Didžioji švietimo problema – mokyklų vadovai?

Įdomus sutapimas – aš parašiau tema „Ant pražangos ribos“, o vienas šios svetainės lankytojas atsiuntė nuorodą į savaitraštį „Dialogas“, kuriame straipsnis tokiu pavadinimu, kaip ši tema. Straipsnio turinys – atsakas į mano interviu vienam portalui. Nors „Dialogas“, šios svetainės partneris (!), lyg ir nutyli, apie kurį direktorių kalbama, bet stropūs komentatoriai iškart ėmėsi mėsinėti mane… Prie tūkstančio komentarų aname portale dabar prisidės dar šiek tiek „Dialoge“… „Dialoge“? Koks dialogas, jei išspausdino apie mane, o su manimi – nė mur-mur? Ech, partneriai, partneriai… O juk aš jums metus beveik nemokamai dirbau. Taigi susidarė iškart dvi temos:

*

  1. Žiniasklaidoje nebeliko nei draugų, nei partnerių. Vardan populiarumo, vardan tiražo pervažiuos tave kaip tanku – po to galėsi aiškintis, teisintis… Aš to nedarysiu! Aš su niekuo tuose leidiniuose nediskutuosiu. Bet jautresnių gaila…

*

  1. Taip, mokyklų vadovai – problema! Bet ar tai mano problema? Juk aš pats vadovas, tegu mano problemą sprendžia tie,  kuriems aš – problema. Prieš dvidešimtį metų siūliau savo gimnazijos direktorių perrinkti kasmet, gal kas treji metai. Neleido, nesutiko… Neseniai buvau nulinės kategorijos direktorius, nes nesutikau atestuotis pagal 111 puslapių ministro R.Motuzo patvirtintus vadovų nuostatus. Pernai pavasarį lankiau atestacijai privalomus užsiėmimus – Santa Barbara… Vis tik geri žmonės mano gimnazijoje mane „ištempė“ iki vidutinės kategorijos, nuoširdžiai dėkoju jiems už titanišką darbą.

Mane pakeis… Nežinau kada, bet nieko nėra amžino. Ar dings problema? Ne! Kai ta rašytoja „Dialoge“ aiškina, kad „mokytojų“ iš mokyklų varyti negalima, nes geresnių nėra, tai aš ir pagalvoju: gal ir manęs išvaryti nereikia, nes geresnių nėra? Pavėlavo, visi pavėlavo, kurie labai stengėsi mane išvaryti… Dabar aš jau ramus – „Sodra“ manimi pasirūpins!

***

Daugiau apie netikusį direktorių skaitykite „Dialoge“…

Atsakymai

Burgis, 2013-01-10 11:50:32

Nežinau, ką ir kaip čia reitinguoti…

Rokas, 2013-01-10 12:54:42

Problema ne mokyklose, problema už jos ribų, o bene didžiausia – tėvai.

Galbūt tokiose aukšto lygio mokyklose kaip Jūsų ir nėra tokio skirtumo, bet kai visiškas tinginys reikalauja teigiamų pažymių, mokytoją išvadina taip, kaip nesivadina, o tėvai ateina ir aiškina, koks jų vaikelis geras ir kaip jam reikia baigt mokyklą…

Mokytojų kuo keisti nėra, ypač tiksliųjų mokslų, ir ilgai dar nebus, kadangi niekas nenori mokytis sudėtingų (?) mokslų ir nueiti dirbti į mokyklą, kur darbas tikrai sunkus ir reikalaujantis ne tik pastangų, bet ir šiokio tokio pašaukimo.

Elena Tervidytė, 2013-01-10 13:23:07

Laba diena, gerb. Direktoriau

Perskaičiusi Jūsų įrašą, noriu atkreipti dėmesį, kad Jūsų minimas straipsnis yra http://www.dialogas.com Skaitytojų įrašų dalyje. Ten visi, kas nori, patys įkelia tekstus.

Su pagarba ET

Burgis, 2013-01-10 13:48:45

Taip, Gerb. Redaktore, aš tai mačiau, bet nejaugi Jūs jau leidžiate bet kam ir bet ką rašyti? Ką darote, kai mėnulio pilnatis?

„Mes atsakome už tuos, kuriuos prisijaukiname“.

