo daug istorijų, kurios turi nueiti su manimi į nebūtį, kad nebūčiau vargšelis, verksniukas, skundikas, kad Gimnazija būtų aukščiau už žmones, ja pasinaudojusius negražiai, neteisingai, nemoraliai…

Edita, 2015-05-10 09:06:03

Pavogiau iš savo dviejų mažamečių laiko ir perklausiau tuos pokalbius. Kažkaip nukėlė į senus laikus, kai dar mokiausi Gimnazijoje. Raminamai veikia. Sėkmės, labiausiai man gaila Jūsų laiko ir sveikatos.

Burgis, 2015-05-10 09:51:26

O, Edita, koks džiaugsmas išgirsti apie Tavo vaikus! Primink man daugiau apie juos (amžių, vardus…). O Tu gal jau dirbi? Gal jau gali mane pagydyti?

Edita, 2015-05-10 10:09:20

Turime Jurgį 2m 7mėn ir Jaunių 9 mėn. Taigi vis dar nedirbu, nors jau vis dažniau grįžta mintys, kad labai norėčiau atgal į kolektyvą. Dar labai reikia manęs čia, namuose, vaikams.. O ir grįšiu aš šalia tokių tik moterų, nešiojančių naują gyvybę. Taigi padėti kada nors galėsiu tikriausiai Jūsų anūkėms 🙂

Ingrida, 2015-05-10 10:31:29

Didžiuojuosi , kad Lietuvoje yra tokių principingų piliečių ir vadovų , koks yra direktorius Burgis . Manau , kad gerb.direktorius visoje šioje šlykščioje istorijoje padarė vieną klaidą , kad bandė išaiškinti apie pareigą ir atsakomybę žmonėms , kurie neturi nei pareigos, nei garbės suvokimo. Reikėjo surašyti išmetimo iš gimnazijos aktą ir von pro duris gimnazistę su jos tėvais be jokių diskusijų. O norėčiau pasidomėti, ar gimnazistei ir jos tėvams gresia teisinė atsakomybė už slapta darytus įrašus direktoriaus kabinete ?

Burgis, 2015-05-10 10:43:09

Ačiū, Edita! Linkėjimai Rimui! Būkite visi laimingi!

Virgilijus, 2015-05-10 14:07:25

Skaitau su dideliu susidomėjimu B. Burgio tiklaraštį daugiau nei trejus metus. Man artimos šeimininko ir kai kurių komentatorių mintys . Nuo pat pradžių sekiau visą tą skausmingą Direktoriaus ” nuodėmės” istoriją ir visada Juo tikėjau , o ne žiniasklaidos pliurpalais ( siekiant skandalo).

Tie trys monologai – Pedagogo Garbės kodeksas. Tik ar visiems švietimo institucijose dirbantiems parankus toks kodeksas? Anot Hamleto, dialema : būt ar nebūt? Su ar prieš? – dabar turėtų iškilti kiekvienam pedagogui klausimas ir išreikšta tvirta pozicija. Šiandien bus susidorota su Direktoriumi , o rytoj gal su jumis?

Darius, 2015-05-11 01:14:36

Ar jus sugebetumet grizti i gimnazija ? Ar jums liko noro keisti si pasauli ?

Burgis, 2015-05-11 08:41:57

Dariui: į savo Gimnaziją negrįžčiau už jokius pinigus! Nes tai jau kitokia gimnazija… Pasaulį keisiu!

Darius, 2015-05-11 09:48:22

išklausiau tų mokinės ir jos tėvų slapta darytų garso įrašų. Gal ir grubokai Direktorius kalbėjo, bet iš esmės pasakė teisingai – kaip bus, jei vienus už analogišką mokinio taisyklių pažeidimą pašalinom, o šios mokinės – NE??? kuo ji skiriasi nuo tų, kuriuos pašalino? Tai po šio atvejo KTU gimnazijos vidaus taisykles galės pažeidinėt kas nori ir būt nebaudžiamu???

Palaikau B.Burgį ir patariu išklausyt visus įrašus iki galo. Suėdė teisėsauga šį vyrą, kuriam žodis GARBĖ yra ne šiaip žodis, o gyvenimo būdo samprata. Laikykitės, gerb. Burgi!!!

