Dievas negyvena bažnyčioje…

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums – Dievo yra tiek, kiek jo yra tavyje. Nereikia supriešinti – yra Dievas ar jo nėra! Net nejauku, kaip prieš šventes tai paryškėja… Ir ne be bažnyčios pastangų. Sakiau jums ir sakysiu – Dievui nereikia pastatų, Dievui nereikia ritualų ir Dievui nereikia tarpininkų, įgaliotinių, vietininkų Žemėje! Jei norite paremti maldos namus, maldų vadovus – būkite bažnyčioje, paremkite bažnyčią. Bet tai jokio ryšio neturi su Dievu! Negerai, kai žmonės priskiria sau daugiau ar mažiau dieviškųjų galių, negerai…

*

Dar blogiau, kai bažnyčios tarnautojai ima veikti politikoje: aiškinti, kurie kitų tarnybų (įskaitant Seimą) žmonės dirba, elgiasi gerai, o kurie – ne. Blogai, kai bažnyčių tarnautojai pradeda daryti psichologinį spaudimą žmonėms elgtis vienaip ar kitaip per savo ritualus, apeigas,  šamanistines priemones (aprangą, smilkalus, taures ir pan…). Dievo tada nelieka net bažnyčioje…

*

Klausyk manęs, kuriam kažkas leido ir liepė pasakyti – pastatyk Bažnyčią savyje! Jei tai netikra, tai nebūtų nei leidęs, nei liepęs, tiesa? Būk šventesnis, būk! Išgirsk Dievo žodį! Tai lengva, nes Dievas yra būsena. Pajusk, kad ta būsena per šventes yra geresnė, dar geresnė, dar geresnė! Jauti – tau kažkas kažkaip padeda, tiesa? Tai ir džiaukis – per mažą žingsnelį priartėjai prie Tiesos, Gėrio.

Atsakymai

Evaldas, 2010-12-21 12:47:50

Geras!!! Toks jausmas, kad skaitau XVI a. protestantų dvasininko ar šių laikų kokio “Tikėjimo Žodžio” pastoriaus pamokslą. 🙂

marius, 2010-12-21 13:35:52

Evaldui: Tai labiau išmintingo žmogaus perspėjimas Marijos žemės pseudo katalikams apie tai, kad tikėjimas (=krikščionybė ir jos atmainos) yra virtusi verslu. Su labai aiškia preke. Kaip anais laikais buvo indulgencijos… Bėda tame, kad visuotinė bažnyčia nebeturi savo legionų, kurie kardu ir kalaviju įtvirtintu jos dogmas, tad tenka imtis kitokių veikimo priemonių, Šiuolaikiškesnių.

Artūras P., 2010-12-21 13:37:36

Bažnyčios reikia ne kunigams remti. Bažnyčios reikia bendruomenei, kad ji susirinktų iš savo kiemų ir nuo lovų.

Martynas, 2010-12-21 13:38:11

Ištąsyk liepsnojančio laužo šakas paskirai, ir ugnies greitai nebeliks.

Darth Vader, 2010-12-21 13:41:20

Jeigu Dievui nereikia pastato – kodėl pats Dievas panorėjo Sau šventyklos? Čia apie ST minimą šventovę kalbu.

Elgesys Bažnyčioje – yra normalus elgesys. Jei aš, atėjęs pas Jus į svečius, Jums užpakalį vietoje rankos atkišiu, turbūt būsiu palaikytas nemandagiu.Bet užpakalis tokia pati kūno dalis kaip ranka, tai visuomenė “šamanizuoja” jį…

Dievas nėra būsena.Būsena yra euforija, panika ir t.t., kas lengvai apibrėžiama ir apie ką akademiniai vadovėliai rašomi. Dievas yra absoliutus, virš laiko, erdvės ir todėl virš pažinimo (žmogus negali pažinti Dievo).

Ir dar: žmogus, tarnaujantis Dievui, yra žmogus, ne robotas. Jis (o siaube!) vaikšto į tualetą, jis maudosi, valosi dantis, valgo, eina į kirpyklą, naudojasi mobiliuoju, rinkdamasis sau geresnį planą. Būdamas piliečiu, jis turi teisę pasisakyti: Jonas elgiasi pagal mano Bažnyčios normas, o Petras priešingai. Juk Jūs galite pasakyti: mano nuomone, kolegija A yra gera, o kolegija B – šleiva kreiva; ministras X geras, o ministras Y – blogas. ir tai teisinga, nes tai – Jūsų nuomonė. Tad kodėl dvasininkas turi būti verčiamas bebalsiu pastumdėliu? Ar jis – ne pilietis? Ar ir balsuoti – kaip sovietų rusijoje – jam bus uždrausta?

