Džentelmenas

Važiavome šįryt pro geležinkelio stotį. Sustojome prie šviesoforo. Prieš mus stovėjo automobilis, už kurio vairo sėdėjo moteris, o antroje eilėje – VW automobilis GEU 185.

Staiga iš jo iššoko jaunas vairuotojas, žengė porą žingsnių prie greta stovinčio automobilio ir užtrenkė jo, matyt, atsidariusį variklio dangtį (kapotą). Po to vėl taip pat vikriai įšoko į savo automobilį. Nepastebėjome jokios vairuotojos reakcijos. Matyt, ją apstulbino tokia pagalba…

*

Jūs pasakysite – smulkmena. O aš pasakysiu – gėris! Tas vairuotojas galėjo pasišaipyti, galėjo abejingai nuvažiuoti sau, bet pasielgė kaip tikras džentelmenas. Ir nuskaidrino mums dieną.

O kai be jokių kliūčių ir pastabų atlikau savo automobilio techninę apžiūrą, tai ne tik diena, bet visa vasara nuskaidrėjo, nes šį automobilį duodame atvykstantiems mūsų brangiesiems svečiams iš Švedijos. Būtų buvę apmaudu, jei būčiau „įstrigęs“… Juk po pusantros savaitės atvyksta svečiai!

*

Dabar pasistengsiu būti dar geresnis aplinkiniams. Bet nepamiršiu ir to: „priešas priešams ir draugas draugams…“ Kitaip jau nemoku. Šiąnakt sapnavau savo Gimnaziją. Slogus sapnas… Pabudęs pagalvojau – kaip gerai, kad tai tik sapnas…

Atsakymai

Sima, 2015-06-29 10:42:10

Kažkodėl norisi atsakyti šituo:

“Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus… Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, kuo gi viršijate kitus? …” Mt 5, 43–48.

Čia ne pamokslas, tiesiog spontaniškai kilusi mintis (kaip anoj jūsų žinutėj apie Solstadą;-)

Geros dienos 🙂

Burgis, 2015-06-29 10:50:26

Simai: evangelijos skelbėjai taip ir elgėsi su eretikais, degindami juos ant laužų, tiesa?

*

Mano evangelija tokia: ten, kur gėris atsitraukia, blogis iškart puola.

Sokolovas, 2015-06-29 10:53:55

Simai

BET EVANGELIJOJE YRA IR …

“Negalite tarnauti dviems viešpačiams. Nes vieną pamilsite, o kito nekęsite…Negalite tarnauti Dievui ir mamonai…”

Sima, 2015-06-29 11:29:01

Visokių buvo laikų ir visokių skelbėjų. Evangelija nepasidaro kalta dėl to, kad kažkas ją ne taip naudojo ar interpretavo.

Kiekvienas galim skaityt, suprast ir taikyt čia ir dabar. Arba ne. Čia jau mūsų pasirinkimas.

Pasikartosiu-tai tik spontaniška mintis-nereikėtų priimt asmeniškai 😉

Sima, 2015-06-29 11:38:46

Ir dar reikai pridurti. Tikrai nesu iš tų, kurie elgiasi pagal Evangeliją-ir ypač pagal šitą konkrečią eilutę. Ne visada, ne visur, ne visai…Tai tiesiog toks idealas, prie kurio bandai artėti, bet jis tolsta kaip horizontas…

gabija, 2015-06-29 13:30:41

Nuolat skaitau, tai ką parašėt, ieškau Jūsų minčių, kai man reikia patarimo. Būna dienų, kai nebėra jėgų kovot su biurokratiniu marazmu, kai nebėra jėgų įrodinėt, jog tai, kas naudinga mokyklai, nevisada sutampa su ,,popierinėm direktyvom”. Kalbama apie mokyklos vadovo savrankiškumą, bet norinčių kontroliuoti, reguliuoti vis daugėja…

Ačiū, kad Jūs esat.

Burgis, 2015-06-29 14:14:00

Gabijai: ačiū, ačiū! Iš tiesų, kodėl švietimo faraonai susireikšmino iki dangaus? Nė pats genijus negali matyti, jausti to, ką mokytojas mato ir jaučia, kasdien eidamas į klasę.