Gal pastebėjote, kad čia kartais pasirodo komentarai ir… dingsta. Nes aš čia šeimininkas. Čia šiukšlinti negalima.

skaitovas, 2013-01-10 14:12:58

Bet ar tai yra šiukšlės? Gerb. Direktoriau, negi neaišku, kad profsąjungų atstovė gina savo interesą. Beje, gina argumentais, o jūs jai/jos produktui iš karto lipdote etiketes.:(

Gintare, 2013-01-10 14:52:07

Bet kodėl ta nuomonė – šiukšlės? Atmetus visus asmeniškumus (tas, kas neskaitė pasisakymo Delfyje arba neseka Jūsų tinklapio įrašų gal ir nesusies Jūsų su pasisakyme minimu direktoriumi), autorės keliama problema iš tiesų aktuali nūdienos mokykloje. Nesu mokyklos “virtuvės” žinovė, greičiau mokymo paslaugų “vartotoja” (gal ne visai tikslus išsireiškimas, bet…) ir kaip vartotoja susidūriau su įdomiu reiškinu: mokyklos vadovai puikiausiai žino, kad jų kolektyve dirba nekompetetingi mokytojai, tačiau sako esą bejėgiai ką nors keisti. Teisinasi tuo, kad mokytojų negali atleisti varžomi įstatymų ir t.t. Nežinau, ar realybėje viskas yra iš tiesų taip, ar čia tiesiog mokyklos vadovo nenoras išlįsti iš komforto zonos ieškant įvairiausių pasiteisinimų (“žinot, vaikai šiais laikais irgi ne auksiniai”, “šitas mokytojas – labai geras žmogus” ir pan.) ir ambicijų pasiekti daugiau neturėjimas. Ir tokių direktorių greičiausiai yra ne vienas. Nes mokykloje, kaip ir pas medikus – tikros tiesos nesužinosi tol, kol atskridęs musele nepatupėsi tokio nekompetetingojo pamokoje ir savo ausimis ir akimis neįsitikinsi – vaikai blogi ar mokytojas prastas.

Burgis, 2013-01-10 15:50:25

Skaitovui ir Gintarei: gerai, padarysiu jums išimtį šiek tiek atsakysiu, nes judu gražiai parašėte…

*

Taip, tai šiukšlė, nes padorūs žmonės taip nesielgia: „Dialogo“ puslapyje visi mato: „Tatjanos Babrauskienės atsakas Bronislovui Burgiui“, o autorė pradeda taip: „… vienos Kauno gimnazijos direktorius…“ Padorūs žmonės taip nesielgia.

*

Toliau. Autorė pacituoja: „… kai kurie mokytojai visiškai degradavo, kai kurie nuseno…“ ir čia pat viską pertvarko savaip: „Suprask, – aplink vien mokytojai-nevykėliai…“ Padorūs žmonės taip nesielgia.

*

Toliau tos rašliavos nenagrinėsiu, atsakysiu judviem:

  1. Taip, baisi problema yra atleisti netikusi mokytoją! Baisi problema! Tik tie, kurie niekada nebuvo mokyklos direktoriai, to nesupranta. Pirmiausia visus nevykėlius labai saugo mūsų įstatymai, Darbo kodeksas. Antra, mokykloje amoralu įrodinėti, kad darbuotojas netinkamas, tais metodais, kurie tinka pieninėje ar kepykloje. Seminaruose mokytojams sakau: kaip mokytojas gali įeiti į klasę, jei vakar jam direktorius parašė papeikimą ir apie tai paskelbė?! Ar kas nors pagalvos apie vaikus ir jų tėvus? Ar tie, kurie mane užpuolė žiniatinklyje kaltindami, kad mokytojų negalima kritikuoti, pagalvojo, kad mane viešai apipilti purvu irgi negalima? Jei aš nebūčiau geras direktorius, tai po tos purvo lavinos jau kitą dieną gimnazijoje akių negalėčiau parodyti…

*

  1. Jūs mane kaltinate, kad aš lipdau etiketes (kokias, po galais, etiketes?!), o autorė savo interesą „gina argumentais““. Kokiais argumentais?! Iškraipydama mano žodžius, mintis? Kaltindama direktorius neveiklumu (neatleidinėjimu) lyg nežinotų, kaip tai sunku, velniškai sunku?

