Didžioji demokratijos problema

Negaliu atšaukti Maskvos sankcijų.

Negaliu sustabdyti karo Ukrainoje, Palestinoje.

Galiu dirbti ir dirbu.

Turiu ko valgyti.

Galiu visko, ko reikia nusipirkti.

Bet negaliu pakeisti demokratijos… Negaliu padaryti, kad valdžioje, įstatymų leidimo ir valstybės tarnybos postuose būtų protingiausi, doriausi, sąžiningiausi, sumaniausi… Tai ne mano, tai visų demokratijos šalių problema. Didelė problema! Kodėl apie tai mažai kalbama? Todėl, kad tie demokratijos statytiniai patys apie tai nekalba ir kitiems neleidžia.

*

Kodėl ta problema neišsprendžiama bent vienoje kitoje šalyje? Todėl, kad sistema pati savęs pakeisti negali – toks ne tik visuomenės, toks ir fizikos dėsnis. Demokratija reiškia, kad visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Čia ir yra problema! Čia yra tam tikros rūšies apgaulė.

*

Demokratija yra kaip gyvatė, kuri ryja savo uodegą: ji sukuria regimybę, kad visi gali dalyvauti valdyme ir tuo pačiu sunaikina galimybę pakeisti tuos, kurie netinka valdyti. Demokratija šaukia, kad visi lygūs, todėl niekas negali aiškinti, kas yra tinkamas valdyti, o kas netinkamas. Suprask, patys išsirinkote. O iš tiesų išrinktieji jau viską taip sutvarkė, kad nei išsirinkti, nei paskirti į svarbiausius postus piliečiai negali taip, kaip norėtų.

*

Bet juk ir aš nenorėčiau, kad rinkimų ir skyrimų galią gautų tie, kuriais nepasitikiu! Kartą jau buvo „darbininkų valdžia“, ačiū!

*

Tai va, vėl parašiau, pasiguodžiau ir ramiai gyvensiu toliau. Nes pasakyta: „jei ligonis nori pasveikti – medicina bejėgė“. Kitaip sakant, jei aš noriu gerai gyventi, jokia demokratija man nesutrukdys.

***

P.S. Abiturientai, jau yra išleistuvių nuotraukos!

Atsakymai

Burgis, 2014-08-11 14:05:21

Įvertinkite…

skaitovas, 2014-08-11 15:28:09

Jei yra problema (nesiginčysiu su Jumis, ji tikrai egzistuoja panašiai, kaip įvardijote!), tai turėtų būti kažkokios jos sprendimo alternatyvos. Liksite toks išdidus “savanaudis” (“turiu ko valgyti”, “man nesutrukdys”) ar pateiksite kokių nors galimų sprendimų?

Demokratija (politinis režimas) sąjungoje su monarchija (valdymo sistema)? Diktatūra (politinis režimas) sąjungoje su aristokratija (valdymo sistema)?

Burgis, 2014-08-11 15:52:56

skaitovui: moksle visada yra du etapai: pirma reikia labai tiksliai įvardinti problemą, o tik paskui ją spręsti. Kol kas demokratijos klausimu neatliktas pirmasis darbas.

petras, 2014-08-11 16:19:52

Tai, kad problema ne valdymo formoj (sistemoj). “demokratijos” (ar atstovaujamosios demokratijos) trūkumai privalumai manau senai išnagrinėti.

problema yra piliečiuose.

Burgis, 2014-08-11 16:23:46

petrui: o kas tą problemą į piliečius „įdeda“? Toks požiūris prieš porą tūkstančių metų atmestas…

Ema, 2014-08-11 17:09:32

Direktoriau, ar Jūsų mokykloje demokratija? Na, nors kuriuo lygiu (tarkim, direkcija/pedagogai).

Burgis, 2014-08-11 17:23:51

Emai: ne, nėra mokykloje demokratijos. Steigėjai neleido. Gimnazijos įstatai nenumato. Ten aiškiai pasakyta: „Gimnazijai vadovauja direktorius.“ Ir jis, tik jis už viską atsako. Demokratija prisidengti neleista. Ir gerai.