Mindaugas, 2010-12-21 14:41:21

Yra tokia Čestertono frazė: “if you stop doing as you believe, you start believing as you do”. Paaiškinu: kai pradedama smarkiai norėti palenkti realybę savo pusėn, tenka griebtis saviįtaigos. Tokios, kaip pavyzdžiui, kad Bažnyčia neva nereikalinga tikinčiąjam. Žiūrint iš tikėjimo pusės, kas gali būti parankiau velniui? – skaldyk (atskirk nuo Bažnyčios) ir valdyk…

O šiaip tai rekomenduočiau paskaityti Mt 16,18 ir Mt 16, 19. Reiks daug fantazijos ir saviįtaigos, kad apeiti šuos du paprastus sakinius.

D., 2010-12-21 14:57:02

Burgis persakė mano mintis 🙂 O šiaip siūlyčiau pažiūrėti šį dokumentinį filmą kaip mokslas aiškina religiją ir kitus dalykus – What the bleep do we know? / Down the Rabbit Hole – http://www.youtube.com/view_play_list?p=F055129657102969

petras, 2010-12-21 15:00:16

Manyčiau bažnyčia gali kalbėt apie ką tik nori, svarbu, kad neverstu per prievartą žmonių kažką daryt. vienus savon pusėn lenkia bažnyčia, kitus televizija, trečius politikai ir t.t. tiesiog reik turėt savo nuomonę, truputi plačiau mąstyt ir tie dalykai nebus pavojingi :)) aišku kol koks fanatikas neateis ir nepradės verst kažką daryt per jėgą 🙂 bet toks tas gyvenimas, taip buvo per amžius taip ir bus.

Evaldas, 2010-12-21 15:00:28

mariui: nesiginčiju. Mano įspūdis kilo ne tiek iš turinio, kiek iš formos. Nors Burgio “pamoksle” yra vienas kitas sakinys, kurio joks krikščionių dvasininkas tiesiog taip neištartų, tačiau forma … pritrenkia savo panašumu. Beje, reformacijos pradininkai taip pat mokė, kad šventorius – ne vieta prekybai. Net ir politinei…

Mindaugas, 2010-12-21 15:03:25

D, priešpastatydami mokslą ir religiją jūs pilate vandenį ant visiems nusibodusio “religija VS mokslas” malūno.

Va, yra geras straipsnis ta tema bernardinuose, paskaitykite: http://bernardinai.lt/straipsnis/2010-12-18-t-cantalamessa-ofm-cap-apie-racionalizma/54882

Evaldas, 2010-12-21 15:10:01

Vaderiui: pirma, iš kur ištraukei, kad dvasininkams balsuoti buvo uždrausta? Na, nebent pačiais pirmaisiais metais po Spalio, iki SSRS sukūrimo? Kaip, beje, ir kitiems “parazitams” bolševikų požiūriu.

Antra, o neįtinkančių sąrašai nieko pačiam neprimena? Juk buvo laikai, kai Bažnyčia naudojosi dar romėnų išrastomis proskripcijomis, nuolat pildė Indeksą. Dabartiniais laikais pasigirsta atsiprašymai…

Trečia, Katalikų Bažnyčia – ne diskusijų klubas. Joje nėra vietos logikai, racionalumui. Ji – Tikėjimo šventovė. Tikriausiai, kitokio požiūrio šalininkams nebus leidžiama kabinti savuosius sąrašus šventoriuje?

Burgis, 2010-12-21 15:15:08

O, kokie jūs greiti!