*

  1. Štai Jūs, Gerb. Gintare, rašote: „Nežinau, ar realybėje viskas yra iš tiesų taip, ar čia tiesiog mokyklos vadovo nenoras išlįsti iš komforto zonos ieškant įvairiausių pasiteisinimų…“. Jūs pradedate žodžiu „nežinau“, bet visas komentaras dvelkia įtarimu, kad ana autorė teisi, o aš tai jau tikrai ne… Koks čia dialogas?!

***

Ir vis tik – ačiū judviem už toleranciją. Tikiuosi, kad suprasite mano tragikomišką situaciją: jei aš nieko nerašau, nekalbu, mane puola kaltinti: švietime blogai, o tas pasipūtėlis nenori „išlįsti iš komforto zonos “, tyli, lyg viskas būtų gerai; jei tik parašau, pasakau, gaunu grąžos tiek, kad kitas susinervintų ir dingtų iš mokyklos. O aš kaunuosi ir juokiuosi!

skaitovas, 2013-01-10 16:16:48

Gerb. Direktoriau, nesutinku. Ir kategoriškai.

Motyvai: jei profsąjungų veikėja parašė „… vienos Kauno gimnazijos direktorius…“, o „Dialogo“ redakcija tai įvardijo „Tatjanos Babrauskienės atsakas Bronislovui Burgiui“, tai autorės minčių automatiškai nedaro ŠIUKŠLE. Mano akimis, ji elgiasi gana padoriai, nes su Jumis diskutuoja. Rašo ne šiaip kokius komentarus “Delfyje”, kas tikrai būtų ŠIUKŠLĖ, bet komentuoja viešai, pasirašydama vardu ir pavarde. Nebent Jūs įsižeidėte, kad pavadino direktoriumi, o ne tiesiog – vardu ir pavarde? Bet Jūs iš tikro esate direktorius, todėl tai nėra etiketė. O jos pavadinimas “rašytoja” jau turi potekstę, deja. Kaip minėjau, man jos rašinio įvardijimas šiukšle – kita negraži etiketė…

O dėl argumentų? Čia jau iš kieno varpinės pažiūrėsi. Jūs paminėjote vieną sakinį iš konteksto, o aš tuoj surandu keletą kitų. Ir jie man atrodo kaip argumentai, prieštaraujantys Jūsų propaguojamai “mokytojo- žmogaus iš gatvės su pašaukimu” idėjai. Suprantu, kodėl Jūs ginate savo nuomonę, bet suprantu taip pat, kodėl profsąjungų atstovė gina savo nuomonę.

Burgis, 2013-01-10 16:39:28

skaitovui: Ir aš nesutinku. Ir kategoriškai… Bet gerbiu Jūsų poziciją. Mane trikdo tik tai, kaip Jūs kreipiatės į mane. Gal Jūs mano gimnazistas? Jei taip, tai gal užeik, pakalbėsime. Pažadu, kad būsiu geras, švelnus ir duosiu daug saldainių… Tada gal paaiškinsiu, kodėl tai vadinu šiukšle. Nes norėčiau, kad Jūs (tu?) taip nedarytumėte.

Kirke, 2013-01-10 16:58:36

Aš tai visame šitame reikale norėčiau palaikyti Jus, bet vis tiek kirba mintis, kad pasakyti, jog “viskas labai blogai” neužtenka.

Jūs sakote, kad kaip mokytojas eis pas mokinius, gavęs papeikimą? O kodėl mokiniai apie tą papeikimą turi žinoti? Ar net kiti mokytojai?

Be kita ko, o gal papeikimų net nereikia? Ar neužtenka žodinio pasakymo? Ar Jūsų gimnazijos mokytojai, kurius priskirtumėte prie tų “degradavusių”, apie tai žino? Juk taip dažna bet kokioje organizacijoje, kad kai galų gale prireikia žmogų atleisti, jam tai būna šokas, nes jis niekada nežinojo, kad blogai dirba, niekas jam apie tai niekada nepasakė?

Nes asmeniškai, skaitydama Jūsų straipsnį Delfyje, džiaugiuosi, kad nesu mokytoja.

Jūs sakote “tegu mano problemą sprendžia tie, kuriems aš problema”.