*

Blogai tik tai, kad ta „diktatūra“ niekaip nesuderinta su Darbo kodeksu. Darbuotojus priimti turiu aš, už jų darbą atsakau aš, o atleisti, pakeisti kitais galiu tik išskirtiniais atvejais…

Ema, 2014-08-11 17:40:35

Dėkui. Aš taip pat manau, kad gerai. Bet dar: koks, Jūsų manymu, KTUG diktatūros ir demokratijos santykis?

KTU pirmakursis, 2014-08-11 18:38:00

Čerčelis yra puikiai pasakęs: “demokratija tai labai bloga santvarka, tačiau geresnės žmonija dar nesugalvojo”.

Nemanau, kad verta bandyti pakeisti tokius dalykus kaip santvarką, verčiau pabandyti pakeisti tuos dalykus, kuriuos žmogus yra pajėgus pakeisti :)))

Burgis, 2014-08-11 18:38:57

Emai: na, rodos, kad nieko nesu padaręs ar vertęs padaryti, nepasitaręs su bent vienu bendradarbiu. Daug ko iš to, ką daryčiau, jei būčiau diktatorius, nedarau. Esame realizavę daug idėjų, kurių autorius – ne aš…

Ema, 2014-08-11 19:39:08

Burgiui: dėkui. Jums gaunasi ir gerai, ir sklandžiai (tas sklandumas tai iš šalies taip atrodo, o kainą žinot tik Jūs pats).

Kaip suprantu, ministerija ,,užtikrina” demokratiją mokyklose per ,,mokyklų tarybas”. Tai dar vienas įrodymas, kaip meluojama sau.

Man stiprų įspūdį padarė M. Gandhi vadovavimas: jo kovos būdas ,,tiesos jėga”, taikiomis priemonėmis išlaisvinęs Indiją (ką bekalbėti apie santykį Anglija/Indija!); įspūdinga ir tai, kaip jis suvienijo tautą. Mano supratimu, jo sėkmės garantas – dvasinis lyderiavimas. Beje, ir L. Tolstojus propagavo nesipriešinimą blogiui jėga. Ir katalikų bažnyčios pernykščių metų lozungas buvo ,,nugalėk blogį gerumu”. Suprantama, lengva čia rašinėti. Visgi, kai mąstau apie savo patirtį, geriausius rezultatus pasiekdavau, kai surasdavau ,,taikius” būdus problemoms spręsti. Žinoma, mano ,,daržas” nėra didelis (bet ir aš nesu didelė).

Grįžtant prie vadovavimo, rimtai galvoju, kad vadovui visgi labai svarbu dvasingumas. Galbūt tai svarbiau net už profesionalumą (profesionalumą pakelti galima kur kas greičiau nei dvasingumą). Numanau, kad daug kas su manim nesutiks. Bet mano nuomonė tokia.

Ema, 2014-08-11 19:41:52

Beje, koks gražus nuotraukoje spalvų derinys. O filharmonijos sienos tai buvo baltos 🙂

Rasa, 2014-08-12 14:57:12

Emai: o ką jūs vadinate dvasingumu? Ne visi tą žodį vartoja vienoda prasme. Tai tiesiog smalsu.

