Didžioji valstybės paslaptis

Temos pakartojimas. Norintiems pasikartoti…

***

Kokie tie moksleiviai?

Kokie tų moksleivių tėvai?

Kokie tų moksleivių mokytojai?

Kokie tų mokytojų vadovai?

***

Mūsų valstybėje niekas jums į šiuos keturis klausimus atvirai, sąžiningai ir teisingai neatsakys! Todėl, kad atsakymų niekas nežino? Melas! Todėl, kad tie, kurie atsakymus žino, nenori atsakyti. Jei ir kalba apie tai, tai tik patyliukais, nekonkrečiai, neįvardydami faktų, o tik apibendrindami, padūsaudami ir baugščiai dairydamiesi į šalis…

*

Mokytojai žino, kad vienoje kitoje klasėje yra net pusė nemotyvuotų, nenorinčių ir jau nepajėgiančių mokytis moksleivių, bet kaip tu apie tai kalbėsi? Moksleivių tėvai apkaltins, mokyklos vadovai pasmerks išdaviką…

*

Mokytojai, direktoriai žino, iš kokių šeimų ateina tie vaikai, kurių mokykla jau negali atvesti į šviesą ir laimę, bet kalbėti apie tai negalima, nes tos šeimos gi čia pat – tame pačiame kaime, miestelyje, mokyklos pašonėje… Kalbėjimu tų šeimų nepakeisi, moksleivių iš mokyklos nepašalinsi, o bėdos tikrai turėsi.

*

Didieji švietimo vadai žino, kad kai kurių „mokytojų“, „direktorių“ negalima net įleisti į mokyklą, bet vadai nori vadovauti gerai jų sutvarkytam švietimui, tiesa? Kaip gi čia pasakysi, kad jis nesutvarkytas, kad tavo pirmtakai tik žlugdė tą švietimą? Juk išmes tave, išmes!

***

Va, taip ir gyvename… Ir gyvensime. Mūsų servantesai, gogoliai dar negimė. Švietimas „suėda“ diiiiiiiiiiidelę dalį biudžeto, bet dideliems švietimo vadams, dideliems valstybės vadovams „iki lemputės“, koks tas visuotinis švietimas yra. Laimė, kad šalyje ir kituose kraštuose jau yra ir elitinis švietimas. Elitui. Už pinigus. Už mūsų pinigus.

Atsakymai

Burgis, 2015-02-19 11:07:43

Bent žinoti…

petras, 2015-02-19 15:43:13

jokia tai ne paslaptis, viskas žinoma. tiesiog sunkiai išsprendžiama užduotis ir tiek. nors idėjų ir diskusijos manyčiau trūksta visuomenėje (tikriausiai nuo to ir reiktų pradėti, bet vieno saito neužteks :D)

Jpn, 2015-02-19 19:18:41

Netik švietimas “suėda ” didelę dalį biudžeto,bet ir ,pavyzdžiui,šeimos gydytojų institucija. Užuot kreipęsi tiesiai į diagnostikos centrus,kur būtų visapusiškai ištirti, negaluojantys žmonės turi laukti iš šeimos gydytojų siuntimų pas specialistus . O ligos juk nelaukia…Tad tą dalį biudžeto ,skirtą šeimos gydytojų išlaikymui,reikėtų skirti diagnostikos centrams. Bet kur dėti tiek šeimos gydytojų?

Burgis, 2015-02-19 19:39:20

Jpn: labai teisinga pastaba!