O Jums problema – mokytojai. Kodėl neteisinga, jei mokytojai mano taip pat? Ty kad jie vadovui mokytojai problema, tai vadovas ją ir sprendžia?

Tikiu, kad su mokytojų atleidimu sunku. Nors pati dirbu gyvame pavyzdyje, (ne mokyklos), kai prie seno vadovo atleisti darbuotojo įmonės iniciatyva buvo atseit neįmanoma, o su naujuoju vadovu jau atleista visa krūva be jokių didelių finansinių ar kitokių nuostolių.

Bet ar direktorius gali spręsti, ką priimti į naujus mokytojus? Matyt gali. Ar jis gali vertinti savo darbuotojus (sakydamas jiems į akis)? Tikėčiau, kad gali. Ar jis gali savo vertinimo pasekoje taikyti motyvacines priemones (pvz. papildomas pamokas už papildomus pinigėlius) gerai dirbantiems ir tai viešai deklaruodamas?

Suprantu, kad visada “skaudės” už visą Lietuvą, už blogą sistemą, už visus vaikus, kuriems nepasiseka su mokytojais. Bet žodžiu vis tiek manau mažiau pasiekiama, nei realiais darbais.

Burgis, 2013-01-10 21:20:20

Kirke: aš dirbu, Kirke, dirbu. 24 metus dirbu. Šio to pasiekėme, tiesa? Tai jau gal galiu ir kitiems pasakyti?

Kirke, 2013-01-11 08:42:30

Nedrįsčiau net kvestionuoti tų dviejų dalykų.

Man tik kažkaip atrodo, kad Jūs gal pernelyg jautriai ir asmeniškai (lyg pultų Jus, kaip vadovą) sureagavote į tą straipsnį. Sutikčiau, jei Jums nepatiktų to straipsnio forma (kad Jus neteisingai cituoja, bet pavardės straipsnyje nemini), bet kaip supratau, jums baisesnis yra turinys, kas yra tiesiog nuomonė iš kitos barikadų pusės ir ji nebūtinai yra visiškai neracionali. Ypač, jei nemanytume, kad kalbant apie pavadinime minimus vadovus, turimi mintyje tokie, kaip Jūs.

skaitovas, 2013-01-11 08:46:03

Gerb. Direktoriau, ačiū už kvietimą, bet neatvyksiu, nes nesu Jūsų gimnazistas… O dėl kreipinio? Kadangi pats čia pasireiškiu kaip anonimas, tai kreiptis į Jus pavarde ar vardu nematau prasmės. Nelygybė, o ir kiaulių kartu neganėm… 🙂 “Direktorius” man visai netyčia derėjo su etiketės tema, o “gerb.” Jūs užsitarnavot. Kad ir kaip nesutikčiau su daugeliu Jūsų minčių, kad ir kaip mane juokintų/pykintų Jūsų stilius. Bet reikia pripažinti, kad Jūs esat reiškinys 🙂 Na, neordinari asmenybė:)

petras, 2013-01-11 08:48:49

Galiu apibendrint: didžioji švietimo problema – prasti mokyklų vadovai ir blogi mokytojai. galit nebepykt 😀

Burgis, 2013-01-11 09:08:27

Kirkei: taip, tame rašinyje puola asmeniškai mane: „… O ką daro prastas vadovas? Jis siūlo visus išvaikyti ir į jų vietą priimti kitus…“.

Tai ji jau įrodė, kad aš prastas vadovas?

O tai, kad aš siūlau „visus išvaikyti“, yra tiesiog grubus šmeižtas!

Vertinkite, vertinkite… Iš diskusijos pasitraukiu.

Q.E.D.

Burgis, 2013-01-11 09:09:23

Ačiū, skaitove, man labai malonūs tokie turinčių stuburą žmonių įvertinimai.

Kirke, 2013-01-11 09:10:48

Pasiduodu 🙂

Regina A., 2013-01-11 15:55:09

Na, ir vėl! Inteligentiškas žmogau! Kaip galima džentelmenui sau leisti taip mėtytis žodžiais! Jums geltona kortelė už „šiukšlę“:-)

Nesu pilnaties žmogus, bet išdrįstu rašyti Jums „prieš plauką“ (ne, bet ne taip, kaip Raselė, kažkada savo Mokytojui).