Vytaute, 2015-05-11 09:52:24

O, kad aš būčiau galėjusi mokytis šioje gimnazijoje.

Jonas, 2015-05-11 12:31:51

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/prokuroras-osvaldas-stadalius-kaune-partrenke-7-metu-mergaite-59-391125

Vytautas V, 2015-05-11 23:03:48

gerb. dėstytojau,

sveikatos jums ir pergalės, tik viešos pergalės! Ačiū jums už gyvenimiškas pamokas KTU matematikos paskaitose. Buka mano galva matematikos sugėrė nedaug, bet va jūsų garbės kodekso samprata, pagarba savo žmonai įsirėžė ilgam. Ačiū dar kartą!

DD, 2015-05-12 03:14:59

Man labai gaila net ne mokines ir net ne Direktoriaus, man labai gaila Lietuvos, kad joje iki siol taip reikalai tvarkosi ir, kogero, ilgai dar tvarkysis 🙁

Laura, 2015-05-13 19:02:05

Noreciau isreiksti savo palaikyma ponui Burgiui. Tiesa sakant nelabai klausiau irasu, tik kelias minutes kaip panele mokine kalba. Jau beklausant girdisi arogancija, isivaizdavimas, kad yra auksciau visko, ir nepagarba istaigos direktoriui vien pagal kalbejimo tona. Sia istorija nesidomejau, kazkada tik perskaiciau straipsni ir viesa tevu laiska. Ir as jus visiskai palaikau. Yra nuostatai, ir jei zmogus nusizenge yra tik du variantai: pazeisti istatai ir iseina is gimnazijos, arba yra psichiskai nepateisinamas, nesupranta savo veiksmu, istatymu, su kuo sutiko pries istojant i mokymo istaiga. Stai nuo tokiu supuvusios sistemos ir prasideda, nuo to, manau, ir Henyte pradejo. Prasisuko mergina. Esu buvusi KTU studente ir man labai geda, del to, kad tokios padugnes ‘garsina’ sia istaiga. Deja, taip jau yra. Nuo plugo atitruko uzsidirbe pinigu, bet inteligentiskumo, zmogiskumo jokio. Turi pinigu, tai isivaizduoja, kad valdo pasauli. Labai tikiuosi, kad teismas Jus isteisins, ir si panele tures viesai atsiprasyti.

Lauras, 2015-05-14 11:36:09

Laura,

paskutinio Jūsų sakinio pirma dalis įvyks 100%, o antros dalies norima apraiška nebenturi/ės niekada prasmės! Žmonės sulaužę priesaiką/pasižadėjimą/susitarimą tampa NEPAKALTINAMAIS.

Buves tik. teo. stud., 2015-05-28 02:16:15

Kai dėstėt tikimybių teorijos kursą, daug pripasakojot apie gyvenimo tiesas. Nors žiūrint iš matematinės pusės paskaitos ir buvo praktiškai bevertės, bet per jas buvo įsisąvinta svarbesnių dalykų, nei aritmetiniai veiksmai su skaičiais.

Niekad nepamiršiu B.B. žodžių ištartų per, jei neklystu, paskutinį užsiėmimą prieš egzaminą “Jei dabar būtų mano paskutiniai metai universitete, tai surašyčiau skolas pusei jūsų kurso ir išeičiau į pensiją”. Ir B.B. taip sakė ne todėl, kad mes buvom “visiški idiotai” matematikoje, ar nebūtume sugebėją atsiskaityti jo dėstomo dalyko. Manau tiesiog sunku buvo, taip stipriai švietimo sistemai atsidavusiąm akademikui, matyti tokį apatišką studentų požiūrį į mokslą.

@B.B.> Atrodo jau atėjo Jūsų pensijos laikas, o kartu ir Jūsų laikas. Visada norėjote “įpūsti” šiek tiek šviežio oro į bukų studentų plaučius, nors jau nebedėstote universitete ir nebeasate direktorius, bet galiu drąsiai teigti, kad šiuo metu Jūsų žodis skamba daug garsiau ir sklinda daug toliau, nei prieš visą šį cirką.