Sąžiningai turiu pasakyt, kad kai atvažiavo sykį “pati pati” mūsų valdžia (2 žmonės) ir, pasiskaičius protingą dvasingą knygutę (įtariu, ne netgi žinau!, vieną- “Secret”), ėmė rimtai ir su užsidegimu dėstyti tai, apie ką ten paskaitė, besijausdami pasaulio išminčiais, man nepatiko 🙂 Be to, norėjau būti mandagi. Ir velnias mane “pakusė” paklausti ar jie, apie kai ką kalbėdami, agregorą turi galvoje… Na, iš jų veido išraiškos supratau, kad negerai paklausiau… 🙂 Nežino jie kas tai. Tai paskui mandagiai palinkčiojau galva ir tiek. Jie išvažiavo mus taip “sudvasinę”, kad spjaudžiausi visą vakarą. Mat per jų tą įsijautimą negirdėjo jie nei kad kriauklė laša, nei kad kompai stringa, nei begalės kitų darbinių problemų… Nesu prieš dvasingus vadovus, bet žinot, kaip toj maldoj sakoma: “kasdienės duonos duok mums šiandien…” Darbe pirmoj vietoj darbiniai reikalai turėtų būt. Gal būt 🙂

Ema, 2014-08-12 16:06:35

Tai, kad paskaitai knygą ir pasakoji kitiems apie dvasingumą, tai, kad žinai, kas yra agregoras ar kokia nors telegonija nerodo dvasingumo. Asiliukas ant savo kupros gali nešti pundą dvasingų knygų, bet jis vis tiek liks asiliuku.

Bet štai praeis Laisvės alėja kilmingas airių seteris, ir visiems bus akivaizdu, kad jis kilmingas.

Ema, 2014-08-12 16:57:52

Rasai: nepriskiriu ,,Secret” prie dvasingų knygų. Tai verslas.

Miegapelė, 2014-08-12 16:58:25

O ar iš tiesų reikia ir visada būtina, kad „įstatymų leidimo ir valstybės tarnybos postuose būtų protingiausi, doriausi, sąžiningiausi, sumaniausi“? Gal protingiausių ir sąžiningiausių labiau reikia kitose sferose, pvz. mokyklose, ligoninėse, teismuose? Ar švietimo kokybė Jūsų vadovaujamoje gimnazijoje, labiau priklauso nuo mokytojų ar LR ŠMM?

Rasa, 2014-08-12 17:07:27

Jūs Ema, puiki moteris, turbūt dvasinga. Bet kažkokia “slidi” 🙂 Vėl jūs man pasakojat apie tai, kas nėra dvasingumas, o neatsakot į tai, ko klausiau. Ką jūs vadinate dvasingumu? Jūs asmeniškai? 😀

Taip, pritariu jums, kad žinios nelygu dvasingumui 🙂

Burgis, 2014-08-12 19:21:43

Miegapelei: dėl bukagalvių (jei tokių būtų…) gimnazijoje nuostoliai visuomenei kur kas mažesni, nei dėl bukagalvių, pavyzdžiui, ministerijoje.

Rasa, 2014-08-13 00:41:27

Prieš eidama miegot (susivėlinau grįžt iš pasisvečiavimo 🙂 galvoju apie tą kilmingųjų išskirtinumą ir matomumą 🙂 Štai žiūriu į savo šunį- kilmingas. Nors ir ne seteris. Lepūnas. Jo vardas Bruno. Nėra įprastas šuns vardas. O va nusivežu į kaimą, teta sako- čia ne miestas, čia jis bus Bronius… Va ir pasibaigia visas jo kilmingumas…

Oi… tik jūs nepagalvokit, kad ko nors šaipausi.

Tiesiog važiuodama mašinoj ilgoką kelią galvojau apie Emos pasakymą, kad kilmingieji (kaip supratau ir dvasingieji) ir taip matosi. O paskui galvojau apie tai, kaip nuvalkioja žmonės šitą žodį ir kaip daug skirtingų reikšmių skirtingiems žmonėms jis turi. Ne, tai nėra savaime suprantama ir matoma. Mano manymu. Aš manyčiau, kad dažnai tikrai dvasingas ir išmintingas žmogus yra netgi labai nematomas 🙂

