Diena po nuosprendžio

Kristus nužudytas. Judas pasikorė. Žmonija nėmaž nepagerėjo…

*

Toks yra tas šeštadienis. Žmonės vengia susitikti, o susitikę iš padilbų žvilgčioja vienas į kitą:

– Kam to reikėjo? Kas ką nubaudė? Kam dabar geriau?

*

O, kad žmonės išmoktų numatyti, kas bus, kaip jie jausis po barnių, po muštynių, po žudynių, po teismų, po išgertuvių… Jei jie iš anksto galėtų pasijausti nuskriaudę, atkeršiję, pasityčioję…

Ne, žmonės to nemoka. Jie tik guodžiasi, kad laikas užgydys visas žaizdas. Tai netiesa, netiesa! Ir žmonės tai žino, bet vis tiek guodžiasi… Ir žmonės prisigalvoja visokiausių schemų, kaip pateisinti niekšybę, kaip įprasminti ją. Nepadės, nepadės…

*

Rytoj jie džiūgaus, kad diena po nuosprendžio buvo vakar. Tik tiek, kad vakar. Bet buvo.

Atsakymai

Burgis, 2015-04-04 08:03:08

Vis bandau pamokyti…

Virginija, 2015-04-04 09:45:32

Visais Rimtais gyvenimo momentais žmogus – VIENAS…ir kai mums būna DIDYSIS PENKTADIENIS (ypač jis)…kas negali pažiūrėti į akis – “daug ko nevertas”…

Yra žaizdos ir yra Kraujuojančios žaizdos; jos lieka, negyja, kitaip negali būti…NEGALI…

Rasa, 2015-04-04 12:08:16

Galvoju apie tai, ar išties tikintis žmogus gali būti vienas. Sutinku, kad jis gali jaustis vienišu. Bet jis nebūna vienas. O jei būna… Tai kuo jis tada tiki, koks jis tikintis?

***

Žmogus sušnabždėjo: “Dieve, kalbėk su manimi”

Ir pievų vieversys užgiedojo.

Bet žmogus negirdėjo…

Taigi žmogus šūktelėjo: “Dieve, kalbėk su manimi”

Ir griaustinis ir žaibas nusirito dangumi.

Bet žmogus nesiklausė…

Žmogus apsižvalgė aplink ir pasakė: “Dieve, pasirodyk”

Ir žvaigždė suspindo ryškiai.

Bet žmogus nematė…

Ir, žmogus šūktelėjo: “Dieve, parodyk man stebuklą”

Ir gimė gyvenimas.

Bet žmogus nepastebėjo…

Taigi žmogus pradėjo verkti iš nevilties:

“Paliesk mane, Dieve, leisk man suprasti, kad tu čia”

Tada Dievas pasilenkė ir palietė žmogų.

Bet žmogus nusikratė drugelį nuo savęs ir nuėjo….

Stebėtoja, 2015-04-04 15:44:20

EVANGELIJA PAGAL MATĄ

Mt 6

Išmalda slapčiomis

1 „Venkite daryti savo teisumo darbus[i1] žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. 2 Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 3 Kai tu daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, 4 kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“.

Tikroji malda

5 „Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 6 Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.

Pasninkas slapčia

16 „Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 17 O tu pasninkaudamas pasitepk [aliejumi]galvą ir nusiprausk veidą, 18 kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“.

Burgis, 2015-04-04 15:58:37

Stebėtojai: 100 balų! Penktąją pastraipą dažnokai pateikiu seminaruose… Slaptoje, slaptoje, slaptoje! O rytoj visi veršis į bažnyčias…

loreta, 2015-04-04 16:27:20

Manau, kad bažnyčios tik kūrėsi, Mato evangelijos sukūrimo laikais krikščionys tebebuvo persekiojami, tai šiandienai pritaikyt nebeišeina iš tikrųjų to užsidarymo kambarėly ir meldimosi, bet aišku – labai lengva, kai nenori į bažnyčią:) Su šventėm:)

Burgis, 2015-04-04 16:45:02

loretai: taip, tai patogu – vienus teiginius iš Šventojo rašto suprasti paraidžiui, kitus interpretuoti alegoriškai, istoriškai ir kt. – kaip patogiau.

Stebėtoja, 2015-04-04 17:08:00

loreta, ar melstis turi būti sunku?. Ar šiandienai nebeturime tų kambarėlių?

loreta, 2015-04-04 17:10:19

Stebėtojai: O pati šito nepastebėjot?:):)

Stebėtoja, 2015-04-04 17:15:41

Pastebėjau, loreta, Jūs nenorite į bažnyčią.:)

Andrius, 2015-04-07 08:52:36

Aš suprantu, kad matematiko protas nori įrodymų. Bet Šventąjį raštą ir reikia interpretuoti. Kiekvienas iš jo galim pasiimti tai, ką suprantam, kas mums atrodo reikalinga ir išmintinga.

Ina, 2015-04-07 19:55:05

Šv. Raštą reikia skaityti, lyg tai būtų laiškas tau asmeniškai.