Gera matyt žmogų neišsižadantį savo vertybių ir įsitikinimų, kad ir kaip bebūtų sunku. Baisu matyti ką gali padaryti pinigai, korupcija, supuvusi teisinė sistema, bei įtakingos pažintys.

Betkokiu atveju, tie žmonės yra visiskai supuvę iš vidaus, o jų išgimdyta išpera, nors dar ir jauna, bet nuo gimdytojų tikrai neatsilieka.

Net jei ir pralaimėsite šį mūšį, vistiek Jūs būsite TEISUS!!!

Algirdas, 2015-06-02 16:11:11

Mano manymu direktorius per daug kalbejo. Yra gimnazijos taisykles. Mokine taisykliu nesilaike. Del to salinama. Vykdomi atitinkami veiksmai. Kam kalbet apie viska nuo Adomo ir Ievos? Mano nuomone.

faceas, 2015-06-18 18:05:05

Kai buvau moksleivis draskiau akis chemijos Mokytojai. Aiskinau kad chemijos man nereikia, nes nelaikysiu egzaminu. 11 klaseje pirma karta gyvenime paliko pataisu 😀 Dabar suprantu jog ant vienos sakos negalima sedeti. Gailiuosi, kad taip ir neisdrisau atsiprasyti Pedagoges. Tikiuosi tai merginai bus geda. Kas del tevu, na gamta jau taip sutvarke jog gina savo atzala, kad ir kas benutiktu

Monika, 2015-08-22 16:36:20

Gerb. pone Burgi, bandėte buvusiai gimnazistei ir jos tėvams paaiškinti skaudžias gyvenimo tiesas, paaiškinti, kad net ir nesėkmės yra neatsiejama kelio į sėkmę dalis, jei jomis yra tinkamai pasinaudojama. Gaila, kad šiems žmonėms (ypač tėvams) tai buvo nesuprantama. Gaila, kad už norą padėti nukentėjote pats. Dar labiau gaila, kad žiniasklaidoje pateikiamas iškreiptas Jūsų portretas. Niekada Jūsų nepažinojau, tačiau džiaugiuosi perklausiusi visus įrašus ir bent savo mintyse supratusi tiesą. Taip, galbūt reikėjo pasirinkti “mikštesnius” žodžius, tačiau esate garbingas žmogus, pedagogas, kuris net šioje situacijoje bandė išlikti mokytoju ir pamokyti tiek merginą, tiek jos tėvus. Gaila, kad nė vienas jų nebuvo pakankamai subrendę ir pajėgūs šiai pamokai išmokti.

Algis, 2015-08-31 22:50:50

Laikykites DIREKTORIAU!!!, Jus arimiausiu metu pamatysite kaip Lietuvos zmones Jus palaiko ir dar pamatysite kaip kiti panasus patrijotai kencia nuo situ “lietuviu tautos zudiku” ! Zinokite buna ir baisiau! o kovotojus uz teisinguma ir tiesa pasaulis visada smerke. Tokiu zmoniu dvasia – ne sio pasaulio! Laikykites! (astsiprasau uz klaidas, nera lietuviskos klaviaturos siame pc)

Tadas, 2017-09-03 16:31:38

Perklausiau pokalbiu. Mano subjektyvia nuomone ten pilna gasdinimu ir psichologinio spaudimo. Galima galvoti , kad 25 metus budamas ant pjedestalo gali sau leisti daugiau, nei galima. Bet tada reikia taikytis ir su pasekmem.

Pritariu komentaruose issakytai minciai, kad reikejo tik apsiriboti sutarties aplinkybemis. Bet dabar reikia atsakyti uz savo zodzius.

B.Burgis pamirsta , kad be istatymu dar yra ir padorumas, etika ir morale.