Prisiminiau tokią seniai girdėtą istoriją. Kai labai save dvasingu laikantis budistų vienuolis ėjo ir pamatė tyliai besimeldžiantį prie upės varguolį. Jis nugirdo kad varguolis neteisingai taria maldos žodžius. Vienuolis sustojo, pabarė jį, oriai pamokė kaip reikia teisingai melstis, kad malda būtų išklausyta, paskui su pasitenkinimu išklausė kaip nuoširdžiai žmogelis jam padėkojo už pamokymus ir tada nuėjo į valtį, jis ruošėsi plaukti į kitą upės pusę. Plaukdamas ji jautė tokią pilnatvę, tokį pasitenkinimą- va, jis padėjo kvailam žmogeliui, o jis pats toks harmoningas… Nuplaukė jau iki upės vidurio… Staiga išgirdo, kad jį šaukia tas varguolis. Atsisuko, o tas stovi greta valties atbėgęs ir klausia: “ponas dvasingasis vienuoli, prašau pakartoti man dar kartą kaip tos maldos žodžius tarti, nes jūs išplaukėt, o aš vėl pamiršau…” 🙂

Atsiprašau, jei kam atrodo, kad priekabiauju. Tiesiog į daugelį dalykų žmonės žiūri skirtingai, smalsu kodėl kiti žiūri vienaip ar kitaip. Smalsu kaip supranta tuos pačius žodžius. Pav. T. Viluckas ilgame straipsnyje bernardinuose rašo: “Tačiau galime klausti: kas yra tikrasis dvasingumas? Bažnyčios Tėvai buvo įsitikinę, kad žmogaus dvasinio gyvenimo autorius yra Šventoji Dvasia. Būtent Ji kuria mūsų dvasinį gyvenimą, kurio pagrindas yra malonė.”

Taigi jei Burgis ne tikintis, o laisvamanis, kaip gi jis gali būti dvasingas, kieno malonę jis turi gauti? 🙂

Štai todėl ir buvo įdomu, kaip dvasingumą supranta Ema. Nes, bent jau man pasirodė, kad ji ponui Burgiui priskiria ir tai, kad ji dvasingas.

Aš neprieštaraučiau, gal net pritarčiau, jei žinočiau, kas Emai yra dvasingumas 🙂

🙂 Na, labanakt visiems. Man tai atostogos, aš ryt ilgai miegosiu 🙂 Atsiprašau už ilgą pliurpimą. Kaip įsiplepėjau su draugais, tai negaliu sustot 🙂

Rasa, 2014-08-13 09:34:11

Labas rytas, Lietuva! 🙂

Na štai, žiūriu man tik minusiukus rikiuoja žmonės, o kas tas dvasingumas taip ir lieka neaišku. Mat tai turi būti matoma ir savaime suprantama. O gal būt tingi parašyt? Tuoj eisiu iš namų kai kur, tai dairysiuosi, gal kas kur šviečia? Ar kokią aureolę kur pamatysiu 🙂

Kaip čia atsitinka, kad daugelis žodžių įeina “į madą” ir laikomi savaime suprantamais, bet…

Gerdama rytinę kavą galvoju va.

Dabar daug depresuojančių. Mada tokia užėjo- depresijų. Ach, man depresija,- atbula ranka prisidengęs kaktą teatrališkai nustato sau diagnozę ilgai neužmigęs žmogelis ar kokia nusiverkusi į mėnulį mergina… Nė nenutuokdami koks baisus dalykas tikra ši liga. Bet “depresuojančių” nors vežimu vežk, kaip sakoma…

Dabar visi ir medituoja… Gerai šiandien pameditavau,- pasakoja man moteris. Ir pasakoja kaip ji apsvarstė jai svarbų klausimą. Aš tyliai sakau, kad gal meditacija tai kai negalvoji, tai daugiau stebėjimas. Ji sako: Durne tu, prisiskaičius protingų knygų, ką tu gali suprast negalvodama! Meditacija tai kai labai susikaupęs ir labai stipriai įjungęs smegenis viską apgalvoji! 🙂

Ir prie viso to, atėjo tokie laikai, kai daugelis nori būti dvasingais. Dažnai net tie, kurių pasaulėžiūroj žmogus neturi dvasios 🙂 Bet dvasingais būti nori… Dvasingais be dvasios.