Bet Jums tai nepatiks 🙂 Rašėte: „aš čia šeimininkas. Čia šiukšlinti negalima“. Ką gi, išmesite tai išmesite. Susiprasiu, rašyti čia nuomonės prieštaraujančios jūsiškei nėra prasmės (tik laikas gaištamas) 🙂

Regina A., 2013-01-11 16:07:48

Kirkei Jūs rašote, apie vaikymą. Na, bet Jūsų tekstas Delfyje: _„Galėtume kaip nors išvaikyti netinkamus, bet kas ateis į jų vietą?

Mano siūlomas sprendimas toks: leisti mokytojais dirbti ir tiems, kurie pagal išsilavinimą nėra mokytojai, tačiau turi pomėgį mokyti, yra savo srities profesionalai“._

O tų netinkamų (degradavusių) mokytojų nemažai, nes vardijama ilgai: „KAI KURIE mokytojai irgi visiškai degradavo, KAI KURIE nuseno, KAI KURIE baigė universitetus ir institutus, į kuriuos buvo lengviausia įstoti ir kuriuose buvo lengviausia studijuoti.“

Je, kaip nemėgstu Delfio, bet pacituosiu.

Regina A., 2013-01-11 16:09:15

Ups: „pacitavau“

Burgis, 2013-01-11 16:34:54

Reginai A.: gal ir nustebsite, bet nieko neišmesiu, nes Jūs nešiukšlinate. Tik pastebėsiu, kad Jūs tikriausiai humanitarė, o ne tiksliųjų mokslų mėgėja, nes Jums „išvaikyti netinkamus“ (pabraukta Jūsų) ir „visus išvaikyti“ (rašo straipsnio autorė) – tas pats.

*

Kitas pasažas: kai kurie – tikrai nebūtinai daug, nors pakartočiau tą „kai kurie“ net dešimt kartų. Juk mokytojų – keli tūkstančiai!

*

Pagaliau ačiū, kad skyrėte tik geltoną, o ne raudoną kortelę… Kiek laiko ta geltona galios? Nes aš ilgai neiškęsiu ir vėl kam nors atsikirsiu (teisinis terminas…).

Regina A., 2013-01-11 17:25:10

Baigiau KTU taikomąją matematiką, jei ką.

Na, tik nebandykite vėl nusižengti džentelmeno kodeksui – tada raudona kortelė bus 🙂 Ot, taip va!

Atsikirsti galima parenkant ir padoresnius žodžius.

Na, ne be grieko esate. Na, tarkim tas „VISIŠKAI degradavę“. Tokie tik bomžai. Na, nemačiau bomžų mokykloje. Tas yra įžeidu ir neteisinga. Rašiau „nemažai“, nes ilgai vardinote. Supratau, kad „Išvaikyti (visus) netinkamus“.

QED

Darius, 2013-01-11 18:31:30

Reginai:

netgi aš ne pedagogas ir ne mokytojas suprantu, jog „VISIŠKAI degradavę“ jie ne kaip žmonės, o kaip specialistai.

Regina A., 2013-01-11 19:31:06

Dariui: Tekste iš eilės eina 2 veiksmažodžiai „visiškai degradavo, nuseno“. Todėl toks eiliškumas nukreipia mintį „kaip žmonės“, o ne „kaip specialistai“. Čia tų „kaip specialistai“ ir trūko.