Turiu patikslinti: 1) taip, aš tyčia pasirinkau pamokslininko toną ir stilių, kad labiau pabrėžčiau – negi tik tiek tereikia, kad taptum Dievo atstovu?! 2) esu ir lieku laisvamanis, bet ne ateistas – man niekas nekliūva, kas nepriskiria sau to, ko žmogus sau priskirti negali; 3) man duotu gyvenimu ir man leistu kalbėjimu Aukščiausiasis įrodė, kad dvasinių vadovų žmonės žmonėms neturi rengti – yra, kas tuo pasirūpina; žmonės tiesiog turi gyventi taip, kad kas nors jais norėtų sekti, jų klausyti…

Mindaugas, 2010-12-21 15:21:15

Ponas Bronislovai, pasakykite man, kuo iš esmės skiriasi kūno ir sielos gydytojas? O tada suprasite, kodėl sielos gydytojai patys iš savęs tokie negali tapti. Taip galvodamas, jūs atmetate tūkstantmetinę Bažnyčios tradiciją ir žinių lobynus, šventuosius ir intelektualus. Ir galiausiai – jei iš esmės būtumėte pasidomėjęs dvasininkų rengimo praktika, suprastumėte, kad ne žmonės juos šventina, o pats Dievas.

Burgis, 2010-12-21 15:35:57

Mindaugai: Jūs taip galvojate, o aš kitaip galvoju… Pavyzdžiui, kad Vojtyla buvo, o Ratzingeris yra tik žmonės – nieko dieviško juose nėra daugiau nei manyje. Kodėl turėtų būti? Kitas pavyzdys: kaip žmonės žmones gali paskelbti šventaisiais?! Aš apie šventuosius turėčiau sužinoti iš Dievo, o ne iš žmonių!

Bažnyčios tradicijos, lobynai – įspūdinga, bet branduolinė reakcija, kosminiai laivai, mobilusis ryšys – įspūdingiau. Tai kas labiau nuo Dievo?

***

Ir svarbiausias Jūsų prieštaravimas: tiek kūno, tiek sielos gydytojus parengia žmonės – jokio skirtumo! Kodėl turėtų būti?!

Mindaugas, 2010-12-21 16:07:51

Manau, kad jūs be reikalo priešpastatote mokslą ir religiją (“lobynai ir kosminiai laivai”). Manau, kad jos nėra persidengiančios, tačiau nėra ir viena kitai prieštaraujančios sferos.

Ir perdaug idealizuojate šventuosius ar popiežius. Jie viso labo yra siektinas pavyzdys, ne daugiau. Tarkim, popiežiaus neklystamumo dogma nereiškia, kad jei popiežius pasako, jog rytoj nelis, tai iš tikro nelis. Neklystamumas pasireiškia ganytojiškume. Dar daugiau – kaip manote, kuriam galui buvo sušauktas (kai kurių nuomone – radikalus) Vatikano II susirinkimas, juk popiežius pats galėjo viską nuspręsti…

Dėl prieštaravimo apie kūno ir sielos gydytojus. Tai sielos gydytojus paruošia kiti žmonės, bet kas jie be įšventinimo?

D., 2010-12-21 16:11:41

Mindaugui: sakykit ką norit, bet istorija liudija tikrai ne bažnyčios naudai. Jei ji būtų ir toliau deginusi mokslininkus gal ir dabar galvotume jog žemė – visatos centras. Šiaip reiktų atskirti sąvokas Dievas ir bažnyčia, nes bažnyčia yra tarsi kokia įstaiga, kurioje dirba samdiniai. Labai mažai likę kunigų, kurie tarnauja iš pašaukimo. Vienas kunigas yra pasakojęs, jog vyskupas naktimis važinėja pas kunigus ir tikrina ar jie nėra parsivedę mergų. Tai apie kokį tikėjimą ar pasitikėjimą kalbame 🙂

(nebe)nesvarbu, 2010-12-21 16:40:40

Vader, Mindaugai: rekomenduoju Ef 2, 8-9 ir Tit 3, 5. Baznycia, kaip pastatas, yra ne dievo, o grynai zmoniu ismislas – kad butu lengva valdyti minias.

Negaliu atsistebeti, kad 21 amziuje vis dar yra zmoniu, ausktinanciu religija, kaip mokslo, issilavinimo ir vystymosi saltini. Ar ne laikas galu gale atsimerkti ir susimastyti, kiek ir kokiu stebuklu dabar turetume, jeigu religija nebutu pusantro tukstancio metu kisusi savo trigrasio i moslo ir mastymo vystymasi?

mariux, 2010-12-21 16:50:42

“…Dievo temos neplėtokime… Kai kuriuos žmones tai žeidžia…” 🙂

Burgis, 2010-12-21 16:59:06

Ačiū mariux, kad priminė mano prašymą! Tikrai, ši tema ne apie Dievą, tos temos neplėtokime… Tema apie bažnyčią ir Žmogų. Svarbiausia – apie Žmogų!