Žinot, o paaiškinti plačiau beveik niekas nieko nenori, maždaug pats žmogau viską suprask 🙂 Aš savaip ir suprantu. Bet aš vis vien klausiu. Juk reikia palyginti savo supratimą su kitų, juk aš tikrai galiu klysti! Būna atsako. Kartais labai gražiai žmonės tai supranta 🙂

Taip, bet pasaulis tikrai stebuklingas! Su visais depresuojančiais, medituojančiais ir dvasingais kas kaip moka…

Geros dienos visiems! 🙂

petras, 2014-08-13 10:59:52

Rasa, nauik čia: http://www.lkz.lt/startas.htm įvesk žodį dvasingas ir turėsi atsakymą 🙂

Ema, 2014-08-13 11:01:01

Rasai: ilgokai mąsčiau, ką Jums atsakyti. Dėkui už tą procesą.

Dvasingumo gi nepamatuosi lux`ais ar decibelais. Manau, kiekvienas dvasingumą suvokia širdimi stebėdamas gyvenimą ir per patirtį. Visgi, įdomu, kaip tie indai (tuomet ganėtinai tamsi tauta) taip visuotinai suprato ir priėmė M. Gandhi kaip dvasinį lyderį.

O šiaip vienas iš rodiklių – gebėjimas įžvelgti gėrį ir grožį net ir nepriimtinoje situacijoje ar žmoguje, tai gerbti ir į tai orientuotis.

Dar man priimtina vedistų procesų ir žmonių skirstymas į satvinius, radžastinius ir tamastinius. Pastebiu, kad kartais vertinu per šią prizmę. Žinoma, tai saviveikla, bet man kartais priimtina darant pasirinkimus kaip veikti.

Štai tiek galiu šiuo metu pasakyti šiuo klausimu. Bet tai tik mano nuomonė.

Rasa, 2014-08-13 12:29:47

Emai: dėkui. Va tokio atsakymo ir norėjau. Visai neprastas požiūris 🙂 Nežadu ginčytis, vedinis skirstymas į tas tris gunas- Sattva-guna (dorybės guna), Radža-guna (aistros guna), Tama-guna (neišmanymo guna) yra įdomus. Nes ir pati manau, kad vedų (vediškas) požiūris į daugelį dalykų yra gražus ir geras 🙂

Ir tas Gandis buvo puikus lyderis. Juk daugelis ir dabar ne jo tikrą vardą žino, o tai, kad jis buvo Mahatma Gandis- T.y. Gandis Didžioji Siela 🙂

Petriukui: 🙂 tai matai, Petriuk, aš tai ir turiu galvoje, va tokius paaiškinimus. Žiūrėk, žodyne jų 4, išties gali būt ir kur kas daugiau 🙂 Ir, jei kalbėdamiesi apie dvasingumą žmonės mato skirtingai, pav. vienas tai supranta kaip (cituosiu žodyną) “kuris turi daug psichinių jėgų, išmintingas…”, o kitas kalba apie “turintis gyvybę, dvasią: vėžys yra dvasingas (gyvas) daiktas…” tai kaip jie gali susikalbėti normaliai? 🙂

petras, 2014-08-13 13:04:35

Remdamiesi kontekstu. O šiaip, jei visai neina susikalbėt, tai gal ir neverta toliau bandyt. lai eina kiekvienas savu keliu

Rasa, 2014-08-13 13:12:51

🙂 Petriukui: gal ir taip 🙂

Ema, 2014-08-13 13:15:06

Kai atsidarau šią temą, ji prasideda tokia graži šypsena. Tai gal ir mes nusišypsokim ir keliaukim pirmyn, gana tų papildomų prieskonių

🙂

Rasa, 2014-08-13 13:20:02

Neprieštarauju 🙂

loreta, 2014-08-14 16:55:14

Tai pala – didžioji demokratijos problema yra dvasingumas?:):)