QED

Gintare, 2013-01-11 20:38:48

Pirmiausia – ačiū, kad atsakėte ir paaiškinote situaciją. Dar kartą įsitikinau, kad tiesiog parašyto žodžio suvokimas priklauso nuo skaitančiojo nusiteikimo:). Savo įrašu aš nei abejojau, nei palaikiau kažkurią iš dalyvaujančių pusių (galbūt man prastai sekasi suvokti tekstą, bet esu įsitikinusi, kad tiek Jūs, tiek autorė Dialogo puslapyje kalba iš principo apie tas pačias problemas tik iš skirtingų perspektyvų).Man, kaip moksleivio mamai, knietėjo išsiaiškinti, kaipgi iš tiesų yra su tais nekompetetingais mokytojais ir jų atleidimu. Dar man įdomu, kodėl mūsų vaikai gali būti mokomi nekokybiškai. Skirtingai nuo gydytojo, mano vaiką mokančio mokytojo pasirinkti negaliu. Ir atsisakyti jo nekokybiškų paslaugų irgi negaliu. Ar jus tenkintų tokia situacija bet kurioje kitoje gyvenimo srityje? Manęs netenkina, todėl bandau išsiaiškinti, ar ką nors įmanoma pakeisti. Jūs sakote – neįmanoma. Aš sakau – gyvenime labai mažai neįmanomų dalykų. Dažniausiai pritrūksta drąsos, noro ir užsispyrimo. Darbuotoją įstatymai ir profsąjugos saugo ir gina tiek mokykloje, tiek pieninėje, tiek kepykloje. Skirtumas tas, kad nekokybiškas darbas pieninėje ir kepykloje reiškia nuostolius, kuriuos įmonė pajus iškart. Mokytojo darbo “nuostoliai” dažniausiai gula ant mokinio ir jo tėvų pečių – prarandama motyvacija mokytis, samdomi korepetitoriai, prastai išlaikomi egzaminai ir t.t. Pusžalių bandelių gali ir nepirkti, bet dėl vieno ar dviejų prastų mokytojų mokyklos gi nemesi. Todėl lengviau pasakyti “negaliu” negu pabandyti ir visiems įrodyti – mokykloje nėra vietos nenorintiems ir nemokantiems dirbti.

Ir jeigu jau prakalbom apie dialogą, tai, mano suvokimu, dialogas yra sugėbėjimas pasakyti, ką manai ir išgirsti, ką tau sako kitas. Nesvarbu, kad jo mintys nesutampa su manosiomis – nuo to jos netampa mažiau vertingos. O aš ne visada būnu teisi.

siaipsau, 2013-01-11 21:20:37

Reginai: perskaiciau teksta, sakynyje yra zodis “mokytojai”, kas “nukreipia minti” kad kalbama visgi apie specialistus 🙂

O galima dar ir taip 🙂 “Jeigu Jus laikote ne mokytojus specialistais tada visiskai neaisku kodel Jus nesuprantate kitaip nei kiti.” 🙂

Regina D., 2013-01-13 09:44:59

Jei p.Burgis nesupyks, atsakysiu Gintarei, atsakysiu kaip Mokytoja mamai, kuriai rūpi, kas gi švietimo sistemoje iš tikrųjų darosi.

Pirmiausia apie mokytojo darbo kokybę. Pamokai pasiruošti iš vadinamojo Mokinio krepšelio yra skiriama tik 10 min. Vadinasi, visi gero ir blogo mokytojo standartai taip pat remiasi tomis dešimt minučių. Sakysit, jei mokytojas dirba dešimt metų, tai jis viską atmintinai moka? Deja, tam, kad nemokėtų, kas keleri metai yra iš esmės pakeičiamos programos, vadovėliai ne tik su jomis nespėja, bet ir yra neįperkami – kainos kosminės. Pavyzdžiui, ir KTU gimnazija neturi naujųjų lietuvių kalbos vadovėlių. O egzaminas visiems privalomas. Pabandykit tokiai pamokai labai gerai pasiruošti per 10 min., juk visa kita – neteisėta, išnaudojimas ir pan. Tik nereikia pamokslauti apie “tikrus” mokytojus – gydytojai laisvalaikiu negydo, statybininkai savo laisvalaikiu už AČIŪ jums buto neremontuoja, “tikra” 🙂 pardavėja be pinigų jums prekių neduoda…

Direktoriai, norėdami pritraukti mokinių, kartu ir “krepšelių”,slepia situaciją ir nuo tėvų, ir nuo moksleivių – “blogus” mokytojus žada pakeisti, žada “nuostolius” kitais metais kompensuoti didesniu pamokų skaičiumi, bet… nieko netesi, nes viskas remiasi į pinigus (oi, kaip neromantiška), o tų pinigų švietimui vis skiriama mažiau. Institucijos, turinčios “aptarnauti” švietimo sistemą, iš tikrųjų tik ĮSISAVINA europinių projektų pinigus. Tad mokytojai ir jų “degradacija” čia niekuo dėta, direktoriai kalti tiek, kad tyli apie sistemą, o užsipuola mokytojus – taip imituojamas principingumas. O sistemos ratai, viską traiškydami pakeliui, rieda toliau…

to Regina, 2013-01-13 11:22:22

Jūs tikrai nežinote kaip gydytojai ne darbo metu dirba: parsineštos namo krūvos ambulatorinių kortelių, ligos išrašai, invalidumai, kompensuojami receptai su idiotiškais šifrais ir lipdukais ir tik po 23:00 aprimstantis telefonas (nes daugelis galvoja, kad gydytojas dirba 24 val. per parą). Jei gydytojas kasdien 3-4 val. nedarytų šitų darbų (už kuriuos niekas nemoka), tai sustotų visas gydymas.