Mindaugas, 2010-12-21 17:24:27

(nebe)svarbu – jūs palietėte vieną iš esminių ginčų tarp katalikybės ir protestantizmo. Vargu ar šis forumas yra gera erdvė tokiai diskusijai.

Ypač kai vienas iš diskutuojančių pasodina save į visažinio kėdę ir ne tik pradeda postringauti apie amžių išmintį, bet ir klaidingai interpretuoti kitų žodžius. Todėl iš diskusijos pasitrauksiu, sėkmės!

jamaica, 2010-12-21 17:25:14

Mielas Direktoriau, nevisai suprantu, Jūs turit omeny būtent katalikų bažnyčią, ar apskritai bet kokią bažnyčią?

D., 2010-12-21 18:05:31

Darth Vader: taip, dvasininkai tokie patys piliečiai kaip ir mes, bet jie ir skiriasi, nes atstovauja tą dieviškąją žmonijos pusę. Todėl jie turėtų rodyti pavyzdį, nes jie pasirinko tokį kelią. Bet jei kunigas yra medžiotojas (o tokių tikrai yra), jis manęs neįtikins, jog Dievo įsakymas nežudyk yra nuodėmė.

Burgis, 2010-12-21 18:09:12

jamaicai: bet kuri bažnyčia yra man nepriimtina institucija… Bet aš jas visas toleruoju!

Kęstutis, 2010-12-21 18:51:23

“Sakiau jums ir sakysiu – Dievui nereikia pastatų, Dievui nereikia ritualų ir Dievui nereikia tarpininkų, įgaliotinių, vietininkų Žemėje!” O kodėl nepratęsus? Dievui nereikia žmogaus.

Žmogui reikia Dievo.

Evaldas, 2010-12-21 20:13:55

Gaila, kad Mindaugas pasitraukė iš diskusijos. Dirbdamas vieną darbelį, aptikau tekstą, tinkantį šiai temai. Jame – ir apie prekybą, ir apie sielos gydytojų išskirtinumą, ir apie įšventinimą… Tiesa, veiksmas vyko prieš tūkstantį metų:

“Jeigu norite sužinoti, kas vyskupus padarė vyskupais, jums atsakoma: „Mane paskyrė vyskupu mano arkivyskupas; aš jam daviau šimtą su, kad man patikėtų vyskupystę. Jeigu nebūčiau jų davęs, nebūčiau tapęs vyskupu…

Aš daviau aukso ir gavau vyskupystę. Jeigu gyvenu kaip pridera, tai neprarandu tikėjimo, kad atgausiu tą auksą, kurį daviau. Aš paskiriu kunigą ir gaunu aukso, paskiriu diakoną ir gaunu daug pinigų. Ir štai visas auksas, kurį aš pats daviau, vėl mano ižde.”

Rimvydas, 2010-12-22 08:40:23

Štai Evaldas ir pasakė visą tiesą apie tokias tarnybas.

Superinis modelis valdyti, nepaisant nei atstumų, nei valstybinių sienų.

Eugenijus, 2010-12-22 10:16:21

“Dievas yra absoliutus, virš laiko, erdvės ir todėl virš pažinimo (žmogus negali pažinti Dievo).” … o dabar padarom prielaida, kad viskas, kas iki siol sukurta apie dieva yra netiesa. Na, nepavyko zmonijai del savo zemo issivystymo lygio atspeti, kaip cia tas pasaulis padarytas. Viskas dar priešakyje:) Ir kaip mes dar toli nuo to: moksliskai -irodyta-, kad musu visata “gime” is singuliarinio tasko, stai cia gal dievui butu kol kas ir vieta. Bet jau traukiasi pamazu neaiskumas ir is sios vietos, todel drasiai visada formuluoju teigini, kad dievas yra zmonijos naudojamas papildinys iki zinojimo.

mariux, 2010-12-22 11:08:59

“…jis pakėlė akis ir atsakomoje kalboje parodė, kodėl būtent jis užima ministro postą…”

