Doplerio efektas

Greitai artėjant garso šaltiniui, girdime aukštesnio, skaidresnio tono garsą, o šaltiniui tolstant, girdime žemesnio, niūresnio tono garsą…

*

Mintys apie Doplerio efektą ateina į galvą kartu su mintimis apie mūsų Nepriklausomybę…

Rytoj – Valstybės diena. Ne, tai ne valstybės diena! Tai valstybės valdovų diena: Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė, valdovų rūmų atidarymo šventė…

Po Kovo 11-osios mes turėjome unikalią progą Europoje pakeisti požiūrį į valdovus, vadovus. Deja, nepasinaudojome… Kai pirmą kartą išgirdau į Lietuvos prezidentą kreipiantis „Jūsų ekscelencija“, pagalvojau, kad žmogus juokauja. Deja, pasirodė, kad ir pas mus galima rusiškai: „из грязи в князи“… „Jūsų ekscelencija“ yra mūsų pralaimėjimo frazė, Europos pralaimėjimo frazė… O į Vladimirą Putiną rusai kreipiasi „ваше превосходительство“ ar „Ваше Императорское Величество“? Kažkaip nepasidomėjau…

*

Liepos 15-ąją – Žalgirio mūšio diena. Bet tai nėra Valstybės diena. Ir Baltijos kelio diena nėra Valstybės diena. Net rugsėjo pirmoji nėra Valstybės diena. Todėl, kad valstybę vis dar valdo Valdovai. O aš rytoj išgersiu taurę gero vyno į jūsų sveikatą, Mano Žemės Žmonės!

Atsakymai

Burgis, 2013-07-05 09:13:46

Reitinguokite…

sonata, 2013-07-05 09:40:41

Gal tiesiog šiais laikais tam tikros vertybės po tuputį devalvuojamos. Dėl kreipinio “ekscelencija” – esam susidūrę, kai į mus, eilinius tarnautojus, taip buvo kreiptąsi. Dažniausiai tai būna raštai iš Kurijos. Tiesiog kaip kas supranta:)

petras, 2013-07-05 14:15:12

Prie ko čia tas Žalgirio mūšis ir valstybės diena ?

O kad švenčiam Mindaugo karūnavimo dieną, tai manau gerai, nes daugiau mažiau tuo laiku susiformavo mūsų valstybėm, kurią turim ir dabar. galim tuo ir pasidžiaugt. pvz. čigonai tokio malonumo neturi (bet jiems tikriausiai ir nereikia) ir dar labai daug kas neturi.

Saulius, 2013-07-05 15:14:02

iš istorijos pamokos, kurią skaitė Chazanovas.

“А еще был царь. Как он велел, так все и делали ….. под себя.”

Hmm, 2013-07-05 16:32:05

Keista, jog žmonės nesupranta, kad Mindaugas buvo ne lietuvių, tuo labiau žemaičių išrinktas karalius, o popiežiaus paskirtas kunigaikštėlis kuris prievarta krikštijo šio krašto žmones. Vėliau slėpėsi Vorutos pily nuo savų. Nežinau kodėl mes Gedimino, Algirdo ar Kęstučio nevadiname karaliais. Tikriausiai dėl to, kad nepakluso svetimai rankai. Privalome suprasti savo tautos istoriją. Nieko asmeniško

NiekurNeiva, 2013-07-05 16:51:17

… pilis yra vieta, kurią supylė žmonės dėl įvairių priežasčių nusprendę burtis draugėn. Jei «pilietis» kildintume iš lietuviškos «pilis» -„pilies gyventojas“ tai reiktų švęsti Pilies Šventę, bet klasikine prasme esame tiesiog «civiliokai» su Valstybės švente. Tikriausiai todėl, kad nėra tos Bendros Priežasties…

Aušrius, 2013-07-05 17:23:34

Taigi viskas čia logiška. Po ilgų ir sekinančių kovų popiežius pagaliau sunaikino mūsų civilizaciją ir sukūrė valstybę pagal savo pavyzdį. Tokioje valstybėje iki šiol mes gyvename, tai ir švenčiame šią svarbią mūsų valstybei datą. Nekaltinkit Mindaugo. Kaip ir šiuolaikiniai politikai, jis tik bandė rinktis geresniąją iš blogybių. Beje, vėliau jis to krikšto atsisakė, taigi ir karūnos. Bet šventėjai šito dalyko nenori prisiminti.