Neo25, 2013-01-13 11:51:58

Dėl degradavimo, tai yra visokių mokytojų. Vieni degradavę kaip specialistai. Bet yra tokių, kurie degradavę ir kaip žmonės. Ir nereikia iškart pulti aiškinti, kad tai neįmanoma. Mačiau savo akimis, kaip pamokas veda girti mokytojai. Ne vienas mokytojas už tvirkinimą policijos buvo suimtas ir pan. O kai buvau dar mokinys, tai net per lietuvių kalbos pamoką užsirakinę kabinetą su mokytoju degtinės butelį gėrėm. Taigi yra visokių.

lol, 2013-01-14 10:03:43

yra mokytojų, kurie nesusitvarko su savo nervais ir mušasi, tikrąja ta žodžio prasme…nesinori minėti konkrečiai pavardėmis, nes “neturiu” įrodymų ir drąsos.

šlykštu klausytis, kai pareina vaikas iš mokyklos ir ant slenksčio pasakoja : -matematikos mokytoja vienam trenkė, kitą stumė ir pabėgo iš klasės ir iš mokyklos net neužbaigus mokslo metų.

Gintare, 2013-01-14 12:36:04

Reginai A: man, visgi, taip ir liko neaišku, kodėl esant vienodoms sąlygoms, vieni mokytojai pasiekia pukių rezultatų, o po kitų “darbo” reikia ieškoti, kas tą patį darbą dar kartą – tik geriau – padarytų? Pinigai iš dangaus nebyra niekur – norint turėti, reikia įdėti pastangų ir kartais šį bei tą paaukoti. Versle situacija kartais pasikeičia per vieną naktį, tad “kas keleri metai pakeičiamos programos” tūlam verslininkui atrodytų kaip graži svajonė. Jūsų aprašyta situacija, kuomet užuot sprendę nekokybiškai dirbančio mokytojo problemą, mokyklų direktoriai sąmoningai apgaudinėja mokinius ir jų tėvus mane, švelniai tariant, suneramino. Noriu tikėti, kad tai nėra masinis reiškinys

skaiste, 2013-02-03 13:43:55

Koks Jūs p.Burgi dvipusis žmogus. Tai aukščiau mūsų profesijos nieko nėra “tik dangus”, nes nėra nieko aukštesnio už mūsų profesiją, tai vėl mes neverti nieko, tik budėtojų pareigų. Niekad nesigėdijau savo išsilavinimo Vilniaus universitete, gal Jums ir buvo lengva įstoti ir baigti aukštąjį mokslą. Man tikrai ne. Baigiau dar vieną aukštąjį ir manau, kad mano dviejų aukštųjų vidurinei mokyklai pakanka, kad jų net per daug,dirbant su mokiniais be motyvacijos ir su ja. O kokius mokinius Jūs turite atėjusius iš mūsų vidurinės? Mūsų paruoštus ir subrandintus. Raškyti kitų vaisius – lengviausia. Visad rašote kažkaip dviprasmiškai: profesija – mokytojo asmenybė, tarsi dvi skirtingos temos, bet sąsajos tai yra. Kartais leidžiat sau tikrai per daug – būti teisėju, ir teisti Mokytoją viešai. Tada visi kartu šaukiam apie mokytojo autoriteto smukimą. Problemų tylėjimu neišspręsim, bet taip arogantiškai reikšti savo mintis tikrai neetiška.

Burgis, 2013-02-03 22:14:27

Skaistei: jokio dvipusiškumo manyje nėra! Geri mokytojai yra gėris, gyvenimo palaima, o blogi yra tragedija. Jūsų diplomai manęs nedomina. Jei Jūs esate gera mokytoja, tai ko verkšlenate? Aš juk atėjęs Jus išaukštinti!

O jei esate bloga mokytoja – dinkite greičiau iš mokyklos!