F. Forsaitas. “Šakalo diena”.

http://simasius.blogas.lt/atsakomybe-ar-draudimai-baznycia-ar-valstybe-359.html

bach, 2010-12-22 13:30:48

gincas del baznycios yra beprasmis… kadangi zmogui, kuris tuo tiki, eina i baznycia, meldziasi gilinasi, tuo gyvena, negali 5 sakiniais isaiskinti kad tai iliuzija… tu tuo gyveni, o tau kazkoks ateistas/laisvamanis bando paaiskinti kad tai beprasmiska ir tave “apgavo”, sugriutu viskas del ko tu gyvenai, todel visi tokie isvedziojimai automatiskai atmetami, o argumentuojama tomis paciomis iliuzijomis, kuriu niekaip nenugincysi nes jos neapciuopiamos… tiesiog metai po metu radikaliai mazeja baznycios institucija realiai pripazistanciu zmoniu (praktikuojanciu kataliku)… katalikybe ir staciatikiai (radikaliausios krikscionybes formos) pamazu turetu nykti… kam reikes religijos rinksis ne tokias pompastiskas ir institucializuotas religijos formas… net jeigu tikint dieva (bet kokia forma) kokiam siuolaikiniam zmogui gali ateiti i galva kad reikia tarpininko su juo kalbeti… viduramziais berods seniai praejo ir baznycios pagrindien funkcija (bandyti valdyti mases) siuolaikiniame pasaulyje atrodo apgailetinai…

Povilas, 2010-12-22 19:27:04

Eugenijui: „Dievas yra absoliutus, virš laiko, erdvės ir todėl virš pažinimo (žmogus negali pažinti Dievo).“ … – taip kalba ŽMONĖS. Jei neliks žmonijos – neliks ir dievų, nes nebebus kam juos garbinti. O į bažnyčios tarnus žiūriu kaip į bet kokį kitą žmogų (kiek žulikų buvo 265 popiežių (netgi jų!) tarpe?).

rec, 2010-12-23 11:04:48

juokingiausia kai ateistai pradeda spresti kur yra Dievas – baznycioj ar ne baznycioj 🙂

Burgis, 2010-12-23 13:12:54

rec: aš nesu ateistas! Bet mano tikėjimui pagalbininkų nereikia…

Regina A., 2010-12-23 19:02:54

„Dievo karalystė yra jumyse ir šalia jūsų“(Tomo Evangelija).

Bažnyčia – kaip bendruomenė tikinčių žmonių, ne kaip maldos namai.

Na, o jeigu žmogui negera vienam, jei bendra malda sustiprina jį, sustiprina jo tikėjimą, tai kažkur bendrai melstis reikia patalpos: koplyčios, bažnyčios (maldos namų).

Bažnyčia – tai slaviškas žodis (pavyzdžiui baltarusiškai божнiца /božnica) ir reiškia Dievo namai.

Naujasis Testamentas buvo parašytas graikų kalba. Lietuviškuose Naujuose Testamentuose beveik visur, kur yra „bažnyčia“ graikų tekste yra žodis „ekklesia“. To žodžio tikslesnė reikšmė: susirinkimas, susibūrimas. Veiksmažodis ek-kaleo reiškia: pašaukti, iškviesti iš kitų tarpo (“ek” reiškia – “iš”; “kaleo” – “šaukti”, “kviesti”, “pašaukti vardu”). Tai galėjo būti Romos piliečių sušaukimas iš jų privačių namų į viešą vietą kokiems nors bendriems reikalams spręsti. Pagal tai „bažnyčia“ – tai „iškviestų“ (iš nuodėmingo gyvenimo) žmonių susirinkimas, o ne pastatas ar organizacija. Tai žmonės, kurie paliko bedievišką gyvenimą ir atsigręžė į Dievą per Jėzų.

rec, 2010-12-26 01:21:38

iš esmės taip – tai yra ateizmas. “nes Dievas yra būsena”. Yra ir ateistininių religijų. Visa tai gana naivus savo santykio aiškinimas, kritikuojant tradicinės religijos formą, jos net gerai nepažįstant, gerai nepažįstant net ir savęs..

(nebe)nesvarbu, 2010-12-26 13:46:56

rec: ateizmas (is graiku atheos), pagal apibrezima, yra tikejimas kad dievai neegzistuoja. Taigi, tikejimas kad dievas yra busena nera ir negali buti ateizmas, nes teigia dievo egzistavima. O sakyti, kad p. Burgis nepazista religijos ir nepazista saves… na, sakykim, drasu.

rec, 2010-12-27 00:31:09

o teigimas, kad Dievas yra arbatos puodelis yra ateizmas ar ne? Arba – “pinigai yra Dievas” – žmogus taip teigiantis bus ateistu ar ne? Taigi primityviai žiūrint vien tik dėl kalbinio teiginio “tas ir tas yra Dievas” labai lengva apsigauti. p. Burgio išdėstytos mintys gana artimos pragmatiniam arba aksiologiniam ateizmui:

http://en.wikipedia.org/wiki/Atheism

Visa tai virsta tokiu reliatyvizmu, kad galiausiai viskas tampa nepaaiškinama ir “būsenų” pojūčiai veda akligatvin.