Hmm, 2013-07-05 18:57:50

Aukštos galvos sprendžia už mus ką reikia žinoti, o ką ne

ak, 2013-07-07 08:09:42

Priminsime, kad Anglijos bažnyčia bene pirmoji atsiskyrė nuo popiežiaus, tad dešimčių Anglijos karalių joks popiežius netepė. Kažkodėl Anglijos istorijoje jie visi vadinami karaliais, tepti ir netepti. Tuo tarpu Mindaugas mums vienintelis. Keista – ir Vytenis ir Traidenis ir Gediminas, nekalbant jau apie Vytautą turėjo ir stipresnę valdžią ir kariuomenes stipresnes ir valdė žymiai didesnes teritorijas nei Mindaugas tačiau jie tik kunigaikščiai…

petras, 2013-07-08 10:29:46

vieno dalyko neįvertinat. anglija buvo stipri vakarų šalis, Lietuvos kunigaikštystė tebuvo europos užkabaris. be to lietuviai turėjo savo pavadinimą valdytojo – kunigaikštis. tačiau kaip ir dabar taip ir tada, norėjo būt pripažinti tarp kitų. todėl ir priiminėjo krikštą, karūnavosi ir pan. kad daugiau mažiau pagal europos standartus būtų, kad kitos valstybės pripažintų. dar ir šiais laikais yra valstybių (šalių) kaip ir “laisvų” de fakto, tačiau niekas jų nepripažįsta (ar pripažįsta tik kelios kitos valstybės). bet kokiu atveju, juk Mindaugo valdymo metais ir buvo suvienytos gentys daugiau mažiau ir susiformavo valstybė. tai kodėl negalima to švęst ?? o Mindaugo karūnavimo šventimas tai tik simbolis, nekviečiantis garbinti asmens ar valdovo valdymo, o džiaugtis valstybės užgimimu. aš bent jau taip traktuoju visa tai.

petras, 2013-07-08 10:35:46

ak, tai mes nepriklausomybę turėjom ir 1994 metais sausio 5 dieną. bet švenčiam tai 1990 metų kovo 11 d. , kai buvo pasirašytas aktas. kai buvo atkurta Lietuvos valstybė. čia tas pats, juk Mindė su savo parankiniais sukūrė valstybę. juk Vytauto gimimo kokios dienos ar tapimo kunigaikščiu ar dar kažko nešvęsim, nes tai nieko nereiškia, net jei jo valdomos Lietuvos kunigaikštystės teritorija ir buvo didžiausia. daug tų valdovų buvo.

Aušrius, 2013-07-08 16:34:08

Petras – išraiškingas pavyzdys, kaip žmonės suvokia mūsų tautos istoriją. Juk ne visiems ta istorija rūpi…

ak, 2013-07-09 10:10:45

Na, valdant Vytautui būtent LDK buvo didžiausia Europos valstybė. Valdant Mindaugui – tokios Vokietijos kaip ir Rusijos iš viso nebuvo – tik eilė atskirų kunigaikštysčių. Ir ne visi tų karūnų prašė. Tik Mindaugas, na vėliau dar Vytautas. Šiaip jau Lietuvos valstybę tikra valstybe pavertė tikrai ne Mindaugas o Traidenis su Vyteniu – abu jie buvo pagonys. Būtent Mindaugo krikštas ir buvo viena iš priežasčių, padariusių jį nepriimtiną daugumai jo sukurtos valstybės gyventojų… Ir ta Mindaugo Lietuva nelabai buvo valstybė. Nužudęs kelis giminaičius ir kelioliką kaimynų jis tik praplėtė savo valdas ir tiek. Jos buvo gana nestiprios, nes savo žemes mėgino atsikovoti nužudytų giminaičių vaikai, Mindaugo valdžios nepripažino žemaičiai ir dar kelios sritys. Va būtent jam ir reikėjo karūnos, kad sutvirtintų savo valdžią. Vyteniui ar Gediminui to nereikėjo – jų valdžia ir taip buvo tvirta