Burgis, 2017-09-04 08:16:10

Tadui: Iš tavo el. p. adreso ir iš tavo komentaro galiu spręsti, kad esi dar jaunas vyrukas. Tik todėl paviešinau tavo komentarą, kreipiuosi į tave familiariai ir parašysiu šį ilgą atsakymą. Gali jis šiek tiek ir tau, ir tavo bendraamžiams padės geriau suprasti gyvenimą…

*

Taigi: „ten pilna gąsdinimų ir psichologinio spaudimo“. Žinoma! Bet ar tu nesupratai, kad aš „spaudžiau“ tik laikytis taisyklių, sutarties? Ar tu nesupratai, kad aš gąsdinau, jog bus blogai, LABAI BLOGAI, jei Paulina nepasielgs taip, kaip privalo pasielgti? Argi aš gąsdinau, kad bus blogai, jei ji tiesiog išeis?

Kitas dalykas: ką turi daryti mokyklos vadovas tuo atveju, kai mato, jog viena šeima pasirengusi išardyti tos mokyklos pamatus, sugriauti ir sunaikinti tai, ką ketvirtį amžiaus kūrė beveik du tūkstančiai žmonių? Ar gali įsivaizduoti bendrovės vadovą, kuris negintų savo bendrovės? Ar gali įsivaizduoti karvedį, kuris negintų savo karių?

Ne, aš neleidau sau daugiau nei galima! Aš nepakėliau balso, nesimušiau, nesikeikiau. Tik kalbėjau. Ir kalbėjau taip, kad net arogantiški, saiką praradę žmogeliai, didybės manija sergantys provincialai galėjo suprasti, išgirsti. Bet neišgirdo. Kodėl? Todėl, kad suprato, kas juos gins, o mane puls… Suprato, kad pavydas – nacionalinis bruožas, ir tuo galima pasinaudoti.

*

Aš tikrai apsiribojau TIK SUTARTIES APLINKYBĖMIS! O kuo gi dar? Ir aš atsakiau už savo žodžius. ir tuo labai didžiuojuosi. Ir dėl to sulaukiau tokio žmonių paramos, kuri dabar mane neša palaimoje aukštai, aukštai! Ir todėl gal vienintelis šių laikų švietime patyriau, kad teisingumas žmonių širdyse randa tokį atgarsį, dėl kurio gali ir mirti…

*

„Be įstatymų dar yra padorumas, etika ir moralė.“ Ne, Tadai, turi būti kitaip: tik šalia įstatymų, tik su įstatymais yra padorumas, etika ir moralė. O banditišką antpuolį prieš mane surengusios žmogystos pademonstravo, kad jiems nėra nei įstatymų, nei padorumo, nei etikos, nei moralės. Paulina nenorėjo išeiti iš Gimnazijos, kurią aš sukūriau. Kitiems ir JAI! Ir ji pasirinko šmeižtu ir melu pasiųsti jai gėrį sukūrusį žmogų į kalėjimą. Tai čia padorumas, etika ir moralė?! Pasilikusieji gimnazijoje, pasilikusieji KTU, niekaip nenubaudė Paulinos, bet pakeitė taisykles, kad tiktų panašiems į Pauliną. Tai čia padorumas, etika ir moralė?! O teisėja pademonstravo, kad padorumas, etika ir moralė neegzistuoja, jei ji gali įstatymų jai suteikta teise nubausti 65-erių žmogų, gynusį teisę ir teisingumą…

*

Galvok, Tadai, galvok…

Lukas, 2017-11-11 03:06:00

Išklausiau visus tris įrašus, lenkiu prieš Jus žemai galvą ir užjaučiu, ką teko išgyventi. Buvo kelios vietos, kai “užvirė kraujas” klausant Paulinos ir jos tėvų. Labai liūdna, kad klasė nebuvo vieninga (Jūsų naudai) ir niekas nepareiškė savo nuomonės iš mokinių + mokytoja, norėjosi paskutiniame įraše išvysti “Dead Poet Society” finalinę sceną, bet, greičiausiai, taip būna tik filmuose. Svarbiausia, kad likot sąžiningas sau ir visai Tautai, esate pavyzdys.

Linkiu Jums didžiausios sėkmės.

Burgis, 2017-11-12 08:58:51

Lukui: ačiū! Numatau Jums puikų, laimingą gyvenimą!