O teigti, kad Burgis nepažįsta religijos ir savęs nėra nei drąsu nei nedrąsu perskaičius aukščiau išdėstytas mintis.

m.dži, 2010-12-29 12:07:03

Gerb. Burgis manyčiau tiesiog dar nėra pažinęs religijos, krikščionybės. Kaip ir keletas komentatorių, kurie daro dideles istorines klaidas (turėdami tik paviršutines žinias) kalbėdami, kad “religija stapdo mokslą”. Reiktų atskirt grūdus nuo pelų. Religinis judėjimas – Reformacija – kaip tik buvo labai susijusi su mokslo proveržiu. O Kristus nešė laisvę žmonėms. O tik laisvas žmogus gali kurti. Beje, ar žinote, kas pirmieji Lietuvoje pradėjo steigt mokyklas ir gimnazijas, kas nešė mokslo šviesą? Evangelikai reformatai ir liuteronai.

Dar susidariau įspūdį, kad gerb. Burgis žino tik Romos Katalikų bažnyčią. Protestantų (Evangelikų reformatų, baptistų, metodistų ir kt.) pamaldose nei yra buvęs, nei su jomis susipažinęs (ir jų presbiterine – atstovaujamaja tvarka, kai organizaciją valdo patys pasauliečiai, kartu su dvasininkais – ir nėra jokių išaušktintų “šventųjų” ar neklystančių popiežių, nėra jokių perdėtų ritualų, dvasininko neklystatumo dogmos ir kt.).

Viena aišku, kad Lietuvoje labai trūksta religinio išprūsimo. Pasirodo, kad net mokyklų direktoriams.

Gal ir dėlto, kad viena konfesija dominantė nori ir absoliučiai dominuoti (kad kitų nesigirdėtų-nesimatytų), nesvarbu, kokiomis priemonėmis (o toli tokie nekrikščioniški dalykai neveda).

O šiaip Burgio mintys, kad reikia pažinti save (įsiklausyti į savo “vidinį aš”, sielą, ar kaip tai pavadinsi), sakyčiau neprieštarauja daugumai religijų. Visiškai šiam teiginiui pritariu.

rec, 2010-12-30 17:16:55

Visiškas melas, kad pirmieji mokyklas Lietuvoje pradėjo steigti evangelikai ir liuteronai. “Pirmosios mokyklos, kuriose buvo pradėta mokyti rašto ir lotynų kalbos, buvo uždaros vienuolynų mokyklos. XIV amžiaus pirmojoje pusėje jas įkūrė pranciškonai ir 1323–1325 metais Vilniuje įsikūrę dominikonai.”

Evangelikų reformatų ir liuteronų konkurencija su katalikais skatino mokyklų steigimąsį ir konkurenciją dėl sielų, švietimo plėtrą, bet taip akivaizdžiai meluoti nevertėtų. Galų gale net Vilniaus universitetą įsteigė jėzuitai, o pirmąją lietuvišką knygą išleido protestantas Mažvydas. Bet dėl to laimėjo lietuviai ir lietuvių kalba, o ne kokia nors konfesija.

m.dži, 2011-01-11 18:57:15

Gerb. rec, apie kieno laimėjimą aš kalbajau ir ar tikrai visiškas melas?:) Kas sakė, kad nelaimėjo Lietuva? Tarsi katalikai – lietuviai, o kiti – ne?

Šiaip rec parodote savo ribotą išprusimą, arba kaiką nutylite.

Klausimai: o kodėl Jėzuitai įsteigė Vilniaus universitetą?

Kas (kurios soc. grupės) buvo mokomi tuose vienuolynuose?

Kas “užvedė” lietuvių kalbos plitimą?

Kai rasite atsakymus, tada gal suprasite, ką davė reformacija mokslui ir Lietuvai. 😉

Vytautas, 2017-12-28 17:29:37

1 Kor 3,17

17 Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventykla šventa, ir toji šventykla-tai jūs!

Čia Mindaugui